Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Zkoušky ozubených kol na zkušebních okruzích
Code
SP2013/4
Summary
Výstupem projektu bude sestavení metodiky vyhodnocovánímezí únavy konstrukčních materiálů ozubených kol v dotyku na zkušebních okruzích.
Start year
2013
End year
2013
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back