Skip to main content
Skip header
Title
Calibration of measuring instruments for experimental tasks on departments of Faculty of mechanical engineering VŠB-TO Ostrava
Code
ROZP2013/17
Solver
Start year
2013
End year
2013
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Rozvojové projekty MŠMT
Summary
Cílem projektu je zlepšit stávající situaci měřicí a monitorovací techniky pracovišť Fakulty strojní. V rámci projektu bude provedena revize kategorizace používaných měřicích zařízení z hlediska metrologické navázanosti a u vybrané skupiny měřidel bude realizována kalibrace pracovních měřidel a jejich navázání na platné etalony.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back