Skip to main content
Skip header
Title
METAL3D,s.r.o.,Pagáč,128
Code
HS3461803
Solver
Start year
2018
End year
2018
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back