Skip to main content
Skip header

2023/2024

Title Name of student Supervisor Type
Návrh technologického postupu montáže zplynovacího kotle na tuhá paliva
(Assembly Process Proposal of Solid Fuel Gasification Boiler)
Markéta Ženčáková prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Analýza změny řezného materiálu VBD pro dokončovací operaci soustružením
(Analysis of VBD Cutting Material Change for Turning Finishing Operation)
Bc. Lucie Fialová Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Aplikace elektrolytického leštění vnitřních konturových ploch
(Application of Electrolytic Polishing of Internal Contour Surfaces)
Bc. Adam Rutar Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Aplikace softwaru pro monitorovaní procesu obrábění ve výrobě
(Application of Software for Monitoring the Machining Process in Production)
Bc. Zdeněk Kocián Ing. Radim Janeczko Bachelors
Bimetalický 3D tisk: Výzkum, vývoj, trendy a aplikační využití
(Bimetallic 3D Printing: Research, Development, Trends and Applications)
Bc. Jakub Hozlár doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Ergonomická optimalizace madla se spínačem
(The Ergonomic Handle Optimization with Switch)
Bc. Daniel Řezníček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
HFC frézování kalených ocelí
(HFC Milling of Hardened Steels)
Bc. Jan Moučka Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Návrh a výroba kynologické pomůcky pomocí 3D tisku
(Design and Production of Cynological Aid with use of 3D printing)
Bc. Vlastislav Novák Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie elektroerozivního obrábění při výrobě postupového lisovacího nástroje
(Design of EDM Technology in the Production of a Press Tool)
Bc. Vojtěch Vykydal Ing. Radim Vlček Bachelors
Návrh vyměnitelné násady sběrače odpadků vyrobené aditivní technologií
(The Design of a Replaceable Garbage Collector Handle Based on 3D Printing)
Bc. Matěj Kocián Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Opakovatelnost sériové výroby po 3D tisku metodou MJF
(Repeatability of Serial Production after 3D Printing by the MJF Method)
Bc. Milan Dohnálek Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bachelors
Optimalizace měřícího procesu
(Optimization of the measuring process)
Bc. Lukáš Daňa Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
Ovlivnění přesnosti zmatňujících sprejů pro optické metody měření
(Influence of the accuracy of opacifying sprays for optical measurement methods)
Bc. Josef Malant Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
Porovnání bezkontaktních měřicích zařízení pro měření drsnosti povrchu
(Comparison of Contactless Measuring Devices for Surface Roughness Measuring)
Bc. Christos Tomopulos Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Porovnání mechanických vlastnostní nekomerčních filamentů
(Comparison of Mechanical Properties of Non-commercial Filaments)
Bc. Daniel Bílý Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Porovnání přesnosti bezkontaktních měřicích zařízení pro měření drsnosti povrchu vybraných kovových a nekovových materiálů
(The Comparision of the Accuracy of Non-Contact Devices for Measuring the Surface Roughness of Selected Metallic and Non-Metallic Materials)
Bc. Jan Kantor Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Přestavba hobby FDM 3D tiskárny na tisk biokompatibilního materiálu
(Conversion of an Hobby FDM 3D Printer to Print Biocompatible Material)
Bc. Alice Fabianová Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Případová studie reverzního inženýrství obrouček brýlí
(A case study on the reverse engineering of eyeglasses frame)
Eliška Posmyková Ing. Jan Jansa Bachelors
Racionalizace typového výrobku ve firmě ZLKL, s. r. o.
(Rationalization of the Typical Product in the Company ZLKL, s. r. o.)
Bc. Jan Komínek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby dílu navíjecího pořadače
(Rationalization of Production of Part of Winding-up Unit)
Bc. Petr Janošec Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby spojovacího čepu
(Rationalisation of the Production of the Connecting Pin)
Bc. Samuel Pestl Ing. Radim Janeczko Bachelors
Seřizovací manuál pro Dlouhotočný automat MANURHIN K'MX
(Setup Manual for Swiss-Type Lathes MANURHIN K'MX)
Bc. Dominik Kosma Ing. Radim Janeczko Bachelors
Simulace procesu SLM pro snížení zbytkového napětí
(Simulation of The SLM Process to Reduce Residual Stress)
Marek Gazda Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bachelors
Sledování vibrací při vrtací zkoušce obrobrobitelnosti
(Vibration Monitoring During Drilling Machinability Test)
Bc. Karel Široký Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Srovnání možných povrchových úprav v oblasti aditivních technologií
(Comparison of Possible Surface Treatments in the Field of Additive Technologies)
Bc. Petr Majer Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Testování odolnosti lepeného spoje materiálu PA 12
(Testing the Durability of the Glued Joint of PA 12 Material)
Bc. Daniel Lešner Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Výběr nejvhodnějšího vrtáku pro operaci vrtání díry pruměr 8mm do hloubky 6D pro materiál 42CrMo4
(Selection of the Most Suitable Drill for the Operation of Drilling Hole Diameter 8mm to Depth 6D for Material 42CrMo4)
Bc. Ondřej Pečinka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Výroba repliky krytu sání karburátoru pomocí technologie SLS
(Production of a Replica Carburetor Intake Cover Using SLS Technology)
Bc. Jakub Slavík Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Vývoj a stavba zařízení pro měření rovnoběžnosti vodících válců tiskových strojů firmy SOMA
(Vývoj a stavba zařízení pro měření rovnoběžnosti vodících válců tiskových strojů firmy SOMA)
Bc. Petr Ospálek Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
3D tisk dlouhovláknových kompozitních materiálů
(3D Printing of Long Fiber Composite Materials)
Ing. Deepak Vijayakumar Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
3D tisk Nitinolu: Technologie, mikrostrukturní a makrostrukturní charakteristiky
(3D printing of Nitinol: Technology, Microstructural and Macrostructural Characteristics)
Bc. Ondřej Kaňuk doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
3D tištěné kovové pěny jako balistické ochranné desky v těžkém brnění
(3D Printable Metal Foams as Ballistic Protection Plates in Heavy Armou)
Jaya Prasana Balaji Sivakumar doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Abrazivní frézování vodním paprskem pro letecké aplikace.
(Abrasive waterjet milling for aerospace applications.)
Ing. Vasandan Sivanandam Ing. Akash Nag, Ph.D. Masters
Analýza podmínek obrábění slitin mědi
(Cutting Conditions Analysis of Copper Alloys)
Bc. Pavel Janyška prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Dezintegrace kostního cementu pomocí anatomické trysky v atmosférických a ponořených podmínkách
(Bone Cement Disintegration Using Nozzle with a Tube Extension in an Atmospheric and Submerged Conditions)
Bc. Michal Polcer prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Druhotné využití práškových materiálů aditivní výroby
(Secondary Use of Additive Manufacturing Powder Materials)
Ing. Dominik Krišák Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Hodnoceni obrobitelnosti vrtací metodou a její porovnání s dlouhodobou zkouškou obrobitelnosti
(Evaluation of Machinability by the Drilling Method and its Comparison with a Long-Term Machinability Test)
Ing. Robert Růžička Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Hodnocení přesnosti a drsnosti povrchu po dokončovacích operací z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Accuracy and Surface Roughness after Finishing Technologies from Semi-finished Products after 3D printing)
Ing. Radek Maceček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Měření geometrické přesnosti obrobku
(Measuring the Geometric Accuracy of the Workpiece)
Bc. Zdeněk Samiec Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Masters
Metodika kalibrace termodua ze slynutého karbidu a jeho využití pro měření teploty při obrábění
(Methodology for Calibrating a Cemented Carbide Thermocouple and its use for Temperature Measurement During Machining)
Ing. Michal Moťka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
(Measurement Methods on 3D CMM Selected Components of Additive Manufacturing)
Ing. Radim Liška Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Masters
Mikrostrukturní a materiálové charakteristiky oceli AISI 316L vytištěné technologií Direct Energy Deposition
(AISI 316L Steel Microstructural and Material Characteristics Printed by Direct Energy Deposition Technology)
Ing. Roman Bláha Ing. Jan Jansa Masters
Návrh a výroba spirálového kola s excentricky-cykloidním převodovým mechanismem
(Design and Production of a Spiral Wheel with an Eccentric-cycloid Gear Mechanism)
Ing. Tomáš Vaněk prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh dolního přijímače střelné zbraně
(Design of The Structure of The Lower Receiver)
Bc. Vojtěch Navrátil Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro manipulaci s bočním panelem vozidla
(Design of Transportation Fixture for Car´s Side Panel)
Sriram Moorthy prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh přípravku pro měření opotřebení vyměnitelných břitových destiček
(Fixture Design for a Wear Measuring of Repleceable Inserts)
Bc. Patrik Hon prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh technologie výroby lopatky
(Design of Blade Production Technology)
Ing. Petr Hanák Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Odolnost pískovcového materiálu proti erozi.
(Erosion resistance of sandstone material.)
Bc. Jasswanth Srinivasan, MSc. et MSc. Ing. Akash Nag, Ph.D. Masters
Odolnost proti erozi 3D tisknutých materiálů.
(Erosion Resistance of 3D Printed Materials)
Vinay Badenahalli Ningaraja Ing. Akash Nag, Ph.D. Masters
Omílání součástí vyrobených 3D tiskem z materiálu AlSi10Mg
(Tumbling Parts Made by 3D Printing from AlSi10Mg Material)
Bc. Milan Šperlich Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Optimalizace procesních parametrů aditivní technologie L-PBF
(Optimization of Process Parameters of Additive Manufacturing L-PBF)
Bc. Dominik Zdráhal doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Porovnání materiálu grafitových elektrod při elektroerosivním hloubení
(Comparison of Graphite Electrode Material during Electro Discharge Machining)
Bc. Vít Laštůvka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Porovnání odchylek kruhovitosti a vlnitosti na SMS a kruhoměru pro součásti vyrobené broušením
(Comparison of Circularity and Waviness Deviations on CMM and Circularity Gauges for Ground Parts)
Bc. Jan Vaculík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Porovnání odchylek kruhovitosti a vlnitosti na SMS a kruhoměru pro součásti vyrobené soustružením
(The Compare of Roundness and Waviness Deviations on CMM and Roundness Gauges for Turned Parts)
Ing. Ondřej Juřena Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Povrchová aktivace biomateriálů.
(Surface activation of biomaterials.)
Ing. Nagarjun Elango Ing. Akash Nag, Ph.D. Masters
Příspěvek k hodnocení integrity povrchu součástí vyrobené aditivní technologií
(The Contribution to the Evaluation of the Surface Integrity of Components Produced by Additive Technology)
Bc. Ing. Mazyar Madadi, MSc. et MSc. Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Masters
Rozbor výroby tělesa klínového šoupátka
(Production analysis of the Wedge Gate Valve Body)
Bc. Jakub Kuděla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Srovnání opotřebení nástrojů u čelního frézování korozivzdorné oceli
(Comparison of Tool Wear in Face Milling of Stainless Steel)
Bc. Patrik Červenka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Stavěcí hákový klíč
(Adjustable Hook Spanner)
Bc. Petra Hasíková prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Testování závitníků pro řezání vnitřních závitů
(Testing of Taps for Cutting Internal Threads)
Bc. Filip Dočekal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace nosného prvku police
(Topological Optimization of The Supporting Element of The Shelf)
Bc. Michal Kříž Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Vliv posuvové rychlosti na přesnost obráběcího stroje
(Influence of Feed Speed to Machinetool Accuracy)
Ing. Tomáš Dvořáček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv změny parametrů obrábění WEDM na povrch řezané slitiny titanu
(Effect of Change of Wire Electric Discharge Machining Parameters on the Surface of Titanium Alloy)
Bc. Václav Kuchař Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Výroba šroubovité hřídele u excentrické cykloidní převodovky
(Production of a Helical Shaft in an Eccentric Cycloid Gearbox)
Bc. Jakub Procházka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Využití aditivních technologií při výrobě přípravku
(Use of Additive Manufacturing in the Production of the Fixture)
Bc. Ing. Martin Mikuš doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Využití automatické změny posuvové rychlosti v řídícím systému Heidenhain
(Utilization of Automatic Feed Rate Change in the Heidenhain Control System)
Ing. Jiří Roubíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Využití konických stopkových fréz pro dokončovací frézování
(Use of Conical End Mills for Finishing Milling)
Ing. Ladislav Majerčák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Sledování opotřebení nástrojů při aplikaci vysokoproduktivních technologií obrábění
(Tool wear monitoring for highly productive application in machining technology)
Ing. Jakub Till, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Doctoral
Studium symbiózy geometrické a pracovní přesnosti frézovacích center
(Symbiosis study of geometric and machining accuracy of milling centers)
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace software Maschining Inside v prostředí katedry Obrábění, montáže a strojírenské merologie
(Application of Maschining Inside software in the Environment of the Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology )
Bc. Marek Ondráček Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Ekonomické frézování - hrubování rovinných ploch
(Economical Milling - Roughing of Planar Surface)
Bc. Jakub Čada Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Eroze v tvárném materiálu způsobená vícenásobným dopadem kapek při podzvukových rychlostech
(Erosion in Ductile Material Caused by Multiple Droplet Impingement at Subsonic Speeds)
Bc. Radim Skořepa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Hodnocení bezkontaktních metod měření geometrických tvarů
(Evaluation of Non-contact Methods for Measuring Geometric Shapes)
Bc. Radim Šmehlík Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
Izostatické lisování za tepla (HIP) vzorků vyrobených technologií Material Extrusion z korozivzdorné oceli 316L
(Hot Isostatic Pressing (HIP) of 316L Stainless Steel Samples Manufactured by Material Extrusion Technology)
Bc. Jiří Vaněk Ing. Jan Jansa Bachelors
Kategorizace měřicích zařízení v metrologii.
(Categorization of Measuring Devices in Metrology.)
Bc. Dominik Ježek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Kopírovací frézování - dokončování
(Copy Milling - Finishing)
Bc. Tomáš Tkadlec Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Mechanické vlastnosti karbidu křemíku SiSiC vyrobeného aditivní technologií
(Mechanical Properties of SiSiC Silicon Carbide Produced by Additive Technology)
Bc. Vojtěch Simon doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
(Measurement Methods on 3D CMM of Selected Components of Additive Production)
Bc. Pavel Spichal Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
Návrh a výroba senzoru pro měření mechanického pnutí stavebních konstrukcí
(Design and Manufacture of a Sensor for Measuring the Mechanical Stress of Building Structures)
Bc. Jakub Tomáš Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Návrh boxu pro optimalizaci tiskového klima 3D tiskárny
(Box Design for Optimizing the Printing Climate of a 3D Printer)
Bc. Roman Hýbl Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Návrh konstrukčního řešení závěsu dveří domácího spotřebiče
(Design of a Home Appliance Door Hinge)
Bc. Lukáš Silný Ing. Lukáš Jančar Bachelors
Návrh reengineeringu systému údržby cihelny vycházející z požadavků tribologie
(Design of Reengineering of a Brickyard Maintenance System Based on the Requirements of Tribology)
Bc. Jan Kohl doc. Ing. František Helebrant, CSc. Bachelors
Návrh technologie výroby topného tělesa
(Design of Heating Element Production Technology)
Bc. Martin Štibora Ing. Radim Janeczko Bachelors
Návrh upínacího přípravku pro obrábění řadící páky
(Design of Clamping Jig for Gear Lever Machining)
Luděk Roubal Ing. Radim Janeczko Bachelors
Ověření databáze upínacích přípravků v CAM systému WorkNC
(Verification of Database of Fixtures in the CAM System WorkNC)
Bc. Tomáš Matušík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Popularizace 3D tisku v prostých aplikacích
(Popularization of 3D Printing in Simple Applications)
Bc. Ivo Březina Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Porovnání RPS a Best-fit na laserovém skeneru
(Compare RPS and Best-fit on the Laser Scanner)
Bc. Michal Ovčáčík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Problematika výroby ozubení ve firmě KUBÍČEK VHS, s.r.o.
(The Issue of Gear Production in the Company KUBÍČEK VHS, s.r.o.)
Bc. Benjamin Málek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Racionalizace elektroerosivního drátového řezání optického komponentu
(Rationalization of the Electroerosive Wire Cutting of Optical Component)
Bc. Václav Hanák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace upínání obrobku pro elektroerozivní drátové řezání
(Rationalization of Workpiece Clamping for Wire Electro-Dischrage Machining.)
Bc. Denisa Šídová Ing. Radim Vlček Bachelors
Racionalizace výroby dílu zadního odpružení motocyklu
(Rationalization of the Production of the Rear Suspension Part of the Motorcycle)
Bc. Ondřej Bajger prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby komponent vodní dýmky
(Rationalization of the Production of Hookah Components)
Bc. Jiří Břežný prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Technicko-ekonomické porovnání různých metod digitalizace strojního vybavení (technologických celků) s využitím 3D skenování
(Techno-Economic Comparison of Different Methods of Digitalization of Machinery (Technological Units) Using 3D Scanning)
Bc. Jiří Wiedermann Ing. Lukáš Jančar Bachelors
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce RC modelu
(Topological Optimization and Bionic Design of RC Model)
Bc. Vojtěch Lehnert doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Vliv hustoty a formy výplně na vzorky vytištěné z korozivzdorné oceli 316L technologií Material Extrusion
(Infill Form and Density Influence on Stainless Steel 316L Samples Printed by Material Extrusion Technology)
Bc. Pavel Tyll Ing. Jan Jansa Bachelors
Vliv procesních parametrů mokrého pískování na integritu povrchu břitu řezného nástroje
(The influence of Process Parameters of Wet Blasting Technology on Integrity of Cutting Edge)
Bc. Martin Šmíd Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Výroba modelu formy vstřikolisu pro propagační předmět
(Production of an Injection Molding Machine Model for a Promotional Item)
Bc. Eva Dobrovská Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Výzkum významu aplikace předehřevu základové desky v procesu SLM
(Research Into the Importance of the Application of Base Plate Preheating in the SLM Process)
Bc. Vojtěch Soukop Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Zavedení nového systému evidence měřidel v podniku ZLKL, s. r. o.
(Introduction of a New System of Gauges Registration in the Company ZLKL, s. r. o.)
