Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Analýza strojních součástí v kritických místech namáhání
Code
SP2018/45
Summary
Návrh výpočetních metod a experimentů pro dimenzování strojních součástí v kritických místech namáhání Projekt bude zaměřen na 5 výzkumných části: 1.Vyhodnocování otisků ozubených kol automobilových převodů při opakovaném zatěžování. Zatěžování ozubených kol bude prováděno na otevřeném nebo uzavřeném měřícím okruhu. Otisky budou vyhodnocovány dle metodiky publikované v projektu SP2017/39. 2.Měření osové síly ve šroubech tenzometrickými snímači. Výzkum nejvhodnějšího umístění tenzometrických snímačů na konkrétním šroubovém spoji. 3.Návrh experimentální kontroly diferenciálů pomocí uzavřeného anebo otevřeného zkušebního okruhu. Technická dokumentace sestavy zkušebního okruhu. 4.Výpočet chování kardanové hřídele v závislosti na její délce. Vypracování výpočetní metody pro vibrace kardanové hřídele. 5.Rozbor automatické třístupňové převodovky jízdního kola.
Start year
2018
End year
2018
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back