Skip to main content
Skip header

2023/2024

Title Name of student Supervisor Type
Dílenský plošinový zvedák
(Motorcycle Lifting Garage Jack)
Petr Ondračka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Elektrický lanový naviják
(Electric rope winch)
Jakub Surý Ing. Petr Cigán Bachelors
Mechanický klín s násobičem točivého momentu
(Mechanical wedge with torque multiplier)
Matěj Hýbl Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bachelors
Návrh držáku mobilního telefonu
(Design of the mobile phone holder)
Filip Lanča Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Bachelors
Návrh mechanicky ovládané lamelové spojky řemenového pohonu s brzdou
(Design of a mechanically controlled belt drive plate clutch with a brake)
Matěj Solisch doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Návrh otevřeného měřicího okruhu s elektromagnetickou brzdou
(Open measuring circuit design with electromagnetic brake)
Tomáš Rusina Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bachelors
Návrh pohonu kulového mlýna pro černé uhlí
(Design of ball mill drive for hard coal)
Pavel Kulla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro měření lisovací síly
(Design of equipment for measuring the pressing force)
Martin Válek Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bachelors
Optimalizace převodovky Honda 350 XL
(Optimalization of Honda 350 XL gearbox)
Petr Muroň Ing. Lukáš Klapetek Bachelors
Požadavky pro návrh ozubených plastových kol a nutné pro ověření návrhu
(Design requirements for plastic gears and necessity for design verification)
Daniel Korda Ing. Tomáš Vlček Bachelors
Sklopný vozík za zahradní čtyřkolku
(Folding cart for garden quad bike)
Libor Kačal Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Workoutový set
(Workout equipment set)
Matyáš Smuž Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Zahradní set
(Garden furniture set)
Kamil Minařík Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Dělička pásu izolačního materiálu
(Strip divider of insulating material)
Bc. Vít Divila doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Energetická účinnost evolventního ozubení
(The Efficiency of Involute Gearing)
Bc. Marek Pospíšil Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh zavěšení kol vozidla
(Vehicle Suspension Design)
Bc. Marek Kukučka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
MKP analýza ozubení s mikrogeometrickými modifikacemi s využitím konvenčního výpočtářského SW
(FEM analysis of gearing with microgeometric modifications using conventional computing software)
Bc. Roman Potrok Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Masters
Modifikace pohonného ústrojí míchače sypkých látek
(Modification of the drive mechanism of the bulk material mixer)
Bc. Radim Slámka doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh kontrolního přípravku
(Design of the control device)
Bc. Kateřina Labonková Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Masters
Návrh otočné spodní části sedadla vlaku
(Design of the rotating base of the train seat)
Bc. Libor Kudělka Ing. Jiří Začal, Ph.D. Masters
Návrh segmentu automatizované výrobní linky
(Design of automated production line segment)
Bc. Tomáš Klézl Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Masters
Návrh stroje pro navíjení šňůr na cívky s využitím 3D tisku
(Design of Coil-Winding Machine with use 3D Print)
Bc. Ondřej Kunc Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Skutečné součinitele záběru modifikovaného evolventního ozubení
(The Real Contact Ratio of Modified Involute Gearing )
Bc. Martin Glozyga Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Masters

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Lineárně pojízdná brána
(Linearly movable gate)
Bc. Ondřej Hoffmann doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Návrh atypické vjezdové brány
(Design of an atypical entrance gate)
Bc. Pavel Nádvorník Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh letmo uložených schodišťových stupňů
(Design of cantilevered stairs)
Bc. Lukáš Kupka Ing. Jan Bajgar Bachelors
Návrh převodovky pro formuli Vector 08
(Design of Gearbox for Vector 08 Formula.)
Bc. Jan Brokeš Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh testovacího zařízení pro ověření životnosti ozubeného soukolí
(Design concept of testing device for verifying durabilty of gear wheels)
Bc. Radek Dvořák Ing. Tomáš Vlček Bachelors
Návrh zabezpečení a mazání testovacího zařízení
(Test equipment security and lubrication design)
Bc. Jan Christoph Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro zpracování plastového odpadu
(Design of equipment for plastic waste processing)
Bc. Tomáš Rábek Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bachelors
Pásový podavač fotbalových míčů
(Belt Feeder for Football)
Bc. Daniel Kadlčík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Pojízdný stojan umožňující servis i skladování motocyklu
(A mobile stand for servicing and storing a motorcycle)
Bc. Zdeněk Pavlas Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bachelors
Polohovatelný ponk se svěráky
(Adjustable workshop table with vice)
Bc. Jakub Machala Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce hlavy válce na motocyklu
(Motorcycle cylinder head reconstruction)
Bc. Marek Šimčík Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Ruční ohýbačka plechu
(Manual sheet metal bender)
Bc. Vojtěch Rakus doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Směšovací lopata na nakladač
(Mixing bucket for loader)
Bc. Václav Nuc Ing. Petr Cigán Bachelors
Stolní kotoučová pila na dřevo
(Table saw for cutting woods)
Bc. Jakub Palowski Ing. Lukáš Klapetek Bachelors
Tažné zařízení pro posun lehkých železničních vozů
(Light rail car pulling device)
Bc. Martin Míček Ing. Jiří Dobiáš Bachelors
Unifikace čelních osových diferenciálů těžkých nákladních vozidel Tatra
(Unification of a spur axle differentials for heavy trucks Tatra)
Bc. Vít Ondráček Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bachelors
Výsuvný dílenský regál
(Pull-out workshop rack )
Bc. Filip Rukriegel Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Výtah na přepravu dřeva
(Wood transport elevator)
Bc. Pavel Šálek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Žebříkový stavební výtah s navijákem
(Construction ladder lift with winch)
Bc. Jakub Mikulka Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Konstrukční řešení a integrace provozní, parkovací a nouzové brzdy zdravotnického prostředku dle stanovených podmínek
(Engineering design solution and integration of an operating, parking, and emergency brake of the medical device according to the specified conditions)
Ing. David Pastuszek doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení posuvu sedáku včetně částečného náklonu opěráku sedadla VISIO
(Design of Shifting Seat for Seater VISIO with Partial Tilt of Stay)
Bc. Libor Hranický Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Mechanická akumulace elektrické energie ze solárních panelů.
(Mechanical Accumulation of Electrical Energy from Solar Panels.)
Ing. Jiří Maršálek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh pohonu stavebního výtahu
(Design of a construction lift drive)
Bc. Nikola Luňáčková doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Optimalizace částí rezofonické kytary
(Optimizing the parts of the resophonic guitar)
Bc. Vojtěch Krakowka Ing. Jiří Začal, Ph.D. Masters
Analýza chování ozubených kol na jehlových ložiscích a jeho vliv na záběr a hlučnost ozubení
(Analysis of the behavior of gearwheel on needle bearings and its influence on gearing contact and noise)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Doctoral
Analýza vibrací kardanové hřídele pohonu nákladního automobilu
(Analysis of Cardan Shaft Vibration of a Truck Drive)
Ing. Jiří Struž, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Doctoral
Analýza vlastností svěrných spojů
(Analysis of the Clamping Joints Characteristics)
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Doctoral

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Drtič na ovoce
(Fruit Crusher )
Bc. Dominik Petera Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Konstrukce pro polohováni trubek na rolnách
(Construction for positioning tubes on rollers)
Bc. Vít Divila Ing. Petr Cigán Bachelors
Konstrukční návrh stabilizátoru vozidla
(Vehicle stabiliser design)
Bc. Marek Kukučka Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bachelors
Manipulátor pro otáčení svitků
(Manipulator for Sheet Material Coils Handling)
Bc. Radim Slámka Ing. Lukáš Klapetek Bachelors
Multifunkční dětská houpačka
(Two-arm Multifunctional kid´s Swing)
Bc. Kateřina Labonková Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Nástěnný držák elektrokola
(E-bike wall mount)
Bc. Libor Kudělka Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh alternativního pohonu uzavřeného měřícího okruhu
(Design of an alternative drive for a closed measuring circuit)
Bc. Tomáš Klézl Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Bachelors
Návrh jednoúčelového zařízení pro zajištění sekání polyuretanových trnů o průměru 6mm až průměr 30 mm
(Design of a single-purpose device for ensuring the cutting of polyurethane mandrels with a diameter of 6 mm to a diameter of 30 mm)
Bc. Marek Pospíšil Ing. Tomáš Vlček Bachelors
Návrh odstředivé spojky
(Centrifugal Clutch design)
Bc. Adam Boháč Ing. Filip Dušek Bachelors
Návrh posuvné brány
(Design of the sliding gate)
Bc. Patricie Pěgřimonová Ing. Jan Bajgar Bachelors
Skládací teleskopický přepravní vozík (RUDL)
(Foldable Telescopic Transport Trolley)
Bc. Ondřej Kunc Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Topologická optimalizace strojní součásti
(Topological optimization of a machine component)
Bc. Martin Glozyga Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro měření součinitele tření
(Coefficient of Friction Tester)
Bc. Lukáš Nemeškal Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
3D tisk ozubených kol
(3D printed gears)
Ing. Jan Juroszek Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh posuvného regálu s ovládací skříní s integrovanou funkcí zamykání uličky.
(Design of a sliding shelf with a control cabinet with an integrated aisle locking function.)
Bc. David Krčmář doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Náhrada kulového uložení područky
(Replacement of the ball bearing of the armrest)
Ing. Lukáš Kroupa Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Masters
Návrh dílenských nůžek s elektropohonem
(Design of Workshop Lever Shears with Electric Drive)
Ing. Jiří Gonda Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh elektropřevodovky pohonu šnekového dopravníku
(Design of the electric gearbox for the screw conveyer drive)
Bc. Petr Tempír doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh řezné jednotky přírodního kamene
(Design of the natural stone cutting unit)
Bc. Ondřej Milar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh vibračního třídiče
(Design of the vibrating screen)
Bc. Jiří Ordelt doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Nový typ geometrické modifikace evolventního ozubení s přímými zuby
(A new type of geometric modification of involute gearing with straight teeth)
Ing. Tereza Hrudičková Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Masters
Optimalizace designu součásti pro technologii 3D tisku.
(Component design optimization for 3D printing technology.)
Ing. Jan David doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Optimalizace dvouplášťového vodou chlazeného spalovacího kotle
(Optimization of double jacketed water cooled combustion boiler)
Ing. Patrik Tošenovjan Ing. Jiří Začal, Ph.D. Masters
Optimalizace předního nárazníku modernizované řady těžkých nákladních vozidel
(Optimized Front Bumper for Modernized Heavy Truck Range)
Bc. Radim Bártek Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Polohovácí zařízení cívek
(Coil positioning device)
Bc. Radek Olbrecht doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Multifunkční upínací systém
(Multifunctional clamping system)
Bc. Roman Potrok Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bachelors
Návrh dopravníku pro přepravu uhlí
(Design of the Conveyor for the Coal Transport)
Bc. Libor Hranický Ing. Lukáš Klapetek Bachelors
Návrh mechanicky zásuvného zábradlí
(Design of a mechanically sliding guardrail)
Bc. Viktor Věncek Ing. Filip Dušek Bachelors
Návrh pohonu medometu
(Design of the Honey Extraction Device Drive)
Ing. Jiří Maršálek Ing. Jan Bajgar Bachelors
Elektromechanický stavěč dveří
(Electromechanical door lock)
Bc. Tomáš Kummer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Mechanicky ovládaná více lamelová dvojitá spojka
(Mechanically actuated multi-plate double clutch )
Ing. Tomáš Daňa doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh bubnu řetězového vrátku poháněného planetovou převodovkou
(Design of a Chain Winch Drum Driven by a Planetary Gearbox)
Ing. Nicola Macurová Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Masters
Návrh dvoustupňové převodovky pohonu tramvaje
(Design of a two-stage tram drive gearbox)
Ing. Jiří Dobiáš Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Masters
Návrh univerzálního tenzometrického snímače síly
(Design of a universal strain gauge force sensor)
Bc. Jan Klvaňa Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Masters
Optimalizace výběru nářadí pro utahování matic maximálním momentem
(Optimization of Tool Selection for Tightening Nuts by Maximal Torque)
Bc. Szymon Wania prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Otočná zdvižná plošina
(Swivel Lifting platform)
Ing. Martin Slovják doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Pevnostní kontrola desetistupňové převodovky Tatra pro vyšší momentové zatížení
(Strength Analysis of a Ten-speed Tatra Transmission for Higher Torque Loads)
Bc. Martin Ondrušák Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Planetová převodovka s kloubovým hřídelem a hnaným unášečem
(Planetary Gearbox with Cardan Shaft and Driven Carrier)
Bc. Vojtěch Trubák prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Reverzní analýza historického důlního zařízení
(Reverse analysis of historic mining equipment)
Ing. Filip Hranický Ing. Jiří Začal, Ph.D. Masters
Spouštěcí zařízení montážní linky elektrokol
(Electric Bicycle Assembly Line Moving Device)
Bc. Patrik Scholaster Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Masters
Stroj na skládání ovládacího řetězu venkovní žaluzie
(Machine for folding the control chain of external blind)
Bc. Jakub Havrlant doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Zařízení na míchání prášku pro 3D tisk
(Powder mixing equipment for 3D printing)
Ing. Daniel Kubesa Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Masters
Zařízení pro domácí výrobu plášťovaných střel
(Swaging equipment for home manufacture of jacketed bullets)
Bc. Lukáš Buček doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Zdvižná plošina
(Lifting platform)
Bc. Josef Kocur doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Zkušební zařízení na testování lepených spojů.
(Test equipment for testing glued joints.)
Ing. Renáta Kyselá doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Inovované řešení upínání ocelového profilu při lisování otvorů
(Innovative Solution for Clamping Steel Profiles when Pressing Holes)
Ing. Jan Juroszek Ing. Lukáš Jančar Bachelors
Kompenzace akustického klikání hřídele motoru pomocí plastové převodové skříně
(Compensation Clicking Noise of a Motor Shaft by Plastic Gearbox Housing)
Ing. Jiří Gonda Ing. Filip Dušek Bachelors
Lanový naviják pro vytažení lodí na břeh
(Winch to Pull the Boat Ashore)
Bc. Radek Olbrecht Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Mechanické rameno pro snímací zařízení.
(Mechanical arm for scanning device.)
Ing. Patrik Tošenovjan Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bachelors
Mechanismus pro uvolnění břemene při pádové zkoušce.
(Shackle Release Mechanism for Drop Test of Aircraft.)
Bc. Jiří Ordelt Ing. Václav Mosler Bachelors
Návrh bateriové skříně kolejového vozidla
(Design of Battery Box of Rail Vehicle)
Ing. David Pastuszek Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Bachelors
Návrh uchycení baterie v rámu elektrokola
(Design of battery attachment in the frame of electric bike)
Bc. Aleš Filipčík Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Optimalizace dílů řadicího systému nákladního automobilu
(Optimization of the truck shifting system parts)
Bc. Radim Bártek Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bachelors
Pojízdný hydraulický zvedák
(Mobile Hydraulic Jack)
Ing. Jan David Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Testovací zařízení pro měření valivého odporu
(Testing Device for Measuring Rolling Resistance)
Bc. David Krčmář Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Tlačná stanice výtlačného stroje koksárenské baterie
(Coking Battery Extruder Press Station)
Ing. Lukáš Kroupa Ing. Jiří Struž, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro krácení kulatiny
(Equipment for cutting logs)
Bc. Ondřej Milar Ing. Jiří Beinstein Bachelors
Konstrukce a realizace 3D tiskárny
(Design and Realization of 3D Printer)
Bc. Michael Tuček doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Leštička hliníkových disků
(Aluminium Disc Polisher)
Bc. Lukáš Mička Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh hydraulického rotátoru pro kulové ventily
(Design of a Hydraulic Rotator for Ball Valves)
Bc. David Koval prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh ozubení převodovky osobního automobilu z hlediska měrných skluzů
(Gearing Design for Passenger Car Gearbox from the Point of View of Specific Sliding)
Ing. Lukáš Klapetek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Planetový diferenciál
(Planetary Differential)
Ing. Petr Zym doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Rekonstrukce dvoustupňového přídavného převodu nákladního automobilu
(Reconstruction of Two Speed Transfer Case for Heavy Truck)
Bc. Martin Lanča Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Rychloběžná souosá čelní převodovka
(Coaxial Speed-increasing Gearbox with Helical Gears)
Bc. Lukáš Polášek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Teleskopická vidlice
(Telescopic forks)
Ing. Petr Cigán doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Metodika stanovení modifikací ozubení podle zátěžných podmínek převodovky.
(Methodology for the Calculation of Gearing Modifications according to Gearbox Loading.)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Doctoral
Metodika výpočtů těsněných přírubových spojů tlakových nádob.
(The Methodology of Calculations of Sealed Flanged Joints of Pressure Vessels.)
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Doctoral

