Skip to main content
Skip header
Title
Innovative and additive manufacturing technology - new technological solutions for 3D printing of metals and composite materials
Code
EF17_049/0008407
Solver
Start year
2018
End year
2022
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
OP VVV Výzkumné projekty
Summary
Cílem projektového záměru je vytvořit unikátní platformu nazvanou Inovativní a aditivní technologie výroby řešící multioborovou problematiku, která podpoří a prohloubí intenzitu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj a vznik nového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back