Skip to main content
Skip header

Prototype, functional sample

PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK and Jana PETRŮ. Prototyp koloběžky s bionickým a topologickým optimalizovaným rámem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Jiří HAVLÍK. Testovací přípravek pro zjištění chování ozubených kol na jehlových ložiscích. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Miloš NĚMČEK and Miroslav TROCHTA. Automobilová převodovka s modifikovanými ozubenými koly. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Milena HRUDIČKOVÁ. Zkušební stanoviště pro měření účinnosti diferenciálu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ and Radim SLANINA. Zkušební převodovka pro měření napjatostí na skříni. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MERTL, Filip and Milena HRUDIČKOVÁ. Zařízení pro manipulaci s odpady. VŠB-TUO, 2014. [Detail]
HAVLÍK, Jiří, Zdeněk FOLTA, Miroslav TROCHTA and Miroslav BURIÁN. Stand pro měření komplexní chyby převodu ozubených soukolí převodových skříní osobních automobilů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
HAVLÍK, Jiří and Zdeněk FOLTA. Sada měřicích kol pro měření závislosti chyby záběru, hluku a vibrací na výrobních úchylkách ozubení. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk. Snímač sil při nárazu do zarážkového válce. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk. Snímač sil - měřicí přípravek - pro měření sil při výtoku hasicího média. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
HRUDIČKOVÁ, Milena and Zdeněk FOLTA. Stand pro životnostní běhové zkoušky dopravníkových válečků. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Jaroslav PROKOP. Měřicí převodovka pro měření komplexní chyby převodů převodové skříně. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Milena HRUDIČKOVÁ. Měřicí souprava pro měření sil v tělese uzemňovače na nápravě železničního vozidla. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
GEBAUER, Marek and Jiří HAVLÍK. Axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem - G-Cooling System (GCS). Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. [Detail]
HAVLÍK, Jiří, Zdeněk FOLTA, Milena HRUDIČKOVÁ and Miroslav TROCHTA. Stand pro měření chyby záběru ozubených kol. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
HAVLÍK, Jiří, Zdeněk FOLTA, Milena HRUDIČKOVÁ and Jaroslav PROKOP. Stand pro měření deformací hřídelů převodových skříní. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk, Milena HRUDIČKOVÁ and Jaroslav PROKOP. Měřicí převodovka pro měření deformací hřídelů. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
FOLTA, Zdeněk and Milena HRUDIČKOVÁ. Sada pro měření předpětí ve šroubovém spoji. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA and Jan BEZECNÝ. Konstrukční řešení odsávacího modulu EM1. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA and Jan BEZECNÝ. Konstrukční řešení zkušebního vzorku průmyslového vysavače pro zubní laboratoře. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]
SLANINA, Radim, Patrik SNIEHOTTA and Jan BEZECNÝ. Konstrukční řešení zkušebního vzorku laboratorního stolu MIG pro zubní laboratoře. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, katedra částí strojů a mechanismů, 2013. [Detail]

Projects

2024

Code Title Start year End year
SP2024/031 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2024 2024 2024

