Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2022
Code
SP2022/10
Summary
Projekt bude zaměřen na 4 výzkumné části: 1. Topologická optimalizace plechového dílu s možností výroby 3D tiskem 2. Vyrobitelnost ozubených kol s nestandardním patním přechodem odvalovacím způsobem 3. Metodika měření a vyhodnocení naklopení ozubeného kola na jehlových ložiscích 4. Analýza kontaktní oblasti geometricky modifikovaných soukolí s přímými zuby
Start year
2022
End year
2022
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back