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Čelní nakladač pro malotraktor
(Front Loader for a Small Tractor)
Bc. Szymon Wania Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Dvoustupňový drtič dřevního odpadu
(Two-stage Wood Waste Crusher)
Bc. Lukáš Buček Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bachelors
Inovované řešení mechanismu pohonné jednotky pro teleskopický sloup zdravotnických zařízení
(Innovated Solution for the Drive Mechanism for the Telescopic Column of Medical Devices)
Ing. Daniel Kubesa Ing. Lukáš Jančar Bachelors
Inovované řešení mechanismu vysouvacího podvozku gynekologického křesla
(Innovated Solution of the Mechanism of the Sliding Chassis of the Gynecological Chair)
Bc. Martin Ondrušák Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh a optimalizace polohovacího mechanismu bariérových strojů
(Design and Optimization of the Positioning Mechanism of Barrier Machines)
Ing. Tereza Hrudičková Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh pohonu rolen odvalovacího polohovadla.
(Design of Rollers Drive for a Positioning Roller Device)
Ing. Tomáš Daňa Ing. Václav Mosler Bachelors
Návrh zařízení pro lisování malých součástí do polotovaru z plechu
(Design of a Machine for Pressing Small Parts into a Sheet Metal Blank)
Bc. Patrik Scholaster Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Optimalizace konstrukce pastorků řemenového převodu zhotovených metodou 3D tisku
(Optimizing of the Design of Belt Pulleys Made by 3D Printing)
Ing. Bc. Jan Knápek Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Pojízdné schody s pracovní plošinou
(Mobile Stairs with a Work Platform)
Bc. Vojtěch Trubák Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Pojízdný manipulátor s výkovky
(Mobile Manipulator for Forgings)
Bc. Jan Klvaňa Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce standu pro zkoušení převodovek
(Reconstruction of the Gearbox Testing Stand)
Bc. Petr Tempír Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce zkušebního zařízení pro běhové zkoušky kol
(Reconstruction of the Test Bench for Testing of Bicycle Wheels)
Bc. Jakub Havrlant Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Ruční lis na papír
(Hand Press for Paper)
Ing. Nicola Macurová Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Ruční pračka s převodem
(Hand Wasch with Transmission)
Ing. Renáta Kyselá Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Výškově stavitelný kancelářský stůl s pohonem
(Height-adjustable Office Desk with a Drive)
Bc. Tomáš Kummer Ing. Jiří Beinstein Bachelors
Hydraulická štípačka dřeva za traktor
(Hydraulic Wood Splitter Mounted behind a Tractor)
Bc. Marek Grygařík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Konstrukční návrh posilovacího stroje
(Design of a Booster Machine)
Ing. Radek Štork Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh svařovacího stroje pro navařování tvrdokovu
(Design of a Welding Machine for Hard Metal Surfacing)
Bc. Martin Sněhota Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh fixačního zařízení pro transport vyhořelého jaderného paliva
(Design of a Fixation Device for a Transport of Spent Nuclear Fuel Elements)
Bc. Dominik Pluskal doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce a testování domu do seismických oblastí
(Design and Testing of a House for Seismic Areas)
Bc. Petr Matějek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Optimalizace tvaru tělesa světlometu za účelem snížení deformací po odlisování
(Optimizing the Shape of the Headlamp Housing to Reduce Deformation after the Injection)
Ing. Ondřej Sedlačík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Otevřený zkušební okruh automobilových převodů
(Open Loop Testing Bench for Automobile Gears)
Bc. Lukáš Petřkovský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Pevnostní analýza osových a mezinápravových diferenciálů nákladních vozidel Tatra
(Strength Analysis of Axle and Inter-axle Differentials of Tatra Trucks)
Bc. Jiří Pazděrný Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Planetová převodovka mikrotunelovacího zařízení
(Planetary Gearbox for the Microtunelling Device)
Ing. Vojtěch Zajíček doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Rekonstrukce zatemnění reflektorů
(Reconstruction of Obscuration for the Theatre Reflectors)
Bc. Ludmila Gaszková doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Specifikace a základní výpočet víceosých zakázkových vozidel Tatra Phoenix
(Specification and Basic Calculation of Multiaxle Custom-Made Tatra Phoenix Trucks)
Bc. Zdeněk Zemský Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Stacionární výložníkové rozbíjecí zařízení
(Stationary Cantilever Breaking Device)
Ing. Jakub Gaszek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Třídič zeminy
(Soil Shredder)
Bc. Ondřej Štopl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Chyba převodu evolventního ozubení, její měření a její vztah k hluku a vibracím převodovek
(Transmission Error of Involute Gars, it Measurement and its Relation to Noise and Vibrations of Gearboxes)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Dvousloupový hydraulický zvedák pro automobily
(Two-column Hydraulic Jack for Cars)
Bc. Lukáš Mička Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Dvoustupňová čelní koaxiální převodovka
(Two Stages Coaxial Helical Gearbox)
Ing. Petr Zym Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Elektricky otevíratelné okno
(Electrically Openable Window)
Ing. Jiří Gattner Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Elektromotorická jeřábová kladnice
(Crane Tackle with Electro-mechanical Turning of a Hook)
Ing. Lukáš Klapetek Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh cirkulačního čerpadla
(Design of a Circulation Pump)
Ing. Filip Hranický Ing. Václav Mosler Bachelors
Mechanický nahrávač míčků pro tenis
(Tennis Playmate Ball Machine)
Bc. Filip Tomášek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Měření napjatosti na stěžni lodě
(Stress Measuring of a Ship Mast)
Ing. Ludvík Rendek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh rámu dvoučlánkové nízkopodlažní jednosměrné tramvaje
(Design of a Frame for a Two-cell One Diection Low-floor Tram)
Ing. Jiří Dobiáš Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh sidecaru pro dětskou sedačku na kolo
(Design of a Bicycle Sidecar for a Child Seat)
Ing. Petr Cigán Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Návrh upínacího stolu pro svařování rámů jízdních kol
(Design of a Fastening Table for Welding of Bicycle Frames)
Ing. Martin Slovják Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Vliv tepelné roztažnosti na přírubový spoj tlakové nádoby
(The Influence of Thermal Expansion on a Flange Connection of a Pressure Vessel)
Bc. Josef Kocur Ing. Jiří Začal, Ph.D. Bachelors
Zařízení na vyklápění kontejneru
(Device for Dumping of a Container)
Bc. Jan Ulman Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Zvedací plošina pro servisování motocyklů
(Hoist Platform for Motorcycle Servicing )
Bc. Martin Lanča Ing. Lukáš Jančar Bachelors
Analýza závislosti vibrací kardanové hřídele na její zástavbové délce
(Analysis of Cardan Shaft Vibration Dependence on its Build-up Length)
Ing. Jiří Struž, Ph.D. Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Hystereze v nastavovacím systému světlometu
(Hysteresis in an Adjusting System of a Headlamp)
Bc. Jakub Smékal doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Konstrukce jednoúčelové ohýbačky trubek
(Design Concept of a Single-purpose Tube Bender Machine)
Bc. Adrian Csémi doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování náprav nákladního automobilu
(Design Concept of a Truck Axles Testing Device)
Bc. Libor Galetka Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Mechanický plochý klíč
(Mechanical Open-end Spanner)
Bc. Jakub Pyszko prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh automatizace lepení protihlukové ochrany brzdových destiček
(Design of an Automation for Bonding of a Sound Protection Shield for Brake Pads)
Bc. Jaroslav Sklenář Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh hobby laserového gravírovacího stroje
(Design of a Hobby Laser Engraving Machine)
Bc. Patrik Vítek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh kolejového jeřábu s ručním pohonem
(Design of a Rail Crane with a Manual Drive)
Bc. Martin Mikulík Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Návrh konstrukčního řešení zařízení pro obracení břemen
(Design Concept of a Burden Turning Device)
Bc. Ondřej Uher Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh mechanismu stěrače čelního skla vozidla městské dopravy
(Design of a Windscreen Wiper Mechanism of an Urban Transport Vehicle)
Bc. Marek Tošenovjan doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh mechanismu výsuvné plošiny vstupních dveří pro imobilní cestující s možností pohonu
(Design of a Sliding Platform for Entrance Doors for Immobile Passengers with Drive Option)
Bc. Jakub Miček doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Návrh měřicí stolice pro výstupní kontrolu kvality diferenciálů
(Design of a Measuring Stand for a Final Inspection of Differentials Quality)
Bc. Lukáš Gelnar prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh náboje jízdního kola s automatickou třístupňovou převodovkou
(Design of a Bicycle Hub with an Automatic Three-speed Gearbox)
Ing. Filip Dušek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh nosného rámu vodojemu
(Design of a Frame for a Water Reservoir)
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh řešení představce jízdního kola s měnitelnou geometrií
(Draft Design of a Bicycle Stem with Variable Geometry)
Bc. Michal Válek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Nedestruktivní zkoušení karbonových materiálů jízdních kol
(Non-Destructive Testing of Carbon Materials for Bicycles)
Bc. Marek Wilček Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Masters
Optimalizace LED reflektoru
(Optimization of a Passenger Car LED Headlamp)
Bc. Radim Haluska doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Pohon otoče radaru
(Drive of a Radar Rotating Device)
Ing. Ondřej Sládek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Přestavník pro ovládání železniční výměny
(Point Machine for Railway Switch Actuating)
Ing. Jakub Hejda doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Rekonstrukce planetové převodovky zařízení pro stabilizaci zeminy
(Reconstruction of a Planetary Gearbox for the Earth Stabilizer)
Bc. Aleš Kratochvíl doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Rekonstrukce převodovky pro retardér vozidla Tatra 815
(Reconstruction of a Gearbox for a Truck Tatra 815 Retarder)
Ing. David Tošenovjan Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Řaditelná převodovka invalidního vozíku
(Wheelchair Gearbox with Shifting)
Bc. Martin Dostál doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Snižování hluku a vibrací u převodovek osobního automobilu
(Reduction of noise and vibration in passenger car gearboxes)
Ing. Jaroslav Prokop, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Doctoral
Zvyšování únosnosti ozubených kol převodovek pro všeobecný průmysl
(Loading Capacity Increasing of Gearboxes for General Industry)
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Doctoral