Bc. Tomáš Michalec Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Analýza technologie zpětného soustružení
(Analysis of Reverse Turning Technology)
Bc. Martin Kocián prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh rámu kolečkových bruslí vyrobených aditivní technologií
( Design of a Frame of Roller Skates Made by Additive Technology)
Bc. Jiří Hruban Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Měření sil při obrábění "umělého dřeva" na modelářském stroji Shapeoko2
(Measurement of Forces During Machining of "synthetic wood" on a Modeling Machine Shapeoko2)
Ing. Marek Siwek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce a montáže stojanu pro přepravu jízdních kol ve vlacích
(Design and Construction of Stand for Transporting Bicycles for Trains)
Ing. Milan Pacák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh metodiky měření hustoty lisované keramiky
(Proposal of Methodology for Measuring the Density of Pressed Ceramics )
Ing. Kamil Wolf doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh nejvhodnější technologie obrábění čepů s ohledem na požadovanou drsnost povrchu
(Proposal of the Most Suitable Technology for Pin Machining with Regard to the Required Surface Roughness)
Ing. Vojtěch Staněk prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Opotřebení nástroje při obrábění titanové slitiny
(Tool Wear when Machining Titanium Alloy)
Bc. Michal Ševčík Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Optimalizace technického postupu výroby
(Optimizing the Production Process)
Bc. Jakub Navrátil doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Porovnání odchylek kruhovitosti při VAT fotopolymerizaci
(Compare of Roundness Deviation in VAT Photopolymerization)
Ing. Kristýna Bartošková Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Robotické obrábění a měření
(Robotical Machining and Measuring)
Ing. Vojtěch Vach prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Srovnání technologie výroby lopatky Kaplanovy turbíny
(Comparison of Kaplan Turbine Blade Production Technology)
Ing. Martin Otáhal Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Strategie čelního frézování při víceosém indexovaném obrábění
(Face Milling Strategies for Multi-axis Indexed Machining)
Bc. Jakub Juřík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Testování čelní frézy vyrobené aditivní technologií SLM
(Testing of Face Milling Cutter Made with SLM Additive Technologies)
Ing. Jan Vicherek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace navijárenského přípravku s finálním 3D tiskem a aplikací ve výrobě
(Topological Optimization of a Winding Jig with Final 3D Printing and Applications in Production)
Bc. Jakub Olejník Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace páky spojky vyrobené aditivní technologií
(Topological Optimization of The Clutch Lever Produced by Additive Technology)
Bc. Jan Karger Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace uchopovacího chapadla s následnou aplikací 3D tisku
(Topological Optimization of The Gripper with Subsequent Application of 3D Printing)
Ing. Tomáš Najman Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti aditivně vyrobených vzorků z oceli 316L
(Influence of Heat Treatment on Mechanical Properties of Additively Produced 316L Steel Samples)
Ing. Patrik Nevrlý Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Výroba v prostředí s nulovou a nízkou gravitací
(Manufacturing in Zero and Low Gravity Environments)
Bc. Richard Honeš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Výzkum chování materiálu MS300 při obrábění vyrobeného metodou SLM
(Research of MS300 Material Behavior During Machining Produced by SLM Method)
Bc. Radek Matýsek Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Výzkum mechanických vlastnosti modelů vyrobených aditivní technologií Vat Photopolymerization
(Research of Mechanical Properties of Models Produced by Additive Technologies Vat Photopolymerization)
Ing. Jakub Brezina doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Výzkum vlivu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti materiálu MS300 vyrobeného metodou SLM
(Research Into the Influence of Heat Treatment on the Mechanical Properties of the MS300 Material Produced by the SLM Method)
Bc. Antonín Kvita Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Měření tvarově složitých ploch
(Measuring of Complicated Shape Surfaces)
Ing. Radek Hrubý, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Příspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií
(Contribution to the evaluation of non-contact methods for measuring complex geometric shapes produced by additive technology)
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Příspěvek k velmi přesnému obrábění
(Contribution to High Precision Machining)
Ing. Václav Musil doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA Doctoral
Vliv vodivosti dielektrika na vybrané parametry integrity povrchu u technologie elektroerozivního drátového řezání
(Influence of Dielectric Conductivity on Selected Surface Integrity Parameters at Electroerosive Wire Cutting Technology)
Ing. František Špalek, Ph.D. doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D., MBA Doctoral
Výzkum technologie soustružení se zpětným posuvem
(Reverse-feed Turning Technology Research)
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Doctoral

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Analýza SW pro sledování opotřebení nástrojů
(SW Analysis for Tool Wear Monitoring)
Bc. Václav Kuchař Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Analýza SW pro sledování využitelnosti výrobních strojů
(SW Analysis for Monitoring the Usability of Production Machines)
Bc. Jakub Procházka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Aplikace aditivní výroby metodou FDM v praxi
( Application of Additive Production by FDM Method in Practice)
Bc. Ing. Martin Mikuš Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bachelors
Databáze řezných nástrojů a rotačních upínačů nástrojů v CAM systému
(Database of Cutting Tools and Holders in the CAM system)
Bc. Michal Večerek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Databáze upínacích přípravků v CAM systému
(Database of Fixtures in the CAM System )
Ing. Ondřej Juřena prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Implementace SW pro sledování opotřebení nástrojů
(Software Impelmentation for Monitoring Tool Wear)
Bc. Patrik Červenka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Měření geometrické přesnosti obráběcího stroje a vyrobené součásti
(Geometical Accuracy Measuring of Machinetool and Manufactured Workpiece)
Ing. Tomáš Dvořáček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Metody měření na 3D CMM vytipované součásti aditivní výroby
(Methods of 3D CMM Measurement of Selected Components of Additive Manufacturing)
Bc. Filip Strnadel Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
Návrh a optimalizace výroby nástroje pro výrobu specifického vnitřního ozubení
(Design and Optimization of Tool Production for Shaping Specific Internal Gearing)
Bc. Zdeněk Samiec Ing. Tomáš Szotkowski Bachelors
Návrh a výroba propagačního předmětu katedry Obrábění, montáže a strojírenské metrologie
(Proposal and production of Publicity Article for Department of Machining, Assembly and Engineering Metrology)
Bc. Jan Vaculík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Návrh digitalizace a ověření funkčnosti experimentální úlohy měření teploty při obrábění pomocí termodua
(Design of Digitization and Verification of the Functionality of the Experimental Task of Temperature Measurement During Machining Using a Thermoduo)
Ing. Michal Moťka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh metrologického řádu podniku
(Draft Metrological Rules of the Company)
Bc. Petr Ondruška doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh výroby nosného kotouče
(Design of Support Disk Production)
Ing. Tomáš Vaněk Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Návrh výroby tvarových řezů technologiemi nekonvenčních metod obrábění
(Proposal and Production of Shaped Cuts by Unconventional Methods of Machining)
Bc. Jakub Kuděla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby vnitřních čerpacích drážek
(Rationalization of the Production of Internal Pump Grooves)
Ing. Petr Hanák Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Silové poměry při aplikaci nástroje s VBD pro obrábění oken a dveří
(Force Ratios during the use of Tools with Inserts for machining Windows and Doors)
Ing. Jiří Roubíček Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Srovnání materiálu elektrod pro elektroerozivní obrábění
(Comparison of Electrode Material for Electroerosive Machining)
Bc. Vít Laštůvka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Stanovení řezných parametrů pro technologii vodního paprsku
(Determination of Cutting Parameters for Water Jet Technology)
Bc. Adam Lukáš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Technicko-ekonomické zhodnocení výroby součástí konvenčními technologiemi a 3D tiskem
(Technical and Economic Evaluation of Component Production by Conventional Technologies and 3D Printing)
Bc. Michal Kříž doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Technologie kartáčování a její vliv na kvalitu zaoblení ostří řezného nástroje
(Influence of Brushing Technology on the Quality of the Cutting Edge Radius )
Bc. Milan Šperlich Ing. Aneta Slaninková Bachelors
Technologie výroby vnitřních závitů tvářením
(Technology of Manufacturing of Internal Threads by Forming)
Bc. Filip Dočekal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Vliv parametrů broušení na tvarovou stabilitu obráběných ploch
(Influence of Grinding Parameters on Shape Stability of Machined Surfaces)
Ing. Ladislav Majerčák Ing. Jiří Švec Bachelors
Vrtání kostí pomocí pulzujícího vodního paprsku
(Bone Drilling Using Pulsating Water Jet)
Bc. Michal Polcer prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Výpočet a analýza prostojů na CNC dílně úpravný válců TPT
(Calculation and Analysis of Downtime in a CNC Workshop Adjusting TPT Cylinders)
Jakub Čerešňa Ing. Tomáš Szotkowski Bachelors
Zefektivnění výuky nástrojových rovin pomocí 3D tisku
(Improving the Instruction of Toolbars Using 3D Printing)
Ing. Roman Bláha Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Zkoumání vlivu rychlosti pronikání zkušebního tělíska do materiálu při měření tvrdosti metodou HBW
(Investigation of the Influence of the Penetration Rate of the test Specimen into the Material when Measuring the Hardness by the HBW Method)
Bc. Dominik Zdráhal doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Ekonomické frézování rovinných ploch
(Economic Milling of Flat Surfaces)
Bc. Jan Vomlel doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Experimentální ověření procesních parametrů ovlivňující mechanické vlastnosti M300 v procesu SLM
(Experimental Verification of Process Parameters Influencing the Mechanical Properties of M300 in the SLM Process)
Ing. Miroslav Motúz Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Frekvenční analýza obráběcího stroje - diagram stability
(Frequency Analysis of Machine - Stability Diagram)
Bc. Jan Matějka, DiS. Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Frézování rovinných ploch
(Milling of Planar Surfaces)
Bc. Marek Diviš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Komparace technologie zpětného a konvečního soustružení
(Comparison of Reverse and Conventional Turning Technology)
Ing. Ondřej Gurník prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Leaserové čištění povrchu součástí vyrobených 3D tiskem metodou SLM
( Leaser Surface Cleaning of Components Made by 3D Printing Using the SLM Method)
Bc. Soňa Pfeiferová Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Masters
Meření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému ballbar QC20-W
(Measuring the Accuracy of a Machine Using the Ballbar System QC20-W)
Ing. Radim Vlček Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh svařovacího přípravku pro výrobu robotického ramena
(Design of Welding Jig for Production od Robotic Arm)
Bc. Tomáš Sniegoň prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh univerzálního výrobního přípravku pro manipulaci s toroidními cívkami
(Design of Universal Production Jig for Handling with Toroidal Coils)
Bc. Pavel Havránek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Porovnání obrobitelnosti korozivzdorné oceli DIN 1.4404 vyrobené 3D tiskem a válcováním
(Machinability of Stainless Steel DIN 1.4404 Made by 3D Printing and Rolling)
Ing. Petr Bartošík doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Racionalizace frézování tvarových ploch s využitím CAM systému
(Rationalization of Free Form Surface Milling Using CAM System)
Ing. Radim Janeczko prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby desky klínu
(Rationalization of Wedge Plate Production)
Bc. Vít Krupica Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Sekvenční plánování výroby systémem Heijunka
(Sequential Production Planning with the Heijunka System)
Bc. et Bc. Simona Vašíková prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv procesních parametrů na produktivitu výroby nástrojů ze slinutého karbidu
(Influence of Process Parameters on Production Productivity of Tools from Cemented Carbide)
Bc. Radek Bargel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Výroba součásti chapadla
(Production of Gripper Components)
Bc. Marek Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Výzkum laserové dráhy v procesu SLM pro materiál 316L
(Laser Single Track Research in the SLM Process for 316L)
Ing. Matěj Pitron Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Výzkum tiskových parametrů pro bezpodporový 3D tisk technologií SLM
(Research of Printing Parameters for Unsupported 3D Printing of SLM Technologies )
Bc. Jan Krejčí doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Závislost plošné drsnosti povrchu na těsnících vlastnostech LV HEADPLATE
(Dependence of the 3D Surface Roughness of the LV HEADPLATE´s Sealing Properties)
Ing. Tomáš Částečka Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Měření vybraných parametrů integrity povrchu po obrábění těžkoobrobitelných materiálů
(Measuring of Surface Integrity Parameters after Machining of Hard Machinable Materials)
Ing. Jan Schiffner, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Měření vybraných parametrů integrity povrchu vnitřních ložiskových kroužků
(Measuring od Selected Surface Integrity Parameters of Inner Bearing Rings)
Ing. Dagmar Mikulová, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Návrh přípravku pro optimalizaci PVD povlakovacího stroje s přihlédnutím na kvalitu povlakované vrstvy
(Design of a jig for optimizing the PVD coating machine, taking into account the quality of the coated layer)
Ing. Tomáš Szotkowski prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Doctoral
Příspěvek k topologické optimalizaci součástí vyráběných aditivní technologií
(Contribution to Topological Optimization of Components Produced by Additive Technology)
Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Doctoral

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Analýza parametrů integrity povrchu po frézování
(Analysis of Surface Integrity Parameters after Milling)
Ing. Jan Vicherek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Analýza praktického využití technologie řezání vodním paprskem a laserem
(The Analysis of the Practical Use of Waterjet and Laser Cutting Technology)
Bc. Michal Němeček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Analýza řezných sil při frézování
(Analysis of Cutting Forces during Milling)
Daniel Fajčák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Dokončování součástí po procesu SLM pomocí nekonvenčních aplikací se zaměřením na vnitřní struktury
(Post Finishing Parts Made by SLM Technology with Unconventional for Internal Structures)
Ing. Patrik Nevrlý Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Experimentální ověření využití 3D tisku pro nástrojové držáky
(Experimental Verification of 3D Printing Usage for Tool Holders)
Bc. Ondřej Kaňuk Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Měření drsnosti povrchů v závislosti na umístění v pracovní komoře v procesu SLM
(Measurement of Surface Roughness in Relation to the Location in the SLM Process Chamber)
Bc. Radek Matýsek Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Měření přesnosti obráběcího stroje
(Measuring of Machinetool Accuracy)
Ing. Radim Liška prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Měření vybraných parametrů drsnosti povrchu vnitřních ložiskových kroužků
(Measurement of Selected Surface Roughness Parameters of Inner Bearing Rings)
Ing. Radek Maceček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Metody měření geometrických odchylek při aditivní výrobě
(Methods of Measurement of Geometric Deviations in Additive Manufacturing)
Ing. Kristýna Bartošková Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Bachelors
Metody zkoumání vlastností povlaku nástrojů nanášených metodami PVD a CVD
(Methods of Investigation Coating Properties of Tools Applied by PVD and CVD Methods)
Ing. Vojtěch Staněk Ing. Tomáš Szotkowski Bachelors
Možnosti snižování opotřebení řezného nástroje při hrubovacím soustružení
(Options for Decreasing Tool Wear during Rough Turning)
Tomáš Viktora prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Návrh, výroba, montáž a ověření funkčnosti zařízení pro zpracování dřevní hmoty
(Design, Production, Assembly and Verification Functionality of the Device for Processing Wooden Substance)
Bc. Radek Janků Ing. Filip Kowalovski Bachelors
Návrh efektivního postupu přesného broušení
(Design of Efficient Precision Grinding Procedure)
Ondřej Hrubý doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh efektivního upínání složitých součástí
(Design of Efficient Clamping of Complex Parts)
Bc. Jakub Navrátil doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh konečné úpravy obrobení uložení ložisek drtiče kamene
(The Proposal of the Final Modification of the Stowage of Stone Crusher Bearning)
Bc. Pavel Janyška Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh moderní technologie obrábění složité součásti
(Design of modern technology for machining complex parts)
Bc. Barbora Slezáková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh nástrojů pro obrábění plastů a kompozitních materiálů
(Design of Tools for Machining Plastics and Composite Materials)
Bc. Jiří Hruban doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh technologického postupu obrábění zadané součásti pro firmu UNEX a.s.
(Technological Process Design of Machining of the Specified Part for UNEX a.s.)
Ing. Milan Pacák Ing. Pavel Szkandera, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby chladících drážek
(Design of Cooling Grooves Production Technology)
Ing. Martin Otáhal Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Obrábění materiálů skupiny H
(Machining of Group H Materials)
Bc. Jan Karger doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Obrábění tvarových ploch armatur
(Machining of Shaped Surfaces of Fittings)
Ing. Vojtěch Vach prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Porovnání korozivzdorné oceli a konstrukční oceli z hlediska obrábění
(Comparison of Stainless Steel and Structural Steel in Terms of Machining)
Bc. Richard Honeš Ing. Jiří Lichovník Bachelors
Porovnání odchylek a materiálové vlastnosti 3D tisku
(Comparison of Deviations and Material Properties of 3D Printing)
Bc. Jakub Olejník Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Porovnání technologie výroby vybrané součásti konvenční a nekonvenční technologií
(Production Technology Comparation of Choiced Part by Conventional and Non-Conventional Technology)
Bc. Jaroslav Sloupský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Problematika obrábění součástí vyrobených pomocí kovového 3D tisku
( Problems of Machining Parts Made Using Metallic 3D Printing)
Ing. Jan Sláma Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby osazeného otvoru na náboji oběžného kola
(Rationalization of Production of the Stepped Hole on the Impeller Hub)
Bc. Michal Ševčík Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby zábradlí pomocí trubkového laseru
(Rationalization of Handrail Production by Tube Laser)
Milan Bohuš prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Sledování teploty procesu obrábění při použití rozdílných utvařečů třísky
(Temperature Monitoring of the Machining Process Using Different Chipbreakers)
Bc. Jakub Juřík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Studie procesních parametrů ovlivňující mechanické a vnitrostrukturální vlastnosti materiálu Maraging Steel v procesu SLM
(Study of Operating Parameters Influencing Mechanical and Internal Structural Properties of Material Maraging Steel in SLM Process)
Bc. Antonín Kvita Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Technologický postup výroby součásti pomocí kovového 3D tisku
(Technological Process of Part Production Using Metallic 3D Printing)
Petra Nejezchlebová Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Bachelors
Testování nástrojů technologie zpětného soustružení
(Tools Testing for Turning Technology with Reverse Feed)
Bc. Martin Kocián prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Vliv materiálu extruderu 3D tiskárny na kvalitu 3D tisku
(Influence of 3D Printer Extruder Material on 3D Printing Quality)
Ing. Marek Siwek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Výroba šperků 3D tiskem technologií SLA
(Jewelry 3D Printing Applications)
Ing. Jakub Brezina doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Výroba typové součásti ve firmě SIMO plus, s. r. o.
(Production of Standard Parts in SIMO plus, s. r. o.)
Ing. Tomáš Najman Ing. František Špalek, Ph.D. Bachelors
Analýza sil řezání při frézování z polotovaru po 3D tisku
(Analysis of Cutting Forces during Milling from Semi-finished Product after 3D printing)
Bc. Martin Oulehla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Broušení řezných nástrojů z rychlořezných ocelí ve firmě GSP - High Tech Saws, s.r.o.
(Grinding of Cutting Tools of High-Speed Steels in Company GSP - High Tech Saws, s.r.o.)
Bc. Lukáš Michna Ing. František Špalek, Ph.D. Masters
Ekonomické frézování rovinných ploch
(Economical Milling of Planar Surfaces)
Bc. Lucie Vojtíšková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Hodnocení kvality povrchu po dokončování technologií elektroerozivního drátového řezání a frézování z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Surface Quality after Finishing of EDM Technology and Milling with the use Semi-finished Product after 3D Printing)
Bc. Lukáš Sláma prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Hodnocení parametrů integrity povrchové vrstvy po aplikaci konvenčního obrábění
(Evaluation of Surface Layer Integrity Parameters after Application of Conventional Machining)
Ing. Jiří Klein Ing. Jiří Lichovník Masters
Hodnocení přesnosti po dokončování technologií elektroerozivního drátového řezání z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Accuracy after EDM Technology from Semi-finished Product after 3D Printing)
Bc. Lukáš Vymazal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Hodnocení přesnosti po dokončování technologií frézování z polotovaru po 3D tisku
(Evaluation of Accuracy after Milling from Semi-finished Product after 3D Printing)
Ing. Martin Vydomus prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Konstrukce nástroje na výrobu ozubení s počítačovou podporou
(Cutting Tool Design for Gear Production with Computer Support)
Ing. et Ing. Tibor Jurga prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Konstrukční návrh vložky formy s konformním chlazením pro výrobu 3D tiskem
(Design of Mold Insert with Conformal Cooling made by 3D Printing)
Bc. Jiří Ptáček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Měření odchylek válcovitosti součástí malých průměrů
(Measurement of Cylindrical Deviations of Small Part Diameters)
Ing. Jakub Petr prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Měření přesnosti CNC obráběcího stroje
(Measuring of CNC Machinetool Accuracy)
Ing. Martin Janoško prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Mikrostrukturní a únavové charakteristiky oceli AISI 316L připravené 3D tiskem metodou Material Extrusion (FDM)
(Microstructure and Fatique Characteristics of the Steel AISI 316L Prepared by 3D Print Method Material Extrusion (FDM))
Ing. Jan Jansa doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce univerzálního přípravku pro svařování podlahových rámů obytných kontejnerů
(Design of Universal Jig for Welding of Residential Containers Floor Frames)
Bc. Petr Pišl prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh měřící metody lůžka frézy
(Design of Milling Bed Measuring Method)
Ing. Michal Janík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh moderní technologie obrábění složité součásti
(Design of Modern Technology for Machining Complex Parts)
Bc. Lukáš Havlíček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh přípravku pro efektivnější manipulaci s výrobky během svařování
(Jig Design for More Efficient Handling with the Product During the Welding Process)
Bc. Tomáš Šperlich prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh upínacího zařízení pro stroj RMX 3500
(Design of Clamping Device for RMX 3500 Machine)
Bc. Jakub Prokop Ing. Jiří Lichovník Masters
Návrh vhodných řezných podmínek a obráběcího nástroje frézovací operace typové součásti pro firmu Cebes a.s.
