Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2023
Code
SP2023/077
Summary
Projekt bude zaměřen na tři výzkumné části: 1. Relaxace 3D tištěných komponentů zatížených axiální silou 2. Životnostní testování plastového ozubení 3. Optimalizace vybraných částí rezofonické kytary
Start year
2023
End year
2023
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back