2023

Code Title Start year End year
Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) 2023 2028
TN02000054 Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (FACME) 2023 2026
CZ.01.01.01/01/22_002/0000526 Univerzální modulární drtič 2023 2025
SP2023/077 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2023 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
HS3472202 Alliance Laundry CE s.r.o 2022 2022
SP2022/10 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2022 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
HS3472117 Škoda Auto, Folta 2021 2022
HS3472109 MEBSTER,Trochta,3285 2021 2021
HS3472112 ŠKODA AUTO a.s.,Folta,339 2021 2021
RPP2021/60 Inovace předmětu 347-0329 - Experiment v částech strojů 2021 2021
SP2021/31 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2021 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
SP2020/2 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2020 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka 2019 2022
SP2019/73 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2019 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
HS3471807 Hornonitrianskébane,Přeč 2018 2018
HS3471809 JULI Motorenwerk, Trochta 2018 2018
HS3471810 OKD,Přeček,3230 2018 2018
HS3471812 Hornonitrianske bane Prie 2018 2018
HS3471814 OKD, a.s., Přeček, 3230 2018 2018
SP2018/45 Analýza strojních součástí v kritických místech namáhání 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
HS3471613 PD profi, Němček,3402 2017 2017
HS3471701 OKD,Přeček,3230 2017 2017
HS3471703 Alliance Laundry CE,Folta,3393 2017 2017
HS3471704 OKD,Přeček,3230 2017 2017
HS3471705 Hornonitranské bane Prievidza,Přeček,323 2017 2017
HS3471706 POWERline,POKORNÝ,Folta,3393 2017 2017
HS3471707 OKD,Přeček,3230 2017 2017
HS3471709 Hornonitranské bane Prievidza,Přeček,323 2017 2017
HS3471711 OKD,Přeček,3230 2017 2017
SP2017/39 Zkoušky automobilových převodů 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
HS3471610 OKD,Přeček,3230 2016 2017
HS3471601 Hornonitrianské baně Previdz,Přeček 3230 2016 2016
HS3471602 OKD,Přeček,3284 2016 2016
HS3471603 BORCARD,Havlík,3284 2016 2016
HS3471604 Projekt HTL,Folta,3393 2016 2016
HS3471605 Výzkumný Ústav Železniční,Folta,3393 2016 2016
HS3471607 Hornonitrianské bane,Přeček,3230 2016 2016
HS3471609 DT-Výhybkárna a strojírna,Folta,3393 2016 2016
HS3471611 Škoda Auto,Folta,3393 2016 2016
HS3471612 Škoda Auto,Folta,3393 2016 2016
SP2016/43 Vliv součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
FRVS2015/107 Inovace předmětu Části a mechanismy strojů 347-0304/01 2015 2015
FRVS2015/50 Tvorba vizuálních studijních podkladů pro předmět Základy strojnictví 2015 2015
HS3471501 OKD,Přeček,3230 2015 2015
HS3471507 Výzk.ústav železn.,Folta,3393 2015 2015
HS3471508 OKD,Přeček,3230 2015 2015
HS3471509 OKD,Přeček,3230 2015 2015
SP2015/69 Výzkum závislosti chyby převodu, hluku a vibrací ozubených kol na teplotě oleje 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
HS3471506 Výzk.ústav železn.,Folta,3393 2014 2015
HS3471401 Lichna Trade,Folta,3393 2014 2014
HS3471402 KSK-BELT,Folta,3393 2014 2014
HS3471403 Škoda Auto,Folta,3393 2014 2014
HS3471404 Primus CE,Folta,3393 2014 2014
HS3471406 BORCAD cz,Folta,3393 2014 2014
HS3471407 KOEXPRO,Hrudičková,3285 2014 2014
HS3471408 Brose,Havlík,3402 2014 2014
HS3471409 Lichna Trade,Folta,3393 2014 2014
HS3471410 AVL Moravia,Folta,3393 2014 2014
HS3471411 OKD,Důl Paskov,Přeček,3230 2014 2014
HS3471413 DIAMO,o.z.GEAM,Přeček,3230 2014 2014
HS3471414 Transroll-CZ, a.s., Folta 3393 2014 2014
HS3471417 BORCAD,Folta,3393 2014 2014
HS3471418 IZOTECH,Folta,3393 2014 2014
HS3471419 RENOGUM,Folta,3393 2014 2014
SP2014/24 Posouzení vlastností ozubených převodů z hlediska jejich geometrie a přesnosti výroby 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
HS347320 DT-Výhybkárna a strojírna,Havlík,3284 2013 2014
HS347302 OKD - Důl Paskov, Přeček, 3230 2013 2013
HS347303 DT - výhybkárna a strojírna,Havlík, 3284 2013 2013
HS347304 Primus CE, Folta, 3393 2013 2013
HS347305 HBP, a.s., Přeček, 3230 2013 2013
HS347307 DT-Vyhýbkárna, Havlík 4201 2013 2013
HS347308 DT-Vyhýbkárna, Havlík 4201 2013 2013
HS347310 BORCAD CZ, Folta 3393 2013 2013
HS347311 SE-MI Technology, Folta 3393 2013 2013
HS347312 SE-MI Technology, Folta 3393 2013 2013
HS347313 OKK Koksovny,Folta-3393 2013 2013
HS347314 OKD, a.s.-Důl Darkov, Folta 3393 2013 2013
HS347315 OKD, a.s.-Důl Darkov, Folta 3393 2013 2013
HS347316 OKD,a.s., Důl Paskov, Přeček 3230 2013 2013
HS347317 Primus CE, Folta 3393 2013 2013
HS347318 HBP, a.s., Přeček, 3230 2013 2013
HS347319 Wikov MGI,Němček,3402 2013 2013
SP2013/13 Zkoušky ozubených kol na uzavřených zkušebních okruzích 2013 2013
SP2013/4 Zkoušky ozubených kol na zkušebních okruzích 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
TE01020020 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka 2012 2017