Skip to main content
Skip header

2023/2024

Title Name of student Supervisor Type
Analýza možností predikce zatížení letištní služby řízení na letišti Ostrava/Mošnov
(Analysis of Possibilities of Workload Prediction of Aerodrome Control at Ostrava/Mošnov Airport)
Matyáš Vašek Ing. Rostislav Stryk Bachelors
Analýza možností úpravy rozdělení vzdušného prostoru a změny převodní nadmořské výšky ve vzdušném prostoru ČR
(Analysis of Possibilities of Adjusting Division of Airspace and Change of Transition Altitude in Airspace of Czech Republic)
Richard Němčík Ing. Rostislav Stryk Bachelors
Analýza střetu silničního vozidla a vlaku na železničním přejezdu
(Collision Analysis between Road Vehicle and Train at Railway Crossing)
Jan Bednář Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza vývoje parametrů vozidlových motorů silničních vozidel
(Analysis of Development of Road Vehicle Engine Parameters)
Jaromír Bielan Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Manuál pro odbavení mezinárodních leteckých zásilek
(Manual for Handling of International Air Shipments)
Tereza Michálková Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Měření výkonu dvoutaktního spalovacího motoru pro karting
(Two-stroke Kart Engine Performance Measuring)
Matěj Schoffer Ing. Petra Mücková Bachelors
Metody a nástroje projektového řízení v údržbě letadel
(Methods and Tools of Project Management in Aircraft Maintenance)
Ondřej Skalík Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Metody návrhu signálních plánů při uzavírkách
(Methods of Control Plan Design for Road Closures)
Adam Sekáč doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Možnosti zvyšování efektivity a kvality odbavení cestujících na letišti Ostrava
(Possibilities of Increasing Efficiency and Quality of Passenger Check-in at Ostrava Airport)
Matěj Hruša Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Návrh lomeného pásového dopravníku na drcený odpad
(Design of Bent Belt Conveyor for Crushed Waste)
Filip Vašíček Ing. Aleš Procházka, Ph.D. Bachelors
Návrh testovacího zařízení pro verifikaci nastaveného 24 bitového kódu systému ATC/MODE-S pro letouny Airbus A32F
(Design of Test Equipment for Verification of 24 Bit Code Setting of ATC/MODE-S System for Airbus A32F Aircraft)
Ondřej Sankot Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Optimalizační úloha Gate Assignment Problem a její aplikace na konkrétním letišti
(Gate Assignment Problem and its Application at Specific Airport)
Radek Cibulka Ing. David Mičulka Bachelors
Pohonná ústrojí vozidel a srovnání jejich vybraných parametrů
(Vehicle Powertrain Systems and Comparison of their Selected Characteristics)
Michal Oborný Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Projekt založení leteckého dopravce provozujícího vybrané letecké práce ve všeobecném letectví
(Project to Establish Air Carrier Operating Selected Aerial Works in General Aviation)
Radoslav Sandtner Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Rampový dopravník
(Ramp Conveyor)
Libor Švehla Ing. Aleš Procházka, Ph.D. Bachelors
Rekonstrukce palivového systému turbíny SR-30
(Reconstruction of SR-30 Turbine Fuel System)
Hynek Závorka Ing. Petr Pavlík, Ph.D. Bachelors
Studie možnosti uložení battery packu závodního automobilu
(Study of Possibility of Battery Pack Location of Racing Car)
Illia Lomonos Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Studie redukce rotačních hmot motoru závodního automobilu
(A Study of Reduction of Rotating Masses of Racing Car Engine)
Josef Kicko Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Udržitelná letecká doprava a problémy s tím spojené
(Sustainable Air Transport and Its Challenges)
Filip Ptošek Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Využití aditivních technologií v letectví
(Use of Additive Technologies in Aviation)
Kristýna Gasiorová Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Zhodnocení náročnosti servisu a údržby vrtulníkových podvozků
(Evaluation of Difficulty of Service and Maintenance of Helicopter Landing Gear)
Václav Pavelek Ing. Pavel Staněk Bachelors
Ekonomické odlišnosti klasické a nízkonákladové letecké přepravy
(Economic Differences Between Classic and Low-cost Air Transport)
Bc. Antonín Smrkta Ing. Jiří Hořínka Masters
Konstrukční návrh posunovacího zařízení pro kolejová vozidla
(Structural Design of Shunting Equipment for Wheeled vehicles)
Bc. Jan Horelica prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Manipulační zařízení pro vojenské nákladní vozidlo Tatra T-810
(Handling Equipment for Military Truck Tatra T-810)
Bc. Pavel Brodňan doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Návrh nové mezinárodní letecké linky pro nákladní přepravu
(Design of New International Cargo Airline)
Bc. Ondřej Latiok Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Masters
Návrh systému snímaní telemetrických dat závodního vozu
(Design of Racing Car Telemetry Data Acquisition System)
Bc. Zdeněk Petera Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh úpravy systému změny převodového stupně monopostu Opel Lotus
(Proposal for Modification of Transmission Gear Change System of Opel Lotus Single-Seater)
Bc. Marek Špaček Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Optimalizace výfukového traktu čtyřtaktního spalovacího motoru pro závodní vozidlo soutěže Formula Student
(Exhaust System Optimization of Four Stroke Combustion Engine for Race Vehicle of Formula Student Competition)
Bc. Jaroslav Šodek Ing. Petra Mücková Masters
Perspektivy obnovy vnitrostátní letecké přepravy v ČR a SR
(Prospects for Renewal of Domestic Air Transport in Czech Republic and Slovakia)
Bc. Matěj Hanke Ing. Jiří Hořínka Masters
Problematika provozu bezpilotních prostředků v ATZ veřejných vnitrostátních letišť ČR
(The Issue of Operation of Unmanned Vehicles in ATZ of Public Domestic Airports of Czech Republic)
Bc. Eliška Poláchová Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Masters
Projekt nového veřejného letiště pro všeobecné letectví
(Project of New Public Airport for General Aviation)
Bc. Nicolas Szotkowski Ing. Michal Červinka, Ph.D. Masters
Rozbor jízdních vlastností vozidla ve vztahu k aerodynamice karoserie závodního vozu
(Analysis of Vehicle Handling Characteristics in Relation to Aerodynamic Properties of Body of Race Car)
Bc. Jan Duda Ing. Filip Lapuník Masters
Rozbor problematiky vlivu předního křídla na závodní monopost
(Analysis of Influence of Front Wing on Open Wheel Racing Automobile)
Bc. Mariusz Grzebień Ing. Filip Lapuník Masters
Řešení vybrané optimalizační úlohy v rámci konceptu A-CDM
(Selected Optimization Task within A-CDM Concept and its Solution)
Bc. Petra Kamená doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Simulační model tramvajového obratiště Poruba Vřesinská
(Simulation Model of Poruba Vřesinská Tram Loop)
Bc. Jan Juřina Ing. Robert Hackenberg Masters
Simulační studie strategií nástupu cestujících do letounu
(Simulation Study of Passenger Boarding Strategies)
Bc. Richard Kučera doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Simultánní provoz dráhového systému na mezinárodním letišti Athény
(Simultaneous Operation of Runway System at Athens International Airport)
Bc. Jakub Vávra Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Masters
Speciální drapák pro manipulaci se dřevem na výrobní lince
(Special Grapple for Timber Handling on Production Line)
Bc. Tomáš Valenta Ing. Martin Dvořák Masters
Vliv pracovního prostředí na výkon leteckého mechanika
(Effect of Work Environment on Performance of Aircraft Mechanic)
Bc. Vladimír Bilavčík Ing. Pavel Staněk Masters
Vysokokapacitní hřeblový dopravník
(High-Capacity Scraper Conveyor)
Bc. David Exner doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Zvyšování efektivity procesu zachování letové způsobilosti
(Increasing Efficiency of Airworthiness Maintenance Process)
Bc. Richard Srubek Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Masters

