Skip to main content
Skip header
Title
Education System for Personel Resource of Development and Research in Field of Modern Trend of Surface Engineering - Surface Integrity
Code
EE2.3.20.0037
Solver
Start year
2011
End year
2014
Proposer
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Summary
Hlavním motivačním cílem projektu je vytvořit kvalitní vědecko-výzkumný tým v oblasti povrchového inženýrství - integrity povrchu, jakožto nového přístupu ke zkoumání materiálů a aplikovaných technologií. Integrita povrchu je zcela nový a dosud málo rozšířený fenomén pohledu na strojírenské materiály a aplikační technologie. Jelikož se jedná o velmi komplexní problematiku, je nutné provádět systematické zkoumání a vyhodnocování této problematiky v provázanosti s mnoha vědecko-výzkumnými pracovišti a univerzitami, které disponují možností tuto problematiku efektivně řešit, či se již v současnosti jejím řešením zabývají. Jedním z cílů projektu je transfer vysoce odborné a jedinečné poznatky týkající se problematiky integrity povrchu z těchto pracovišť do systému vzdělávání vysokoškolských studentů a akademických pracovníků. Projekt se bude podílet na zvýšení odborných znalostí členů výzkumného týmu jakož i akademických, vědeckých pracovníků a univerzitních studentů všech tří stupňů.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back