Skip to main content
Skip header
Title
Specific Research in Machining and Egineering Metrology Areas
Code
SP2018/136
Solver
Solution period
01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
Summary
Co budeme dělat ENGLISH
Team of the project
Bc. Vojtěch Bančík
Bc. Anthony Benedikt
Bc. Vojtěch Blaženec
Bc. Ladislav Blanarovič
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Bc. Pavel Česnek
Bc. Ondřej Cícha
Ing. Matěj Dobner
Ing. Jaroslav Dubský
Bc. Tomáš Durďák
Bc. Petr Hamrozi
Bc. Petra Hasíková
Bc. Jakub Jakeš
Bc. Martin Jakubec
Bc. Jiří Kasal
Filip Kowalovski
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Jiří Krejsek
Bc. Tomáš Krumpoch
Ing. Jiří Krutilek
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Ondřej Mizera
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Václav Musil
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Bc. Vilém Pippal
Bc. Vojtěch Pop
Bc. Barbora Prokopová
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Bc. Patrik Šalata
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Ing. František Špalek
Bc. David Suchý
Ing. František Vysoudil
Bc. Josef Žanda
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Goal of the project
Cílem tohoto projektu je nalézt co nejvhodnější parametry pro efektivní a ekologické obrábění s použitím moderních upínacích systémů a vhodného nastavení řezného parametru a následném měření parametrů integrity povrchu.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládají:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 1 obhájené teze disertační práce;
- 1 obhájené disertační práce;
- 6 diplomových prací;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2018 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2018 – realizace experimentů.
podzim 2018 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2018 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 150000,- 82000,-
3. Supplies 200000,- 118916,-
4. Property 200000,- 36186,-
5. Services 180000,- 325020,-
6. Trips 230000,- 14968,-
7. Additional 100000,- 4767,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 0,- 0,-
Total proposal 1060000,-
Total approved 581857,-
Total 1060000,- 581857,-
Back