2022/2023

Title Name of student Supervisor Type
Jevištní tah pro osvětlovací prvek
(Stage Hoist for Lighting Element)
Bc. Jakub Mechel Ing. Tomáš Bora Bachelors
Moderní metody pro nakládání a vyvažování dopravních letadel
(Modern Methods in Loading and Balance Calculation for Airliners)
Bc. Anna Marija Kaduchova Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Návrh rozmístění rychlonabíjejících stanic pro vybraný typ letounu
(Design of fast Charging Stations Allocation for Selected Type of Aircraft)
Bc. Ondřej Linhart Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Posouzení přesnosti měření výkonových charakteristik na válcové zkušebně MAHA MSR 500 4x4
(Assessment of Accuracy of Measuring Performance Characteristics on MAHA MSR 500 4x4 Cylinder Test Bench)
Bc. Marek Szymonik Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Problematika dojezdové zkoušky automobilu
(Automobile Coastdown Road Test Problematics)
Bc. Adam Teichmann Ing. Filip Lapuník Bachelors
Problematika zavedení nové linky u leteckého dopravce
(Problematics of Introducing a New Line of Airline)
Bc. Lukáš Hložanka Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Řízení procesu odbavení nákladního letu
(Process Management of Ground Handling of Cargo Aircraft)
Bc. Polina Yuryevna Koriukina Ing. Jakub Cíleček Bachelors
Studie malého městského vozidla na elektrický pohon vodíkovými palivovými články
(Study of Small Urban Vehicle Powered by Hydrogen Fuel Cells)
Bc. Michal Danel Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Studie zaměnitelnosti palivových nádrží vrtulníku pro zvýšení doletu
(Study of Interchangeability of Helicopter Fuel Tanks to Increase the Range)
Bc. Ondřej Vehovský Ing. Pavel Staněk Bachelors
Systém pro podporu rozhodování o rozmístění cestujících na palubě vybraného typu letadla
(Tool for Decision Support for Passanger Seat Allocation on Board of Chosen Aircraft)
Bc. Cong Thanh Luu Ing. Jakub Cíleček Bachelors
Šnekový dopravník pro dopravu stavebních materiálů
(Screw Conveyor for Building materials)
Bc. Michal Smrček doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Vliv hlukové zátěže na okolí veřejného vnitrostátního letiště Zábřeh
(Impact of Noise Pollution in Vicinity of Public National Airport Zabreh)
Bc. Patrik Plevák Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Vliv úprav pohonné jednotky motocyklu na parametry jízdní dynamiky
(The Influence of Motorcycle's Engine Modifications on Driving Dynamics Parameters)
Bc. Jan Větěch Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Analýza potenciálu metod teorie obnovy v údržbě vybraných dílů letadel
(Analysis of Applicability of Renewal Theory Methods in Maintenance of Selected Aircraft Parts)
Bc. Jaroslav Zahálka doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů ve vybrané podsíti linek Dopravního podniku Ostrava
(Time Coordination of Connections in Selected Sub-network of Lines of Dopravní podnik Ostrava)
Bc. Adam Šimela doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Ekonomicko – technická analýza provozu Letecké záchranné služby ČR
(Economic and Technical Analysis of Operation of Czech Air Rescue Service)
Ing. Tomáš Baranec Ing. Pavel Staněk Masters
Elektrifikace pozemních prostředků na letišti Leoše Janáčka Ostrava
(Electrification of Grounding Vehicles at Leos Janacek Ostrava Airport)
Ing. Michal Mieszek Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Masters
Finanční aspekty dekarbonizace letišť
(Financial Aspects of Airport Decarbonisation)
Bc. Ing. Klára Zagorová Ing. Michal Červinka, Ph.D. Masters
Implementace podmínek pro zřízení AMO dle Part 145 v podmínkách konkrétní letecké společnosti
(Implementation of Conditions for Establishment of AMO Pursuant to Part 145 in Reference to Particular Company)
Bc. Jan Říčka Ing. Martin Kubáň Masters
Matematické přístupy pro řešení úlohy o přidělování letištních bran
(Mathamatical Approaches for Solving Airport Gate Asignment Problem)
Ing. Daniela Kolbová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Modelování provozních vlastností hybridních a elektrických silničních vozidel
(Operating Characteristics Modeling of Hybrid and Electric Road Vehicles)
Ing. Matěj Veselý Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh koncepce planetového převodu do náboje kola silničního motorového vozidla
(Wheel Hub with Planetary Gear Concept Design of Road Vehicle)
Ing. Adam Kubínek Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh prostorového uspořádání lůžkového vozu
(Sleeping Ccar Layout Design)
Ing. Vojtěch Jandásek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Optimalizace využívání vybrané skupiny manipulační techniky pro technický handling dopravních letadel
(Optimization of Using Selected Group of Aircraft Technical Handling Equipment)
Bc. Kateřina Suchánková doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Plánování práce dispečerského hnacího vozidla
(Dispatching Locomotive Scheduling)
Bc. Václav Bednář doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Posouzení funkční bezpečnosti elektrického ovládání škrtící klapky motoru silničního vozidla
(Functional Safety Assessment of Drive by Wire)
Ing. Marek Žák doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Simulační model provozu pracoviště ATC Clearence Delivery
(Simulation Model of Operation of ATC Clearance Delivery Working Position)
Ing. Jan Vaňák Ing. Rostislav Stryk Masters
Stanovení postupů zavedení letištní služby řízení na letišti České Budějovice
(Determination of Procedures for the Aerodrome Control Service Implementation at České Budějovice Airport)
Ing. Josef Perner Ing. Rostislav Stryk Masters
Systém hodnocení progresu praktického leteckého výcviku na letounu třídy SEP
(Practical Flight Training Progress Evaluation System for SEP Class Airplane )
Ing. Jan Falhar doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Systémové testy funkcí automatické převodovky
(System Tests of Automatic Transmission Functions)
Bc. Lukáš Zeman Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters

