Skip to main content
Skip header
Title
Klučka karel,Kratochvíl,4476
Code
HS3461505
Solver
Start year
2015
End year
2017
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Smluvní výzkum
Type
Smluvní výzkum
Back