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Dětské šlapací auto
(Children's Pedal Car)
Ing. Jakub Gaszek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh nového typu spojky ráfkového profilu
(Design Concept of a New Type Bicycle Rim Coupling)
Bc. Martin Sněhota Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Modernizace regulační klapky velkého průměru
(Modernization of a Big Diameter Regulating Flap)
Bc. Jiří Pazděrný Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Multifunkční stojan na kola
(Multifunction Bicycle Stand)
Bc. Zdeněk Zemský Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Návrh modulárního kolejového vozíku
(Design of a Modular Rail Cart)
Bc. Dominik Pluskal Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Návrh pojezdového vozíku s ručním pohonem pro elektrické zdvihadlo
(Design of a Hand Driven Trolley for an Electric Lifter)
Bc. Lukáš Petřkovský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh zvedacího průmyslového sušáku
(Design of a Lifting Industrial Dryer)
Bc. Lukáš Polášek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Nesený víceúčelový přepravník za traktor
(Carried Multipurpose Transporter)
Bc. Marek Grygařík Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Polohovatelný malířský stojan pro rámy větších rozměrů
(Positioning Easel for Bigger Stretchers)
Bc. David Koval Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce moštovacího lisu s návrhem pohonu a vedení
(Reconstruction of a Cider Press Including Design of a Drive and a Slide-way)
Ing. Radek Štork Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Stojan pro převodovku osobního vozidla
(Stand for a Personal Car Gearbox)
Ing. Ondřej Sedlačík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Svařovaný dětský kolotoč
(Welded Children's Carousel)
Bc. Ludmila Gaszková Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Točna pro 3D fotografování osobních vozidel
(Turntable for 3D Photography of Personal Cars)
Bc. Petr Matějek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Univerzální stahovák rotačních součástí
(Universal Puller for Rotary Parts)
Ing. Vojtěch Zajíček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Univerzální zařízení pro kalibraci krouticího momentu
(Universal Device for the Calibration of Torque Moment)
Bc. Ondřej Štopl Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Dvouzónový mlecí stroj pro mletí papírenských vodolátek
(Double Disc Refiner for Pulp and Paper Refining)
Ing. Petr Škrabal doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh pneumatického rotačně posuvného pohonu pro autobusové dveře
(Design Concept of a Pneumatic Rotary-sliding Drive for a Bus Door)
Ing. Petr Wagner prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Konstrukční řešení kompaktního aktuátoru určeného pro speciální aplikace
(Design Concept of a Compact Linear Actuator for Special Applications)
Ing. Vojtěch Heiník doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení šnekové převodovky pro kompaktní mobilní systémy
(Design Concept of a Worm Gearbox for Compact Mobile Systems)
Ing. Jan Poslušný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Míchačka suchých směsí
(Mixer of Dry Mixtures)
Bc. Pavel Cieslar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh čelní převodovky pohonu kulového mlýnu
(Design of a Helical Gearbox for a Drive of a Ball Mill)
Ing. Zdeněk Čeladník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh nájezdové zdvihací plošiny vozidla pro imobilní cestující
(Design of a Carriage Drive-up Lifting Ramp for Immobile Passengers)
Ing. Jakub Jurczek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Návrh upevnění sedadla k hrubé stavbě kolejového vozidla
(Design of a Seat Mounting with a Rail Vehicle Frame)
Ing. Adam Bayer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Optimalizace a pevnostní kontrola uložení stěrače kolejového vozidla
(Optimization and a Strength Calculation of a Mount for Rail Vehicle Windshield Wiper)
Bc. Tomáš Muta prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Řetězový dopravník
(Chain Conveyor)
Bc. Lukáš Michel doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Spouštěcí jeviště
(Droping Down Stage)
Bc. Jan Vávra doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Uzavřený zkušební okruh automobilových převodů
(Closed Loop Testing Bench for Automobile Gears)
Bc. Michal Kohout doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Zádržný systém na dynamometr
(Retaining System for a Dynamometer)
Ing. Jan Bajgar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Zkušební přípravek dynamického namáhání mechanismu zámku automobilu
(Testing Device for Dynamic Loading of a Car Lock)
Ing. Jiří Beinstein doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Zkušební tlaková komora pro pažnicové trubky
(Testing Pressure Chamber for Casing Pipes)
Bc. Jakub Říha doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Dílenská koloběžka
(Workshop Scooter)
Bc. Michal Válek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Efektivní kontrola rámů jízdního kola s řemenovým převodem
(Effective Checking of Bicycle Frames with a Belt Drive)
Bc. Ondřej Uher Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Chodítko pro invalidy
(Walker for Handicapped People)
Bc. Michal Bartoň Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Mobilní polohovací zařízení poháněné elektromotorem
(Mobile Positioning Device Powered by an Electromotor)
Ing. Filip Dušek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Mobilní stojan pro uskladnění pneumatik
(Mobile Stand for Tyres Storage)
Ing. David Tošenovjan Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Návrh a optimalizace rámu třínápravového tandemového přívěsu
(Design and an Optimization of Three-axle Tandem Trailer)
Bc. Vladimír Jorda Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Návrh dílenských pákových nůžek
(Design of Workshop Lever Shears)
Bc. Marek Tošenovjan Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh podvozku RC modelu Tatra 4x4 v měřítku 1:10
(Design of Car Chassis of RC model Tatra 4x4 on a Scale 1:10)
Bc. Lukáš Gelnar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh šroubového lisu 50kN
(Design of a Screw Press 50kN)
Bc. Martin Dostál Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Nové řešení ohýbačky kolejnic
(New Design of a Rail Bender )
Bc. Patrik Vítek Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Nůžkový zvedák na kolejnice
(Scissor Jack for Rails)
Bc. Radek Vašíček Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Pneumatický regulátor polohy válce
(Pneumatic Regulator of a Roller Position)
Ing. Jakub Hejda Ing. Miroslav Burián Bachelors
Pojízdný skládací stůl pro chovatele
(Mobile Folding Table for Breeders)
Bc. Jakub Smékal Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Rodinná šlapací čtyřkolka pro volnočasové aktivity
(Family Pedal Quadricycle for Free Time Activities)
Bc. Marek Wilček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Rovnací zařízení na dráty
(Wire Straightener)
Ing. Lukáš Hruzík, Ph.D. Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Ruční dvounápravový manipulační vozík
(Manipulating Handcart with Two Axles)
Bc. Jakub Miček Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Řešení ztráty předpětí ve výpletu sportovních horských kol
(Solution of Prestressing Loss in Sport Mountain Bike Wheels Spokes)
Ing. Jiří Struž, Ph.D. Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Stavidlo pro regulaci průtoku vody
(Water-gate with a Flow Control)
Bc. Radim Haluska Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Univerzální mechanismus pohonu anténních systémů
(Universal Mechanism for Driving of Antenna Systems)
Ing. Ondřej Sládek Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Venkovní posilovací stroj
(Outdoor Fitness Machine)
Marek Hlaváč Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Vozík pro zvedání sudu
(Trolley for Hoisting of a Barrel )
Bc. Martin Mikulík Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro rovnání cyklistických převodníků
(Bicycle Derailleurs Straightening Device)
Bc. Aleš Kratochvíl Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro testování dopravních válečků
(Testing Device for Conveyor Rollers)
Bc. Jaroslav Sklenář Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Měření otisků ozubených kol
(Measurement of Gears Footprints)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Masters
Měřicí přípravek pro měření naklopení ozubeného kola
(Device for Measuring of a Toothed Gear Tilting)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Modifikace systému pohonu žehlicího válce žehliče
(Modification of a Roll Driving System of an Iron Roller )
Bc. Jiří Kauzlarič doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh klempířské falcovačky
(Design of a Tinsmith Stake)
Bc. Michal Meca doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh nových způsobů napínání a jeho kontroly pro řetězy dopravníků
(Design of New Methods of Tensioning and its Checking for Conveyor Chains)
Bc. Michal Stavárek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh zařízení pro zajištění požadované polohy navíjeného lana
(Design of a Device for Holding of a Winded Rope Position)
Bc. Ondřej Kopečný prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Pojízdný kladkostroj
(Portable Pulley Block)
Ing. Helena Špačková doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Přímé odměřování polohy vřetene
(Direct Admeasurement of a Spindle Position)
Bc. Lukáš Říha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Rekonstrukce a optimalizace zadního zavěšení jízdního kola
(Redesign and an Optimalization of a Bicycle Rear Wheel Suspension)
Ing. Lukáš Jančar doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Rekonstrukce brusného zařízení vad plechů
(Reconstruction of Grinding Device for Plates Defects )
Ing. Radim Chromčák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Rekonstrukce stavu pro testování sestupných převodovek těžkého nákladního automobilu
(Reconstruction of a Testing Stand for a Heavy Truck Transfer Case)
Ing. Jan Grulich Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Řešení problému šroubových spojů tlakové nádoby
(Problem Solving of Bolted Connections of a Pressure Vessel )
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Sekačky odpadových rolí WRS
(Cutting Machines of Waste Rolls WRS)
Bc. Tomáš Střípek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Sklopný stůl s otočí
(Tilting Rotary Table)
Ing. Jan Jošek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Studie převodovek pro těžká užitková vozidla
(Study of Gearboxes for Heavy Commercial Vehicles)
Ing. Zdeněk Vrána Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Variantní optimalizační návrh převodů studentské formule
(Variant Optimization Design of Student’s Formula Speed Gears)
Bc. Miroslav Thiele prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Víceúčelový kamerový jeřáb
(Multipurpose Camera Crane)
Bc. Jiří Petr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Masters
Zdviž pro horizontální přepravu palet
(Hoist for Horizontal Transportation of Pallets )
Ing. Jan Juřica doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Optimalizace vícestupňových ozubených převodů změnou geometrických parametrů a rozdělením převodových poměrů
(Optimization of multistage gear transmissions by changing of geometrical parameters and by a gear ratios distribution)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Doctoral

