Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Zkoušky ozubených kol na uzavřených zkušebních okruzích
Code
SP2013/13
Summary
V současné době nejsou k dispozici spolehlivá data o únavových vlastnostech ozubených kol nestandardního tvaru (tzv High Contact Ratio Gearing). Přitom využití těchto ozubených kol je dnes naprosto dominantní. Předmětem výzkumu se stanou právě tyto HCR ozubená kola. Musí být vyvinuta spolehlivá metodika pro jejich testování, rovněž i statistické metody pro vyhodnocení experimentů.
Start year
2013
End year
2013
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back