Skip to main content
Skip header
Title
Research and Development of New Technologies for Efficient Crushing and Milling of Difficult Meltable and Abrasive Material
Solver
Start year
2018
End year
2020
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Summary
Cílem projektu je výzkum a další vývoj následujících tří zařízení: - horizontálního mlýnu Premill (PMS) - kuželového drtiče (KDN) - čelisťového drtiče (DCJ) Společným prvkem všech nově vyvíjených technologií je snaha o nalezení takových optimálních variant řešení, jejichž uplatnění bude znamenat výrazně nižší energetickou i prostorovou náročnost v procesu zpracování různých typů surovin. Na tyto parametry dodávaných technologií jsou v posledních letech kladeny velmi vysoké požadavky a u v současnosti známých technologií je stále výrazný prostor na jejich zlepšení výrazně ovlivňující životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Dalším společným prvkem je snaha o lepší ovladatelnost, snadná manipulace a škálovatelnost mlecích a drticích technologií, což má výrazný pozitivní efekt na dobu nutnou pro efektivní zpracování různých typů surovin. Úspěšným vyřešením uvedených vývojových úkolů a jejich komercionalizací se příjemci dotace otevřou dveře ke zcela novým zakázkám na dosud neobsluhovaných trzích. Pozn.: Finanční spoluúčast ze strany VŠB-TUO bude pokryta formou daru hlavního příjemce projektu. Viz návrh Smlouvy o spolupráci.
Back