Skip to main content
Skip header
Title
New Generation of Digitized Testing Systems for Mechatronic Systems Diagnostics
Code
EG17_107/0012274
Solver
Start year
2018
End year
2020
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Summary
Projekt „Nová generace digitalizovaných zkušebně testovacích systémů pro diagnostiku mechatronických systémů “ (dále DZTSM) je zaměřen na inovaci řídicích systémů zkušebně-testovacích jednotek s vysokou mírou digitalizace a mikroelektroniky. Hlavním výsledkem projektu je vyvinout prototyp DZTSM včetně obslužného software, vzdálené správy, standardizované výrobní dokumentace a virtuálních modelů hydraulických a elektromechanických pohonů. Navržené řešení přispěje ke snížení lidské chybovosti a sníží jeho energetickou náročnost a v neposlední řadě přispěje k lepší konkurenceschopnosti výsledného produktu. Rovněž bude zajištěna archivace dat na lokální nebo síťová úložiště ve vazbě na normu řízení kvality ISO 9001. Více na: https://www.fs.vsb.cz/cs/o-fakulte/aktuality/detail-novinky/?reportId=41406
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Website
Back