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Identifikace prvků pohonu historického motocyklu pro jeho renovaci
(Identification of Transmission Components of a Veteran Motorcycle )
Bc. Jiří Kořínek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh koloběžky
(Design of a Scooter)
Ing. Jakub Jurczek Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh odsávání pro zubní laboratoře, integrovaného do pracovního stolu
(Design of an Exhaustion Integrated with a Worktable for Dental Laboratories)
Bc. Tomáš Muta Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Lanovka s ručním pohonem pro dětské centrum
(Funicular Railway with a Manual Drive for a Children's Center)
Bc. Libor Galetka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Manipulátor polohování výpalků
(Manipulator for Positioning of Work Pieces during Flame Cutting)
Bc. Michal Kohout doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Medomet
(Honey Extraction Device)
Ing. Jan Bajgar Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Mechanická závora
(Machanical Crossing-gate)
Ing. Zdeněk Čeladník Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Mechanismus pro zabezpečení dveří
(Mechanism for a Door Lock )
Ing. Jiří Beinstein Ing. Miroslav Burián Bachelors
Návrh námořního kontejneru
(Design of an Offshore Container)
Bc. Adrian Csémi Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Bachelors
Návrh olejového čerpadla pro sestupnou převodovku nákladního automobilu
(Design of a Gear Oil Pump for a Truck Transfer Case)
Bc. Jan Červenka Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bachelors
Návrh pily pro palivové dříví
(Design of a Saw for Firewood)
Ing. Petr Wagner Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh ručního nářadí - ráčna
(Design of Hand Tools - Ratchet)
Jakub Havala Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Podavač pro topný lis
(Feeder for a Heating Press)
Bc. Lukáš Michel Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Pojízdný zvedák nástavků
(Movable Lifter of Hive Boxes)
Bc. Jakub Pyszko Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Pomůcka pro předškolní výuku dětí s poruchou autistického spektra
(Aid for Teaching Preschool Children with Autistic Spectrum Disorder)
Dominik Plíhal Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce hnací převodovky pro kontidrátovou trať
(Reconstruction of a Driving Gearbox for a Wire Rod Mill)
Bc. Jakub Říha Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce zámku dvířek průmyslového pracího stroje
(Design Optimization of an Industrial Washing Machine Door Lock)
Bc. Markéta Hradilová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Ruční kolejová točna úzkorozchodných vozíků pro dopravu nerostů
(Railway Turntable for Narrow-track Spoil Cars for Transport of Minerals Actuated Manually)
Bc. Petr Ondráček Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Ruční kultivátor půdy
(Hand Tiller)
Bc. Radek Čermák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Skládací tyč pro tažení dětského jízdního kola
(Folding Tow Bar for a Children Bicycle)
Bc. Martin Brdíčko Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Sklopné železniční sedadlo
(Folding Railway Seat)
Ing. Petr Gold Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Variantní řešení spojení nosníků pojezdové dráhy
(Variant Design of a Crane-way Girder Joints)
Ing. Adam Bayer Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Vertikální pohon překladače lisovaných desek
(Vertical Drive for a Freight Handler of Pressed Boards)
Ing. Petr Škrabal Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Vozík s navijákem na hadici
(Cart with a Hose Reel )
Ing. Jan Poslušný Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Zahradní drtič větví
(Garden Branch Crusher)
Ing. Vojtěch Heiník Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Zahradní gril na sele
(Garden Grill for a Piglet)
Bc. Vladimír Nepor Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro manipulaci s odpady
(Equipment for Waste Handling)
Filip Mertl Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro stavění bowlingových kuželek
(Device for Resetting Bowling Pins)
Bc. Aleš Kikta Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Zkušební zařízení dynamických rázů rámů jízdního kola
(Test Bench for Dynamic Shocks of Bicycle Frames)
Bc. Jan Vávra doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Zvýšení výkonu dvoudobého motoru motocyklu
(Tuning of a Motorcycle Two-stroke Engine)
Bc. Pavel Cieslar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Analýza planetového soukolí synchronizované manuální převodovky
(Analysis of Planetary Gearing for a Synchromesh Manual Transmission)
Bc. Petr Sopuch Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Design a konstrukční řešení základní varianty nástavby pro podvozek elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus
(Design and a Construction of a Basic Version of a Car Body for an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism)
Bc. Jiří Čoupek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Dráha opony divadla
(Theatre Curtain Travel)
Bc. Petr Kramoliš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Dvoustupňová převodovka s řazením
(Two-speed Shifting Gearbox)
Ing. Jakub Kotzot doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Jednosměrná čelní převodovka s vloženým kolem
(Unidirectional Cylindrical Gearbox with an Idle Gear)
Bc. Ing. Matěj Podešva doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Konstrukční rozbor převodovky těžkého nákladního automobilu
(Design Analysis of a Transmission for a Heavy Truck)
Bc. Michal Rotrekl Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení podvozku elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus
(Machine Design Concept of an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism )
Bc. Petr Plášek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Konstrukční úprava ke zlepšení funkčních vlastností nosného řetězu vlečníku za pecí na trati SJV
(Design Modification of the Supporting Drag-chain behind the SJV Train Furnace)
Bc. Lukáš Baran doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Manipulační vozík s nůžkovou plošinou
(Manipulating Cart with a Scissor Platform)
Bc. David Šimášek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Manipulátor pro výrobu van
(Manipulator for a Production of Baths )
Bc. Jan Lindovský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh lanové dráhy pro extrémní sport
(Design of a Ropeway for Extreme Sport)
Bc. Jakub Bednarz prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Optimalizace a standardizace uchycovacích elementů plastových komponentů pro automobilová světla
(Optimization and Standardization of Holding Elements for Plastic Components of Car Headlights)
Bc. Miroslav Hrinik doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Optimalizace prací jednotky průmyslového pracího stroje
(Optimization of a Washing Unit of an Industrial Washing Machine)
Bc. Jakub Mičík doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Poháněný stěnový závěs pro velké Flat TV
(Driven Wall Mount for Big Flat TVs)
Bc. Přemysl Zimčík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Řešení problematiky tlumičů pracích strojů
(Problem Solving of Washing-machine Dampers)
Ing. Lucie Ondrušová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Stanovení celkového zatížení podlahy ze statických i dynamických sil u průmyslových pracích strojů
(Floor Total Load Assessment from Static and Dynamic Forces for Industrial Washing-machines)
Bc. Pavla Hajdová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Tlačné zařízení trnů forem
(Thrust Device of Mould Pins)
Bc. Martin Ondruš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Zkušební zařízení vlivu změny geometrie posezu cyklisty
(Testing Device for an Influence of a Biker Sitting Geometry Change )
Bc. Zuzana Kyprová doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Optimalizace tvaru lopatek vysokootáčkové pohonné jednotky vzduchové brusky a její testování
(Shape optimization of an air grinder high speed driving unit blades and its testing)
Ing. Jiří Šamša, Ph.D. doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Doctoral
Výzkum a optimalizace bezpečných vzduchových pohonů o výkonu do 15 kw
(Research and optimization of safe air drives whit a power of 15 kW)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Dílenský rámový lis do 20 tun
(Workshop Frame Press up to 20 Tons)
Ing. Jan Grulich Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Kolejová šlapací drezína pro turisty
(Treadle Track Trolley for Tourists)
Ing. Jan Jošek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Lanový kladkostroj
(Rope Tackle)
Ing. Jiří Začal, Ph.D. doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Manipulační vozík se samosvornými kleštěmi na klády
(Manipulating Trolley with Self-locking Pliers for Timbers)
Ing. Zdeněk Vrána Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Návrh a ergonomie částí v kokpitu studentské formule
(Design and Ergonomics of Cockpit Parts of a Student Formula)
Bc. Miroslav Thiele Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh regálového systému
(Design of a Rack System)
Bc. Michal Stavárek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Pohon dětského lyžařského vleku
(Drive for Children´s Ski Lift)
Bc. Michal Meca Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce pohonu podávacího zařízení
(Reconstruction of a Feed Device Drive)
Ing. Radim Chromčák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce zkušebního zařízení pro měření účinnosti automobilních převodovek
(Reconstruction of a Testing Device for Measuring of an Automotive Gearboxes Efficiency)
Bc. Lukáš Říha Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Relaxační lenoška
(Chill-out Chaise Longue)
Bc. Daniel Čech Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Uložení testovaného brzdového kotouče F1 v dynamometru
(Mounting of a Tested F1 Wheel-brake Disk in a Dynamometer)
Ing. Václav Mosler doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Veterinární polohovatelný stůl
(Veterinary Adjustable Table)
Bc. Jiří Kauzlarič Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Zahradní gril
(Garden Grill)
Bc. Martin Khýr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Zahradní slunečník
(Garden Parasol)
Ing. Helena Špačková Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Zvedací pákový mechanismus pro sklopný dopravník
(Lifting Lever Mechanism for an Inclinable Conveyor)
Ing. Jan Juřica Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Dělicí zařízení izolačních pásů
(Parting Device for Isolation Strips)
Ing. Martin Vonderčík doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh zámku pátých dveří osobního automobilu
(Design of a Lock of the Fifth Door of a Car)
Ing. Roman Kučera doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Měřicí přípravek pro měření síly brzdiče
(Measuring Preparation for Measuring of Forces in a Brake Device)
Ing. Petr Stacha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh dveřního systému WC buňky pro invalidy vlaku pro dálkovou dopravu
(Design of a Door System of a WC Cell for the Handicapped for Long-distance Train)
Ing. Jan Novák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Návrh konstrukčního řešení výsypky Dumperu
(Draft Design of a Dump for a Dumper)
Ing. Radek Klemeš prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh pomocného pohonu pro nákladní automobil
(Design of a Power Take-off for a Truck)
Ing. Jakub Stloukal Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Masters
Návrh svařovacího přípravku pro koncern VW
(Design of a Welding Jig for the VW Company)
Ing. Julie Janovičová doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Přepravní zdvihadlo
(Transport Hoist Unit)
Ing. Štěpán Macošek prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Vertikální tlačný řetězový zvedák
(Vertical Thrust Chain Hoist)
Ing. Lukáš Hrušovský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Zdvihová jednotka pro zdravotnické zařízení
(Lifting Unit for a Health Centre)
Ing. Ivo Křístek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Simulační odhad provozní spolehlivosti strojních systémů
(Simulation Assessment of the Operational Reliability of Mechanical Systems)
Ing. Radek Kotík doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Doctoral