2021/2022

Title Name of student Supervisor Type
Analýza rozmístění produktů ve skladu vybrané firmy
(Analysis of Product Placement in Warehouse of Selected Company)
Bc. Richard Kučera doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Analýza využití dopravních letadel v podmínkách letecké nákladní dopravy
(Analysis of Use of Transport Aircraft in Conditions of Air Freight Transport)
Bc. Jan Romanidis Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Ekonomický dopad koronakrize na vybranou americkou a evropskou leteckou společnost
(Economic Impact of COVID-19 Crisis on Selected American and European Airlines)
Bc. Štěpán Bureš Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Energetický výpočet pohybu vlaku na vybraných regionálních tratích
(Energetic Calculation of Train Motion on Selected Regional Rail Lines)
Bc. Metoděj Kazlepka Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Experimentální měření vozidlových charakteristik na zkušebně
(Experimental Measuring of Vehicle Characteristics on Dynamometer)
Bc. Marek Špaček Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Jednořádkový sázeč brambor
(One Line Potato Planter)
Bc. David Exner doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Komparace způsobů plánování nákladní přepravy
(Comparison of Freight Planning Methods)
Bc. Daniel Hanzl doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Metody pro výpočet vztlaku na křídle
(Methods Used to Wing Lift Calculate)
Bc. Eliška Poláchová Ing. Martin Kubáň Bachelors
Metody zvyšování a redukování výkonu moderních proudových motorů
(Methods of Increasing and Reducing Power of Modern Jet Engines)
Bc. Matěj Hanke Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Návrh pohybového a nosného mechanismu dvojité nákladní podlahy návěsu
(Design of Movement and Support Mechanism of Double Cargo Floor of Semi-trailer)
Bc. Karel Škrobánek Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Návrh soukromého vzdušného prostoru
(Design of Private Airspace)
Bc. Richard Srubek Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Ověření vozidlových charakteristik měřím zařízením RaceLogic
(Evaluation of Vehicle Characteristics Using RaceLogic Measuring System)
Bc. Dominik Klosík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Plánovaný rozvoj segmentu letecké nákladní dopravy na mezinárodním regionálním Letišti Leoše Janáčka Ostrava
(Planned Development of Air Freight Segment at Leoš Janáček Ostrava International Regional Airport )
Bc. Ondřej Latiok Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Posouzení technologie výroby tažných háků z hlediska dosažené jakosti výroby
(Assessment of the technology of production of towing hooks in terms of the achieved quality of production)
Jan Botoš doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Projekt letecké přepravy farmaceutického nákladu
(Project of Air Transport of Pharmaceutical Cargo)
Bc. Petra Kamená Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Studie alternativního pohonu rotorů vrtulníku
(Study of Alternative Propulsion of Helicopter Rotors)
Bc. Vladimír Bilavčík Bachelors
Vliv jízdních odporů na ekonomiku jízdy silničních vozidel
(Driving Resistances Impact to Road Vehicle Running Economy)
Bc. Jan Duda Ing. Luboš Mikula Bachelors
Vliv nebezpečných meteorologických jevů na bezpečnost leteckého provozu
(Influence of Dangerous Meteorological Phenomena on Flight Safety )
Bc. Antonín Smrkta Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Využití GNSS technologií pro přiblížení letadel na přistání
(Use of GNSS Technologies for Approach of Aircraft)
Bc. Jakub Vávra Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Analýza variabilního ventilového rozvodu Honda VTECH
(Honda VTEC Variable Valve Train System Analysis)
Ing. Jiří Mikuda Ing. Petra Mücková Masters
Bezpečnost a ochranné funkce samočinné převodovky
(Safety and Safety Functions of Automatic Gearbox)
Bc. Michael Palarčík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Dopady Brexitu na dodavatelský řetězec MRO
(Impacts of Brexit on MRO Supply Chain)
Ing. Tomáš Maceček Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Masters
Ekonomické zhodnocení vlastnictví letounu s elektrickým pohonem pro výcvik PPL
(Economic Evaluation of Onership of Electric Powered Aircraft for PPL Training)
Ing. Filip-Jan Byrtus Ing. Jiří Hořínka Masters
Funkční bezpečnost automobilového světlometu dle standard ISO 26262
(Functional Safety of Car Headlight According to ISO 26262 Standard)
Bc. Karolína Němcová doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Lesní lanovka pro přibližování dřeva
(Cable Yarding System for Transporting Tree Trunks )
Ing. Martin Dvořák doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Mobilní šikmý výtah pro břemena na stavbách
(Mobile Inclined Construction Lift)
Ing. Karel Břemek doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Model pro alokaci obslužných míst na odbavovací ploše letiště
(Allocation Model for Aircraft on Airport´s Apron)
Ing. David Mičulka Ing. Jakub Cíleček Masters
Monitoring hlukového zatížení v okolí letiště Ostrava
(Monitoring of Noise Pollution of Ostrava Airport)
Bc. Pavel Kulhánek Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Masters
Návrh aerodynamiky předního křídla závodního vozu Formula Student
(Design of Front Wing Aerodynamics of a Formula Student Race Car)
Ing. Filip Lapuník Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh a realizace systému konstrukce tachogramu jízdy vlaku
(Design and Realization of Train Running Tachogram)
Ing. Patrik Holaň Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh konstrukce brzdového systému jízdního kola
(Design of a Bicycle Brake System)
Bc. Karel Nováček Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh řešení dopravní situace v Příboře-Klokočově
(Proposal for Solving Traffic Situation in Pribor-Klokocov)
Ing. David Brantol doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Optimalizace počtu zaměstnanců pro pravidelnou údržbu letounu
(Optimization of Workers Quantity Using Mathematical Model)
Bc. Štěpán Krump Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Masters
Porovnání ekonomiky uskutečněných soukromých obchodních letů s jejich plány vytvořenými prostřednicím plánovacího software
(Comparison of Economics of Private Business Flights with Their Plans Created through Planning Software)
Ing. Martin Jašek Ing. Jiří Hořínka Masters
Posuzování oteplení trakčních motorů kolejových vozidel
(Heating Assessment of Rail Vehicles Traction Motor )
Ing. Daniel Hoferek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Simulace procesu údržby letounu
(Simulation of Aircraft Maintenance Process)
Bc. Michal Baranec doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Simulace procesů vzletu a přistání letounů na letišti
(Simulation of Takeoff and Landing Processes at Airport)
Bc. Lucie Adamusová doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Simulační model bezpečnostní kontroly cestujících na letišti
(Simulation Model of Passenger Security Checks at Airport)
Bc. Lukáš Šodek doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Skipový výtah v betonárce
(Skip Lift in Concrete Plant )
Ing. Marek Broulík doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Úprava designu kabiny sportovního letounu za účelem snížení rizika selhání lidského činitele.
(Design Modification of Sport Aircraft´s Cabin in Order to Reduce Risk of Human Error.)
Ing. Samuel Cienciala doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Vícekriteriální vyhodnocení využití moderních proudových letadel v regionální letecké dopravě
(Multi-criteria Evaluation of Use of Modern Jet Planes in Regional Air Transport)
Bc. Ing. Dominik Dodek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Vliv pandemie COVID 19 na spolehlivost lidského činitele u pilotů dopravních letadel
(Impact of COVID 19 Pandemic on Human Factor Reliability by Air Transport Pilots)
Bc. Filip Skopal doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru
(Internal Aerodynamics of Internal Combustion Engine)
Bc. Jan Sikora Ing. Petra Mücková Masters
Výuková a simulační aplikace obsluhy mobilní části železničního zabezpečovacího systému
(Educational and Simulation Application of Railway Controll System Operating)
Bc. Michal Viest Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters

2020/2021

Title Name of student Supervisor Type
Analýza mimořádné události v drážní dopravě
(Railway Incidents Analysis)
Bc. Vojtěch Kořistka Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza nedestruktivních metod testování leteckých proudových motorů
(Analysis of Non-destructive Testing Methods of Aircraft Engine)
Bc. Jaroslav Zahálka Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Analýza podkladů pro plánování a optimalizaci práce posádek korporátního leteckého dopravce
( Analysis of Basis for Planning and Optimizing Work of Crew in Corporate Aviation)
Lucie Seidlerová Ing. Martin Kubáň Bachelors
Analýza současných možností využití alternativních pohonných jednotek v letectví
(Analysis of Current Possibilities of Alternative Aircraft Propulsions)
Patrik Kuchař Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Dopady pandemie Covid-19 na osobní leteckou dopravu
(Impact of Covid-19 Pandemic on Passenger Air Transport)
Bc. Ing. Klára Zagorová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Dynamické charakteristiky motocyklu
(Dynamic Characteristics of Motorbike)
Ing. Marek Žák Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Konstrukce mazacího systému motoru pro motorsport
(Construction of Engine Lubrication System for Motorsport)
Bc. Jaroslav Šodek Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Metody zvyšování výkonu leteckých pístových motorů
(Methods for Power Increasing of Aircraft Piston Engines)
Bc. Marek Benko Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Modernizace bezpilotního leteckého prostředku s využitím 3D tisku
(Modernization of Unmanned Aerial Vehicle by Using of 3D Print)
Ing. Ondřej Trčka Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Možnosti úprav údržbového plánu vrtulníku Mi-17 v podmínkách vojenského letectví ČR
(Possibilities of Modifications of Mi-17 Helicopter Maintenance Plan in Conditions of Czech Air Force)
Ing. Jan Vaňák Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Návrh manipulační plošiny s nízkou zástavbou
(Design of Handling Platform with Low Construction)
Ing. Jan Falhar doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Návrh metodiky pro rychlou demontáž rozvodovky závodního vozidla
(Design of Methodology for Quick Disassembly of Race Car Powertrain)
Ing. Adam Kubínek Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Návrh technologického postupu opravy draku vrtulníku
(Design of Technological Procedure of Helicopter Airframe Repair)
Ing. Tomáš Baranec Bachelors
Návrh využití pneumatických pružin u sekundárního vypružení železničních vozidel pro přepravu osob
(Utilization of Pneumatic Springs for Secondary Suspension of Railway Vehicles for Passenger Transport)
Ing. Vojtěch Jandásek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Optimalizace trasy ve vzdušném prostoru volných tratí
(Route Optimization in Free Route Airspace)
Ing. Josef Perner doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Posouzení energetiky provozu na traťovém úseku po jeho elektrifikaci
(Analysis of Energy Consumption on Railway Track Section after Its Electrification)
Bc. Václav Bednář Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Posouzení kvality řazení samočinných převodovek ZF
(ZF Automatic Gearboxes Shifting Quality Assessment)
Bc. Lukáš Zeman Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Projekt pravidelné mezikontinentální letecké linky Praha - Chicago
(Project of Regular Intercontinental Line Prague - Chicago)
Bc. Martin Šigut Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Převod nekonstrukčních kompozitních součástí ultralehkého letounu na technologii Prepreg
(Conversion of Non-structural Composite Components of Ultralight Aircraft to Prepreg Technology)
Jonathan Jarolímek Ing. Martin Filák Bachelors
Přizpůsobení výukového systému pro distanční výuku předmětu Lidský činitel v letectví
(Adaptation of Teaching System for Distance Learning of Subject Human Factor in Aviation)
Bc. Adam Fialka doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Stanovení spotřeby energie elektrického hnacího vozidla
(Determination of Energy Consumption of Electric Traction Vehicle)
Bc. Michal Adamec Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Vliv polohy těžiště na jízdu vozidla
(Center of Gravity Position Influence to Vehicle Motion)
Bc. Tomáš Nevřela Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Vliv teploty plášťů vozidel na jejich charakteristické vlastnosti
(Influence of Vehicle Tires Temperature on Their Characteristics)
Ing. Dominik Krišák Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodného typu letadla pro výcvik PPL a UPRT
(Selection of Suitable Type of Aircraft for PPL and UPRT Training)
Jan Černoch Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Využití alternativních paliv v letecké dopravě
(Alternative Fuels in Air Transport)
Bc. Adam Stojaspal Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Změna režimu řízení provozu na vybrané železniční trati
(Change of Traffic Control Mode on Selected Railway Line)
Bc. Adam Šimela doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Analýza proudění v airboxu atmosférického zážehového spalovacího motoru
(Flow Analysis in Airbox of Naturally Aspirated Apark-ignition Engine)
Ing. Ondřej Kalabza doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů ve vybraném segmentu tramvajové linkové sítě Dopravního podniku Ostrava
(Time Coordination in Choosen Segment of Tram Net of Dopravní podnik Ostrava)
Ing. Martin Václavík doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Charakteristiky brzdového systémy automobilu
(Automobile Brake System Characteristics)
Bc. Matěj Kupčík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh vibračního odvodňovacího třídiče pro písek frakce 0-1 mm a 0-4 mm
(Design of Vibrating Dewatering Separator for Sand Size Distribution 0-1 mm and 0-4 mm)
Bc. Marek Czerner prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Matematické modely pro návrh signálního plánu
(Mathematical Models for Control Plan Design)
Mgr.Bc. Michaela Šamajová doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Moderní trendy v konstrukci materiálů brzdových obložení a hodnocení jejich parametrů
( Modern Trends in Construction of Brake Materials and Evaluation of their Parameters)
Ing. Petr Bienek Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh převodovky pro závodní vozidlo
(Design of Gearbox for Racing Vehicle)
Ing. Jan Horák Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Odtahy vozidel pomocí ramene
(Towing Vehicles with Arm)
Bc. Vojtěch Němeček Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Optimalizace využívání manipulační techniky na letišti Praha
(Optimization of Use of Handling Equipment at Prague Airport)
Ing. David Rozhon doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Počítačová simulace motoru Fabia 1,2 HTP
(Computer Simulation of Fabia 1,2 HTP Engine)
Bc. Denis Tomíček doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Posouzení vlivu světlé výšky vozidla na opotřebení plášťů autobusů
(Assessment of Effect of Vehicle Ground Clearance on Wear of Bus Tires)
Ing. Luboš Mikula Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Stanovení provozní spolehlivosti a nákladů na údržbu flotily silničních vozidel
(Determination of Operational Reliability and Maintenance Costs of Road Vehicle Fleet)
Ing. Jan Mokryš doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Stanovení provozní spolehlivosti a nákladů na údržbu vybraného typu traktoru
(Determination of Operational Reliability and Maintenance Costs of Selected Type of Tractors)
Bc. Jaromír Janek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Výpočet charakteristik automobilu a jejich ověření
(Passenger Car Characteristics Calculation and Evaluation )
Ing. Vojtěch Brychta Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Kvalitativní dopady procesu úpravy sladovnického ječmene a možnosti využití zbytkových frakcí
(Qualitative Impacts of the Malting Barley Treatment Process and the Possibility of Residual Fractions Using)
Ing. Veronika Hetclová prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Doctoral

