Skip to main content
Skip header
Title
Inovace předmětu Konstrukce a výroba přípravků pro obor Strojírenská technologie
Code
FRVS2014/191
Solver
Start year
2014
End year
2014
Proposer
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Summary
Předkládaný projekt řeší inovaci výše uvedeného předmětu Konstrukce a výroba přípravků (3460507) vyučovaného ve druhém ročníku navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě. V rámci této inovace budou mít studenti možnost rozšířit své poznatky o kapitoly spojené s konstrukcí a výrobou přípravků pro automobilový průmysl a s postupem prací od návrhu až po realizaci vlastní výroby dílčího segmentu automobilu se zaměřením na světelnou techniku vozidla.
Back