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Brzda zkušebního zařízení
(Brake for a Testing Device)
Bc. Martin Ondruš doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Dekorační tah
(Pulling Device for a Theater Scene)
Bc. Jakub Mičík doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Dětská víceúčelová židle
(Children's Multipurpose Chair)
Bc. Jiří Petr Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Dětský zahradní traktor s elektropohonem
(Children Garden Tractor with an Electric Drive)
Bc. Petr Plášek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Hydraulický nůžkový zvedák pro motocykl
(Hydraulic Scissor Jack for a Motorcycle)
Bc. Jakub Nutil doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Jízdní kolo s pomocným motorem Honda
(Bicycle with an Auxiliary Engine Honda)
Bc. Přemysl Zimčík Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh pásové pily (katru).
(Design of a Band Saw (a Cutter))
Bc. Jiří Dvorák doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Kotoučová naklápěcí pila
(Tilting Circular Saw)
Bc. Petr Sopuch Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Montážní lehátko
(Mechanic´s Creeper)
Bc. Jiří Hruboň Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Navíjecí zařízení pro vodní lyžování
(Winding Device for a Water Skiing)
Ing. Jakub Legerský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Návrh posilovacího stroje
(Design of a Bodybuilder)
Bc. Ondřej Ščudla Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Návrh převodovky malého traktoru
(Design of a Gearbox for a Small Tractor)
Bc. Ing. Matěj Podešva Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh převodovky osobního vozidla pro městský provoz
(Design of a Gearbox for a City Car)
Bc. Michal Rotrekl Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh realizace měření účinnosti diferenciálu na testovacím vozidle.
(Design of an Implementation of a Differential Efficiency Measuring on a Testing Car)
Ing. Tomáš Mlčák doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Návrh skrývatelných opěrek nohou pro porodní křeslo
(Design of Hiding Leg Rests for a Birthing Chair)
Ing. Lucie Ondrušová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Návrh transportních kleští
(Design of a Transport Tongs)
Bc. Jakub Bednarz Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Posouzení a úpravy převodovky pro retardér Tatra 815
(Assessment and Modifications of the Gearbox for Tatra 815 Retarder)
Bc. Ondřej Kopečný Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Rámový lis na ovoce
(Framed Fruit-press)
Bc. David Šimášek Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce hnacího kola housenicového pásu
(Reconstruction of a Driving Gear for a Caterpillar Belt)
Ing. Aleš Zahradník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce odpružení dvířek průmyslové pračky
(Reconstruction of an Industrial Washing Machine Door Springing)
Bc. František Žilka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce zadní kyvné vidlice motocyklu
(Redesign of a Motorcycle Rear Fork Spring)
Ing. Lukáš Jančar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce zdvihacího zařízení pro vyvazování podvozků lokomotiv
(Reconstruction of a Wheel Lifting Device for Locomotives)
Ing. Jan Pataki Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Skládací stůl na stolní tenis
(Folding Table for a Table Tennis)
Bc. Zuzana Kyprová Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Stacionární zdvihací zařízení s nosností 2000 kg
(Fixed Lifting Device for 2000 kg Lifting Capacity)
Ing. Jan Pavlík, Ph.D. Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Stahovák na pružiny osobního vozidla
(Puller for Springs of a Personal Car )
Bc. Lukáš Obzina Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Stavební kolečko s elektropohonem
(Motorized Building Wheelbarrow )
Bc. Rostislav Kašný Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Stojan na uskladnění automobilních pneumatik
(Stand for a Car Tires Storing )
Bc. Petr Kramoliš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Sušák na prádlo
(Clotheshorse)
Bc. Pavla Hajdová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Šroubový zvedák s vyrovnáváním vůle
(Screw Jack with a Clearence Compensation)
Bc. Lukáš Baran doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Univerzální mostový modul
(Universal Bridge Module)
Bc. Jiří Čoupek doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Válečková dráha s pohonem
(Driven Roller Track)
Bc. Vladimír Jasenovec doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Zvedání rámu zkušebního zařízení vačkou
(Lifting of a Testing Device Frame by Using of a Cam)
Bc. Miroslav Hrinik doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Balička rolí sáčků na odpad
(Packaging Device for Trash Bags)
Ing. Radek Heczko doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Koncept luxusního sedadla do autokaru
(Draft of a Luxury Coach Seat)
Ing. Martin Starůstka doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh neodpruženého rámu pračky RX
(Design of an Unsprung Frame of the Washing Machine RX)
Ing. Jakub Gilar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh planetového převodu pro testování pohonů elektromobilu
(Design of a Planetary Unit for Testing of Electromobile Drives)
Ing. Adam Bohumínský prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh podélné úhlové modifikace pro planetový převod s přímými zuby
(Design of a Longitudinal Modification for Planetary Spur Gears )
Ing. Jan Bardoň prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Návrh skládacího trojsedadla v lůžkovém vagónu
(Design of a Folding Triple Seat for a Sleeping-carriage)
Ing. Jaroslav Schneider doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Optimalizace uložení vstupního pastorku kuželového soukolí Klingelnberg
(Optimization of an Input Pinion Support for a Klingelnberg Bevel Gearing)
Ing. Ondřej Baier prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Řešení konstrukčního uzlu dveře-zámek-těsnění pracího stroje FX
(Design of a Constructional Part Door-lock-sealing of the Washing Machine FX)
Ing. Roman Golik doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Skládací montážní vrátek
(Telescopic Mounting Crab)
Ing. Miroslav Bartl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Sklápěcí vozík za malotraktor včetně manipulačního ramene
(Tiltbed Trailer with a Handling Arm for a Small Tractor )
Ing. Radek Lisztwan doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Souřadnicová frézka na dřevo
(Coordinate Milling Machine for Wood)
Ing. Jan Havelka doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Stroj na recyklaci starého papíru
(Machine for a Recycling of Waste Paper)
Ing. Zdeněk Popelka prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Zkušební zařízení pohonu řízení vysokozdvižných vozíků
(Testing Device for a Drive Steering of Fork Lift Trucks)
Ing. Vít Krchňák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Únavové zkoušky ozubených kol
(Gears Fatigue Tests)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Dílenský regál
(Workshop Tool Crib)
Ing. Ivo Křístek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Kancelářská židle
(Office Chair)
Ing. Jan Novák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Kinematický a konstrukční rozbor třístupňové planetové převodovky jízdního kola
(Kinematic and Structural Analysis of the Bicycle Three-stage Planetary Gearbox)
Ing. Martin Vonderčík prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Bachelors
Konstrukce malého trhacího stroje
(Design of a Tensile Testing Machine)
Ing. Petr Stacha doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Konstrukce přípravku pro testování geometrické polohy koleje
(Design of a Fixture for Testing of a Track Geometric Position)
Ing. Jakub Kotzot Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Konstrukce zámku sedadel osobního vozidla
(Design of an Automobile Seat Locking Device)
Ing. Roman Kučera Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh nového řešení páky ruční brzdy lokomotivy řady T334
(New Design of a Hand-lever for the T334 Locotractor Brake)
Bc. Jan Lindovský Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Návrh sběrače listí
(Design of a Foliage Collector)
Bc. Václav Šipoš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Odpadkový koš s nožním ovládáním
(Waste Bin with Foot Operation)
Bc. Marian Cienciala Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Přemístitelný sloupový manipulátor pro břemeno 200 kg
(Transportable Pillar Manipulator for a 200 kg Weight)
Ing. Štěpán Macošek Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Skládací zdravotnická nosítka
(Folding Stretcher)
Ing. Jakub Stloukal Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Stavební míchačka pro 180 l směsi
(Building Mixer for 180l of a Mixture)
Ing. Radek Klemeš Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Víceúčelová sedačka pro práci s počítačem
(Multipurpose Seat for Work on Computer)
Ing. Jiří Vybíhal Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Vrata do budovy
(Building Entrance Gate)
Ing. Lukáš Hrušovský Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Kinematický a konstrukční rozbor sedmistupňové planetové převodovky jízdního kola
(Kinematic and Structural Analysis of the Bicycle Seven-stage Planetary Gearbox)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Mechanismus sklopné postele s elektropohonem
(Mechanism of a Folding Bed with an Electric Drive)
Bc. Lukáš Onderka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Masters
Míchací zařízení bioplynové stanice
(Stirring Device for a Biogas Station)
Bc. Lukáš Mališ doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Mobilní vícenůžková zvedací plošina
(Mobile Multi-scissors Lift)
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh a konstrukce malé CNC frézky
(Design of a Small CNC Milling Machine)
Bc. Jan Zahradník prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh konstrukce zkušebního zařízení pro testování zdravotnických prostředků a komponentů kolejové techniky
(Design of a Testing Device for Testing of Sanitary Equipments and Rail Facility Components)
Bc. Petr Tobola doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh pohonu jednodráhového podvěsného řetězového dopravníku
(Design of a Drive for a Single Track Overhead Chain Conveyor)
Bc. Patrik Kozel doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Návrh umístění a zavěšení komponentů na spodku kolejového vozidla
(Design of Component Parts Positioning and Suspension on the Bottom Section of a Rail Vehicle)
Ing. Jakub Dresler prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh upevnění buňky WC v hliníkové hrubé stavbě železničního osobního vagónu
(Design of the Toilet Cell Mounting in the Aluminium Shell of the Carriage)
Bc. Tomáš Müller doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh zvedacího mechanismu náprav TATRA
(Design of a Lifting Device for the Tatra Truck Axle)
Ing. Miroslav Černý prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Nová konstrukce kinematiky luxusního premium sedadla do vlaku.
(New Design of a Kinematics of the Luxury Premium Seat for Carriages)
Bc. Tomáš Trčka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Pevnostní optimalizace zavíracích členů zámku automobilů
(Strength Optimization of Lock-up Parts for a Personal Car Lock)
Bc. Tomáš Novák doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Pohon hřeblového dopravníku
(Drive of a Drag Chain Conveyer)
Bc. Lukáš Kania doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Posuvný stůl malé frézky
(Sliding Table for a Small Milling Machine)
Ing. Tomáš Mosler prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Dimenzování páky řízení nákladního automobilu
(Design of the Steering Arm for a Truck)
Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Komunální stroj
(Municipal Equipment Machine)
Bc. Vladimír Gallo Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Konstrukce dětské interiérové houpačky
(Design of a Children Interior Swing)
Ing. Adam Bohumínský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukce přípravku pro statické testování dopravníkového válečku
(Design of a Conveyor Roller Static Testing Device.)
Ing. Zdeněk Popelka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Konstrukce přístřihového nástroje pro transferovou linku
(Design of a Shaving Tool for the Transfer Line)
Ing. Jaroslav Schneider Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh bubnové sekačky
(Design of a Drum Lawn Mower)
Ing. Jakub Gilar Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh dvojkola
(Design of a Tandem Bicycle)
Ing. Roman Golik Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Mobilní modelářská dílna
(Mobile Modellers Workshop)
Bc. Quang Huy Nguyen Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Montážní stůl
(Mounting Table)
Ing. Radek Lisztwan Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Návrh konferenčního pultu
(Design of conference desk)
Nikola Pargačová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Návrh opravy transferového nástroje
(Project of a Transfer Tool Overhauling)
Ing. Martin Starůstka Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh pružné elastomerové spojky
(Design of a Flexible Elastomer Coupling)
Ing. Radek Heczko doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Návrh stolu pro rehabilitační cvičení
(Design of Table for Rehabilitation Exercise)
Ing. Jan Čech Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Pohon bubnu vrátku pomocí vestavěné planetové převodovky
(Winch Drum Drive by a Built-in Planetary Gearbox)
Ing. Vít Krchňák Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Pohon lanového bubnu přes zubovou spojku
(Cable Drum Drive with a Claw Clutch)
Ing. Miroslav Bartl Ing. Ivana Kunzová, Ph.D. Bachelors
Sekačka na trávu
(Lawnmower)
Ing. Tomáš Hradecký Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Šneková převodovka s pojistnou lamelovou spojkou
(Worm Gearbox with a Multiple Disk Overload Release Clutch)
Ing. Jan Bardoň Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Točna pojezdového vozíku s mechanickým pohonem
(Mechanically Driven Turntable of a Travel Cart)
Bc. Martin Andrýsek doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Vertikální zdvižné zařízení s tažným řemenem
(Vertical Lifting Device with a Drag Belt)
Ing. Jan Havelka doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Víceúčelový stojan na saxofon
(Multipurpose Stand Saxophone)
Ing. Julie Janovičová Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Zahradní houpačka
(Garden Swing)
Bc. David Kolník Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Zvedák na motorku
(Motorcycle Lift)
Ing. Ondřej Baier Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh čtyřhřídelové jednostupňové redukce nákladního automobilu
(Design of a Four-shafts One Stage Gear Reduction for a Truck)
Bc. Jiří Marek prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Konstrukční návrh napínacího zařízení pro testování ozubených soukolí
(Design of a Tensioning Device for a Gears Test Facility)
Bc. Tomáš Vrána prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Konstrukční návrh tříhřídelové jednostupňové redukce nákladního automobilu
(Design of a Three-shafts One Stage Gear Reduction for a Truck)