2019/2020

Title Name of student Supervisor Type
Analýza nedestruktivních metod využívaných na letounech typu B737 a A320 v organizaci údržby
(Analysis of Non-destructive Methods Used on B737 and A320 Aircraft in Maintenance Organization)
Bc. Michal Baranec Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Analýza změn v pravidlech výpočtů provozních intervalů a následných mezidobí
(Analysis of Changes in Calculations of Headways and Minimal Departure Headways)
Ing. David Brantol doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Bouřková činnost jako nebezpečný meteorologický jev a její potenciální vliv na letectví
(Thunderstorm Activity as Dangerous Meteorological Phenomenon and its Potential Impact on Aviation)
Bc. Kateřina Suchánková doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Brzdy kolejových vozidel - výpočtový interaktivní model
(Railway Vehicles Brakes - Interactive Computing Model)
Ing. Daniel Hoferek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Certifikační zkoušky a změna konstrukční filozofie L410 NG
(Certification Tests of L410 NG and Change of Constructional Philosophy)
Bc. Jan Říčka Mgr. Karel Szydlowski Bachelors
Fyzický model navigačních prostředků letiště
(Physical Model of Airport Navigation Systems)
Ing. Samuel Cienciala Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Gravitační modely pro leteckou dopravu
(Gravity Models for Air Transportation)
Ing. David Mičulka doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Hasičská a záchranná služba letiště Mošnov
(Fire and Rescue Service of Mošnov Airport)
Bc. Linda Hanzlíková Ing. Adam Thomitzek, Ph.D. Bachelors
Hodnocení funkční bezpečnosti vybraného celku silničního vozidla
(Functional Safety Assessment of Selected Vehicle Component)
Bc. Karolína Němcová doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Hřeblový dopravník s přímým přesypem
(Scraper Conveyor with Direct Transfer)
Ing. Martin Dvořák doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Chyby lidského činitele v údržbě letounů
(Human Factor Fails in Aircraft Maintenance)
Bc. Ing. Dominik Dodek Mgr. Karel Szydlowski Bachelors
Inovativní konstrukce průmyslového vozíku pro snadnou manipulovatelnost
(Innovative Industrial Truck Design for Easy Handling)
Ing. Karel Břemek prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Kompozitní materiály v konstrukci dopravních letounů
(Composite Materials in Construction of Transport Aircraft)
Bc. Dominik Kudělka Mgr. Karel Szydlowski Bachelors
Manipulační systém rakví krematoria
(Coffin Handling System in Crematorium)
Bc. Pavel Brodňan doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Modelování Rendez-Vous systémů
(Rendez-Vous Systems Modelling)
Ing. Iris Helegda doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Možnosti snížení emisí v letecké dopravě v důsledku zavedení přímých tratí v rámci FIR
(Possibilities of Aviation Emissions Reduction due to the Introduction of the FIR Free-Route Concept)
Bc. Pavel Kulhánek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Návrh konstrukce a řešení vyvažování pojezdových částí zakladačů s nesymetricky uloženým těžištěm
(Design of Construction and Solution of Balancing of Traveling Parts of Storage Devices with Unbalanced Center of Gravity)
Ing. Marek Broulík prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Návrh mobilní aplikace pro podporu řízení hnacího vozidla
(Design of Mobile Application for Traction Vehicle Control Support)
Bc. Michal Viest Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh změn v osnovách výcviku pilota ultralehkých letounů
(Proposal of Changes in Flight Training Syllabus of Ultralight Aircraft)
Ing. Josef Kachel Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Návrh zpracování podkladů o trati pro trakční výpočty
( Methodology of Track Data Processing for Traction Calculations)
Ing. Patrik Holaň Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Odhad teoretické kapacity vzletové a přistávací dráhy pomocí simulace v software Witness
(Runway Theoretical Capacity Estimation Based on Simulation in Software Witness)
Bc. Lucie Adamusová doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Online navigační soutěž pro sportovní létání
(Online Navigation Contest for General Aviation)
Ing. Filip-Jan Byrtus Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Optimalizace predikce časové náročnosti údržby letadel
(Optimization of Aircraft Maintenance Time Prediction)
Bc. Štěpán Krump Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Plánování dlouhého navigačního letu jednomotorového vrtulového letounu podle pravidel VFR/IFR
(Planning a Long Navigation Flight of a Single-engine Propeller Airplane According to VFR / IFR Rules)
Ing. Martin Jašek Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Posouzení reálnosti vývoje leteckého pístového motoru na palivo pro proudové motory pro malé letouny
(Appraisal of Factuality of Developing Piston Engine for Small Aircraft for Jet Fuel)
Tomáš Cmorják Mgr. Karel Szydlowski Bachelors
Řešení aktivní aerodynamiky závodního automobilu
(Active Aerodynamics of Racing Car)
Bc. Jan Sikora Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Řídící ústrojí vozidla a jeho vybrané parametry
(Vehicle Steering System Parameters)
Ing. Jiří Mikuda Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Simulace bezpečnostní kontroly cestujících na letišti
(Simulation of Passenger Security Control at Airport)
Bc. Lukáš Šodek doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Simulační model vybraného automobilu
(Simulation Model of Vehicle )
Bc. Michael Palarčík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Srovnání radionavigace s prostorovou navigací
(Comparison of Traditional Navigation with Free Route Airspace)
Bc. Michal Menšík Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Transportní zařízení palet
(Pallet Transport Equipment)
Bc. Maxim Kontoršikov doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Výběr velkokapacitního letounu pro nákladní dopravu
(Selection of High Capacity Aircraft for Cargo Transport)