(Design of Suitable Cutting Conditions and Machining Tool for Typeface Milling Operations for Cebes a.s.)
Bc. David Šenkeřík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh výroby vodicí lišty
(Production Concept of Guide Rail)
Ing. Tomáš Moch prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Optimalizace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty
(Optimalization and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool)
Ing. Monika Jančaříková Ing. František Špalek, Ph.D. Masters
Porovnání mechanických vlastností vybraných kompozitních materiálu na bázi polyamidu 12 vyrobených metodou Selective Laser Sintering
(Comparison of Mechanical Properties of Selected Composite Material Based on Polyamide 12 Produced by Selective Laser Sintering)
Bc. Luděk Vyhnánek Ing. Petr Štefek, MBA Masters
Racionalizace a automatizace výroby hřídelí rotoru elektromotoru
(Rationalization and Automation of Electric Motor Shaft Production)
Ing. Petr Němeček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Racionalizace pracoviště pro montáž šroubových spojů
(Rationalization of the Assembly Workplace for Screw Joints)
Bc. Pavel Hrdinka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Racionalizace technologičnosti konstrukce řezného agregátu při zpracování papíru
(Rationalization of Cutting unit Construction Technology in Paper Processing )
Bc. Jiří Haas Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby lišty rámu
(Rationalization of Frame Ledge Production)
Bc. Štěpán Pavliska Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby vstřikovacích nástrojů ve společnosti FORNAX, spol. s r.o.
(Rationalization of Injection Molding Production in the Company FORNAX, spol. s r.o.)
Bc. Lukáš Mikl prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Simulace a predikce napětí 3D tisku kovových slitin technologií Powder Bed Fusion
(Simulation and Prediction of 3D Printing of Metallic Alloys using Powder Bed Fusion Technology)
Bc. Vladimír Ptáček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Sledování vlivu utvařeče třísky a použitého stroje na vibrace soustavy SNOP
(Monitoring the Influence of Chipbreaker and used Machine on Vibrations of SNOP System)
Bc. Olga Smrčková Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Technologie dokončovacích procesů pro součásti vyráběné kovovým 3D tiskem
(Technology of Finishing Process for Metal 3D Printing Parts)
Ing. Tomáš Smolicha Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce dronu
(Topology Optimization and Bionic Design of Drone)
Bc. Jan Velčovský doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace řezného nástroje vyráběného 3D tiskem technologií Powder Bed Fusion
(Topology Optimization of Cutting Tool made by 3D Printing Powder Bed Fusion)
Ing. Ondřej Pelant doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Vliv skenovací strategie na zbytkové vnitřní napětí oceli 316L v procesu aditivní výroby metodou SLM
(Effect of Scanning Strategy on Residual Internal Stress of 316L Steel in SLM Process)
Ing. Petr Blaťák Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany na trvanlivost VBD při frézování do rohu
(Effect of Cutting Edge Rounding on Inset Durability when Corner Milling)
Bc. Bára Matušková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Výzkum přesnosti výroby tenkostěnných součásti pomocí technologie SLM
(Research of the Accuracy of Production of High and Thin-walled Parts Using SLM Technology)
Bc. Zdeněk Mach Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Výzkum vlivu recyklace Al prášku na výslednou porozitu součásti
(Research of the Influence of Recycling of Al Powder on the Resulting Porosity of the Component)
Bc. Richard Byrtus Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Masters
Zavedení autonomní údržby při výrobě světlometů
(Implementation of Autonomous Maintenance in the Production of Headlamps)
Ing. Lukáš Smrček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Změny zbytkových napětí v povrchových vrstvách VBD po aplikaci povrchových úprav
(Changes of Residual Stresses in Surface Layers of Inserts after Application of Surface Treatments)
Ing. Aneta Slaninková prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Příspěvek k obrábění korozivzdorných ocelí
(Contribution to machining of stainless steels)
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Analýza stability výrobního procesu při zaoblení ostří VBD
(Analysis of Stability of Production Process During Cutting Edge Preparation)
Bc. Jan Matějka, DiS. Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Analýza stability výrobního procesu u zaoblení ostří soustružnických VBD
(Analysis of Production Process Stability for Cutting Edge Preparation of Inserts for Turning)
Bc. Radek Bargel Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Efektivní obrábění titanové slitiny nástroji s rektifikovaným ostřím
(Efficient Machining of Titanium Alloy by Cutting Tool with Rectified Cutting Edge)
Ing. Ondřej Gurník Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Hrubování hřídelů z oceli duplex
(Roughing the Duplex Steel Shafts)
Bc. Vít Krupica Ing. František Špalek, Ph.D. Bachelors
Charakteristika 2D a 3D drsnosti povrchů po obrábění WEDM u oceli EN 1.4301
(2D and 3D Characterization of Surface Roughness of Steel EN 1.4301 Machined by WEDM)
Ing. Miroslav Motúz Ing. František Špalek, Ph.D. Bachelors
Inovativní návrh 3D tiskárny Hypercube s možnostmi opensource platformy
(Innovative Design of Hypercube 3D Printer with Opensource Platform Capabilities)
Filip Kalčík doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Měření řezných sil u negativních VBD
(Measurement of Cutting Forces in Negative Inserts)
Bc. Jan Krejčí doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Moderní způsoby dokončování vnitřních válcových ploch
(Modern Ways Finishing Machining of Internal Cylindrical Surfaces)
Petra Horáčková Ing. Václav Musil Bachelors
Návrh geometrie VBD pro frézování superslitin
(VBD Geometry Design for Super Alloy Milling)
Bc. Jan Vomlel doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh řešení rozdílné velikosti výrobků z CBN při vysokotlaké syntéze
(Solution of Different CBN Products Dimensions by High-pressure Synthesis)
Bc. Marek Diviš prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Návrh technologie výroby kovací zápustky
(Design of Production Technology of Die Forging Form)
Ing. Radim Vlček Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Návrh úpravy řezné hrany VBD pro obrábění kalených materiálů
(Cutting Edge Modification Design for Machining of Hardened Materials)
Bc. Adam Čepička doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Optimalizace procesních parametrů při obrážení přímého ozubení zpátečkového kola na vstupních hřídelích
(Process Parameters Optimization when Shaping of Direct Gears on Input Shafts)
Tomáš Špaček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výrobního procesu tenkostěnných korozivzdorných pouzder
(Optimization of the Manufacturing Process Thin-walled Stainless Steel Sleeves)
Michal Kurek Ing. Václav Musil Bachelors
Porovnání mikrogeometrie řezných nástrojů pomocí optického mikroskopu
(Comparison of Microgeometry of Cutting Tools Using an Optical Microscope)
Ing. Tomáš Částečka Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Porovnání nástrojových upínačů s ohledem na vybrané charakteristiky frézovacího procesu
(Comparison of Tools Clamping Holders with Respect to Selected Milling Aspects)
Ing. Radim Janeczko Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Porovnání řezných sil různých VBD
(Comparison of Cutting Forces Different VBD)
Ing. Petr Bartošík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce skateboardu pro výrobu 3D tiskem
(Topological Optimization and Bionic Design for Skateboard Made by 3D Printing)
Bc. Jan Rášo doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění broušení tlačných pružin v prostředí firmy ŽDB GROUP a.s.
(Improving the Grinding of Spring Compressors in ŽDB GROUP a.s.)
Bc. Matěj Lipták Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Zvyšování trvanlivosti nástroje při soustružení v podmínkách firmy Česká zbrojovka a.s.
(Increasing the Durability of the Cutting Tool during Turning in the Company Česká zbrojovka a.s.)
Bc. Patrik Mikulec prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Analýza přesnosti tvarových ploch
(Analysis of the Accuracy of Shape Surfaces )
Bc. Vojtěch Bančík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Aplikace mikroprutových struktur a bionických prvků pro rukojeť luku
(Application of Lattice Structures and Bionic Design for Bow Handle)
Ing. Libor Polách doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Efektivní frézování korozivzdorných ocelí
(Effective Milling of Stainless Steels)
Ing. Jiří Krutilek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Efektivní způsoby opracování hliníkových trubek pro následné svařování pro jízdní kola
(Effective Machining of Aluminum Tubes for Following Welding for Bicycles)
Ing. Viktor Janíček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Ekonomické frézování korozivzdorných ocelí s HFC nástroji
(Economical Milling of Stainless Steels by HFC Tools)
Bc. Martina Kozlovská Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Experimentální výroba mechanických mikrovlnných komponent pomocí aditivní výroby
(Experimental Production of Mechanical Microwave Components by Additive Manufacturing)
Bc. Robert Pecha doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Hodnocení nastavení parametrů v počítačové tomografii
(Evaluation of Setting Parameters in Computed Tomography)
Ing. Jiří Kravčík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Měření a analýza soustružených povrchů vytvořených technologií vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
(Measurement and Analysis of Turning Surfaces Created by High-speed Abrasive Water Jet Technology)
Bc. Jan Vronka Ing. Libor Sitek, Ph.D. Masters
Modifikace mikrogeometrie břitu u kruhových vyměnitelných břitových destiček pro frézování
(Modification of Edge Microgeometry for Round Exchange Cutting Inserts for Milling)
Bc. Michal Gargulák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Nahrazení výlisku plastovým 3D modelem pro vytvoření a ověření měřícího programu pro souřadnicový stroj
(Replacing a Mold With a 3D Plastic Model to Create and Validate a Coordinate Machine Measuring Program)
Bc. Martin Jakubec Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh efektivního elektroerozivního obrábění
(Design of Efficient Electro-erosive Machining)
Bc. Miroslav Bezeli doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh přípravku pro ustavení vřeten
(Jig Design for Spindles Setting)
Ing. Jiří Bílek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh sledovaní parametrů kvality zaoblení ostří při výrobě VBD
(Design of Tracking Quality Parameters of Cutting Edge Preparation During Cutting Inserts Production )
Bc. Veronika Kudláčková Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Návrh technologického postupu povrchové úpravy omíláním na kovových prototypech po 3D tisku
(Proposal of the Technological Process of Surface Treatment by Blasting on Metal Prototypes after 3D Printing)
Ing. Adam Jašek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Návrh technologie obrábění tvrdonávarů a kalených ocelí
(Design of Machining Hardened Steels and Hardened Layers after Welding)
Bc. Michal Ledvina Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Návrh vhodných řezných podmínek pro zapichování korozivzdorných ocelí
(Design of Appropriate Cutting Conditions for Cut-off of Stainless Steels)
Bc. Václav Trunda Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Porovnání měřicích metod pro kontrolu kvality dílů
(Measuring Methods Comaprison for Part Quality Control)
Ing. Jakub Návrat prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Posouzení vlivu utvařeče třísky na vibrace při obrábění
(Impact Assessment of Chip Breaker to Vibration during Machining)
Bc. David Preisler Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby elektromotorů s využitím 3D tisku
(Rationalization of Production of Electric Motors Made by 3D Printing)
Bc. Vladimír Žváček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Řešení problematiky zmetkovitosti při lisování ložisek metodikou Lean Six Sigma.
(The Solution of Scrapping of Bearings by Lean Six Sigma Method.)
Ing. Filip Kowalovski Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Technologie soustružení se zpětným posuvem
(Turning Technology with Reverse Feed )
Ing. Jan Pavlas prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace a návrh bionické konstrukce části jízdního kola
(Topological Optimization and Bionic Design of the Bicycle Part)
Bc. Petr Staněk, DiS. doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Vliv parametrů obrábění na povrch termálního nástřiku při přerušovaném řezu
(Influence of Machining Parameters on the Surface of the Thermal Spraying During Interrupted Cut)
Bc. David Brotánek Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vliv různých druhů abraziv při hydroabrazivní dezintegraci rotujících obrobků
(Effect of Different Abrasives during Hydroabrasive Disintegration of Rotating Workpiece)
Bc. Peter Srníček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv řezné rychlosti na přesnost a drsnost obrobeného povrchu technologií víceosého frézování
(Effect of Cutting Speed on Accuracy and Surface Roughness during Multi-Axis Milling)
Bc. Jiří Krejsek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Vliv tlaku chladicí kapaliny na drsnost povrchu obrobku z korozivzdorných ocelí
(Influence of Cooling Medium Pressure on Workpiece Surface Roughness from Stainless Steel)
Bc. Jiří Kasal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Zefektivnění výroby daného dílce v prostředí firmy STEELTEC CZ, s.r.o.
(Improving the Production of the Component in the Environment of STEELTEC CZ, s.r.o.)
Ing. Filip Wdówka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Optimalizace technologie strojní výroby lisovacích nástrojů
(Optimising The Machining Production Technology of Press Tools)
Ing. Lukáš Kousal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Doctoral
Příspěvek k hodnocení trvanlivosti řezných nástrojů při upichování korozivzdorných ocelí
(Contribution to the evaluation of the durability of cutting tools for parting-off of stainless steel)
Ing. Šárka Malotová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Výzkum vlivu dokončovacích operací na modifikaci užitných vlastností součástí vyrobených aditivní technologií
(Impact research of finishing operations on the modification of the useful properties of components produced by the additive technology)
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
3D skenování, kontrola a měření součástí po výrobě 3D tiskem
(3D Scanning, Control and Measurement of Parts after 3D Printing)
Ing. Jan Jansa doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Analýza současného stavu technologií úprav ostří řezných nástrojů ze slinutého karbidu
(Analysis of the Current State of the Cutting Edge Preparation of the Sintered Carbide Cutting Tools)
Ing. Aneta Slaninková Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Analýza využití kompozitních materiálů ve strojírenství
(Analysis of the Use of Composite Materials in Engineering)
Bc. Jan Peterek Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Aplikační možnosti laserového gravírování při značení vzorků
(Application of the Laser Engraving during Marking of the Samples)
Ing. Martin Janoško Ing. Šárka Malotová Bachelors
Efektivní frézování slitin na bázi niklu monolitními nástroji z řezné keramiky
(Effective Milling Process of Nickel-based Alloys with Monolithic Ceramic Cutting Tools)
Ing. Martin Vydomus Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Efektivní obrábění niklové slitiny nástroji s rektifikovaným ostřím
(Effective Machining of the Nickel-based Alloy with Rectified Cutting Edge)
Bc. Martin Oulehla Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Experimentální komparace hospodárnosti a výrobní přesnosti 3D tiskáren pracujících s technologií FDM
(Experimental Comparison of Economy Thrift and Manufacturing Accuracy of 3D Printers Based on FDM technology)
Roman Unzeitig Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh dokončovacího nástroje
(Development of the Finishing Tool)
Bc. Jan Velčovský Ing. Václav Musil Bachelors
Mechanické testovaní plastových vzorků vyrobených 3D tiskem
(Mechanical Testing of Plastic Prototypes Made by 3D Printing)
Ing. Petr Blaťák doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Měření a analýza povrchů vytvořených technologií vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku ve vztahu k obrobitelnosti materiálu
(Measurement and Analysis of Surfaces Created by High-speed Abrasive Water Jet Technology in Relation to the Machinability of the Material)
Ing. Matěj Pitron Bc. Dagmar Klichová Bachelors
Měření odchylky kruhovitosti součástí malých průměrů
(Roudness Deviation Measurement of Small Diametr Parts)
Ing. Jakub Petr Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Měření odchylky kruhovitosti součástí o průměru 20 mm
(Roudness Deviation Measurement of 20 mm Diametr Parts )
Ing. Michal Janík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Měření odchylky kruhovitosti součástí o průměrů 60 mm
(Roudness Deviation Measurement of 60 mm Diametr Parts)
Bc. Lucie Vojtíšková Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Měření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému Renishaw Ballbar QC10
(Machinetool Accuracy Measuring by System Renishaw Ballbar QC10)
Bc. Zbyněk Lukáš prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Modelace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty
(Design and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool)
Ing. Monika Jančaříková Ing. František Špalek, Ph.D. Bachelors
Návrh a ověření funkčnosti leštícího nástroje pro stroj EMCO T120
(Design and Verification Polishing Tool of the EMCO T120)
Bc. Jiří Ptáček Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh a realizace nového způsobu upínání nástrojů na EMCO T120
(Design and Implementation of a New Tool Camping on the EMCO T120)
Bc. Lukáš Sláma Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby vnitřního čtyřhranu v odlitku
(Design of the Production Technology of the Inner Square of the Casting)
Jiří Chaloupka Ing. Jiří Lichovník Bachelors
Návrh upínacího přípravku a nástroje pro výrobu zakusovacích čelistí
(Clamping Jig and Cutting Tool Design for Chuck Jaw Production)
Ing. Tomáš Moch prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Obrobitelnost neželezných slitin
(Machining of Non-ferrous Alloys)
Bc. Bára Matušková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Optimalizace výroby u vybraných výrobků s cílem zvýšení produktivity na obráběcích centrech Hermle C32U
(Optimizing Production for Selected Products to Increase Productivity at Hermle C32U Machining Center)
Bc. Jakub Prokop Ing. Jiří Lichovník Bachelors
Porovnávání RPS a Besfit na třisouřadnicovém měřicím stroji
(Comparison of RPS and Besfit Methods on the Coordinate Measuring Machine)
Bc. Václav Švarc Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Problematika měření kruhovitosti po soustružení
(Measurement of Roundness after Turning)
Ondřej Kuba Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace upínání koster elektromotoru
(Rationalization of Clamping Electric Motor Cover)
Ing. Petr Němeček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace výrobní linky pro přední světlomety ve společnosti HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
(The Rationalization of Production Line for Head Lamps in the Company HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o. )
Ing. Lukáš Smrček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby kostky závěsu
(Rationalization of Hinge Block Production)
Bc. Štěpán Pavliska prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby složité součásti
(Rationalization of the Production of Complex Components)
Bc. Lukáš Havlíček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby součásti vstřikovacího lisu na CNC obráběcím centru
(Rationalization of Injection Molding Parts on a CNC Machining Center)
Bc. Zdeněk Mach Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby táhel
(Rationalization of Piston-rod Production)
Ing. Jiří Klein prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby vodního stavidla
(Rationalization of Water Sluices Production)
Bc. Lukáš Mikl prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Stav 3D tisku a jeho využití v České republice
(Use of 3D Printing in the Czech Republic)
Ing. Jan Bezděk doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Strategie frézování tvrdého keramického materiálu pomocí technologie vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
(The Strategy of Milling of Hard Ceramic Material Using High-Speed Abrasive Water Jet Technology)
Bc. Vladimír Ptáček Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bachelors
Technologie obrábění ložiskového štítu
(Technology for Machining Bearing End Shield)
Martin Petřík Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Technologie úpravy hlavy válců
(Cylinder Head Adjustment Technology)
Tomáš Krmela doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Technologie vlečného omílání a její vliv na vybrané vlastnosti integrity povrchu VBD
(Drag finishing Technology and Its Impact on the Selected Properties of the Insert Surface Integrity)
Bc. Olga Smrčková Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Úprava chapadla robota
(Editing the Robot Gripper)
Bc. Marek Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Výběr upichovacích nožů pro lehké slitiny
(Selection of Cutting Blades for Light Alloys)
Ing. Ondřej Pelant doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Výzkum obrobitelnosti superslitin
(Research on the Superalloys' Machinability)
Bc. Jakub Hruban doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zefektivnění upínání odlitku při frézování
(Efficiency Improvement of Clamping of the Cast during Milling Process)
Bc. Tomáš Šperlich Ing. Šárka Malotová Bachelors
Frézování nástrojové oceli s HFC nástroji
(Milling of the Tool Steel with HFC Cutting Tools)
Bc. Karolina Truksová Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Hodnocení geometrie hladící VBD při rovinném frézování
(Evaluation of Inserts for Turning Polishing Geometry for Planar Milling)
Bc. Petr David doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Hodnocení parametrů ingtegrity povrchu po aplikaci vysokorychlostního frézování
(The Evaluation of Ingtegrity Surface Parameters after Application of High-Speed Milling)
Ing. Pavel Bulawa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Hodnocení řezných sil po aplikaci vysokorychlostního frézování
(The Evaluation of Cutting Forces after Application of High-Speed Milling)
Bc. Karel Kaszperydes prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Montáž a ověření funkčnosti 3D tiskárny
(Asembly and Verify 3D Printer Functionality)
Bc. Jan Ermis Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Možnosti zvyšování efektivity frézování
(Options for Increasing Milling Efficiency)
Bc. Vojtěch Blaženec prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Možnosti zvyšování efektivity frézování drážek
(Options for Increasing Efficiency of Grooves Milling)
Bc. Petr Hamrozi prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Možnosti zvyšování efektivity frézování volbou upínání nástroje
(Options for Increasing Milling Efficiency by Selecting a Tool Holder)
Bc. Tomáš Durďák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh montážního postupu ocelové konstrukce
(Assembly Process Proposal of Iron Construction)
Bc. Miroslav Čecháček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh montážní linky pro montáž vodních ventilů systému termoregulace motoru
(The Proposal of Assembly Line for Assembling of Engine Thermoregulation Water Valves)
Bc. Jakub Mazáč prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie výroby lopatkového kola v podmínkách firmy BELT PLAST s.r.o.