Ing. Michal Nagy prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Návrh konstrukce sedadla pro vagóny osobní přepravy
(Design of the Seat for Carriages)
Bc. Petr Balhar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh nové pohonné stanice pásového dopravníku
(Design of a New Driving Station of a Belt Conveyor)
Bc. Adam Turovský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh ozubené řemenice s pojistnou spojkou
(Design of a Timing Belt Pulley with an Overload Clutch )
Bc. Jiří Gerla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh vibračního stolu pro betonářské výrobky
(Design of a Vibrating Plate for Concrete Products)
Bc. Stanislav Osadník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Nekonvenční řešení přední kyvné vidlice motocyklu
(Unconventional Design of a Motorcycle Fork Spring)
Ing. Petr Drastík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Podvěsný jednonosníkový jeřáb 3,2 t
(Overhead One Cantilever Crane 3.2 t)
Bc. Ondřej Thiemel doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Rekonstrukce převodů kuželočelní převodovky KTM63
(Gears Reconstruction of the Bevel-Helical Gearbox KTM63)
Bc. Tomáš Kocián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Rekonstrukce rámu kola BMX
(Reconstruction of a BMX Bicycle Frame)
Bc. Jan Zouhar doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Ruční přenosný stavitelný jeřáb
(Manual Portable Adjustable Crane)
Bc. Lukáš Buranský doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Víceúčelové závěsné zařízení za traktor
(Multifunction Pendant Equipment for a Tractor)
Ing. Pavel Mikošek prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Vřetenová sekačka na golfový green
(Reel Mover for a Green)
Bc. Pavel Stratil prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Zařízení pro životnostní testy dopravníkových válečků
(Lifetime Test Device for Conveyor Rolls)
Bc. Petra Teslíková doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Cyklistický vozík na zavazadla
(Cycling Baggage Cart)
Ing. Jakub Mokroš Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Dětský kolotoč s elektropohonem
(Child Carousal with an Electric Drive)
Bc. Lukáš Mališ Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Horizontální vedení s hřebenovým pohonem
(Horizontal Guideway with a Rack Drive)
Ing. Libor Prokop doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Konstrukce otočného reklamního poutače
(Design of a Slewing Billboard)
Ing. Tomáš Mosler Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukce zahradní nádrže na vodu
(Design of a Garden Water Tank)
Ing. Miroslav Černý Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukční řešení uložení pastorků soukolí velkého rozměru
(Design of Pinions’ Support for Big Size Gearings )
Bc. Pavel Hluchník doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Kuželo-planetová převodovka pro pojezd převážecího vozíku
(Bevel-planetary Gearbox for a Travel of a Transporting Wagon)
Bc. Marek Loníček Ing. Milan Výtisk Bachelors
Návrh metodiky zajišťování šroubů lepením
(Methodology Concept for a Locking of Screws with Glue)
Bc. Tomáš Trčka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Návrh rámu pojízdného kladkostroje
(Design of a Frame for a Mobile Tackle)
Ing. David Žurovec, Ph.D. Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Návrh skládacího termo-krytu bazénu
(Design of a Folding Thermo-cover for a Swimming Bath)
Bc. Radek Benada Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Návrh stavební míchačky s užitečným objemem 120 l
(Design of a Building Mixer with a 120 l Effective Volume)
Bc. Tomáš Jašek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Návrh válečkového dopravníku pro akumulátorovou stanici
(Design of Roller Conveyor for a Battery Room )
Bc. Patrik Kozel Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Podsypávač pro nákladní automobil
(Self-gritter for a Truck)
Bc. Patrik Mareš Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Pojezd divadelního tahu s brzdou
(Travel of a Theatre Pulling Device with a Brake)
Bc. Michal Kuric doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Pojistná lamelová spojka s řetězovým kolem
(Overload Multiple-disk Clutch with a Sprocket)
Bc. Lukáš Onderka Ing. Milan Výtisk Bachelors
Přívěsný vozík pro malý motorový člun
(Trailer for a Small Motor Boat)
Bc. Lukáš Kania prof. Dr. Ing. Miloš Němček Bachelors
Ruční šroubové napínací zařízení s ráčnou
(Hand Tensioning Screw Device with a Ratchet Wrench)
Bc. Aleš Jurášek Ing. Milan Výtisk Bachelors
Skládací stojan pro řezání dřeva
(Folding Stand for Wood Cutting)
Bc. Tomáš Novák Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Stacionární zdvihací zařízení s nosností 500 kg
(Fixed Lifting Device with a 500 kg Lifting Capacity)
Bc. Petr Tobola Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Stavebnicová pojezdová jednotka manipulačních zařízení
(Modular Travel Unit of Handling Devices )
Ing. Miroslav Burián doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Bachelors
Školní tabule
(Blackboard)
Ing. Jakub Siro Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Šroubové tlačné zařízení s řemenovým pohonem
(Screw Pusher with a Belt Drive)
Bc. Tomáš Müller Ing. Milan Výtisk Bachelors
Šroubový zvedák poháněný ručně přes kuželové soukolí
(Hand Driven Screw Jack Using Bevel Gears)
Bc. Tomáš Pešek Ing. Milan Výtisk Bachelors
Štípačka dřeva
(Splitting Machine)
Ing. Miroslav Trochta, Ph.D. Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Variabilní držák jízdního kola
(Variable Holder for a Bicycle)
Ing. Jakub Dresler Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro přibližování kmenů
(Device for a Tree Trunk Skidding)
Bc. Jan Zahradník Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Formátovací pila
(Sizing Saw)
Ing. Radim Slanina doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Mechanický zdvihací sloup transportního křesla
(Mechanical Lifting Pillar of a Transport Chair)
Ing. Martin Šprla doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh dvoustupňové redukce těžkého nákladního automobilu
(Design of a Two-stage Truck Reduction Gear )
Ing. Martin Balvín prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Návrh kolové části těžkého nákladního automobilu s pravou planetou
(Design of a Wheel Section with a True Planet for a Heavy Truck)
Ing. Lenka Uherková prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh metodiky a vyhodnocení únavových zkoušek ozubených kol
(Design of a Methodology and an Evaluation of Gears Fatigue Tests)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Návrh mobilního vyvíječe acetylénu pro 10 kg náplně
(Design of a Mobile Acetylene Generator for 10 kg Filling)
Ing. Petr Toth prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh otočného stolu
(Design of a Rotary Table)
Ing. Jiří Poláček doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh planetového navijáku poháněného hydromotorem
(Design of a Planetary Winch Driven by a Hydraulic Motor)
Ing. Václav Šíma prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh rámu průmyslové pračky
(Design of a Frame for an Industrial Washer)
Ing. Martin Blahuš prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Návrh rychlozdvihové převodovky
(Design of a Quick-lifting Gearbox )
Ing. Michal Dvořáček doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh stavebního vrátku s planetovou převodovkou
(Design of a Building Winch with a Planetary Gearbox)
Ing. Radek Bílý doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh zkušebního stavu pro měření momentu tření kolových ložisek osobního automobilu
(Design of a Test Rig for a Friction Moment Measuring of Personal Car Wheel Bearings)
Ing. Josef Oleksik prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Optimalizace tuhosti světelného modulu pro přední osvětlení automobilu
(Optimization of a Rigidity of a Light Module for Car Headlights)
Ing. Jan Chrástek doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Rekonstrukce systému pohonu sušicího stroje
(Reconstruction of a Driving System for a Drying Machine)
Ing. Miroslav Vávra doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Zkušební zařízení šnekových převodovek
(Testing Rig for Worm Gearboxes)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Metodika stanovení provozního součinitele pro převodovky s ozubenými koly
(A service factor determination of gearboxes with gearwhels)
Ing. Tomáš Vágner doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Doctoral
Výpočet napjatosti různých tvarů nestandardních ozubených soukolí metodou konečných prvků
(Structural Analysis of Different Shapes of Non-standard Spur Gears Using Finite Element Method)
Ing. Tomáš Havlík prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Automatická vrata
(Automatic Gate)
Bc. Pavel Stratil Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Dětská čtyřkolka
(Children's Quadricycle)
Bc. Petr Balhar Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Dvoučelisťová brzda pojezdu jeřábu ovládaná elektrohydraulicky
(Electrohydraulic Double-shoe Brake of a Crane Travel)
Bc. Petr Nováček Ing. Milan Výtisk Bachelors
Hydraulická střihačka řetězů pro doly se střižnou silou 700 kN
(Hydraulic Shearing Machine of Strings for Coal Mines with a Shearing Force 700 kN)
Ing. Petr Oháňka doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bachelors
Hydraulický zvedák pro nosnost 1500 kg
(Hydraulic Jack for Lifting Capacity 1500 kg)
Bc. Adam Turovský Ing. Milan Výtisk Bachelors
Lanový buben pro ocelové lano pro nosnost 2500 kg
(Cable Drum for a Steel Rope for Lifting Capacity 2500 kg)
Bc. Jakub Sztwiertnia Ing. Milan Výtisk Bachelors
Manipulační vozík pro požární stříkačku
(Manipulating Cart for a Fire Pump)
Bc. Stanislav Osadník Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Navařovací rameno
(Hard Surfacing Arm)
Ing. Jakub Lomozník, Ph.D. Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Návrh dětského nemocničního lůžka
(Design of a Children's Clinical Bed)
Bc. Pavel Puchner doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Bachelors
Návrh napínáku jednoduchého řemenového převodu
(Design of a Belt Tensioner for a Belt Drive)
Bc. Jiří Gerla doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Bachelors
Okružní pila na palivové dřevo
(Circular Saw for a Fire-wood )
Bc. Ondřej Thiemel Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Osekávač bramborové natě
(Chopper for a Potato Haulm)
Ing. Pavel Mikošek Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Plošina pro manipulaci osob pomocí vysokozdvižného vozíku
(Platform for Manipulating of Men Using a Fork Lift)
Bc. Ondřej Dostál Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Pohon mechanizovaného shrnovacího zařízení
(Drive for a Mechanized Dragline Device )
Bc. Jan Zouhar Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. Bachelors
Pojezdové kolo jeřábu
(Crane Traveling Wheel)
Ing. Michal Nagy Ing. Milan Výtisk Bachelors
Přenosný manipulační jeřáb o nosnosti 125 a 350 kg
(Portable Manipulating Crane for Lifting Capacity 125 and 350 kg)
Bc. Lukáš Buranský Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Přívěsný vozík za motorku
(Trailer for a Motorcycle)
Ing. Petr Drastík Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Rámový hydraulický lis s přestavitelnou výškou a lisovací silou 100 kN
(Adjustable Hydraulic Frame Press with a Working000 Force 100 kN )
Bc. Tomáš Kocián doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bachelors
Regál pro uskladnění palet
(Storage Rack for Pallets)
Bc. Tomáš Vrána Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce formy na vstřikování plastů
(Reconstruction of a Mould for an Injection Moulding)
Bc. Jakub Andrýsek Ing. Daniel Pišťáček, Ph.D. Bachelors
Sloupový jeřáb otočný pro nosnost 100 kg
(Standing Derrick for Lifting Capacity 100 kg)
Bc. Petra Teslíková Ing. Milan Výtisk Bachelors
Stojan srovnávacího dopravníku
(Stand for a Leveling Transporter)
Bc. Václav Zavadil Ing. Tadeáš Szlachta, Ph.D. Bachelors
Šroubový kladkostroj ruční pro nosnost 500 kg
(Hand Worm-geared Block for Lifting Capacity 500 kg)
Bc. Jiří Marek Ing. Milan Výtisk Bachelors
Úprava pásového dopravníku linky umožňující jeho otočení
(Adjustment of a Belt Conveyer Line Enabling its Turn)
Bc. Jan Beněk prof. Dr. Ing. Miloš Němček Bachelors
Zařízení pro měření předpětí řetězů u důlních hřeblových dopravníků
(Measuring Device for Measuring of a Chain Preload for Drag Chain Conveyers )
Bc. Roman Matusik doc. Ing. Arnošt Ševčík, CSc. Bachelors
Bezvůlový pohon s ozubeným hřebenem
(Backlash-free Drive with a Rack)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Konstrukční a výpočtový návrh kuželové rozvodovky pro pohon svislých válců válcovací stolice
(Design and a Calculation of a Final Bevel Drive Assembly for Driving of a Rolling Stand Vertical Rolls )
Ing. Adam Hoza prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Konstrukční návrh hydraulicky ovládané bočnice korby nákladního automobilu
(Design of a Hydraulically Operated Truck Side Gate)
Ing. Marek Ondruška doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Konstrukční rozbor reálné převodovky středního nákladního automobilu
(Design Analysis of a Real Gearbox for a Middle-sized Truck)
Ing. Michal Trčka prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Konstrukční rozbor reálné přídavné dvoustupňové redukce nákladního automobilu
(Design Analysis of a Real Auxiliary Reduction Gear for a Truck)
Ing. Jan Grydil prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc. Masters
Návrh a konstrukce pohonu motokáry
(Design of a Kart Drive)
Ing. Jan Šatný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh a konstrukce rámu a řízení motokáry
(Design of a Kart Frame and Steering)
Ing. Vít Šatný doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Návrh elektropohonu jízdního kola
(Design of an Electrical Driving Unit for a Bicycle)
Ing. Oto Gerža prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh planetového děliče momentu do redukce nákladního automobilu
(Design of a Planetary Torque Divider for a Gear Reduction of a Truck)
Ing. Petr Havlík prof. Dr. Ing. Miloš Němček Masters
Návrh pomocného pohonu z převodové skříně nákladního automobilu
(Design of a Booster Drive out of a Truck Gearbox )
Ing. Štěpán Koloničný doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Návrh posuvného montážního stolu
(Design of a Traversing Mounting Table)
Ing. Lukáš Přibyl doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh třísměrové rozvodovky s ozubenými koly
(Design of a Three-way Final Gear Drive Assembly)
Ing. Josef Habrnal doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh zástavby hydropneumatické pružicí jednotky nákladního automobilu
(Design of a Truck Hydropneumatic Suspension Strut Arrangement)
Ing. Jiří Řehounek prof. Ing. Zdeněk Dejl, CSc. Masters
Optimalizace řešení nové koncepce šnekové převodovky
(Optimally Designed New Worm Gearbox Concept)
Ing. Jan Taufer doc. Ing. Jiří Havlík, Ph.D. Masters
Posouzení vlivu konstrukce uzlu upevnění výhybky na železniční svršek
(Influence of the Rail Switch Design on the Railroad Track Ballast)
Ing. Vladimír Huňka doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Masters
Vývoj tříkolového zatažitelného podvozku pro malé letadlo
(Development of a Retractable Tricycle Landing Gear)
Ing. Karel Linhart doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters

2007/2008

Title Name of student Supervisor Type
Drtič zahradního odpadu
(Garden Waste Disposer)
Ing. Pavel Sedláček Bachelors
Držák jízdních kol pro osobní vozy regionální železniční přepravy
(Bicykle Holder for a Commuter Carriage)
Ing. Milan Mareš Bachelors
Horizontální vedení s řetězovým pohonem
(Horizontal Guideway Driven by a Sprocket Gear)
Ing. Radim Slanina Bachelors
Jeřábová lanovice pro nosnost 30 tun
(Crane Pulley Block for a Lifting Capacity 30 Tons)
Ing. Patrik Sniehotta, Ph.D. Bachelors
Konstrukce vyklápění přívěsného vozíku
(Design of a Trailer Tilting Mechanism)
Ing. Martin Blahuš Bachelors
Nákladní dvouosý výtah
(Biaxial Goods Lift)
Ing. Jan Chrástek Bachelors
Návrh hnacího bubnu pásového dopravníku
(Design of a Belt Conveyor Driving Drum)
Ing. Radek Bílý Bachelors
Návrh ojnice spalovacího motoru
(Design of a Connecting Rod for a Combustion Engine)
Ing. Václav Šíma Bachelors
Návrh složeného řetězového převodu
(Design of a Complex Chain Gear)
Ing. Tomáš Heindrich Bachelors
Návrh sportovní koloběžky
(Design of a Sports Scooter)
Ing. Miroslav Vávra Bachelors
Pojezdová kočka pro kladkostroj s nosností 5 tun
(Crab Travel for 5 Tons Tackle)
Ing. Petr Maršálek, Ph.D. Bachelors
Polohovací zařízení válcových součástí
(Positioning Device for Cylindrical Work Pieces)
Ing. Martin Šprla Bachelors
Regál na uskladnění forem pro vakuový tvářecí lis
(Moulds Storage Rack for a Vacuum Forming Press)
Ing. Martin Žídek, Ph.D. Bachelors
Šrotovník ovoce
(Fruit Pulping Machine)
Ing. Martin Balvín Bachelors
Šroubový zvedák se šnekovým pohonem
(Screw Jack Driven by a Worm Gear)
Ing. Jiří Otáhal Bachelors
Štěpkovač větví
(Branches Crusher)
Ing. Vít Tiefenbach Bachelors
Točna pojezdového vozíku s hydraulickým pohonem
(Hydraulic Drive for a Cart Swiveling Base)
Ing. Martin Vykoukal Bachelors
Trojnožka - podpěra s aretací tří poloh
(Tripod - Stanchion with Three Positions Arrestment)
Ing. Petr Toth Bachelors
Uložení vratného bubnu pásového dopravníku s napínacím zařízením
(Support of a Reversal Drum of a Bend Conveyer with a Tightening Device)
Ing. Josef Oleksik Bachelors
Vrtací hlava pro vrtání šesti otvorů umístěných na kružnici
(Drilling Adapter for Drilling of Six Holes on a Circle)
Ing. Jiří Poláček Bachelors
Zahradní vysavač
(Garden Suction Cleaner)
Ing. Martin Zubalík Bachelors
Zařízení pro manipulaci s nádobami na komunální odpad
(Dustbin Manipulation Device)
Ing. Jakub Trávníček Bachelors
Zařízení pro měření teploty a aktivity kyslíku v oceli na LF peci
(Apparatus for a Temperature and Oxygen Activity Measurement of Steel in the LF Furnace)
Ing. Lenka Uherková Bachelors
Zdvihací mechanismus forem pro vakuový tvářecí lis
(Moulds Lifting Mechanism for a Vacuum Forming Press)
Ing. Michal Dvořáček Bachelors
Změna typu pohonu lisu na ovoce
(Change of the Drive Type for the Fruit Press)
Ing. Tomáš Betlach Bachelors
Konstrukční návrh stolní brusky
(Design of a Bench Grinding Machine)
Bc. Stanislav Krpenský doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh stolní vrtačky
(Design of a Bench Drilling Machine)
Bc. Petr Nemrava Masters
Konstrukční návrh svěrného upínáku lana
(Design of a Rope Clamp)
Bc. Pavel Hrtoň Masters
Konstrukční řešení jeřábové kočky 40/10 t pro jeřáb na přepravu ocelových svitků
(Design of the Crab 40/10 Tons for a Transport of a Coiled Sheet Crane)
Bc. Tomáš Brulík Masters
Konstrukční řešení jeřábové kočky 75/32 t pro jeřáb na přepravu ocelových svitků
(Deign of the Crab 75/32 Tons for a Transport of a Coiled Sheet Crane)
Ing. Jiří Omelka Masters
Mechanická plošina osobního vagónu pro imobilní cestující
(Mechanic Lifting Platform of a Carriage for Disabled Passengers)
Bc. Lukáš Bachár Masters
Návrh a výpočet ploché převodovky EBOX-P
(Design and a Calculation of the Flat Gearbox EBOX-P)
Bc. Jan Pawlica Masters
Návrh olejového zubového čerpadla poháněného řemenovým převodem
(Design of a Belt-Driven Oil Gear Pump)
Bc. Milan Pozzi doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D. Masters
Návrh pohonu retardéru od nápravy nákladního automobilu
(Design of a Drive for a Retarder Driven by a Truck Axle)
Bc. Petr Hinner Masters
Návrh redukce v kolech s čelním soukolím pro nápravu nákladního automobilu
(Design of a Gear Hub Drive for a Truck Axle)
Bc. Zdeněk Leiter Masters
Návrh uložení kuželového soukolí rozvodovky nákladního automobilu
(Design of Bearing Supports of a Truck Final Drive Housing)
Bc. Jan Harazín Masters
Návrh zkušebního zařízení pro planetové převody
(Design of a Testing Device for Planetary Gears)
Bc. Tomáš Humpolík Masters
Optimalizace systému kloubů motoru servořízení nákladního automobilu se sklopnou kabinou
(Optimalization of a Driving Joint Coupling System for a Power Steering of a Truck with a Tilt Cabin)
Bc. Martin Žárský Masters
Paletovaví nástavec pro briketovací lis BL5
(Pelletizing Adapter for a Briquetting Press BL5)
Bc. Martin Prachýl Masters
Rekonstrukce kolového vedení dopravní nádoby hlubinného dolu
(Reconstruction of the Hoisting Container Wheels Guideway for a Coal Mine)
Bc. Pavel Smyček Masters
Řešení konstrukčního uzlu proplétací hlavy u pletacího stroje zavěšeného typu
(Design of a Stitch-bonding Head Assembly for Suspended Knitting Machine)
Bc. Jan Vítkovský Masters
Stanovení útlumových vlastností pryžových podložek při rázovém zatížení
(Stanovení útlumových vlastností pryžových podložek při rázovém zatížení)
Ing. Milena Hrudičková, Ph.D. prof. Ing.Z.Dejl,CSc. Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Automatické otevírání zahradních vrat
(Automatic Opening Device of a Garden Gate)
Ing. Marek Ondruška Bachelors
Návrh konstrukce reklamního poutače
(Design of a Billboard Supporting Structure)
Ing. Jan Šatný Bachelors
Návrh pohonu, řízení a balančního systému modelu ponorky
(Submarine Model Concept of Driving, Steering and Balance System)
Ing. Oto Gerža Bachelors
Návrh přívěsného vozíku pro malotraktor
(Design of a Small Tractor Trailer)
Ing. Karel Linhart Bachelors
Pohon řetězového pastorku s pojistnou lamelovou spojkou
(Sprocket Wheel Drive with an Overload Multiple-disk Clutch)
Ing. Jiří Řehounek Bachelors
Pojízdný zvedací stůl
(Mobile Lifting Table)
Ing. Josef Habrnal Bachelors
Redukční převodovka pro testování zařízení vzduchových brusek
(Reduction Gearbox for the Pneumatic Grinding Machine Testing Equipment)
Ing. Michal Trčka Bachelors
Rekonstrukce redukční převodovky malotraktoru
(Reconstruction of a Reduction Gearbox for a Small Tractor)
Ing. Štěpán Koloničný Bachelors
Rekonstrukce tažného zařízení pro malotraktor
(Reconstruction of a Tow Device for a Small Tractor)
Ing. Adam Hoza Bachelors
Reverzační převodovka pro lodní motor
(Reversible Gearbox for a Ship´s Engine)
Ing. Jan Taufer Bachelors
Ruční mechanický klín s rozpěrnou silou 50 kN
(Hand Mechanical Wedge for an Expanding Force 50 kN)
Ing. Zdeněk Klos, Ph.D. Bachelors
Třínůžková elektrohydraulická zvedací plošina
(Three Scissors Electro Hydraulic Lift)
Ing. Jan Grydil Bachelors
Univerzální pracovní stůl pro kutily
(Multi-purpose Handyman´s Bench)
Ing. Vít Šatný Bachelors
Vertikální vedení s řetězovým pohonem
(Vertical Guideway Driven by a Sprocket Wheel Drive)
Ing. Lukáš Přibyl Bachelors
Vyprošťovací zařízení
(Self-salvaging Device)
Ing. Vladimír Huňka Bachelors
Klikový mechanismus pro jednoválcový dvojčinný kompresor
(Crank Mechanism for a Single-cylinder and Double-acting Compressor)
Ing. Tomáš Jurášek Masters
Konstrukce horizontálního symetrického dipólu 7 MHz
(Design of a Horizontal Symmetrical Dipole 7 MHZ)
Ing. Radek Kotík Masters
Multifunkční zařízení pro balící linku Multivac
(Multifunktion Device for the Packing Unit Multivac)
Ing. Tomáš Leco Masters
Návrh mobilní hydraulické ruky pro hlubinné doly
(Design of a Mobile Hydraulic Arm for an Underground Mine)
Ing. Jiří Baraňák Masters
Návrh stavebního vrátku
(Design og a Windlass)
Ing. Karel Komárek Masters
Ověření metodiky měření charakteristik pryžových pružných prvků
(Checking of a Measuring Methodics of Rubber Elastic Components Characteristics)
Ivo Hajný Masters
Polohovací a zvedací zařízení s pohybovým šroubem poháněným šnekovým soukolím
(Positionering and Lifting Device with a Power Screw Driving by a Worm Gear)
Ing. Libor Vavrečka Masters
Rekonstrukce dopravníku pro skládání hygienických roušek
(Reconstruction of a Conveyer for Folding of Hygienic Masks)
Ing. Jiří Dvorský Masters
Rekonstrukce mechanických částí elektromotoru
(Reconstruction of Electromotor Mechanical Parts)
Ing. Pavel Pustějovský Masters
Rozbor geometrie a únosnosti ozubených kol a ložisek pětistupňové převodovky osobního automobilu
(Geometric and Loading Capacity Analysis of Gears and Bearings for Five-speed Automobile Gearbox)
Ing. Jiří Halfar Masters
Stolní hoblovka na dřevo
(Table Planing Machine for Wood)
Ing. Robert Gillar Masters
Šneková převodová skříň s pojistnou lamelovou spojkou ve šnekovém kole
(Worm Gear Unit with Safety Multiple-disk Clutch in a Worm Wheel)
Ing. Martin Chřibek Masters
Třístupňová kuželočelní převodovka
(Three-stage Bevel Helical Gearbox)
Ing. Martin Halfar Masters
Metodika navrhování katalyzátoru výfukových plynů pro osobní automobil
(Metodika navrhování katalyzátoru výfukových plynů pro osobní automobil)
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D. prof.Dejl Doctoral
Stanovení technické životnosti předepjatého šroubu při stochastickém zatížení
(Stanovení technické životnosti předepjatého šroubu při stochastickém zatížení)
Bc. Ing. Šárka Hurníková, Ph.D. prof. Němček Doctoral

