Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora programování v oboru Aplikovaná mechanika
Kód
FRVS2015/129
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Na oboru Aplikovaná mechanika panuje dlouhodobá nespokojenost se schopnostmi studentů v oblasti programování. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvoření podpor pro výuku, které povedou k nápravě tohoto problému. Obsah projektu bude složen ze tří částí. První a druhá část bude zaměřena na zvládnutí základů programování s využitím jazyka Python (algoritmizace řešeného problému, opakování základů programování, výuka základů objektově orientovaného přístupu k programování) a aplikováním získaných znalostí na konkrétní problémy mechaniky pružných těles. Zejména se bude jednat o aplikace v konečnoprvkových programech formou skriptů (Ansys - Workbench, MSC. Mentat). Poslední část bude věnována úvodu programování v oblasti měření pomocí vývojového prostředí LabVIEW. Podpora pro výuku umožní inovaci několika dalších předmětů oboru Aplikovaná mechanika v navazujícím studiu (MKP, MKP a MHP, Teorie plasticity, Experimentální pružnost, aj.) a povede k vyššímu uplatnění absolventů oboru v technické praxi.
Zpět na seznam