Skip to main content
Skip header
Title
Vliv technologických parametrů na obrobený povrch
Code
SP2016/172
Solver
Solution period
01. 01. 2016 - 31. 12. 2016
Summary
Tento projekt se bude zabývat vlivem řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, apod.) na geometrickou přesnost a vybrané parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních i nekonvenčních technologií obrábění. Cílem je dosažení co nejméně zatíženého výsledného povrchu po obrobení díky optimalizaci těchto parametrů. Budou sledována povrchová a podpovrchová napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroji X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity. Dále budou probíhat měření a výzkum hrubovacích i dokončovacích úseků obrábění včetně rozboru nájezdu a výjezdu nástroje z řezu. Navrhované výzkumy budou za pomocí experimentálních prací (vyhodnocování naměřených sil řezání a sledování průběhu opotřebení řezné části nástroje), zhodnocovat nasazení navrhovaných řešení do praxe. Ze silových aspektů získáme přehled o možnosti deformací materiálu a díky kmitání také o tuhosti celé soustavy s ohledem na přesnost výsledné součásti. Kromě součásti mají vibrace také vliv na trvanlivost břitu a s tím souvisejícím ekonomickým aspektem obrábění. V neposlední řadě bude projekt řešit měření parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (kruhovitost, apod.) obrobených součástí a drsnost povrchu na přístrojích, které jsou vybavením mateřského pracoviště a dále sledování přesnosti obráběcího stroje při změně řezných parametrů.
Team of the project
Bc. Tomáš Adamec
Bc. Petr Bobovský
Mgr. Petr Brychta
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Bc. Ladislav Chrobák
Bc. Kamil Dihel
Ing. Pavel Dostál
Ing. Lukáš Drábek
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. František Dufek
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Martin Gazda
Bc. Ondřej Haas
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Ing. Pavel Hemžský
Bc. Adam Hrabovský
Ing. David Hřibňák
Bc. Petr Janál
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Jiří Kalabis
Ing. Michal Koniuch
Ing. Lukáš Kousal, Ph.D.
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Pavel Krajkovič
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Viktor Křevký
Bc. Lukáš Kučera
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Bc. Michal Mokruša
Ing. Jiří Morys
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Václav Musil
Ing. Henryk Nicielnik
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Bc. Jakub Ormaniec
Ing. Lenka Smetánková
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Bc. Ondřej Pechál
Ing. David Pitela
Bc. Martin Přaslica
Ing. Josef Procházka, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Bc. Pavel Sedláček
Bc. Martin Seko
Bc. Jiří Skrál
Ing. Jakub Slunečka
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. František Špalek
Bc. Martin Spurný
Bc. Radek Stejskal
Bc. Petr Stibor
Ing. Petr Sysel
Bc. Jiří Tengler
Bc. Jaroslav Tichý
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Bc. Patrik Toman
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Bc. Zbyněk Týn
Bc. Pavel Vacek
Bc. Jakub Veselovský
Ing. Ondřej Vortel
Bc. Lukáš Vrána
Bc. Lukáš Vrabček
Bc. Radek Vydra
Bc. Kristína Bílková
Bc. Jaroslav Zemek
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Goal of the project
Cílem tohoto projektu je nalezení co nejpříznivějších parametrů obrábění pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a zvýšení efektivnosti a přesnosti obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 3 obhájené disertační práce;
- 10 diplomových prací;
- 3 obhájené teze disertační práce;

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2016 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2016 – realizace experimentů.
podzim 2016 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2016 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Finance - approved

Proposal Reality
1. Personal
From that
0,- 0,-
1.1. Wages 0,- 0,-
1.2. Insurance 0,- 0,-
2. Grant 50000,- 50000,-
3. Supplies 100000,- 127628,-
4. Property 30000,- 2447,-
5. Services 112058,- 211596,-
6. Trips 62000,- 17555,-
7. Additional 78228,- 23060,-
8. Conference 0,- 0,-
9. Investments 350000,- 350000,-
Total proposal 782286,-
Total approved 782286,-
Total 782286,- 782286,-
Back