(Design of a New Technology of Padle Wheel Production under the Conditions of Belt Plast s.r.o.)
Bc. Pavel Česnek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro montáž projektorové jednotky
(Jig Design for Mounting of the Projector Unit)
Ing. Karel Janečka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh technologie výroby ozubení odvalovacím frézováním
(The Proposal of the Technology for the Production of Teeth by Rolling Milling)
Bc. Lukáš Blažek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního postupu náboje kola
(Optimalization of the Hub Production)
Bc. Ing. Ondřej Grúz Ing. Václav Musil Masters
Optimalizace výroby statorového kola
(The Optimization of Stator Wheel Production)
Ing. Jaroslav Bříštěla doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Problematika měření odchylek po obrábění na CMM
(Accurancy Measurement after Machining on Coordinate Measuring Machine)
Ing. Kamil Olszar Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby pomocí vícenásobného upnutí
(Rationalization of Production be means of Multiple Clamping)
Bc. Tomáš Krumpoch prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Snižování drsnosti povrchu při frézování tvarových ploch
(Decreasing Surface Roughness of Free Form Surface Milling )
Bc. Ladislav Blanarovič prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Vliv strategie tavení kovového prášku při 3D tisku na mechanické vlastnosti prototypů
(Effect of Metal Powder Melting Strategy on 3D Printing on Mechanical Properties of Prototypes)
Bc. Jakub Jakeš doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Vliv velikosti dotyku na hodnocení odchylky kruhovitosti pro odlišné drsnosti povrchu
(Influence of Tip Size on the Evaluation Roundness Deviation for Different Surface Roughness)
Ing. Jan Zelinka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Výzkum 3D tisku elastomerů
(Research of 3D Printing of Elastomers)
Bc. Barbora Prokopová doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Analýza vybraných parametrů integrity povrchu při nepravidelném přerušovaném řezu
(Choice Parameters Analysis of Surface Integrity at Irregular Interrupted Cut)
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Vliv kvality povrchu na lepené spoje
(Influence of Surface Quality on Bonded Joints)
Ing. Marek Pavlica, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Vývoj technologie odběru zkušebních vzorků pro zkoušky mechanických vlastností pomocí jádrování
(Technology Development of Test Samples for Mechanical Properties Testing using Coring)
Ing. Antonín Trefil, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Analýza spotřeby řezných nástrojů
(Analysis of the Consumption of Cutting Tools)
Ondřej Dancziwski doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Ergonomická studie montážního pracoviště - návrh vzorového montážního pracoviště
(Ergonomic Studies of Assembly Workplace - Draft Model Assembly Workplace)
Bc. Jiří Kasal Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Experimentální zjištění tiskových parametrů pro dosažení kvalitního výrobku
(Experimental Detection of Printing Parameters for the Production of a Quality Product)
Bc. Ondřej Mahdal Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Frézování tvarových ploch
(Free Form Surface Milling)
Bc. Martin Jakubec prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení kvality povrchu po laserovém řezání
(The Evaluation of Surface Quality after Laser Cutting)
Bc. Václav Trunda Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Hodnocení trvanlivosti řezných nástrojů
(Evaluation of Durability of Cutting Tools)
Bc. Pavel Buchta doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Měření složitých tvarů
(Measuring Complex Shapes)
Bc. Veronika Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Metody dokončovacích povrchových úprav 3D vytištěných plastových modelů
(Methods of Finishing Surface Treatment 3D Printed Plastic Models)
Ing. Adam Jašek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Modernizace měření drsnosti povrchu
(Modernization Measurement of Surface Roughness)
Bc. Daniel Jordán doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Montáž honovacího automatu
(Assembling Honing Machine)
Ing. Jiří Bílek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Možnosti využití technologie vysokorychlostního abrazivního suspenzního paprsku v praxi
(Possibilities of Application of High Speed Abrasive Suspension Jet Technology in Practice)
Bc. František Kopp Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bachelors
Návrh a testování geometrie soustružnické VBD se zaměřením na její užitné vlastnosti
(Design and Testing Focused on Utility Properties of Cutting Insert)
Luboš Pospíšil Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Návrh nové technologie výroby uzavíracího ventilu
(Proposal of New Manufacturing Technology of Shut-off Valves)
Bc. Michal Janeček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu typové součásti ve firmě STEELTEC CZ, s.r.o.
(Proposal of Technological Process Components in the Company STEELTEC CZ, s.r.o.)
Ing. Filip Wdówka Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh vstřikovací formy pro polymerní materiály
(Design of Injection Mold for Polymeric Materials)
Bc. Martin Rosí Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Obrábění automobilových kol z hliníkových slitin
(Machining of Automotive Wheels from Aluminium Alloys)
Bc. Josef Žanda Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Obsluha 3D tiskárny Renishaw AM400 pro 3D tisk metodou SLM
(Operation 3D Printers Renishaw AM400 for 3D Printing by Method SLM)
Bc. Richard Byrtus doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Optimalizace výroby výřezů v ohybových tyčích pomocí elektroerozivního drátového řezání
(Production Optimization of Slots in Bending Rods Using Wire Electrical Discharge Machining)
Bc. Patrik Šalata Ing. František Špalek, Ph.D. Bachelors
Porovnání nástrojů pro frézování s kruhovými destičkami
(Comparison of Tools for Milling with Round Inserts)
Bc. Martina Kozlovská Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Porovnání profilových a plošných parametrů povrchu materiálu vytvořeného technologií frézovaní
(Comparison of Profile and Areal Parameters of Surface Material Created by Milling Technology)
Bc. Lukáš Michna Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Porovnání profilových a plošných parametrů povrchu materiálu vytvořeného technologií soustružení
(Comparison of Profile and Areal Parameters of Surface Material Created by Turning Technology)
Bc. Jan Vronka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Porovnání přesnosti výroby kalibru pomocí různých měřicích metod
(Production Accuracy Comparision of Caliper Using Different Measuring Methods)
Bc. Petr Staněk, DiS. Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Porovnání řezných sil při kopírovacím frézování
(Comparison of Cutting Forces During the Copy Milling)
Bc. Michal Gargulák Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Posouzení vlivu tuhosti stroje na drsnost obrobku
(Assessing the Impact of Machine Stiffness at Workpiece Surface Roughness)
Bc. David Preisler Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Racionalizace elektroerozivního obrábění
(Rationalisation of Electrical Discharge Machining)
Bc. Miroslav Bezeli doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace obrábění koster elektromotoru
(Rationalization of Skeleton of Electric Motor)
Bc. Vladimír Žváček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace obrábění štítu elektromotoru
(Rationalisation of Machining of Shield Electric Motor)
Ondřej Špaček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace procesu frézování podvozkového komponentu
(Rationalisation Milling Process of the Chassis Component)
Ing. Filip Kowalovski Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby obráběné součásti na CNC řízeném frézovacím centru
(Rationalization of Manufacturing Machined Part on CNC Milling Center)
Bc. Michal Ledvina Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby složité součásti
(Rationalization of Manufacturing Complex Component)
Marek Zecha doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby tělesa držáku
(Production Rationalization of Holder Body )
Bc. David Šenkeřík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce laminovacího stroje
(Reconstruction Laminating Machine)
Aleš Krejčí doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových vln v polotovaru kalibrační měrky č. 1
(Ultrasonic Wave Velocity Determination in the Initial Calibration Gauge No. 1)
Ing. Roman Chmiel prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Systém kontroly krycího skla světlometu
(The Control System of the Cover Glass of Headlight)
Patrik Šín Ing. Šárka Malotová Bachelors
Technologie vysokoposuvového frézování austenitických ocelí
(High Feed Milling Technology of Austenitic Steels)
Ing. Jiří Krutilek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Vliv geometrie nástroje na jeho trvanlivost
(Influence of Geometry on Cutting Tool Durability)
Bc. Jiří Krejsek Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Vliv utvařeče třísky na silové zatížení zapichovací VBD
(Effect of Chip Breakers on the Force Load Grooving Inserts)
Bc. Jan Vondál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Vliv volby základny pro hodnocení geometrické tolerance
(Influence of Base Choice for Geometrical Tolerances Evaluation)
Ing. Jiří Kravčík Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Vyhodnocení kvality řezu po dělení materiálu laserem
(Evaluation of the Cut Quality after Laser Cutting Material)
Filip Aujezdský prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Využití 3D skenování v obrábění
(Using 3D Scanning in Machinnig)
Bc. Radim Plhák Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Analýza technologického procesu ve vztahu k topografii finálního povrchu vytvořeného laserovým obráběním
(Analysis of Technological Process in Relation to the Topography of Final Surface Produced by Laser Machining )
Ing. Marek Šafář doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Experimentální testování vrtáku DC170 s unikátní geometrií a obvodovými drážkami pro odvod procesní kapaliny v přerušovaném řezu
(Experimental Testing of the Drill DC170 with a Unique Geometry and Circumferential Grooves Drain of Process Fluid in Interrupted Cuts)
Bc. Ondřej Havlíček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Hodnocení geometrie součástí hřídelového typu
(Geometry Evaluation of Shaft Type Workpieces)
Ing. Vít Tomášek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Knihovna řezných nástrojů
(Database of Cutting Tools)
Bc. Tomáš Bubela prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Mechanické testování vzorků z oceli 316L po 3D tisku metodou SLM
(Mechanical Testing of Samples of Stainless Steel 316L after 3D Printing by Method SLM)
Bc. Lukáš Dušek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Měření přesnosti obráběcího stroje DMU 50 pomocí Ballbar systému
(Measurement Precision Machine Tool DMU 50 by Using Ballbar System)
Bc. Marián Meca Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh, výroba a montáž montážního zařízení
(Proposal, Production and Assembly of Assembling Equipment)
Bc. Martin Přaslica prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh automatizované výrobní linky pro přední světlomety
(Proposal of Automated Production Line for the Headlamp Reflector)
Bc. Petr Koutňák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh montážní linky šroubových kompresorů
(Proposal of Assembly Line for the Screw Compressor)
Ing. Pavel Říha prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh na zproduktivnění výroby zpětného ventilu
(Proposal for More Production Manufacturing of Lift Check Valve)
Bc. Martin Imrich prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh přípravku pro demontáž brzdových pístků
(Jig Design for Brake Pistons Disassembly)
Ing. Václav Šrom prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh přípravku pro demontáž podvozkového komponentu
(Jig Design for Disassembly of Undercarriage Component)
Ing. Tomáš Szotkowski prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh technologie výroby přesných rozměrů kulového kohoutu
(Production Technology Proposal of Precise Dimensions of Ball Valve)
Ing. Radim Hluchník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Optimalizace výrobního postupu
(Proposal for Optimizing of the Production Process)
Bc. Ing. Richard Turek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Počítačová podpora optimalizace řezných podmínek při frézování tvarových ploch
(Computer Aided Optimization of Cutting Conditions during Free Form Surface Milling)
Bc. Radek Zatloukal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Porovnání bezkontaktních a kontaktních měřicích metod při hodnocení kvality řezných povrchů vytvořených různými technologiemi
(Comparison of Contact and Contactless Measurement Methods in Evaluating the Quality of Cutting Surfaces Created by Different Technologies)
Bc. Veronika Nováková Ing. Libor Sitek, Ph.D. Masters
Porovnání přesnosti obrobených ploch při soustružení s C a Y osou
(Precision Machined Surfaces Comparison During Turning with C and Y Axis)
Bc. Daniel Grygar prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Racionalizace broušení
(Rationalisation of Grinding)
Bc. Lucie Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Racionalizace obrábění válce ze slinutého karbidu pro válcování drátu
(Rationalization of Sintered Carbide Valve Machining for Wire Rolling)
Bc. Jan Verlík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Racionalizace technologie výroby a kontroly parametrů vybraného představitele
(Rationalization of Production Technology and Parameters Control of the Selected Representative)
Bc. Lukáš Freml Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby matrice střižníku
(Production Rationalization of Die Punch)
Bc. Jiří Bocek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Správa řezných nástrojů v podmínkách firmy SOMA spol. s r.o.
(Management of Cutting Tools in the Company SOMA spol. s.r.o.)
Bc. Jaroslav Vašíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Technologie výroby rybinové drážky na hřídeli v hlavici vřetena
(Production Technology Dovetail Grooves on the Shaft of the Spindle Head)
Bc. Ondřej Kohut prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Technologie vysokoposuvového frézování titanových slitin
(High Feed Milling Technology of Titanium Alloys)
Bc. Vlastimil Juřica prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Testování trvanlivosti řezných nástrojů pro obrábění grafitu
(Durability Testing of Cutting Tools for Machining of Graphite)
Ing. Michal Sněhota prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Topologická optimalizace a bionické konstrukce v aditivní výrobě
(Topology Optimization and Bionic Structure in Additive Manufacturing)
Bc. Jiří Šedivý doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Více parametrové hodnocení povrchů součástí
(Multiparametric Evaluation of Workpieces Surface)
Bc. Pavel Turek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Vliv geometrie na trvanlivost řezného nástroje v průběhu vysokorychlostního frézování titanových slitin
(The Influence of Geometry on the Cutting Tool Durability during High-speed Milling of Titanium Alloys)
Bc. Michal Jurčík Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vliv obráběcích parametrů na zpevnění povrchové vrstvy při soustružení obrusitelných ucpávek používaných v leteckém průmyslu
(Influence of Turning Operation Parameters on Surface Layer Hardening of Abradable Seals Used in the Aerospace Industry)
Bc. Michal Valenta Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vliv technologie vlečného omílání na trvanlivost VBD
(Influence of Drag Finishing Technology on Inserts Durability)
Bc. Zdeněk Koreník Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vliv vybraných parametrů měření na odchylku kruhovitosti
(Influence of Selected Measuring Parameters to Roudness Deviation)
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Výroba vyhrdlení
(T - Drill Collaring Method)
Ing. Bohuslav Moc prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Vytvoření nové technologie obrobení výkovku ve firmě L.K.F. Kovo, s.r.o.
(Design of a New Technology for Machining of Forgings in L.K.F. Kovo, s.r.o.)
Ing. Karel Zbořil Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Využití 3D tisku k vytvoření prototypové sestvavy
(Use of 3D Printing to Produce Prototype Assembly)
Ing. Mgr. Monika Divišová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Využití systému CoolLine při dělení materiálu laserovým řezáním
(The Use of System CoolLine at Laser Cutting of Material)
Ing. Lukáš Vrabček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Zavedení informačního systému do výrobního procesu
(The Introduction Information System to the Manufacturing Process)
Bc. Ondřej Polášek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Zefektivnění výroby typové součásti v podmínkách firmy Ing. Jiří Pavela
(Efficient Production Type Components in Terms of the Company Ing. Jiří Pavela)
Bc. Ondřej Pechál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Zvyšování přesnosti při frézování tvarových ploch
(Increasing Accuracy of Free Form Surface Milling )
Bc. Ondřej Večeřa prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu modulů do světlometů
(Design and construction of facilities for the production of modules for headlamps)
Ing. Petr Sysel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Doctoral
Určování vhodnosti procesů a systémů měření
(Determining the suitability of measurement processes and systems)
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Aditivní technologie výroby
(Additive Technology of Production)
Bc. Jakub Jakeš prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Frézování austenitických ocelí vysokými posuvy
(Milling of Austenitic Steels with High Feed Rates)
Bc. Petr David doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Měření emise hluku obráběcích strojů
(Measurement of the Noise Emission of Machine Tools)
Ing. Pavel Bulawa prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh nejvhodnějšího nástroje pro frézování rovinných ploch
(Draft the Best Tools for Face Milling)
Jiří Šilar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh nové technologie výroby složité součásti
(The Proposal of the New Technology for Complex Components)
Bc. Jan Durchánek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh přípravků pro dynamometr Kistler
(Proposal of Fixtures for Dynamometer Kistler)
Bc. Vojtěch Blaženec Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby součásti ve společnosti NOVOGEAR, spol. s r.o.
(The Proposal of Production Technology of Component in Company NOVOGEAR, spol. s r.o.)
