Skip to main content
Skip header
Title
Development of universal technology for disintegration, loading and rock reinforcement on crawler chassis
Code
EG15_019/0004582
Solver
Start year
2017
End year
2019
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Summary
Společnost vyrábí vrtací stroje, nakládače a jinou mechanizaci pro práce v podzemí v prostředí s nebezpečím výbuchu s pohonem na elektřinu na pásovém podvozku. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj univerzálního stroje, který bude využívat zkušeností s předchozí výrobou a bude univerzální pro rozpojování horniny všech trvrdostí, nakládání, zpevnění horniny svorníkováním a injektáži. Využití bude i pro geologický průzkum v terénu.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back