Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Řízení pneumatických mechanizmů
Code
FRVS2015/147
Solver
Start year
2015
End year
2015
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předmět Řízení pneumatických mechanizmů navazuje na předmět Pneumatické prvky a systémy. V rámci předmětu se prohlubují znalosti z řízení pneumatických systémů, nově se probírají otázky popisu a identifikace pneumatických obvodů a jejich projektování. Probírá se řízení pomocí pneumatických taktovacích řetězců, programovatelných automatů i průmyslových sběrnic. Významnou součástí předmětu jsou cvičení v laboratoři pneumatických mechanizmů na výukových trenažérech FESTO Didactic a SMC Pneutrainer věnovaná skladbě plně pneumatických a elektropneumatických obvodů včetně ověřování jejich správné funkce dle příslušného technologického zadání. Dále jsou cvičení zaměřená na osvojení programu Automation Studio a řízení pneumatických systémů pomocí PLC včetně tvorby programů.
Back