Bc. Lukáš Blažek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh vhodného měřicího postupu součásti
(The Suitable Measuring Process Proposal of Workpiece)
Bc. Marek Zajíček Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Návrh vhodné mikrogeometrie VBD pro frézování austenitických ocelí
(Proposal of the Appropriate Microgeometry of Inserts for Milling Austenitic Steel)
Bc. Denis Le doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Porovnání nástrojů pro rovinné frézování
(Comparison of the Tools for Face Milling)
Bc. Karolina Truksová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Porovnání tří a pětiosého frézování
(Comparing the Three and Five-axis Milling)
Bc. Michal Kuchař doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Použití upínacích přípravků v CAM systému pro operaci frézování
(Using Fixtures in the CAM System for Milling Operation)
Bc. Jakub Mazáč prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace obrábění náboje kola
(Rationalization of the Machining of the Hub)
Bc. Ing. Ondřej Grúz doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace procesu montáže brzdového třmenu
(Rationalization of Assembly Process the Brake Caliper)
Bc. Dominik Moravec Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace procesu odvalovacího broušení ozubení Reishauer
(Process Rationalization of Reishauer Rolling Gear Grinding )
Martin Horváth prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Racionalizace řezání vnitřních závitů
(Rationalization of Cutting Internal Thread)
Bc. Petr Slepánek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace technologického postupu výroby rozvlákňovací hlavy
(Rationalization of the Technological Process of the Spinning Head)
Bc. Pavel Česnek Ing. Šárka Malotová Bachelors
Racionalizace technologie obrábění těla snímače
(Rationalization of Machining of the Body Sensor)
Ing. Jaroslav Bříštěla prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Racionalizace technologie výroby ve společnosti ROVTECH s.r.o.
(Rationalization of ProductionTechnology in Company ROVTECH s.r.o.)
Ing. David Krychtálek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Racionalizace technologie výroby vybraného dílce
(Production Technology Rationalization of Choices Part)
Bc. Jakub Branný prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Racionalizace technologie výroby vybraného dílce v procesu soustružení
(Rationalization of Manufacture Technology of Chosen Parts in the Turning Process)
Ing. Veronika Štrbíková prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby základové desky robota
(Rationalization of Robot Plate Production)
Josef Škrabal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Strategie 3D tisku tiskárny EASY 3D MAKER
(Strategy of 3D Printing Printers EASY 3D MAKER)
Bc. Jan Ermis Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Strategie víceosého soustružení v CAM systému s aplikací multimediální podpory
(Strategy of Multiaxis Turning in the CAM System with Support of Multimedia Application)
Bc. Tomáš Durďák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Technologie vrtání hlubokých děr dělovými vrtáky
(Technology for Drilling of Deep Holes by Gun Drills)
Bc. Karel Kaszperydes prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Technologie zpracování ložiskového víka
(Machining Technology of Hearing Cover)
Bc. David Suchý prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Tvorba databáze řezných nástrojů
(Creation of Database of Cutting Tools)
Bc. Ladislav Blanarovič prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Tvorba databáze řezných nástrojů pro stroj DMG MORI NLX 2500MC/700 v CAM systému Mastercam
(Creation a Database of Cutting Tools for DMG MORI NLX 2500MC/700 Machine in CAM System Mastercam)
Bc. Peter Srníček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Verifikace frézovacího centra DMU 50 v CAM systému Mastercam
(Verification of Milling Machine DMU 50 in CAM System Mastercam)
Bc. Petr Hamrozi prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Vliv mikrogeometrie soustružnické VBD na její užitné vlastnosti
(Microgeometry Influence of Turning Inserts on its Utility Properties)
Bc. Jan John doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vliv nastavení soustružnické VBD na utváření třísky
(The Effect of Setting Turning Inserts on Chipping)
Bc. Lukáš Vymazal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vliv parametrů obrábění na profil tvrdosti vybraných materiálů
(Influence of Machining Parameters on Hardness Profile of Selected Materials)
Bc. David Brotánek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Výběr nejvhodnější technologie výroby evolventního ozubení
(Choosing the Most Suitable Technology of Involute Gearing)
Jiří Ikonomidis prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Výroba modelů standardních a speciálních tvarových nástrojů pro výukové účely aditivní technologií 3D tisku
(Production Models of Standard and Special Shaped Cutting Tools for Educational Purposes by Additive Technology of 3D Printing)
Bc. Barbora Prokopová doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Výrobní přesnost 3D tištěných modelů a porovnávání mechanických vlasností tištěného materiálu
(Manufacturing Accuracy of 3D Printed Models and Comparing of the Mechanical Properties of Printed Materials)
Bc. Jiří Olehla doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Závislost naměřené hodnoty na velikosti snímacího dotyku
(The Dependence of the Measured Value from the Size Stylus Tip)
Ing. Jan Zelinka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění výroby závitů ve firmě KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
(Efficient Thread Production in Company KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.)
Bc. Ladislav Miskovič Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivní dezintegrací rotujících obrobků
(Surface Topography Analysis Created by Hydroabrasive Disintegration of Rotating Workpieces)
Bc. Pavel Vacek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Digitalizace univerzálního délkoměru ZEISS 450
(Digitization of Universal Length Measuring Machine ZEISS 450)
Bc. Jiří Skrál Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Efektivita interního kalibračního střediska
(The Effectiveness of the Internal Calibration Centers)
Bc. Viktor Křevký doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Experimentální testování vrtáku DC170 s unikátní geometrií a obvodovými drážkami pro odvod procesní kapaliny
(Experimental Testing of the Drill DC170 with a Unique Geometry and Circumferential Grooves Drain for Process Fluid)
Ing. Tomáš Adamec doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Inovace výroby náprav pro železniční kolejová vozidla
(Production of Axels Innovation for Railway Wheelset)
Ing. Pavel Sedláček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Kontrola jakosti ve výrobě krátkých zbraní
(Quality Control in the Production of Short Arms)
Bc. Jaroslav Zemek Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Kvalita řezných ploch vybraných technických materiálů po aplikaci vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku
(Quality of Cut Surfaces of Selected Technical Materials after Application of High-Speed Abrasive Water Jet)
Bc. Ladislav Chrobák Ing. Libor Sitek, Ph.D. Masters
Měření přesnosti obráběcího stroje ve firmě VOP CZ, s.p. pomocí Ballbar systému
(Measurement of the Machine Tool Precision in VOP CZ, s.p. by Using Ballbar System)
Bc. Patrik Toman Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh efektivních soustružnických strategií pro obrábění Inconelu
(Proposal of Efficient Turning Strategies for Machining Inconel)
Ing. Michal Koniuch doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce přípravku pro svařování rámu okna
(Design of Window Frame Welding Jig)
Bc. Zbyněk Týn prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh přípravku pro výrobu svařované součásti ve firmě PSBLAS s.r.o.
(Design of Jig For Production of Welded Component in Company PSBLAS s.r.o.)
Bc. Kamil Dihel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh uložení posuvných válečků pro ocelárnu ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Proposal of Sliding Rollers Fitting for Steelmaker ArcelorMittal Ostrava a.s.)
Bc. Lukáš Vrána prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh výroby součásti z hliníkové slitiny v podmínkách společnosti Edwards s.r.o.
(Proposal of Production of Aluminium Alloy Component in Edwards Ltd. )
Bc. Lukáš Kučera Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Obrábění žárových nástřiků v podmínkách letecké výroby
(Machining of Thermal Spraying in Terms of Aircraft Production)
Bc. Jiří Tengler Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Optimalizace transferové čelisti pro postupový lis Verson 4000
(Optimization of Transfer Jaws for Transfer Presses Verson 4000)
Ing. Petr Janál doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby kulového kloubu přední nápravy autobusů SOR
( Optimization of the Production of the Ball Joint on the Front Axle of Buses SOR.)
Bc. Radek Stejskal prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Počítačová podpora obrábění polohovacího zařízení pro 3D modeláře
(Computer Aided Machining of Positioning Device for 3D Modelers)
Ing. Adam Hrabovský prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Porovnání vlivu složek sily řezání na tuhosti obráběcího stroje
(Comparison of the Efect of the Components Cutting Force on the Rigidity of the Machine Tool)
Bc. Martin Seko Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Průřez odebírané vrstvy materiálu a jeho vliv na měrný řezný odpor
(Cross Section of Removed Material Layer and its Influence on Specific Cutting Force)
Bc. Martin Spurný Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby tvarových vložek pro lití rotorů AH100-160
(Rationalization of Shaped Setting Block Production for Moulding Rotors AH100-160)
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Sledování typu a vývoje opotřebení VBD při upichování
(Tracking of the Type and Development of the Wear Insert During Groowing)
Ing. Jakub Veselovský doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Srovnání konvenční a CNC technologie výroby Coltu 1911
(Comparison of Conventional and CNC Production Technology of Colt 1911)
Ing. Michal Mokruša prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Stanovení řezivosti keramických materiálů při obrábění niklové slitiny
(Determination of Cuttability of Ceramic Materials for Machining of Nickel Alloy)
Ing. Jiří Kalabis Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Technické možnosti ovlivnění tvarových a rozměrových charakteristik obrobku při řezání vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem na X-Y řezacím stole
(Technical Possibilities of Influencing the Workpiece Shape and Dimensional Characteristics during Cutting with High-Speed Abrasive Water Jet on X-Y Cutting Table)
Bc. Jakub Ormaniec Ing. Libor Sitek, Ph.D. Masters
Technologický postup výroby prahového profilu pro vlaky NIM
(Technological Process of Production Threshold Profile for NIM Trains)
Bc. Petr Bobovský doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Vliv precipitačního vytvrzení odlitku na jeho obrobitelnost
(The Influence of Precipitation Hardening of the Casting Material for Its Machinability)
Bc. Jaroslav Tichý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv utvařeče třísky na silové poměry při obrábění oceli
(Effect of Chip Breakers on the Force Ratios of the Machining of Steel)
Ing. Jiří Morys Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Vliv zaoblení ostří na průběh opotřebení a trvanlivost řezného nástroje
(Influence of Cutting Edge Radius on Wear and Durability of Cutting Tool)
Bc. Ondřej Haas Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vliv zaoblení ostří nástroje na dynamické zatížení soustavy při obrábění
(Influence of Cutting Edge Radius on Dynamic Load of System During the Machining)
Bc. Radek Vydra Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vysokoposuvové frézování hliníkových a titanových slitin
(High-Feed Milling of Aluminium and Titanium Alloys)
Ing. Martin Gazda prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Zefektivnění technologie obrábění těsnících drážek v těžko-obrobitelných materiálech
(Streamline the Machining Technology of Sealing Grooves in Difficult to Machined Materials)
Bc. Petr Stibor Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Detekce trvanlivosti keramických řezných nástrojů pomocí integrovaných odporových vrstev
(Durability Detection of Ceramic Cutting Tools with Integrated)
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Experimentální ověření možnosti změny technologie výroby vnitřních kroužků ložiska
(Experimental Verification of the Possibility of Changing Technology of the Inner Rings of Bearings)
Ing. Josef Procházka, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Možnosti frézování niklových slitin
(Milling Possibilities of Nickel Alloys)
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D. prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Doctoral
Vliv posuvové rychlosti na povrchová napětí při frézování kalených ocelí
(Influence of Feed Speed to Residual Stresses at Hardened Steel Milling)
Ing. Pavel Nováček, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Analýza metod měření přesnosti železničních náprav
(Measuring Method Analysis of Railway Axle Accuracy)
Ing. Vít Tomášek Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Elektroerozivní obrábění
(Electroerosion Machining)
Bc. Tomáš Bubela prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Hodnocení třísouřadnicových měřicích strojů
(The Evaluation of Three Coordinate Measuring Machines)
Bc. Luboš Bartoš doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Možnosti zavedení virtuální reality a 3D vizualizací do výuky montážních procesů
(The Possibility of Introducing Virtual Reality and 3D Visualization into Education of Assembly Processes)
Bc. Ondřej Večeřa doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Návrh a 3D tisk výukové pomůcky
(The Design and 3D Print Learning Devices)
Ing. Mgr. Monika Divišová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh montážní linky vzduchových dmychadel
(The Proposal of Assembly Line for Air Blowers)
Ing. Pavel Říha prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh na produktivnější výrobu průhledítka pro chemický průmysl
(Proposal for More Productive Manufacturing of Sight Glass for Chemical Industry)
Bc. Martin Imrich prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Návrh nové technologie výroby nože pro lesní zařízení
(Proposal of a New Technology Blades for Forestry Equipment)
Bc. Ondřej Polášek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Návrh řezných podmínek pro obrábění silonu z hlediska utváření třísky na obráběcím stroji EMCO
(Proposal Cutting Conditions for Machining Nylon in Terms of Chip on the Machine EMCO )
Ing. Kamil Olszar doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu úchytu válce k dopravníku
(Teclogical Process Proposal for a Bracket Connecting a Hydraulic Cylinder to the Conveyor)
Ing. Bohuslav Moc prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Návrh technologie opracování ozubeného segmentu pro lodní výtah
(The Proposal of Machining Technology for Toothed Segment for Boat Lift)
Bc. Tomáš Nikel Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby uzavírací klapky
(Production Technology Proposal of Butterfly Valves)
Ing. Radim Hluchník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh vhodné technologie broušení, optimalizace řezných podmínek vhodné měřicí metody pro výrobu monolitních soustružnických nožů
(Proposal of the Appropriate Grinding Technology, Optimization of Cutting Conditions and of the Appropriate Measuring Method for Production Monolith Turning Tools)
Bc. Zdeněk Koreník Ing. Ondřej Vortel Bachelors
Optimalizace obráběcích parametrů abradable povlaků
(Optimization of Machining Parameters Abradable Coatings)
Bc. Michal Valenta Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Porovnání ručního a strojního obrábění
(Comparison of Manual and Mechanical Machining)
Bc. Oldřich Musil prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Porovnání výroby součásti 4osým a 5osým obráběním s robotem pro zakládání polotovarů
(Comparison of Manufacturing a Four-axis and Five-axis Machining with a Robot for Loading Work Pieces)
Bc. Ing. Richard Turek doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Příprava způsobilosti měření
(The Preparing of Measurement Qualification)
Bc. Lucie Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace frézování čel tyčových polotovarů
(The Rationalization of Milling Faces of Rod Semifinished Product)
Bc. Tomáš Čulík doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace hrubování zubové mezery
(The Rationalization of Roughing Tooth Gap)
Bc. Ondřej Kohut Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Racionalizace kontroly břitových destiček
(Rationalisation of Control of Cutting Inserts)
Bc. Daniel Grygar Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Bachelors
Racionalizace obrábění bubnu lodního vrátku pro offshore aplikace
(Machining Rationalization of Ship Winch for Offshore Application)
Ing. Václav Michalčík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Racionalizace typového výrobku ve firmě L.K.F. Kovo s.r.o.
(Rationalization of the Type of Product in the Company L.K.F. Kovo s.r.o.)
Ing. Karel Zbořil Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Renovace válečku válcovací stolice
(Roller Renovation of Rolling Stand)
Bc. Jiří Bocek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Bc. Tomáš Dluhoš Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Bc. Marián Meca Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Srovnání abrazivního vodního paprsku s abrazivním suspenzním paprskem
(Comparison of Abrasive Water Jet with Abrasive Slurry Jet)
Bc. Veronika Nováková Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bachelors
Studium vlivu fyzikálně-mechanických procesů na topografii povrchu při laserovém obrábění materiálů
(A Study of the Influence of Physical Mechanical Processes on Surface Topography in Laser Machining of Materials)
Ing. Marek Šafář doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bachelors
Technologie výroby vstřikovacích forem
(Technology of Injection Molds Production)
Bc. Michal Jurčík prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Testování monolitních mikrofréz
(The Testing of Monolithic Micromill Tools)
Bc. David Šilar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Tvorba montážního postupu 3D tiskárny a jeho zavedení do výuky
(Creating 3D Printer Assembly Process and its Introduction into Education)
Bc. Michal Vrubel doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Tvorba montážního postupu výukového CNC obráběcího stroje a jeho zavedení do výuky
(Making Assembly Process of Educational CNC Machine and its Introduction into Education)
Bc. Ondřej Havlíček doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Vliv velikosti snímacího dotyku na odchylku kruhovitosti
(The Influence of Touch Probe Size to Roundness Deviation)
Ing. Ondřej Mizera, Ph.D. Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Vliv zaoblení řezné hrany na trvanlivost upichovacích VBD
(Influence of Cutting Edge Radius on the Durability of Grooving Inserts)
Bc. Petr Šárník Ing. Ondřej Vortel Bachelors
Vrtání otvorů do tvrdých materiálů
(Drilling of Holes into Hard Materials)
Jan Pomykal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Využití procesních kapalin při obrábění
(The Use of ProcessFluids at Machining)
Bc. Lukáš Dušek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Využití technologie místního ohřevu laserem pro soustružení těžceobrobitelných materiálů
(The Use of Technology Local Heating by Laser for Turning of Difficult to Machine Materials)
Bc. Jiří Šedivý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Využití úhlových hlav pro technologii frézování strojních součástí
(The Use of Angle Heads for Milling Technology of Machine Parts)
Ing. Tomáš Szotkowski prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Využití vysokorychlostního vodního paprsku pro mikrořezání
(Application of High-Speed Water Jet for Micro-Cutting)
Ing. Václav Šrom Ing. Libor Sitek, Ph.D. Bachelors
Zproduktivnění technologie výroby hřídelí v podmínkách TES Vsetín
(Increasing the Efficiency of the Technology, of the Production Shafts in the Conditions of the TES Vsetín)
Bc. Vlastimil Juřica prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Analýza přesnosti laseru pro dělení materiálu
(Analysis of the Laser Accuracy for Material Cutting)
Ing. Aleš Daněček Ing. Marek Pavlica, Ph.D. Masters
Diagnostika obráběcího stroje pomocí systému Renishaw QC20-W Ballbar - CNC frézka
(Machine Tool Diagnostic by Renishaw QC20-W Ballbar System - CNC Milling Machine)
Bc. Tomáš Jakab prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Identifikace vlivu technologických parametrů na topografii povrchu generovaných laserovým obráběním
(Identification of the Influence of Technological Parameters on Surface Topography Generated by Laser Machining)
Bc. Jiří Opěla doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Inovace vybraných částí osobního výtahu
(The Innovation of Chosen Parts for Passenger Lift)
Ing. František Dufek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Měření přesnosti obráběcího stroje s využitím Ballbar systému
(The Measurement Accuracy of a Machine Tool Using Ballbar System)
Bc. Václav Král Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh kontrolního přípravku pro měření vyměnitelných břitových destiček
(Design of Contol Jig for Inserts Messure)
Bc. Vojtěch Sléha prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh nové technologie obrábění ložiskového tělesa vakuového čerpadla
(Proposals for a New Machining Technology the Bearing Body of Vacuum Pump)
Bc. Vojtěch Kovařík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh řezných podmínek při obrábění výsekových nástrojů
(Proposal Cutting Conditions During Flexible Dies Machining)
Bc. Martin Michalák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh technologie broušení tlačných pružin
(The Proposal of Grinding Technology for Compression Springs)
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh technologie obrábění složité součásti
(The Proposal of Machining Technology for Complex Parts)
Bc. Pavel Látal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů
(The Proposal of Technology for Drillling of Deep Holes)
Bc. Jiří Černohous prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby střihadla
(Technology Proposal of Shear)
Bc. Vojtěch Bordovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh výroby speciálního ozubení
(Production Proposal of Special Gear)
Bc. Peter Jurdík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Obrábění hliníkové slitiny
(Machining of Aluminum Alloy)
Bc. Šimon Vlk, DiS. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů
(Machining of Hard Machine Materials)
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Odstraňování nástřiků pulzujícím vysokorychlostním vodním paprskem
(Removal of Sprayed Coatings by Pulsating High-Speed Water Jet)
Bc. Lukáš Blaha Ing. Libor Sitek, Ph.D. Masters
Racionalizace obrábění vzorků pro trhací zkoušku v podmínkách firmy ArcelorMittal Ostrava a.s.
