Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Výzkum závislosti chyby převodu, hluku a vibrací ozubených kol na teplotě oleje
Code
SP2015/69
Summary
Výstupem výzkumu bude stanovení vlivu teploty oleje na velikost chyby převodu, hluku a vibrací ozubených převodů.
Start year
2015
End year
2015
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back