Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2021
Code
SP2021/31
Summary
Projekt bude zaměřen na 4 výzkumné části: 1. Dynamická analýza zkušebního zařízení k ověřování vlivu délky kardanové hřídele na projevujících se vibracích 2. Vliv mazání svěrného pouzdra na rovnoměrnost utažení jeho šroubů 3 Analýza patní oblasti u ozubených kol 4. Uložení a modifikace volných ozubených kol v převodových skříních automobilů
Start year
2021
End year
2021
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back