Skip to main content
Skip header

Projects

Title
Posouzení vlastností ozubených převodů z hlediska jejich geometrie a přesnosti výroby
Code
SP2014/24
Summary
Výstupem výzkumu bude stanovení vlivu geometrie ozubení na únosnost ozubených převodů. Dále stanovení vlivu přesnosti výroby a geometrie zubu na hluk a vibrace ozubených převodů.
Start year
2014
End year
2014
Provider
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Category
SGS
Type
Specifický výzkum VŠB-TUO
Solver
Back