Ing. Viktor Haladěj Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Výukový model brzdového systému
(Educational Brake System Model)
Bc. Karel Nováček Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Využití aditivních technologií v leteckém průmyslu
(Application of Additive Manufacturing Technologies in Aircraft Industry)
Ing. Tomáš Maceček Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Využití letecké techniky v podmínkách hasičské záchranné služby
(Use of Aicraft in Conditions of Fire Rescue Service)
Patrik Barchanski doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Vývoj bezpečnosti v prostoru letiště
(Development of Airport Security)
Bc. Filip Skopal Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Založení letecké školy
(Foundation of Flight School)
Bc. Anna Uliczková Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Analýza jízdních charakteristik vozidel a vlivu jednotlivých parametrů
(Analysis of Vehicle Dynamic Characteristics and Influence of Specific Parameters)
Bc. Tomáš Chochola Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Demonstrační pneumatický dopravník
(Pneumatic Conveyor for Demonstration)
Bc. Tomáš Valčík doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Komplexní analýza zavěšení výfukové soustavy do vozu včetně vlastního návrhu technického řešení
(Complex Analysis of Exhaust System Mountings into Car Body Including Proposal of Own Technical Solution)
Bc. Martin Piruch doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Konkurence klasických a nízkonákladových leteckých dopravců z hlediska nabídky a poptávky po jejich službách
(Competition of Legacy and Low Cost Carriers in Terms of Supply and Demand for Their Services)
Bc. Robert Foldyna doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh rotačního síta pro třídění bypassových odprašků
(Design of Rotary Screen for Bypass Dusters Sorting )
Bc. Marek Kuča prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh rotačního třídiče typu Distl-Susky pro třídění koksu
(Design of Rotary Sorter of Distl-Susky Type for Coke Sorting of Fractions of 100-300 mm and 0-100mm)
Ing. Jiří Čerbák prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Manipulační dopravník pro mikrofiltry
(Handling Conveyor for Microfilters)
Ing. Lukáš Tichý doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Modelování jízd nákladních vozidel v systému platooning s omezeným čekáním
(Modeling of Truck Journeys in Platooning System with Limited Waiting)
Bc. Ondřej Liška Ing. Martin Blatoň, Ph.D. Masters
Modelování procesu současného handlingu více letadel
(Procedural Modelling of Simultaneous Aircraft Handling )
Bc. Pavel Kolář doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Modelování systému car sharing
(Car Sharing System Modelling)
Bc. Ondřej Varecha doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Modelování systému platooning s časovými okny
(Modelling of Platooning System with Time Windows)
Ing. Jan Monsport doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh nosné konzoly sedadel osobního železničního vozu
(Design of Bearing Bracket of Passenger Railway Car Seats)
Bc. David Mlotek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh zavazadlové police osobního železničního vozu
(Design of Luggage Shelf of Railway Coach)
Bc. Tomáš Vajda Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Nestacionární simulace zátěžových stavů při testech během vývoje chlazení
(Non-stationary Simulation of Stressful States in Cooling Development Tests)
Bc. Tomáš Sembol doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Optimalizace sacího traktu čtyř taktního spalovacího motoru Yamaha FZ6 pro závodní vozidlo soutěže Formula Student
(Intake System Optimization of Four Strokes Combustion Engine Yamaha FZ6 For Race Vehicle of Formula Student Competition)
Bc. Jiří Kochánek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Posouzení provozní spolehlivosti a nákladů na údržbu vybraných častí kolejového vozidla
(Assessment of Operational Reliability and Maintenance Costs of Selected Parts of Rolling Stock)
Bc. Robert Seroiszka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Stanovení provozní spolehlivosti hasičských zásahových vozidel
(Determination of Operational Reliability of Firefighting Vehicles )
Ing. David Dubový doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Stanovení spolehlivosti a úprava systému údržby nákladních vozidel
(Determination of Reliability and Modification of Truck Maintenance System)
Ing. Martin Filák doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Strategická analýza regionálních letounů se středně dlouhým doletem
(Strategic Analysis of Regional Mid-Range Aircraft)
Ing. Patrik Matzke Masters
Úpadní zakládací pásový dopravník
(Sewage Loading Belt Conveyor)
Ing. Filip Vaněk doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Vliv úprav hnacího řetězce na vozidlové charakteristiky
(Powertrain Modification Influence To Vehicle Characteristics)
Bc. Ondřej Kupka Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Vozidlo pro extrémní klimatické podmínky
(Vehicle for Extreme Climatic Conditions)
Ing. Matouš Slowioczek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Využití Cluster-First Route-Second přístupu pro návrh tras svozu komunálního odpadu
(Application of Cluster-First Route-Second Approach for Municipal Waste Collection Vehicles Routing Design)
Bc. Milan Sobek Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Masters
Využití letových a systémových dat dopravních letadel pro bezpečnost a efektivitu letecké dopravy
(Utilization of Aircraft Flight and System Data for Aviation Safety and Efficiency)
Ing. Patrik Satek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Vývoj odborných kompetencí uchazečů o získání řidičského oprávnění v průběhu výcviku v autoškolách
(Development of Professional Competences of Applicants for Driving License During Their Training in Driving Schools)
Bc. Petr Klimek, DiS. doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters

