Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Vliv součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu
Code
SP2016/43
Summary
Shrnutí dosavadních poznatků vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu. Vypracování metodiky zkoušek vlivu součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu s následným ověřením této metodiky na uzavřeném zkušebním okruhu.
Start year
2016
End year
2016
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back