Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2020
Code
SP2020/2
Summary
Projekt bude zaměřen na 5 výzkumných části: 1. Experimentální určení změny osové síly ve šroubech svěrného pouzdra. 2. Experimentální měření vibrací kardanové hřídele z hlediska změny její délky a vzájemné polohy křížových kloubů. 3. Použití 3D tisknutých řemenic při konstrukci jízdního kola. 4. Experimentální měření dvoustupňové automatické převodovky. 5. Výzkum v oblasti zkoušek tření ve šroubovém spoji.
Start year
2020
End year
2020
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back