Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2024
Code
SP2024/031
Summary
Projekt bude zaměřen na 3 výzkumné části: 1. Sedání šroubového spoje s podložkou z 3D tištěných materiálů 2. Reverzní analýza ozubeného kola za účelem získání geometrie nástroje 3. Návrh otevřeného měřicího okruhu pro testování plastových dílů ovlivněných krouticím momentem a otáčkami
Start year
2024
End year
2024
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back