Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2019
Code
SP2019/73
Summary
Projekt bude zaměřen na 7 výzkumných části: 1.Výzkum odpovídající vrstvy barvy pro stanovení záběrových stop ozubených kol automobilových převodů při opakovaném zatěžování. Zatěžování ozubených kol bude prováděno na otevřeném nebo uzavřeném měřícím okruhu. 2. Vývoj alternativních metod měření sil. Vývoj nových principů snímačů pro měření zatěžujících sil. 3.Návrh zkoušení chování kardanové hřídele z hlediska její délky. Vypracování experimentální metody pro stanovení vibrací kardanové hřídele. 4.Experimentální stanovení zatěžování koloběžky. Stanovení zátěžných sil kritických místech koloběžky pomocí tenzometrického měření při provozu koloběžky 5. Návrh experimentálního měření deformací dílů převodové skříně. Měření deformací převodové skříně automobilu na otevřeném zkušebním zařízení. 6. Analytická výpočtová metoda působení svěrných kroužků na hřídele a náboje. Výpočet působení napětí vyvozené svěrnými kroužky při upínání náboje na hřídel. 7. Ověření experimentální metody měření naklopení volných kol automobilových převodovek. Sestavení zkušebního zařízení naklopení volných kol automobilových převodovek a provedení zkušebních měření.
Start year
2019
End year
2019
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back