(Rationalization of the Machining Test Samples for Blasting and Conditions of ArcelorMittal Ostrava a.s.)
Bc. Martin Bilík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Racionalizace technologie obrábění formy pro vstřikování plastů
(Rationalization of Machining Technology of Mold for Plastic Injection)
Bc. Martin Hanzlík prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby a montáže hydraulických přímočarých motorů
(Rationalization of the Production and Assembly of Linear Hydraulic Motors)
Ing. Václav Musil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby žebrové podkladnice v podmínkách firmy Třinecké železárny, a.s.
(Rationalization of Production Ribbed Sole, in the Company Třinecké železárny a.s.)
Bc. Adam Pomykacz Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Řešení náhrady broušení při opracování povrchů hydraulických kostek
(Replac Ement of Grinding by Hydraulic Cube Surface Machining )
Bc. Michal Kuře prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Řízení jakosti při výrobě dlouhých zbraní
(Quality Control in Production of Long Arms)
Bc. Andrea Machalová Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Snižování spotřeby dusíku při řezání laserem
(Reducing the Consumption of Nitrogen during Laser Cutting)
Bc. Milan Halamka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Tangenciální upínání vyměnitelných břitových destiček
(The Tangential Clamping of Indexable Cutting Inserts)
Bc. Martin Čermák doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Technologie elektroerozivního drátového řezání
(Technology Wire Electrical Discharge Machining)
Ing. František Špalek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Tvorba adaptivního postprocesoru pro stroj DMG MORI NLX 2500MC/700
(Adaptive Postprocessor Creation for DMG MORI NLX 2500MC/700)
Bc. Lubomír Zdráhal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Určení obrobitelnosti nespecifikovaného materiálu
(Determination of Machinability Nonspecific Material)
Bc. Vojtěch Schreier Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Vliv opotřebení na řezivost VBD při obrábění speciálních slitin
(The Effects of Wear on the Cuttability of Exchangeable Cutting Inserts During Machining Special Alloys)
Bc. Tomáš Valla Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Masters
Vliv technologických parametrů laseru na kvalitu řezu při řezání plastů
(Laser Technological Parameters Influence on Cut Quality at Cutting of Plastic)
Ing. Jiří Lichovník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv technologických parametrů na povrchová napětí při obrábění na simulátoru přerušovaného řezu
(Technological Parameters Influence to Residual Stresses at Interrupted Cut Simulator)
Ing. Šárka Malotová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv vysoce efektivních frézovacích strategií na povrchová napětí při frézování materiálu Toolox44
(Effect of Highly Efficient Milling Strategies of Residual Stresses after Milling Material Toolox44)
Bc. Radek Plevák doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Masters
Zefektivnění výroby přesných otvorů v dílech ze slitin hliníku
(The Streamlining Production of Precise Holes in Parts from Aluminum Alloys)
Bc. Roman Smrčka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Efektivní strategie při soustružení
(Effective strategies during turning)
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Experimentální ověření vlivu tepelných a mechanických rázů na stav ostří při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Influence Verification of Thermal and Mechanical Beats on Edge Status at Irregular Interrupted Cutting)
Ing. Adam Janásek, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Porovnání živostnosti fréz upnutých v termoupínačích oproti jiným způsobům upínání nástrojů
(Porovnání živostnosti fréz upnutých v termoupínačích oproti jiným způsobům upínání nástrojů)
Ing. Jaroslav Kunstfeld, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Příspěvek k obrábění Ni superslitiny a hodnocení řezivosti vybraných řezných materiálů
(Contribution to the machining of Ni superalloys and evaluation cuttability of selected cutting materials)
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Doctoral
Sledování silových poměrů při vysokoposuvovém frézování
(Monitoring of Force's Rates at High Feed Cutting)
Ing. Jana Šťastná, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Studium ovlivněných vrstev materiálu při obrábění leteckých superslitin laserem
(Study of the affected areas of superalloys materials after laser beam machining)
Ing. Martin Grepl, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Zavedení metodiky testování prototypů frézovacích nástrojů pro hrubování
(Implementation of testing methods of prototypes milling cutters for roughness operation)
Ing. Martin Binder, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Zvyšování produktivity obrábění s využitím efektivních frézovacích strategií CAM systémů
(Increasing Productivity of Machining using CAM Milling Systems Effective Strategies)
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Analýza faktorů hydroabrazivního soustružení niklových superslitin
(Analysis of Factors Hydroabrasive Turning of Nickel Superalloys)
Bc. Pavel Vacek Bachelors
Dokončování povrchů procesem lapování
(Surface Finishing by Lapping Process)
Bc. Martin Spurný Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Hodnocení řezné plochy po dělení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem
(Evaluation of Cut Surface after Cutting by High-Speed Abrasive Water Jet)
Bc. Ladislav Chrobák Bachelors
Hodnocení vlivu řezných parametrů při dělení materiálu laserem
(Evaluation of Influence Cutting Parameters on Laser Cutting)
Ing. Lukáš Vrabček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Měření přesnosti obrobených ploch na experimentálním dílu obrobeném progresivní frézovací strategií
(Measurement of Precision Machined Surfaces on the Experimental Part Machined by Progressive Milling Strategies)
Bc. Radek Vydra doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Bachelors
Montáž zařízení pro vrtání hlubokých otvorů
(Assembly of Device for Drilling of Deep Holes)
Patrik Kotek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Náhrada broušení progresivnější technologií
(Progressive Replacement Grinding Technology)
Bc. Petr Stibor Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Nahrazení broušení hřídelí soustružením na hotovo
(Replacement of Grinding the Shaft with Turning to Finish)
Michal Zbožínek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh frézovacích nástrojů pro vysoké posuvy
(Draft Milling Tools for High Feed)
Bc. Lubomír Zajíc doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh geometrie břitu VBD pro dokončovací soustružení
(Draft Geometry Inserts for Finish Turning )
Ing. Kamil Wolf doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh geometrie VBD pro soustružení materiálů skupiny M
(Draft Geometry Inserts for Turning Materials Group M)
Jiří Hromádka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh nekonvenčních metod obrábění
(Unconvential Machining Methods Proposal )
Bc. Jiří Kubíček doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh nové technologie obrábění rotační součástí
(Design of a New Machining Technology of Rotating Parts)
Bc. Miroslav Orálek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby komponenty dalekohledu
(Proposal of Technological Manufacturing Process of Component for Riflescope)
Bc. Pavla Vránová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby komponety rentgenového zařízení
(Proposal of Technological Process for Manufacturing of X-Ray Equipment Component )
Bc. Martin Seko prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Návrh technologického postupu výroby zadané součásti
(Proposal of Technological Process of Specified Part)
Bc. Ondřej Haas Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu výroby zadané součásti z materiálu INCONEL
(Proposal of theTechnological Manufacturing Process of Given Part from the Material INCONEL)
Bc. Kamil Dihel prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie obrábění hliníkového štítu
(Technology Design Machining Aluminum Shield)
Lukáš Pokorný doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh technologie výroby hřídele eliptického trenažéru
(Production Technology Proposal of Elliptical Trainer Shaft)
Ing. Petr Janál prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby tramvajové nápravy
(Production Technolgy Proposal of Tram´s Axle)
Ing. Pavel Sedláček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh výrobní dokumentace nového typu podávacích válečků
(Production Documentation Proposal of New Feed Roll Type)
Bc. Lukáš Vrána prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Porovnání technologie 3D řezání vysokotlakým hydroabrazivním paprskem s konvenčními metodami výroby
(Comparison of 3D High-Preasure Hydroabrasive Technology with Conventional Production Methods)
Bc. Jaroslav Tichý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Progresivní využití nových obráběcích technologií při výrobě forem a nástrojů
(Progressive Use of New Manufacturing Technologies in the Production of Molds and Tools)
Bc. Radek Stejskal prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Příprava ploch a jejich povrchů pro proces lapování
(Preparation of Areas and the Surfaces of the Lapping Process)
Ing. Jiří Kalabis Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby dílců v procesu obrábění
(Rationalization of Manufacturing Parts in the Machining Process)
Bc. Lukáš Kučera Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby hlavních hřídelí větrných elektráren
(Rationalization Manufacture of the Main Shaft of Wind Power)
Ing. Tomáš Adamec Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby součásti pro dílenské mikroskopy
(Rationalisation of Manufacturing Components for Shop Floor Microscopes)
Bc. Jiří Tengler Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. Bachelors
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Bc. Adam Křiva Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Bc. Jiří Skrál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování teplot při soustružení inteligentními nástroji
(Monitoring of Temperatures in Turning with Intelligent Tools)
Ing. Jiří Morys Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování vlivu vibrací na obráběcí proces
(Monitoring the Impact of Vibrations on the Machining Process)
Bc. Ondřej Pechál Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Strategie 2,5-osého frézování v CAM systému při výrobě repliky zbraně
(Strategy 2.5-axis Milling in CAM System for Production of Weapon Replica)
Ing. Michal Mokruša prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Technologie gravírování laserem
(Laser Engraving Technology)
Bc. Martin Přaslica prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Technologie řezaní plazmou
(Plasma Cutting Technology)
Bc. Aleš Kostka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Technologie výroby ozubeného kola se šípovými zuby
(Technology of Production Helical Gear)
Bc. Petr Bobovský Ing. Antonín Trefil, Ph.D. Bachelors
Testování VBD pro extrémní řezné rychlosti
(Testing Inserts for Extreme Cutting Speed)
Ing. Jakub Veselovský doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vliv moderních korekčních systémů naklápění řezné hlavy na kvalitu a rozměry obrobku při 2D řezání vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem
(Effects of Modern Corrective Systems Based on Cutting Head Tilting on Quality and Dimensions of Workpiece during 2D Cutting by High-Speed Abrasive Water Jet)
Bc. Jakub Ormaniec Bachelors
Vysokoposuvové frézování ocelí
(High-Feed Milling of Steels)
Ing. Martin Gazda prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Využití a aplikace prvků pro preventivní údržbu CNC obráběcích strojů
(Use and Application of Components for Preventive Maintenance of CNC Machine Tools)
Jiří Kuběnka prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Zefektivnění výroby rámu tramvajového podvozku
(Streamline the Production of Tram Chassis )
Lukáš Běhal prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Zpevňování povrchů technologií hydroabrazivního paprsku a jeho technologickými obměnami
(Surface Hardening by Technology Hydroabrasive Jet and its Technological Modifications)
Ing. Michal Koniuch Bachelors
Zpracování návrhu pracoviště obrábění hřídelí elektromotoru bez broušení
(Processing Workplace Design Machining Electric Motor Shaft Without Grinding)
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Analýza stávajících způsobů nastavení LED čipů vůči reflektoru světlometu
(Analysis of Current Methods of Adjustment the LED Chips to the Headlamp Reflector)
Bc. Michal Doubravský, DiS. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Frézování tvarových ploch s ohledem na přesnost
(Proposal of Machining Strategy of Free Form Surface Milling to Increasing Accuracy)
Ing. Jakub Minarčík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Jakost střelných zbraní v povýrobní etapě reprodukčního procesu
(Fire Arms Quality in the Post-Production Stage of the Reproductive Process)
Bc. Petr Vítů Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Komplexní zkoušky nízkonapěťových asynchronních elektromotorů
(The Complex Testing of Low-Voltage Asynchronous Motors)
Bc. František Škop prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Kontrola a měření tvarových ploch
(Checking and Measurement of Free Form Surfaces)
Bc. Pavel Fojtík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Kontrola jakosti ve výrobě útočných pušek
(Quality Control in the Production of Offensive Rifles)
Bc. David Kreisl Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Kontrukce a výroba univerzální montážní podložky pro elektromotory
(Design and Production of the Universal Assembly Plate for Electric Motors)
Bc. Michal Chytil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Měření malých složitých tvarů
(Measurement of Small Complex Shapes)
Ing. Radek Hrubý, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Montáž závodního vozu Peugeot 208 R2
(Assembly of Racing Car Peugeot 208 R2)
Ing. Jiří Nutil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh geometrie VBD pro soustružení materiálu skupiny S
(Draft Geometry Inserts for Turning Materials Group S)
Ing. Jan Schiffner, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh metrologického řádu firmy
(Proposal of Firm Metrology Procedure)
Ing. Ladislav Darebník Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie obrábění hřídelí elektromotoru systému HSC
(Proposal of New Technology of Machining Eletric Motor Shaft in HSC System)
Ing. Ondřej Berg Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie výroby rotoru elektromotoru ve firmě Siemens, s.r.o.
(Proposal of New Technology Machining Electric Motor Rotor at Siemens, s.r.o.)
Ing. Martin Plhák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh technologického postupu montáže anténního systému Morava
(Proposal of Assembly Technological Process of Antenna System Morava)
Ing. Petr Dvouletý prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh technologického postupu opracování segmentu kulové dráhy s využitím CAD/CAM systému
(Production Technology Proposal of Track Ball Segment Machining with the use CAD/CAM System)
Bc. Jakub Pekr, DiS. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby zadané součásti pomocí víceosého frézování
(Production Technology Proposal of Part by Multiaxis Milling)
Bc. Rostislav Žáček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh testovacího stroje pro ovládací prvek osobního automobilu
(Console Switch Tester)
Bc. David Stejskal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Problematika broušení tvrdokovových materiálů
(Grinding of Carbide Materials)
Bc. David Hlavatý prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Racionalizace kontroly hřídelí
(Rationalisation of the Shaft Checking)
Ing. Jan Botek Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Racionalizace technologie loupání ocelových tyčí
(Rationalization of Technology Peeling Proposal of Steel Bars)
Bc. Gerhard Kocinec prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Racionalizace technologie obrábění vahadla
(Rationalization of Machining Technology for Bogie)
Bc. David Večerka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Racionalizace výroby vybraných součástí
(Production Rationalization od Choise Parts)
Bc. Radim Klosík prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Řízení jakosti procesu vstřikování při výrobě součástí z plastů
(Quality Control of the Injection Process in the Manufacture of Plastic Components)
Bc. Caridad Montes Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Studie proveditelnosti výroby závitových přírub
(Feasibility Study of Threaded Flanges Production )
Ing. Jaroslav Dubský Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Systém organizace a řízení obráběcích nástrojů ve výrobním procesu
(The Organization and Tool Management in Manufacturing Process)
Ing. Václav Hajtmar prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Testování řezné geometrie nástrojů na obrábění polymeru
(Cutting Tool Geometry Testing for Polymer Machining)
Bc. Simona Kocifajová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv nové technologie zaoblení řezné hrany VBD na její trvanlivost
(Influence of New Technologies Rounding Cutting Edge Inserts its Durability)
Bc. Monika Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Volba vhodných brusných kotoučů pro bezhroté broušení
(The Selection of Appropriate Grinding Wheels for Centerless Grinding )
Bc. Hana Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Využití elektrodrátového řezáni
(Use Wire Cutting)
Bc. Jaroslav Dušek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Zhodnocení strojních časů s využitím CAM systému v podniku Armatury Group a.s.
(Evaluation of Machining Time using CAM System in the Company Armatury Group a.s.)
Ing. Pavel Kubánek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Zproduktivnění soustružení v sériové výrobě
(Turning Rationalization in Serial Production)
Ing. Lucie Čepicová prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Aplikační oblasti PVD povlaků u řezných nástrojů ze slinutého karbidu
(Application Area of PVD Coatings by Cutting Tools From Cemented Carbide)
Bc. Vojtěch Sléha prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Dokončování hlubokých otvorů honováním
(Finishing of the Deep Holes by Honing)
Ing. Lukáš Drábek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Efektivní zhodnocení využívané nástrojové základny pro CNC obrábění
(Effective Evaluation of Used Tool Base for CNC Machining)
Jan Souček prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Ekonomické porovnání technologie výroby hadicového ventilu
(Economic Comparison of Hose Valve Manufacturing Technology)
Bc. Milan Halamka prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Hrubování hlavních hřídelů větrných elektráren
(Roughing the Main Shafts of the Wind Power Stations)
Ing. František Špalek, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Inovace výroby tělesa motoru
(Production Innovation of Motor Body)
Ing. Šárka Malotová Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Konstrukce přípravku pro násobné vrtání stranových otvorů u šířkových verzí raklových komor
(Jig Design for Multiple Side Holes Drilling at Extensive Various of Doctor Blade Chambers)
Bc. Michal Kuře prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Konstrukční a technologický návrh kluzného vedení podloží lisovacích forem v podmínkách SUNGWOO HITECH s.r.o.
(Design and Production Technology of Moving Bolster Slideway in the Company SUNGWOO HITECH s.r.o.)
Bc. Petr Molnár prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Měření složitých součástí
(Measurement of Complicated Components)
Bc. Viktor Křevký doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Měření zbytkového pnutí po broušení VBD
(Measurement of Residual Tension after Gringing the Inserts)
Bc. Gracián Guskovič doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Modernizace obrábění těsnicího kroužku
(Modernization of Sealing Ring Machining)
Bc. Tomáš Rozman doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh lepeného spoje příčky velkoobjemové police
(Bond Proposal of Volume Shelf Part)
Ing. Aleš Daněček Ing. Marek Pavlica, Ph.D. Bachelors
Návrh stlačovacího mechanismu pro výrobu lamp
(Proposal of the Compression Mechanism for the Production of Lamps)
Ing. Václav Musil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby částí podvozku přívěsu nákladního automobilu
(Production Technology Proposal of Platform Trailer)
Ing. Jiří Lichovník prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby domku ložiska
(Production Technology Proposal of Bearing Body)
Bc. Vojtěch Bordovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Parametry ovlivňující drsnost povrchu při obrábění
(Parameters Influencing the Surface Roughness During Machining)
Bc. Roman Smrčka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojů
(Rationalization of Flange Machining with Using of CNC Machines)
Bc. Martin Hanzlík prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Racionalizace výroby řetězového kola v podmínkách PME s. r. o.
(Rationalization of Chain Wheel Production in the Company PME s. r. o. )
Bc. Lubomír Zdráhal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Redukce strojních časů a nákladů při výrobě skříní diferenciálů
(Reduction of the Machine Times and Costs in the Production of Differential Housings)
Bc. Tomáš Valla prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Retrofit přívěsného vozíku za automobil
(Retrofit of Trailer for the Car)
Bc. Tomáš Jakab Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Bc. Václav Král Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Bc. Adam Pomykacz Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování teplot při soustružení inteligentními nástroji
(Monitoring of Temperatures in Turning with Intelligent Tools)
Bc. Martin Bilík Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování vlivu vibrací na obráběcí proces
(Monitoring the Impact of Vibrations on the Machining Process)
Bc. Vojtěch Schreier Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Strategie 3osého frézování odlitku vřetene v CAM systému s aplikací multimediální podpory
(Strategy 3axis Milling of Cast Spindle in CAM System with Support of Multimedia Application)
Bc. Vojtěch Kovařík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Superfinišování pístů ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
(Superfinishing of the Pistons in the Company VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.)
