Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví
Code
FRVS2015/50
Summary
Pro předmět Základy strojnictví 347-0302/03, má být v rámci inovace projektu vytvořeno cca 100 3D modelů, různých strojních součástí pro lepší orientaci a názornost vykládané látky pro studenty bakalářského studia. Důležitou částí je možnost rychle dané podklady upravovat a vytvořit příklady rozdílů mezi různými zobrazeními daných součástí. Některé modely budou vytvořeny jako pohyblivé, aby studentům byly lépe osvětleny funkce různých strojních součástí.
Start year
2015
End year
2015
Provider
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Category
Obecná forma
Type
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Solver
Back