Skip to main content
Skip header
Title
Supporting knowledge capacity of ICT among SME to engage in growth and innovation
Solver
Start year
2016
End year
2020
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Zahraniční granty
Summary
Jedná se o projekt Interreg založený na spolupráci zemí v Evropě. V projektu bude řešena možnost zvýšení informovanosti SME podniků v oblasti energetiky a životního prostředí. V rámci školy budou zapojená různá pracoviště podle potřeby.
Back