Skip to main content
Skip header
Title
Improvement of technical education in the form of practical training based on real labor market needs
Solver
Start year
2017
End year
2020
Proposer
Ministerstvo pro místní rozvoj
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Summary
Projekt podporuje rovné příležitosti a zavrhuje diskriminaci kohokoliv vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu, náboženskému vyznání a původu. Muži i ženy, osoby zdravé i postižené budou mít rovný přístup k výsledkům projektu. Beneficienti zajistí všem podpořeným osobám projektu ze Slovenska a České republiky rovný přístup k aktivitám, praktickým ukázkám i pořízenému technickému vybavení.
Back