2018/2019

Title Name of student Supervisor Type
Analýza pohybu kolejových vozidel
(Analysis of Rolling Stock Motion)
Ing. Ondřej Kalabza Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza reakčních dob řidiče v provozu silničního vozidla
(Analysis of Reaction Times of Road Vehicle Driver)
Ing. Petr Bienek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Hodnocení provozní spolehlivosti trakčního systému elektrické jednotky
(Evaluation of Operational Reliability of Traction System of Electrical Unit)
Bc. Jaromír Janek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Inovace leteckého simulátoru pro výcvik součinnosti dvoučlenné posádky
(Innovation of Flight Simulator Intended for Multicrew Co-operation Training)
Bc. Jan Komínek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Kompozitní materiály v letectví
(Composite Materials in Aviation)
Bc. Jan Geryk Mgr. Karel Szydlowski Bachelors
Metodika měření aerodynamických charakteristik vybraných částí spalovacího motoru
(Measurement Methodology of Aerodynamic Characteristics of Selected Part Internal Combustion Engine )
Ing. Filip Lapuník Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav linkové sítě městské hromadné dopravy v Popradu
(Modifications of Poprad City Public Transport Line Network Proposal)
Ing. Martin Václavík doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Odhad teoretické kapacity vzletové a přistávací dráhy pomocí barevných Petriho sítí
(Theoretical Runway Capacity Estimation Based on Coloured Petri Nets)
Ing. David Rozhon doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Ověření parametrů spojky osobního automobilu
(Verification of Vehicle Clutch Parameters)
Michal Múčka Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Posouzení energetiky provozu na traťovém úseku po jeho elektrifikaci
(Analysis of Energy Consumption on Railway Track Section after Its Electrification)
Bc. Denis Tomíček Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Vliv strategie jízdy na provozní spotřebu silničního motorového vozidla
(Impact of Driving Strategy on Operation Consumption of Road Vehicle)
Ing. Matěj Veselý Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Vliv vyosení pístního čepu na silové účinky v klikovém mechanismu spalovacího motoru
( Effect of Piston Pin Offset to Forces in Crank Mechanism of Internal Combustion Engine)
Ing. Jan Horák Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodného užitkového automobilu do 3,5 tuny pro obytnou vestavbu
(Selection of Suitable Utility Car under 3.5 Tons for Mobile Home)
Bc. Jan Pastrňák doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodného užitkového vozidla pro rozvoz ztracených zavazadel z letiště v Ostravě
(Selection of Suitable Utility Vehicle for Delivery of Lost Luggage from Ostrava Airport)
Ing. Jan Mokryš doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Využití rekuperace při jízdě vlaku
(Use of Recuperation During Train Movement)
Ing. Luboš Mikula Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza průjezdnosti vybraných vozidel okružní křižovatkou
(Analysis of Crossing of Selected Vehicles through Roundabout)
Bc. Jakub Fábry doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Masters
Analýza spolehlivosti železničních kolejových vozidel
(Reliability Analysis of Railway Vehicles)
Bc. Tomáš Bryx doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Analýza vývoje příčin leteckých nehod a incidentů ve všeobecném letectví České republiky z hlediska selhání lidského činitele
(Analysis of Aviation Incidents and Accidents Development in Czech General Aviation from Human Factors Failure Point of View)
Bc. Adéla Sněhotová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Cenotvorba leteckých dopravců
(Air Carriers Pricing Strategies)
Bc. Michal Frank doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Dopravní systém pro svislou dopravu kulovitých částic
(Vertical Conveying System of Spherical Particles)
Bc. Jan Huňař doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Finanční analýza leteckého dopravce
(Financial Analysis of Air Carrier)
Ing. Lucie Pechníková Ing. Michal Červinka, Ph.D. Masters
Hodnocení spolehlivosti brzdového systému lokomotivy ve vztahu k požární bezpečnosti
(Evaluation of Reliability of Braking System Locomotives in Relation to Fire Safety)
Bc. Lucie Krňávková doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Kinematický model projektorové jednotky světlometu
(Kinematic Model of Headlamp Projector Unit)
Bc. Tomáš Světlík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Matematické modely pro plánování tras konvojů nákladních vozidel
(Mathematical Models for Platooning Planning)
Bc. Luděk Kulhaj doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Měření výkonnosti leteckých dopravců v osobní letecké dopravě
(Performance Measurement of Air Carriers in Passenger Air Transport)
Bc. Veronika Dudová Ing. Michal Červinka, Ph.D. Masters
Metoda výpočtu teoretické kapacity vzletové a přistávací dráhy
(Method of Runway Theoretical Capacity Calculation)
Ing. Radek Matoušek doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Model pro organizaci práce obslužného personálu zajišťujícího proces odbavování letadel
(Working Organizing Model of Service Staff Providing Aircraft Handling Process )
Ing. Jakub Cíleček doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh modulárního interiéru elektrické jednopodlažní jednotky
(Design of Modular Interior of Electric Unit)
Bc. David Čermák doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh přípravku pro zkoušení pružných uložení agregátů
(Design of Equipment for Testing Elastic Mounting Units)
Bc. Zdeněk Bukal Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh světelného řízení pro vybranou křižovatku
(Control Plan Proposal for Selected Intersection)
Ing. Marek Muzikant doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Návrh úseku cyklistické trasy v Ostravě
(Design of Part of Cycle Route in Ostrava City)
Bc. Zdeněk Zátopek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Optimalizace signálního plánu světelně řízené křižovatky v simulačním programu Witness
(Optimization of Signalised Intersection Control Plan Using Simulation Software Witness)
Ing. Ondřej Vícha doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Optimalizace tvaru motocyklové přilby za účelem snížení odporu vzduchu
(Optimizing Shape of Motorcycle Helmet to Reduce Drag Force)
Bc. Karel Koutek Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Optimální model shorthaul letecké společnosti
(Optimal Model of Shorthaul Airlines Company)
Bc. Jan Vrchovecký doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Plánování letu v rámci evropského vzdušného prostoru
(Flight Planning within European Airspace)
Bc. Josef Běhal Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Masters
Porovnání nákladů na spotřebovanou energii při jízdě vlaku na traťovém úseku
(Comparison of Consumed Energy Costs of Train Running on Track Section)
Ing. Jakub Tížek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Posouzení kapacity světelně řízené křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm
(Capacity Evaluation of Controlled Intersection in Rožnov pod Radhoštěm City)
Bc. Norbert Šrámek doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Posouzení určování velikosti zavazadlového prostoru
(Assessment of Vehicle Luggage Size Determination)
Bc. Radovan Papák Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Posouzení výhledu z osobního automobilu
(Assessment of Drivers Outlook )
Bc. Tomáš Král Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Požadavky na logistický systém údržby
(Requirements for Logistics Maintenance System)
Ing. Veronika Kreuzigerová Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Predikce skladových zásob letecké údržbové organizace
(Supply Prediction in Aircraft Maintenance Organization)
Bc. David Kopečný Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Masters
Rotační bubnový třídič
(Rotary Trommel Screen)
Ing. Patrik Smetana doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Teleskopický výložník mobilního jeřábu
(Telescopic Crane Boom)
Bc. Oto Tiefenbach doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Vibrační dehydrátor
(Vibrating Dehydrator)
Ing. Adam Tvrz prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Vliv zavedení časových oken pro trasy vlaků na počet použitých lokomotiv
(Influence of Time Windows for Train Paths on Number of Locomotives)
Bc. Adam Tietz doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Zařízení pro havarijní dopravu paliva v zauhlování teplárny
(Equipment for Emergency Fuel Transportation in Coal-fired Power Plant)
Ing. Lukáš Smetana prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Modelování procesů partikulárních hmot v aplikaci na vibrační dopravu
(Modelling processes of bulk materials in application to vibrating transport)
Ing. David Žurovec, Ph.D. prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Doctoral
Vybrané aplikace modelování procesů mísení pomocí DEM simulací
(Applications of the mixing process modeling using DEM simulations)
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D. prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Doctoral

