Skip to main content
Skip header
Title
Pagáč Tomáš, Petrů, 4391
Code
HS3462038
Solver
Start year
2020
End year
2020
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back