Skip to main content
Skip header
Title
Parnership in Engineering
Code
EE2.4.31.0170
Solver
Start year
2012
End year
2014
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Summary
Strojírenství se řadí k významnému odvětví průmyslu v České republice. Vzhledem k rozvoji této oblasti na celosvětové úrovni je nutné promptně reagovat na nové poznatky a snažit se je zavádět do výrobních procesů a vzdělávání. V rámci projektu dojde k vytvoření těchto hlavních modulů: 1. Ochrana materiálu proti korozi 2. Tváření materiálu 3. Obrábění materiálu 4. Management průmyslu Hlavním cílem projektu je vytvoření dlouhodobého partnerství mezi žadatelem a partnery projektu a veřejným sektorem, kteří budou v projektu zapojeni bez finančního příspěvku. Na projektu bude spolupracovat řada pracovníků z oblasti terciárního vzdělávání, VaV pracovníci a pracovníci z průmyslové praxe. Partnerství bude řešit současnou oboustrannou problematiku VaV s implementací do praxe a terciárního vzdělávání. Aktivity plánované v projektu: exkurze, praxe, konference, odborné diskuzní fóra, zahraniční stáže a zahraniční jazykové kurzy.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back