Skip to main content
Skip header
Title
FRÄNKISCHE CZ, Pagáč,
Code
HS3462005
Solver
Start year
2020
End year
2020
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back