Skip to main content
Skip header
Title
Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika
Code
FRVS2015/129
Solver
Start year
2015
End year
2015
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Na oboru Aplikovaná mechanika panuje dlouhodobá nespokojenost se schopnostmi studentů v oblasti programování. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvoření podpor pro výuku, které povedou k nápravě tohoto problému. Obsah projektu bude složen ze tří částí. První a druhá část bude zaměřena na zvládnutí základů programování s využitím jazyka Python (algoritmizace řešeného problému, opakování základů programování, výuka základů objektově orientovaného přístupu k programování) a aplikováním získaných znalostí na konkrétní problémy mechaniky pružných těles. Zejména se bude jednat o aplikace v konečnoprvkových programech formou skriptů (Ansys - Workbench, MSC. Mentat). Poslední část bude věnována úvodu programování v oblasti měření pomocí vývojového prostředí LabVIEW. Podpora pro výuku umožní inovaci několika dalších předmětů oboru Aplikovaná mechanika v navazujícím studiu (MKP, MKP a MHP, Teorie plasticity, Experimentální pružnost, aj.) a povede k vyššímu uplatnění absolventů oboru v technické praxi.
Back