Bc. Pavel William Dupal prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Tvorba metrologického pořádku
(Creating Metrological Order)
Bc. Ludvík Kapusta doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vliv procesních médií na vrtání hlubokých otvorů
(The Influence of Process Fluids for Drilling Deep Holes)
Bc. Radek Plevák prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany na trvanlivost VBD při frézování
(Influence of Cutting Edges Rounding Size for Durability Inserts in Milling)
Bc. Miroslav Jáně doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vliv velikosti zaoblení řezné hrany na trvanlivost VBD při soustružení
(Influence of Cutting Edges Rounding Size for Durability Inserts in Turning)
Bc. Filip Najman doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vystružování hlubokých otvorů
(Boring of the Deep Holes)
Ing. František Dufek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Využití paletizačního systému při výrobě tvarových dílů
(The Use of Palletising System in the Production of Shaped Parts)
Bc. Lukáš Kulhavý doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zefektivnění výroby drážek
(Improve Efficiency of Slots Production)
Bc. Radek Kotraš doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zefektivnění výroby hřídele
(The Effectiveness of the Shaft Production)
Bc. Jan Šváb doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zefektivnění výroby poutních válců
(Streamlining Production of Pilger Roll)
Bc. Peter Jurdík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění výroby vlakových náprav
(Improve Production Efficiency of Train Axles)
Bc. Ondřej Neoral doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Bezkontaktní měření tvaru a rozměrů strojních výrobků za tepla
(Contactless Measurement of the Shape and Dimensions of Engineering Products in Hot Condition)
Ing. Josef Kvita doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Experimentální hodnocení stavu ostří nástrojů z nitridické keramiky při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Evaluation of Cutting Edge Tools of Silicon Nitride Based Ceramics at Irregular Interrupted Cut)
Ing. Rostislav Dobrozemský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Experimentální hodnocení stavu ostří nástrojů z oxidické keramiky při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Evaluation of Cutting Edge Tools of Aluminum Oxide Based Ceramics at Irregular Interrupted Cut)
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Experimentální ověření VBD pro dokončovací frézování
(Experimental Verification of Inserts for Finish Milling)
Ing. David Pokorný prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Hladicí vyměnitelné břitové destičky a jejich využití v procesu frézování
(Smoothing Inserts and Their Use in Milling Process)
Ing. Jan Rekšák prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Hodnocení parametrů drsnosti po obrábění kalených ocelí
(Evaluation of the Roughness Parameters for Machining Hardened Steels)
Ing. Vlastimil Hloušek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Inovace technologie a stávajícího strojního zařízení pro opracování komponentů jaderných elektráren ve VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
(Technology and Current Mechanical Equipment Innovation for Machining Power Station Components in VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.)
Ing. Martin Konůpka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Kalibrace 3D TASTERU
(Calibration of 3D TASTER)
Ing. Ondřej Srba Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Měření těsnosti průmyslových výrobků pomocí průtokového snímače
(Measurement of Idustrial Products Leakage Using a Flow Sensor)
Bc. Petr Padalík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Návrh a ověření pracovní geometrie břitu VBD se zaměřením na její trvanlivost
(Proposal and Verification of Working Blade Geometry VBC With a Focus)
Ing. Jiří Vítek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh nové technologie výroby kloubů tlakového nátoku
(New Technology Proposal of Pressure Stock Production)
Bc. Petr Šincl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh speciálního přípravku pro obrábění tělesa řízení
(Design of Special Jig for Machining of Driving Unit )
Ing. Ondřej Vícha prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh technologického postupu výroby součásti pro automobilový průmysl
(Proposal of New Production Process of Component for the Automotive Industry)
Ing. Josef Bartášek prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh technologie obrábění komutátorů elektrických točivých strojů
(Proposal of Technology Machining Commutators of Electrical Rotating Machines)
Ing. Jan Hajzler prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh technologie obrábění zubních implantátů na pěti-osém obráběcím centru
(Technology Project of Dental Implants on Five-axis Machining Centre)
Bc. Radim Polách prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů
(Proposal of the Technology Drill of Deep Holes)
Ing. Zuzana Michnová prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh vhodných obráběcích nástrojů a řezných parametrů pro obrábění plastů
(Suitable Cutting Tools and Cutting Parameters Proposal for Plastic Material Machining)
Ing. Tomáš Křivohlávek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh zavedení DNC sítě ve výrobě zbraní
(Proposal of Implementation DNC Network in Production of Guns)
Bc. Jindřich Havlík prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Nepřímý způsob on-line měření kvality povrchu pomocí akustické emise
(Indirect Way of On-line Measurement of Surface Quality using by Acoustic Emission)
Ing. Jakub Slunečka prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Obrábění dílů z uhlíkových kompozitů
(Machining of the Parts from Carbon Composites)
Ing. Miroslav Šilar prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Obrábění korozivzdorných ocelí
(Machining of Stainless Steels)
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Problematika ustavování obrobků upnutých na paletovém upínacím systému
(Problems of Alignment Workpiece Set on Pallet Clamping System)
Bc. Jiří Nečas prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Snímkování pracovního dne montážních skupin ve firmě VaKo montáže s.r.o.
(Working Day Monitoring of Assembly Groups at VaKo montáže s.r.o.)
Ing. Karel Krzyžanek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Souvislosti mezi akustickými emisemi a faktory hydroabrazivního dělení
(Conections between Acoustic Emissions and the Factors Hydroabrassive Cutting)
Ing. Jan Tošenovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Studium topografie povrchu materiálu vytvořeného pulzujícím vodním paprskem
(Study of Material Surface Topography Created by Pulsating Water Jet)
Ing. Ondřej Klich doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Testování břitových destiček při obrábění materiálu Inconel 625
(The Testing of Cutting Inserts at Machining of Material Inconel 625)
Ing. Miroslav Cíleček prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Využití 3D laserového měření
(The Use 3D Laser Measurement)
Bc. Pavel Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Zefektivnění dané součásti v SKD Bojkovice
(Efficiency of the Component in the SKD Bojkovice)
Ing. Luboš Roza Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Zefektivnění výroby elektrod pro elektroerozivní obrábění
(Reengineering of Electrode Production fo Electroerossive Machining)
Bc. Michal Borkovec prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Výzkum vlivu dokončovacích operací na jakost výrobků
(Research of effect of finishing operations on a quality of products)
Ing. Luboš Rokyta Anonymizovaná Osoba Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Bezkontaktní měření složitých tvarů
(Contactless Measurement of Complex Shapes)
Ing. Radek Hrubý, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Frézování korozivzdorných ocelí
(Milling of Stainless Steels)
Bc. Michal Minář Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Měření životnosti ložisek na elektromotorech
(Durability Measurement of Bearings on Electric Motors)
Bc. František Škop prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Montáž a demontáž ložisek s kuželovou dírou metodou SKF Drive-up
(Assembly and Disassembly of Bearings with Tapered Bore by Method SKF Drive-up)
Ing. Jiří Nutil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Náhrada broušení ložiskových čepů soustružením
(Substitution of Grinding Technology of Bearing Pivots by Slide Turning )
Ing. Ondřej Berg doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh konstrukce a montáže jednokomorového hydraulického lisu
(Proposal of Construction and Assembly of Unicameral Hydraulic Press)
Bc. Pavel Grycz prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh konstrukčního přípravku k ustavení děrovací jednotky vůči adaptéru
(Proposal of Constructial Preparation to Setting Punching Unit in the Face of Adapter)
Ing. Jaroslav Dubský Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Návrh nové technologie opracování statoru elektromotoru ve firmě Siemens, s.r.o.
(Proposal of New Technology Machining Electric Motor Stators at Siemens, s.r.o)
Ing. Martin Plhák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Návrh postupu montáže děrovacího stroje
(Process Proposal of Assambly of Punching Machine )
Bc. Pavel Fojtík Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Návrh progresivní technologie výroby měděného kontaktu
(Proposal of the Progressive Production Technology of Copper Contact)
Bc. David Hlavatý doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh přípravku pro lisování pravé a levé ovládací páčky pod volantem osobního automobilu
(Fixture Proposal for Pressing of Right and Left Control Lever under Steering Wheel for Car)
Bc. David Stejskal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu montáže deskových šoupátek
(Assembly Process Proposal of Plate Valves)
Bc. Lukáš Blaha prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie loupání ocelových tyčí
(Technology Peeling Proposal of Steel Bars)
Bc. Gerhard Kocinec prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie obrábění odlitku v provozu slévárny
(Proposal of Technology to Machining of the Casting in the Foundry)
Bc. Lucie Matějová prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Návrh technologie obrábění přesných děr
(Proposal Technology of Precise Holes Machining )
Bc. Petr Koutňák doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh technologie výroby konzoly papírenského stroje
(Production Technology Proposal of Paper Machine Console)
Bc. Michal Hájek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie výroby tvárnice zkumavek
(Production Technology Proposal of Tube Block)
Ing. Tomáš Kotas prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Návrh univerzální montážní podložky pro elektromotory
(Proposal of Universal Assembly Plate for Electric Motors)
Bc. Michal Chytil prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh upínacích přípravků pro stroj EMCO PC MILL 155
(Fixtures Proposal for CNC Machine EMCO PC MILL 155)
Ing. Pavel Kubánek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Obrábění těžkoobrobitelných slitin
(Machining of Difficult to Machine Alloys)
Ing. Petra Hájková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Operace vrtání s ohledem na progresivnější technologii v podniku SAN JV, s.r.o.
(Drilling Operations with Respect to Progressive Technology in the Company SAN JV, s.r.o.)
Lucie Čepová prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Ověření nových vyměnitelných břitových destiček pro vyvrtávání
(Testing of New Indexable Inserts for Boring)
Ing. Jan Schiffner, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Produktivní příprava NC programů ve firmě Siemens, s.r.o.
(Productive Preparation NC Programs at Siemens, s.r.o.)
Bc. Šimon Vlk, DiS. Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Racionalizace obrábění na tříosé CNC frézce
(Rationalization of Machining on the Triaxial CNC Milling Machine)
Ing. Michal Sněhota prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Racionalizace výroby rotačních součástí
(Rationalization of Production of Rotary Components)
Bc. Martin Čermák doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Rozbor soustružnických nástrojů s VBD pro aplikaci proměnné hloubky řezu
(Analyzing Turning Tools with Inserts for Application Variable Depth of Cut)
Bc. Jakub Pekr, DiS. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Ing. Petr Dvouletý Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Ing. Jan Botek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Studium topografie povrchů vytvořených laserovým dělením
(Study of Surface Topography Created by Laser Cutting)
Bc. Jiří Opěla doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bachelors
Zhotovení přesného otvoru s požadovanou drsností
(Machining Accurate Holes with Required Roughness)
Ing. Jakub Minarčík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Zkracování strojních a vedlejších časů při výrobě výložníku ve firmě UNEX a.s.
(Decreasing Cutting and Non-productive Time by the Gib Production in the Company Unex a.s.)
Bc. David Večerka prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Zproduktivnění elektrodrátového řezání
(Rationalization Technology of Electrical Discharge Machining )
Bc. Jaroslav Dušek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zproduktivnění frézování v sériové výrobě
(Rationalization of Milling in Series Production)
Ing. Lucie Čepicová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zproduktivnění hlubokého vrtání
(Rationalization of Deep Drilling)
Bc. Pavel Látal doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zvýšení produktivity feritových jader
(Rationalization of Productivity Ferrite Cores)
Bc. Hana Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zvýšení produktivity obrábění součástí pro elektrotechniku
(Rationalization of Machining Parts for Electrical Engineering)
Bc. Monika Niederlová doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zvýšení řezných podmínek při obrábění žárupevné oceli s využitím vyměnitelných břitových destiček
(Increasing the Cutting Conditions during Machining Heat Resisting Steels with the Use Inserts)
Vladimír Havlík prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Analýza přídavků pro broušení na ložiskových kroužcích
(Analysis of Grinding Allowance at Bearing Rings)
Bc. Petra Petrová Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Aplikace měření velkých rozměrů
(Measuring Application of Big Proportion)
Bc. Jiří Macháč prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Ekonomické porovnání technologie výroby otvorů hloubením a frézováním
(Economical Comparison of Technology Digging Holes and Milling)
Bc. Lukáš Habermann prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Experimentální hodnocení stavu ostří při nepravidelném přerušovaném řezu
(Experimental Evaluation of Cutting Edge Condition at Irregular Interrupted Cut)
Bc. Martin Sopuch prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Hodnocení drsnosti povrchu po obrábění
(Evaluation of Surface Roughness after Machining)
Bc. Julie Sýkorová prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Konstrukce a výroba odvalovací frézy pro obrábění vložené hřídele
(Design and Production of Hob for Inserted Shaft Machining)
Bc. Petr Havelka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Konstrukce přípravku pro kontrolu lisovaného dílu
(Fixture Design for Pressed Part Control )
Ing. Martin Šponar prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Měření a kontrola velkých součástí v podmínkách těžkého strojírenství
(Measurement and Checking of Large Parts in Conditions of Heavy Engineering)
Ing. Vlastimil Ligocki Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Modifikace montážní linky pro výrobu zámků sedačky
(Modification of the Assembly Line for the Production Seat Locks)
Bc. Ing. Eva Zeman Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce vnitřního chlazení u čelních fréz
(Design of Milling Cutter Internal Cooling)
Ing. Lubomír Diviš prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh nové technologie obrábění součástí se žárovým nástřikem
(Proposal of New Technology Machining of Parts with Thermal Coating)
Bc. Jiří Beran prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie strojního opracování tvářecích nástrojů na frézovacím centru MCV 1270 Speed ve společnosti VÚHŽ a. s.
(Proposal of New Machining Technology of Forming Tools on Milling Centre MCV 1270 Speed in Company VÚHŽ a. s. )
Ing. Henryk Nicielnik prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh odjehlovacího pracoviště pro výrobu hydraulických kostek se zaměřením na racionalizaci odjehlování a kontrolu otvorů
(Design of Deburring Workplace for Hydraulic Blocks Manufacture Focused on Deburring Rationalization and Slots Control)
Bc. Aleš Hanák prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh strategií obrábění tvarových ploch pro zvýšení produktivity
(Proposal of Machining Strategy of Free Form Surface Milling to Increasing Productivity)
Bc. Radek Martynek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh technologie obrábění závitu pohybové matice s využitím CNC obráběcích strojů
(Proposal for Machining Technology of Thread Motion Matrix with Using CNC Machine Tools)
Ing. Stanislav Salaj prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh technologie odběru vzorků pro mechanické zkoušení
(Proposal of Technology Taking Samples for Mechanical Testing)
Bc. Jiří Zůbek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh technologie soustružení diamantových vrtných korunek pro CNC soustruh
(Proposal of Turning Technology of Diamond Drill Bits for CNC Lathe)
Ing. Milan Rutar prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Návrh technologie výroby koncovky trubky
(Production Technology Proposal of Tube´s End)
Ing. Jan Malachovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby prototypové součásti Glider
(Technology Production of Prototype Components Glider)
Bc. Tomáš Brožíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby ventilu a příruby
( Production Technology Proposal of Valve and Flange)
Bc. Michaela Rakowská prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh věžového systému pro upínání součástek na obráběcích centrech
(Design of Tower-type System for Workpiece Clamping on Machining Center)
Bc. Tomáš Filip prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Odolnost materiálů ze slinutého karbidu vůči tepelným rázům indukovaným řezným procesem
(Resistance of Sintered Carbide Materials to Thermal Shock Induced by the Cutting Process)
Ing. Jakub Kostka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Racionalizace řezných podmínek výkovku v podmínkách firmy Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.
(Rationalization of Cutting Conditions of Forging in Conditions Honeywell Aerospace Olomouc, s.r.o.)
Bc. Lukáš Přikryl Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Testování keramických řezných nástrojů při nepravidelném přerušovaném řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Irregular Interrupted Cut)
Bc. Roman Weimann prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv procesních parametrů laserového obrábění na kvalitu řezu
(Influence of Process Parameters of Laser Machining to Cut Quality)
Bc. Jan Dostál prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv tepelných a mechanických rázů na stav ostří při obrábění přerušovaným řezem
(Influence of Thermal and Mechanical Shocks on Edge Condition at Interrupted Machining)
Bc. Marek Zálešák prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Výroba a montáž děrovacího a lepicího zařízení
(Manufacture and Assembly of Cutting and Sticky Equipment)
Bc. Pavel Vašátko prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Využití laseru při výrobě postupových lisovacích nástrojů
(The Use of Laser in the Manufacture of Progressive Dies)
Bc. Radek Odstrčil doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Zbytková pevnost materiálů ze slinutých karbidů po vystavení tepelným rázům
(Residual Strength of Sintered Carbide Materials after Exposure to Heat Shock)
Bc. Filip Richter prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Zefektivnění opracování válců pro kalibraci
(Streamlining the Working Cylinder for Calibration)
Bc. Daniel Skokan Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Zlepšení funkčních parametrů turbomolekulární vývěvy
(Functional Parameters Improvement of Turbomolecular Pump)
Bc. Aleš Pazdera Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Zvýšení produktivity výroby rovinných ploch při obrábění rotačních dílců
(Production Rationalization of Flat Surfaces for Machining Rotary Parts)
Ing. Vítězslav Gronych doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Metodika testování keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu
(Testing method of ceramic cutting tools in an interrupted cut)
Ing. Petr Pfeiler prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Silové poměry při tvrdém soustružení
(Forse ratios in hard turning)
Ing. Marián Vráštil, PhD. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Broušení keramiky
(Grinding of Ceramic)
Ing. Jiří Vítek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Geometrické aspekty frézovacích nástrojů při náklonu
(Geometric Aspects of Ball-End Milling Tools with Inclination Tool Axis)
Ing. Aleš Kovář prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení drsnosti povrchu po vysokorychlostním obrábění
(Evaluation of Surface Roughness after High Speed Machining)
Ing. Dalibor Jurok, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Inovace technologie opracování otvorů pro teplosměnné trubky zařízení jaderných elektráren ve VÍTKOVICÍCH POWER ENGINEERING a.s.
(Boring Technology Innovation for Heat Transfer Tubes of Nuclear Power Station Equipment in VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.)
