Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Informační systémy ve strojírenství
Code
RPP2016/118
Solver
Start year
2016
End year
2018
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět Informační systémy ve strojírenství je významným předmětem formujícím profil absolventa v oboru 3902R001 Aplikovaná informatika a řízení. Jeho cílem je seznámení posluchačů s principy tvorby datových struktur pro řešení úloh hromadného zpracování dat, evidence apod. Student získá přehled o dostupných databázových systémech vhodných pro malou výpočetní techniku a zvládne metody a postupy tvorby databázových úloh malého a středního rozsahu s důrazem na týmovou práci. Součástí obsahu předmětu je také přístup k databázím z prostředí Internetu, tvorba jednoduchých informačních systémů na www.
Back