Skip to main content
Skip header
Title
Rekola Bikesharing s.r.o.
Code
HS3462056
Solver
Start year
2020
End year
2020
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back