Skip to main content
Skip header
Title
Třinecké železárny,Kratochvíl,4476
Code
HS3461613
Solver
Start year
2016
End year
2016
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back