Ing. Martin Konůpka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Komparace technologií na základě získaných dat z topografie povrchu vytvořeného hydroabrazivním a laserovým dělením
(Comparison of Technologies on the Basis of Data Obtained from the Surface Topography Created by Laser and Abrasive Waterjet Cutting)
Ing. Josef Kvita doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bachelors
Mechanismy tvoření povrchu při obrábění kulovou frézou
(A Study of the Surface Scallop Generating Mechanism in the Ball-End Milling Process)
Ing. Jan Doubravský prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Nahrazení elektrodrátového řezání
(Electro Wire Cutting Replacement)
Ing. Tomáš Křivohlávek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh 3D laserového měření
(Proposal of 3D Laser Measuring)
Bc. Pavel Svoboda doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh nové technologie výroby nástrojové základny
(Proposal of New Technology Production of Tooling Base)
Bc. Martin Černý prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie obrábění deskového obložení z alkamidu bubnů těžních strojů
(Technology Proposal for Machining of Alkamid Boards Paneling of Mining Hoists Drums )
Mgr. Jan Militký, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Návrh technologie obrábění pro zlepšení drsnosti povrchu
(Machining Technology Proposal for Surface Roughness Improvement)
Bc. Stanislav Stolarik doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh technologie obrábění skeletální náhrady kolenního kloubu na pěti-osém obráběcím centru s využitím CAD-CAM systémů
(Technology Project of Knee Joint Skeletal Replacement Machining on Five-axis Machining Centre Using CAD-CAM Systems )
Bc. Radim Polách prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Návrh zproduktivnění hlubokého vrtání
(Rationalization Proposal of Deep Drilling)
Ing. Jan Hajzler doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Problematika přesnosti frézování nakloněným nástrojem
(Accuracy in Milling with Inclination Tool Axis)
Bc. Tomáš Zbránek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Sledování elektrického odporu odporové vrstvy inteligentního nástroje
(Monitoring Electrical Resistance of Resistor Layer of Intelligent Tools)
Ing. Vlastimil Hloušek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování opotřebení inteligentních řezných nástrojů
(Monitoring Wears of Intelligent Cutting Tools)
Ing. Karel Krzyžanek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Sledování teplot při soustružení inteligentními nástroji
(Monitoring of Temperatures in Turning with Intelligent Tools)
Ing. Ondřej Vícha Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů Greenleaf na materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu
(Greenleaf Ceramic Cutting Tools on Material 13MoCrV6 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Jakub Slunečka prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů Greenleaf na materiálu C45 na simulátoru přerušovaného řezu
(Greenleaf Ceramic Cutting Tools on Material C45 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů TaeguTec na materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu
(TaeguTec Ceramic Cutting Tools on Material 13MoCrV6 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Rostislav Dobrozemský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů TaeguTec na materiálu C45 na simulátoru přerušovaného řezu
(TaeguTec Ceramic Cutting Tools on Material C45 with an Interrupted Cut Simulator)
Ing. Jan Tošenovský prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů Tungaloy na materiálu 13MoCrV6 na simulátoru přerušovaného řezu
(Tungaloy Ceramic Cutting Tools on Material 13MoCrV6 with an Interrupted Cut Simulator)
Bc. Simona Kocifajová prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů Tungaloy na materiálu C45 na simulátoru přerušovaného řezu
(Tungaloy Ceramic Cutting Tools on Material C45 with an Interrupted Cut Simulator)
Bc. Petr Šincl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Vliv mikrostruktury na vznik a šíření tepelných trhlin u slinutých karbidů
(Influence of Microstructure on the Emergence and Spread of Thermal Cracks in Sintered Carbides)
Mgr. Antonín Macek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Vliv technologických parametrů na topografii povrchu materiálu vytvořených pulzujícím vodním paprskem
(Influence of Technological Parameters on the Material Surface Topography Created by a Pulsating Waterjet)
Ing. Ondřej Klich doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Bachelors
Vysokorychlostní frézování austenitické oceli
(High Speed Milling of Austenitic Steel)
Bc. Michal Borkovec doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Výstupní kontrola trubek určených pro automobilový průmysl v podniku ZKL Hanušovice, a. s
(Output Control of Tubes for the Automotive Industry in the Company ZKL Hanušovice, a. s.)
Bc. Jiří Hetmánek Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Využití technologické podpory programování CNC systémů pro frézování
(Using Technological Support for Programming CNC Milling Systems)
Ing. Miroslav Cíleček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Využití technologické podpory programování CNC systémů pro soustružení
(Using Technological Support for Programming CNC Turning Systems)
Ing. Zuzana Michnová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Zefektivnění obrábění grafitu
(Graphite Machining Reengineering)
Ing. David Pokorný doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zefektivnění výroby složitých součástí
(Complicated Component Production Reengineering)
Ing. Josef Bartášek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zefektivnění výroby typové součásti
(Type Component Production Reengineering)
Ing. Luboš Roza Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Zproduktivnění obrábění nástrojových ocelí
(Rationalization of Tool Steel Machining)
Ing. Miroslav Šilar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Elektroerozivní drátové řezání a návrh materiálu střižníků ve firmě MASSAG Stamping a. s.
(Electroerosion Wire Cutting and Proposal of Material for Cutting Boards in the firm MASSAG Stamping a. s.)
Bc. Tomáš Klein prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Faktory ovlivňující výrobu monolitních fréz broušením
(Factors Influencing Monolithic Milling Cutters Manufacturing by Grinding)
Bc. Milan Kolařík prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Hodnocení kvality povrchu po vysokorychlostním obrábění
(Evaluation of Surface Quality after High Speed Machining)
Ing. Ladislav Vydra prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh bezkontaktního měření tvářecích nástrojů
(Non Contact Measuring Proposal of Forming Tools)
Bc. Radek Haas doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh kalibrace kontrolních kroužků
(Calibration Proposal of Control Rings)
Bc. David Irišek doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Návrh metrologického řádu firmy
(Proposal of Firm Metrology Procedure)
Bc. Tomáš Černý Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Návrh montážního postupu poloautomatické zdvihací plošiny pro invalidy
(Assembly Process Proposal of Semiautomatic Elevated Platform for Invalids)
Ing. Marek Pavlica, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh nového technologického postupu výroby vnitřního a vnějšího závitu
(Proposal for New Technological Process of Internal and External Thread)
Bc. Marek Kohoutek Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie výroby kotevních desek ve firmě MASSAG Stamping a.s.
(New Technology Proposal of Anchor Boards in the Firm MASSAG Stamping a.s.)
Bc. Pavla Cygalová Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie výroby lůžek nástrojů pro vyměnitelné břitové destičky
(Proposal of New Technology of Beds Tools Production for Cutting Inserts)
Ing. Lukáš Kousal prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie výroby střižných desek ve firmě MASSAG Stamping a.s.
(New Technology Proposal of Cutting Boards in the Firm MASSAG Stamping a.s.)
Ing. Tomáš Horák Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro demontáž středicích kolíků při opravě převodovky
(Jig Proposal for Centering Pin Removal during Gearbox Repair)
Bc. Ondřej Ferzik prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh přípravku pro utahování šroubů diferenciálního kola
(Jig Proposal for Tightening of Differential Wheel Screws)
Bc. Jiří Judas prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh softwaru pro optimalizaci řezných podmínek
(Software Proposal to Optimization of Cutting Conditions)
doc. Ing. Marek Pagáč, Ph.D. prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Návrh technologického postupu montáže komponent koncových světel automobilů
(Assembly Process Proposal of Lighting Components of Automobiles)
Bc. Pavel Faltus prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh technologického postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu
(Technological Process Proposal of Cable Drums Repair in Mining Industry)
Ing. Jan Mocek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh technologie obrábění duralových slitin s využitím CNC obráběcích strojů
(Technology Cutting Proposal of Dural Alloys with Used CNC Machines)
Bc. Jakub Straka prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby unašeče trakčního převodu lokomotivy
(Production Technology Proposal of Locomotive´s Tenon Traction Transmission)
Bc. Břetislav Přecechtěl prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh technologie výroby vložky plastové formy
(Production Technology Proposal of Plastic Mould Sleeve)
Bc. Marek Pěchouček prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh výroby formy pro lisování automobilových součástí z plastu
(Proposal Production of the Form for Pressing of Automobile Components from Plastic)
Bc. Aleš Hampejs Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Optimalizace řezných podmínek broušení oxidické keramiky diamantovými kotouči
(Optimization of Grinding Characteristics of Grinding Oxid Ceramic by Diamond Wheels)
Bc. David Mangl prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Porovnání rozměrových parametrů ozubeného kola na optických měřicích zařízeních
(Dimensional Parameters Comparison of Gear Wheel on Optical Measuring Equipments)
Bc. Martin Velička prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Porovnání zpevňovacího efektu při obrábění navařeného Inconelu 625 a kovaného Inconelu 625
(Comparison of Hardening Effect Caused by Cutting of Weld Clad Layer of Inconel 625 and Forged Inconel 625)
Bc. Tomáš Vitásek prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Racionalizace obrábění zadního dílu nátoku papírenského stroje
(Machining Rationalization of Backside Stock of Paper Machine Inlet )
Ing. Ondřej Vortel prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Rovinné frézování korozivzdorných ocelí
(Surface Milling of Stainless Steels)
Ing. Monika Straková prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Statistické metody jako nástroj snižování neshodné výroby ve slévárně
(Statistic Methods as Instrument for Shrinkage of Different Production in Foundry)
Bc. Jiří Binder Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Topografie povrchu protlačovaného materiálu
(The Surface Topography of Squirting Material)
Bc. Martin Sopuch prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Vliv řezných parametrů na kvalitu řezu po laserovém řezání
(Influence of Cutting Parameters on Quality Cut after Laser Cutting)
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv řezných parametrů na mikrotvrdost povrchu při vysokých rychlostech řezání
(Influence of Cutting Parameters on Surface Microhardness at High Speed Cutting)
Bc. Martin Pelant prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Vliv technologie obrábění na odchylky kruhovitosti
(Machining Technology Influence on Roudness Deviation)
Ing. Martin Vaňura prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Zavedení nové technologie dělení hliníkových profilů
(Introduction of the New Technology of Aluminum Profiles Division)
Bc. Ladislav Krejčí Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Zefektivnění výroby obrábění hřídelí elektrických generátorů v podmínkách OSTROJ a.s.
(Effectivity Production Machining of Shafts of Electric Generators in the Conditions of OSTROJ a.s)
Bc. Přemysl Lisník prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Zvedení nové technologie výroby hydraulické součásti
(Implementation of the New Technology Hydraulic Component Production)
Bc. Tomáš Voda Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Možnosti suchého obrábění niklových slitin
(Possibilities of Cost Reduction at Production Components from Hardworking Materials)
Ing. Ryszard Konderla, Ph.D. prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Doctoral

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Analýza řezných nástrojů pro vysokorychlostní soustružení
(Cutting Tools Analysis for High Speed Turning)
Bc. Petr Zukal prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Digitalizace a ověření funkčnosti třísložkového dynamometru
(Digitizing and Attestation of Three-part Dynamometer)
Bc. Lukáš Přikryl Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Elektroerozivní hloubení
(Electroerosion Excavation)
Bc. Tomáš Filip doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Frézování nakloněným nástrojem
(Milling by Means of Tilt of Milling Tool)
Bc. Jiří Beran prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení drsnosti povrchu 2D a 3D metodou
(Surface Roughness Evaluation by 2D and 3D Methods)
Bc. Jiří Macháč Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Konstrukce a technologický postup výroby protahovacího nástroje pro obrábění spojovací objímky
(Construction and Technological Process of Pull Broach Making for Coupling Sleeve Machining)
Bc. Petr Havelka prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Bachelors
Měření opotřebení keramických břitových destiček
(Tool Wear Measuring of Ceramic Cutting Inserts)
Bc. Daniel Skokan Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. Bachelors
Metodika měření a návodky měření pro pracoviště soustružna
(Measuring Methodology and Measuring Instruction for Turning Place.)
Bc. Petra Petrová Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Návrh kontrolního přípravku
(Control Fixture Proposal)
Ing. Martin Šponar doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Návrh výrobní linky pro montáž trysek ostřikovačů automobilů
(Design of Production Line for Assembly of Nozzles Washers Automobiles)
Bc. Pavel Vašátko prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Bachelors
Navýšení výroby zámků a pojistek přední kapoty u programů Volvo
(Increase of Locks and Safety Locks Front Opening Hood at Volvo Program.)
Bc. Ing. Eva Zeman Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Obrábění štítu elektromotoru
(Electromotor Shield Machining)
Bc. Radek Odstrčil doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Porovnání koeficientu obrobitelnosti materiálu určeného k výpočtu časové normy
(Machinability Coefficient Comparison Regarding Materials Scheduled for Time Standard Calculations )
Bc. Jiří Zůbek prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Porovnávání odchylky kruhovitosti na konvenčním měřicím zařízení a souřadnicovým měřicím strojem
(The Compare of Roundness Deviation on Conventional Measuring Device and Coordination Measuring Machine)
Ing. Jakub Kostka Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Racionalizace obrábění kroužků vahadel velkostrojů
(Rationalization of Circles Lever of Large Machines)
Ing. Stanislav Salaj doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace obrábění vybrané součásti na CNC obráběcích strojích
(Machining Rationalization of Choice Component on CNC Machines)
Bc. Vítězslav Janda Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Bachelors
Racionalizace výroby klecí valivých ložisek
(Production Rationalization of Snap Rings)
Ing. Lubomír Diviš doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Racionalizace výroby opracování ocelových konstrukcí pro podmořskou těžbu ropy a plynu
(Machining Rationalization Welded Construction for Undersea Pump Oil and Gas)
Ing. Henryk Nicielnik prof. Dr. Ing. Josef Brychta Bachelors
Reverse Engineering
(Reverse Engineering)
Bc. Filip Richter Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bachelors
Statistická regulace ve výrobě vyměnitelných břitových destiček
(Statistical Regulation at Cutting Inserts Production)
Bc. Hana Ptáčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Strategie opracováni tvarových ploch
(Machining Strategy of Formative Surfaces)
Bc. Radek Martynek prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Testování nástrojů z řezné keramiky při přerušovaném řezu
(Testing of Ceramic Cutting Tools at Interrupted Cut)
Bc. Michaela Rakowská prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Testy keramických řezných nástrojů v podmínkách přerušovaného řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Interrupted Cut Setting)
Bc. Martin Sopuch prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Tvorba upínacích přípravků pro EMCO PC MILL 155 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM
(Work-holding Device Creation for EMCO PC MILL 155 by means of CAD/CAM System EdgeCAM)
Bc. Tomáš Brožíček prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Bachelors
Zkoušky keramických řezných nástrojů při přerušovaném řezu
(Ceramic Cutting Tool Tests at Interrupted Machining)
Bc. Roman Weimann prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Zkoušky nástrojů z řezné keramiky na simulátoru přerušovaného řezu
(Tests of Ceramic Cutting Tools at Interrupted Cut Simulator)
Bc. Marek Zálešák prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Bachelors
Zproduktivnění elektrodrátového řezání
(Reengineering of Electro Discharge Cutting)
Martin Langr doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Zproduktivnění hromadné výroby složitých součástí
(Reengineering of Complicated Parts Mass Production)
Ing. Vítězslav Gronych doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Bachelors
Analýza a systematizace neshodných výrobků ve strojírenském podniku
(Analysis and Systematization of the Nonconforming Products in the Engineering Company)
Bc. Jaroslav Kučera Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Analýza měření odchylky kruhovitosti na optickém měřicím zařízení
(Measurement Analysis of Roundness Deviation on Optical Measuring Device)
Ing. Lenka Smetánková Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Drsnost povrchu při frézování nakloněným nástrojem
(Surface Roughness during Milling by Means of Tilt of Milling tool)
Ing. Pavel Hýbl prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. Masters
Hodnocení odchylky kruhovitosti a její využití v technické praxi.
(Roudness Deviation Evaluation and Its Using in Engineering Practice)
Ing. Libor Pazdera Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Masters
Hodnocení procesních kapalin používaných při procesu vrtání slitin hliníku
(Procedural Fluid Evaluation Used at the Process of the Aluminium Alloies Drilling )
Bc. Roman Hynek Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. Masters
Kalibrace vodováh
(Water Level Calibration)
Ing. Lukáš Krisl Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Měření a analýza topografie povrchů plastových produktů ve vztahu k technologii výroby
(Measurement and Analysis of Surface Topography of Plastic Products in Relation to Production Technology)
Ing. Barbora Koťátková doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie obrábění kalené součásti
(Design of a New Technology Cutting of Hardened Workpiece)
Ing. Radek Sikora prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Návrh nové technologie opracování odlitků z manganových ocelí ve firmě Slévárny Třinec, a.s.
(New Machining Technology Proposal of Manganese Steel Cast in Slevarny Trinec, a.s.)
Ing. Josef Cieslar prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh technologie obrábění tělesa kolimátoru pro compact point ve firmě Meopta-optika, s.r.o, Přerov
(Technology Proposal of Collimator Body Machining for Compact Point in Meopta-optika, s.r.o. Prerov)
Bc. Jitka Novodomská prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Návrh upínacího přípravku pro obrábění koncovek hydraulických hadic
(Holding Jig Proposal for Machining of Hydraulic Hose Termination)
Ing. Petr Sysel prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Masters
Návrh výroby skládkového jeřábu pro přípravu vysokopecní vsázky ve firmě Strojírny Třinec, a.s.
(Production Proposal of Stockyard Crane for Preparation of Blast-Furnace Charge in Strojirny Trinec, a.s.)
Bc. Lubomír Mieszek prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Obrábění laserem materiálů s proměnlivou tloušťkou
(Laser Cutting Materials with Variable Thickness)
Ing. Martin Grepl, Ph.D. prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Masters
Optimalizace výroby vřetene do ručního pneumatického nářadí
(Optimalization of Production the Hand Air Tool Spindle)
Bc. Lucie Hrnčalíková prof. Dr. Ing. Josef Brychta Masters
Racionalizace elektroerosivního obrábění
(Rationalization of Electroerosion Machining)
Bc. Lenka Kudláčková doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Masters
Racionalizace výroby při obrábění odlitků
(Production Rationalization when Cast Stock Machining)
Bc. Jiří Široký prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Systém řízení kvality v podmínkách strojírenského podniku
(Quality Management System in Terms of Engineering Company)
Bc. Vlastimil Šebesta Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Vliv systému managementu kvality a metrologie na chod společnosti
(Influence of System Quality Management and Metrology on the Process Company)
Bc. Vladimír Ducháček Ing. Šárka Tichá, Ph.D. Masters
Výroba nátrubku pro rozvětvení potrubí
(Production Adapter for Branching Pipe)
Ing. Radim Sonnek Ing. Jaromír Adamec, Ph.D. Masters
Zefektivnění způsobu odstraňování technologických nálitků kokil ve Slévárnách a.s. Třinec
(Removing Ways Reengineering of Mould´s Technological Pads in Slevarny a.s. Trinec)
Bc. Marcela Dudková prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. Masters
Kreativní tvorba produktů ve vysokorychlostním obrábění
(Creation Produces in High Speed Cutting)
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Metodika sledování opotřebení keramických nástrojů pomocí odporových vrstev během řezu
(Tool Wear Monitoring Methodic of Ceramic Cutting Tools with the use of Impedance Layers during Cutting)
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Doctoral
Příspevek k problematice vysokorychlostního frézování
(Contribution to Problems of High Speed Milling)
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D. prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Strategie hodnocení odchylky kruhovitosti na třísouřadnicovém měřícím stroji
(Strategy to Valuation of Deviation Roundness on CMM)
Ing. Marek Sigmund prof. Dr. Ing. Josef Brychta Doctoral
Využití výkonných řezných materiálů při velmi přesném obrábění
(Utilization of Performance Cutting Materials for High-precision Machining)
Ing. Markéta Gregušová, Ph.D. doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Obrábateľnost spekaných karbidov
(Machinabilty of Sintered Carbides)
Ing. Ján Štrbka doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Problematika prvního záběru břitu nástroje při frézování
(Problems of Cutting Edge During First Contact in Face Milling)
Ing. Viktor Uhlář, Ph.D. doc. Mrkvica Doctoral
Progresivní metody frézování a jejich vliv na proces řezání
(Progressive Methods of Milling and Their Influence Over Cutting Process)
Ing. Daniel Otáhal, Ph.D. doc.Vrba Doctoral