2005/2006

Title Name of student Supervisor Type
Hřebenové polohovací zařízení ovládané krokovým elektromotorem
(Rack Positioning Device Controlled by a Stepper Motor)
Bc. Zdeněk Leiter Bachelors
Jednonosníková pojezdová kočka pro nosnost 3,2 tuny
(Single Beam Crane Trolley for a Lifting Capacity of 3,2 t)
Ing. Lukáš Chlebus Bachelors
Kladkostroj pro nosnost 3,2 t
(Tackle for a Lifting Capacity of 3,2 t)
Bc. Roman Vávra Bachelors
Mechanický lanový naviják
(Mechanical Rope-Drum)
Ing. Jiří Omelka Bachelors
Návrh dvoustupňové koaxiální převodovky pásového dopravníku
(Deign of Two Stage Coaxial Gearbox for a Belt Conveyor)
Bc. Petr Hinner Bachelors
Návrh hřebenového zvedáku 10 tun
(Design of a Rack-and-pinion Jack for a Lifting Capacity of 10 t)
Ing. Josef Keller Bachelors
Návrh snímače síly pro zařízení na cejchování horolezeckých lan
(Design of a Force Sensor for a Calibrationd Device of Climber Ropes)
Bc. Pavel Hrtoň Bachelors
Ná vrh válcové svařované tlakové nádoby
(Deign of a Cylindrical Welded Pressure Vesel)
Bc. Jan Harazín Bachelors
Návrh výsuvné lamelové třecí spojky
(Design of a Multi-plate Friction Withdrawable Clutch)
Bc. Pavel Smyček Bachelors
Pákový mechanismus strojního rozbíjecího kladiva
(Lever Mechanism of a Machine Hammer Drill)
Bc. Martin Prachýl Bachelors
Planetový reduktor pohonu přídavného zařízení zemního stroje
(Planetary Reduction Gears for a Drive of an Earthmover Supplementary Unit)
Bc. Jan Pawlica Bachelors
Pohon s rozběhovou spojkou se zpožděným záběrem
(Drive with a Centrifugal Coupling with a Delayed Engagement)
Bc. Tomáš Brulík Bachelors
Pojezdová jednotka jeřábu s pohonem
(Driven Crane Travel Unit)
Bc. Petr Nemrava Bachelors
Převodová skříň mikrotunelovacího zařízení
(Gear Box for a Microtunneler Device)
Bc. Milan Pozzi Bachelors
Ruční pákové nůžky Bc. Martin Žárský Bachelors
Stacionární podpěra pro kotvení dvou drátových antén na ploché střeše
(Fixed Support Rod for Anchoring of Two Antennas on a Flat Roof)
Bc. Stanislav Krpenský Bachelors
Stojan pro ruční elektrickou vrtačku
(Support Stand for a Hand Electric Drilling Machine)
Bc. Jan Vítkovský Bachelors
Variantní uložení pastorku s kuželovým ozubeným kolem
(Variant Shaft Support of a Bevel Pinion)
Bc. Tomáš Humpolík Bachelors
Anténní stožár pro "GP" anténu
(Antenna Mast for a "GP" Antenna)
Bc. Jan Stošek Masters
Konstrukce mechanického otevírání sklopných garážových vrat
(Construction of a Mechanical Tilting Garage Door Opener)
Bc. Radim Balnar Masters
Konstrukce zdvihacího zařízení pro obsluhu trhacího stroje
(Construction of a Lifting Device for an Operation of a Tension Testing Machine)
Bc. Miroslav Martinák Masters
Konstrukční návrh testovacího zařízení vzduchových brusek
(Engineering Design of a Testing Equipment for a Pneumatic Grinding Machine)
Bc. Radek Pavera Masters
Letmé nůžky pro válcovnu sochorů
(Flying Shears for a Slabbing Mill)
Ing. Jiří Novohradský Masters
Návrh převodové skříně se šnekovým soukolím
(Design of a Worm Gearbox)
Bc. Ondřej Marek Masters
Návrh šneko-planetové převodové skříně
(Design of a Worm-planetary Gearbox)
Bc. Pavel Král Masters
Planetové napínací zařízení pro uzavřený testovací okruh
(Planetary Testing Device for a Closed Test Rig)
Bc. Miroslav Chvatík Masters
Pohon bubnu pásového dopravníku
(Drive for a Belt Conveyor Drum)
Bc. Stanislav Stoklasa Masters
Polohovací zařízení rámu šnekového dopravníku
(Trackpoint of Worm-conveyor Frame)
Bc. Zdeněk Skoupil Masters
Rekonstrukce nápravové převodovky pro vůz řady 854
(Reconstruction of an Axle Gearbox for a Rail Car Type 854)
Bc. David Dobeš Masters
Rekonstrukce podávacího stolu brusky žáruvzdorných tvarovek
(Reconstruction of a Feeding Mechanism for Heat-resistant Shaped Bricks)
Bc. Hynek Raszka Masters
Rozbor geometrie a únosnosti pětistupňové automobilové převodovky
(Geometric and Loading Capacity Analysis of Five-speed Automobile Gearbox)
Bc. Milan Vajďák Masters
Zkušební zařízení ozubených kol automobilových převodovek
(Gearings Testing Unit for Automobile Gearboxes)
Ing. Tomáš Vágner Masters

2004/2005

Title Name of student Supervisor Type
Elektropohon otáčení jeřábu
(Electric Drive of the Crane Turning)
Ing. Radek Kotík Bachelors
Elektropohon zvedacího šroubu s převodem s ozubenými kuželovými koly
(Electric Drive of a Hoisting Screw with a Bevel Gears Gearbox)
Bc. Jiří Krupa Bachelors
Konstrukce automobilového zvedáku
(Automotive Jack Design)
Ing. Jiří Dvorský Bachelors
Konstrukce posilovacího stroje
(Design of a Body-Builder Machine)
Ing. Tomáš Leco Bachelors
Konstrukční návrh a výpočet hřídelové kloubové spojky
(Design of Shaft Articulated Coupling)
Ing. Tomáš Jurášek Bachelors
Konstrukční návrh a výpočet hřídelové spojky s vinutou pružinou
(Design of a Bibby Coupling)
Ing. Robert Gillar Bachelors
Konstrukční návrh a výpočet rozvodovky nákladního automobilu se stálým převodem
(Design and Calculation of the Wheel-drive Assembly of the Lorry with a Constant Axle Ratio)
Ing. Jiří Baraňák Bachelors
Konstrukční návrh a výpočet uzlu ozubeného hřebene mechanizmu pecní tlačky
(Design and Calculation of the Rack Part of the Furnace Pusher Mechanism)
Ing. Pavel Pustějovský Bachelors
Návrh dvouvřetenového malého lisu včetně pohonu elektromotorem s ozubeným převodem
(Design of a Small Dual Screw Press with Motor Drive and with a Spur Gear Transmission)
Ing. Karel Komárek Bachelors
Návrh jednostupňového reduktoru pohonu trolejbusu
(Design of One Stage Speed Reducer for a Trolley-Bus)
Ivo Hajný Bachelors
Návrh jeřábové kladnice s valivými ložisky
(Design of the Crane Sheave Block with Antifriction Bearings)
Ing. Martin Halfar Bachelors
Návrh kotoučové pily na dřevo
(Design of a Circular Saw)
Ing. Jiří Halfar Bachelors
Návrh uložení hřídele pilového kotouče pro pilu na dřevo
(Design of a Circular Saw Shaft Support for a Buzz Saw)
Ing. Martin Chřibek Bachelors
Pojezdová kočka ručního zdvihadla
(Suspension Trolley of a Hand Winch)
Ing. Libor Vavrečka Bachelors

2003/2004

Title Name of student Supervisor Type
Bezpečnostní stavítko výtahu osobních automobilů v otočných garážích
(Safety Fixing Device of the Passenger Cars Lift in Rotary Garages)
Bc. Radek Pavera Bachelors
Blok pohonu zkušebního zařízení
(Blocking of the Drive for the Testing Device)
Ing. Tomáš Vágner Bachelors
Konstrukční návrh a cejchování tenzometrického snímače síly
(Design and Calibration of the Tensometer Force Gauge)
Bc. Stanislav Stoklasa Bachelors
Konstrukční návrh a výpočet mechanického posuvného zařízení
(Design and Calculation of the Mechanical Sliding Device)
Bc. Ondřej Marek Bachelors
Konstrukční návrh a výpočet teleskopického šroubového zvedáku
(Design and Calculation of the Telescopic Screw Jack)
Bc. David Dobeš Bachelors
Konstrukční návrh dvouramenného šroubového stahováku
(Design of the Two-Arms Screw Puller)
Bc. Miroslav Martinák Bachelors
Návrh dynamicky zatěžovaného šroubu disku autokola
(Design of the Wheel Disk Bolt under a Dynamic Load)
Bc. Radim Balnar Bachelors
Návrh měřícího ramene pro automobilový motor včetně cejchování
(Design of Calibration of the Measuring Arm for a Car Engine)
Bc. Pavel Král Bachelors
Návrh pojistné lamelové spojky
(Design of the Multiple-Disk Overload Release Clutch)
Bc. Zdeněk Skoupil Bachelors
Návrh převodové skříně s čelními ozubenými koly pro pohon válcovací stolice
(Design of the Gearbox with Helical Gears for a Rolling Mill Driving)
Bc. Milan Vajďák Bachelors
Návrh reverzační lodní převodovky, poháněné vznětovým motorem
(Design of the Reversible Vessel Gearbox Driving by a Diesel Engine)
Bc. Hynek Raszka Bachelors
Návrh řady flexibilních zubových spojek
(Design of the Set of Flexible Claw Couplings)
Bc. Miroslav Chvatík Bachelors
Návrh uložení hřídele rotačního barvícího stroje pomocí valivých ložisek
(Design of the Rolling Bearing Shaft Support for a Rotary Dyeing Machine)
Bc. Jan Stošek Bachelors
Návrh uložení klikového hřídele letmých nůžek
(Design of the Crankshaft Support for the Flying Shears)
Ing. Jiří Novohradský Bachelors