2017/2018

Title Name of student Supervisor Type
Analýza nedostatků v procesu odborné přípravy k získání řidičského oprávnění
(Analysis of Weaknesses in Education Process for Acquisition of Driving Licence)
Bc. Petr Klimek, DiS. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Analýza procesu vyšetřování leteckých nehod malých letadel do 2 250 kg v ČR
(Analysis of Process of Air Accident Investigation of Small Aircraft up to 2 250 kg in the Czech Republic)
Ing. Patrik Matzke Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Analýza rizik leteckého přepravního procesu
(Risk Analysis of Air Transport Process)
Bc. Daniel Saňák doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Aplikace metod síťové analýzy na proces pravidelné prohlídky typu C Check velkého dopravního letounu
(Aplication of Critical Path Method in Aircraft Maintenance Process - C Check)
Ing. Tomáš Janků Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Dynamika jízdního kola
(Bicycle Dynamics )
Bc. Tomáš Chochola Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Hodnocení kvality letecké přepravy cestujících
(Evaluation of Air Passenger Transport Quality )
Bc. Andrea Fojtášková doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Implementace leteckého předpisu L-19 do provozní praxe malého leteckého dopravce
(Implementation of ICAO Annex 19 Regulation into Operation of Small Air Operator )
Ing. Patrik Satek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Interaktivní výukový model pohybu silničního vozidla
(Interactive Educational Model of Road Vehicle Movement)
Mgr.Bc. Michaela Šamajová Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh umístění zadního přítlačného křídla na závodním vozidle
(Design of Rear Wing Location on Racing Vehicle)
Kevin Fojtů Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Návrh výpočtového a měřicího řetězce setrvačníkové válcové zkušebny výkonu
(Design of Measuring Chain and Power Calculation for Inertial Dynamometer)
Bc. Ondřej Liška Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Optimalizace tras pro svoz komunálního odpadu
(Municipal Waste Collection Routes Optimization)
Bc. Milan Sobek Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Bachelors
Pásový dopravník pro dopravu černého uhlí
(Belt Conveyor for Transportation of Black Coal)
Ing. Filip Vaněk prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Posouzení energetiky provozu na traťovém úseku po jeho elektrifikaci
(Assessment of Energy Consumption on Rail Segment after Electrification )
Bc. David Mlotek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Posouzení vybraných vlastností brzdového systému
(Assessment of Brake System Properties)
Bc. Matěj Kupčík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Příprava 3D dat pro posuzování aerodynamiky kolejových vozidel
(Preparation of 3D Data for Aerodynamics Assessment of Rail Vehicles)
Ing. Matouš Slowioczek Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Renovace nápravy automobilu
(Renovation of Vehicle Axle )
Bc. Ondřej Varecha Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Síťová analýza procesu pozemního odbavení letounu
(Network Analysis of Aircraft Ground Handling Process)
Bc. Pavel Kolář doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Spolehlivost a LCC systému klimatizace ve vozidlech metra
(Reliability and LCC of Subway Vehicles Air Conditioning System )
Bc. Robert Seroiszka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Výpočet jízdní dynamiky vozu pro závody do vrchu
(Calculation of Hill Climb Car Dynamics )
Ing. David Dubový Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Výukový program pro modul ATPL Lidská výkonnost a omezení
(Tutorial for ATPL Module Human Performance and Limitation)
Adelina Samarska doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro reprezentativní mechanický odběr vzorků sypkého materiálu
(Device for Representative Mechanical Sampling of Powder Material )
Bc. Marek Kuča prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Algoritmus pro sledování dodržování normy letového zatížení letových posádek
(Algorithm for Flight Crews Workload Rule Compliance Monitoring)
Bc. Miroslav Hrdlička doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Analýza nákladů a přínosů bezpečnostního systému letiště
(Cost - Benefit Analysis of Airport Safety Management Systems)
Bc. Jakub Novák Masters
Analýza optimalizačních přístupů k modelování Aircraft Landing Problem
(Analysis of Optimisation Approaches to Aircraft Landing Problem Modelling)
Bc. Michaela Wisurová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů v přestupním uzlu Ostrava - Dubina
(Time Coordination of Connections in Ostrava Dubina Transit Hub )
Ing. René Chyla doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Ideová studie modernizace stávajícího světlotechnického vybavení letiště Ostrava
(Study of Ostrava Airport Runway Lighting System Modernization)
Bc. Aneta Dobrocsanyiová Masters
Implementace projektového řízení v podmínkách letecké údržbové organizace
(Implementation of Project Management in Environment of Aircraft Maintenance Organization)
Ing. Pavel Kološ Ing. Jiří Procházka Masters
Komplexní výpočtový model spalovacího motoru
(Computational Model of Internal Combustion Engine)
Bc. Václav Šelong Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení vážené nádoby jako součásti plně automatizovaného systému plnění formy lisu
(Design of Weighing Hopper as Part of Fully Automated Filling System of Press)
Ing. Kateřina Urbanová prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Manipulační dopravník v potravinářském procesu
(Handling Conveyor in Food Process)
Ing. Martin Střípek doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Metodika výpočtu časové a finanční náročnosti oprav letecké techniky v závislosti na klíčových parametrech provozu
(Methodology of Time and Financial Costs Calculation of Aviation Technology Repairment Depending on Key Operational Parameters)
Ing. Lukáš Vachata Ing. Jiří Procházka Masters
Návrh aplikace pro sběr dat a sledování jejich změn při projektování kolejového vozidla
(Design of Software Application for Data Collection and Tracking of Changes in Design of Railway Vehicle)
Ing. David Turčák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh přemístění zařízení GP/DME 22 na letišti Ostrava-Mošnov
(Proposal to Relocate GP/DME 22 at Ostrava Airport )
Bc. David Polášek Masters
Návrh signálního plánu křižovatky
(Intersection Traffic Control Plan Design)
Bc. Martin Klosík doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh systému zabezpečení vozidla
(Design of Vehicle Security System)
Ing. Daniel Rapala Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Studie vozíku pro tažení přívěsu
(Study of Trailer Towing Vehicle)
Bc. Jakub Černoch Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Upevnění rozvodovky závodního automobilu Formula Student
(Mounting of Racing Car Formula Student Axle Drive )
Bc. Jiří Sklenář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Vyhodnocení záznamu jízdy hnacího vozidla s elektronickým rychloměrem
(Evaluation of Record of Driving on Traction Vehicle with Electronic Speedometer)
Bc. David Firek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Výpočetní model jízdy závodního vozidla
(Complex Simulation Model of Racing Vehicle)
Bc. Michal Ševčík Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Využití metodiky Six Sigma ve vývojové fázi projektu zaměřeného na eliminaci prachu po vibračních zkouškách v zadní svítilně
(Use of Six Sigma Methodology in Development Phase of Project Aimed at Dust Elimination after Vibration Tests in Rear Lamp)
Ing. Veronika Kociánová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters

2016/2017

Title Name of student Supervisor Type
Analýza systémů zásobovací logistiky leteckých údržbových organizací
(Analysis of Logistic Systems in Aircraft Maintenance Organizations)
Bc. David Kopečný Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Hodnocení spolehlivosti a LCC systému protipožární ochrany vozidel metra
(Fire and Smoke Detection Systems in Railway Vehicles)
Bc. Tomáš Bryx doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Ideový návrh hybridní motorové jednotky pro regionální tratě
(Conceptual Design of Hybrid Motor Unit for Regional Tracks)
Bc. David Čermák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Laboratorní přípravek na inerciální navigační systémy
(Laboratory Preparation for Inertial Navigation Systems)
Bc. Josef Běhal doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Legislativní podmínky pro výcvik a využití leteckých bezpilotních systémů
(Legislative Conditions for Training and Use of Aerial Unmanned Systems)
Ing. Jakub Cíleček doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Letecká přeprava zvířat
(Air Transport of Animals)
Silvie Václavíková doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Metodika renovace spalovacího motoru
(Methodology of Internal Combustion Engine Renovation )
Bc. Zdeněk Bukal Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Modelování zadaného leteckého procesu
(Selected Aircraft Process Modelling)
Ing. Radek Matoušek doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Návrh a optimalizace bezpečnostních prvků výtahu
(Desingn and Safety Equipment Optimalimalization of Elevator)
Bc. Michal Rajda doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh vybavení kabiny letového simulátoru kluzáku
(Proposal of Equipment for Glider Flight Simulator)
Bc. Michal Frank doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Návrh zařízení pro objemové plnění pytlů zemědělskými komoditami
(Design of Equipment for Volume Filling Bags with Various Agricultural Commodities)
Ing. Lukáš Tichý doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Optimalizace zařízení pro svislou dopravu sypkých hmot
( Optimization of Conveyors for Vertical Transport of Powders)
Bc. Tomáš Valčík prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Porovnání leteckých dopravců v osobní letecké dopravě
(Comparison of Air Carriers in Passenger Air Transport)
Bc. Veronika Dudová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Porovnání provozního využití motorových a hybridních vozů na traťovém úseku
( Comparison of Operational Use of Diesel and Hybrid Vehicles on Track Section)
Bc. Lucie Krňávková Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Posouzení kompatibilních převodovek pro motor 1.9 TDI AWX z hlediska jízdní dynamiky
(Assessment of Compatible Gearboxes for 1.9 TDI AWX Engine in Term of Driving Dynamics)
Bc. Ondřej Kupka Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Problematika bezpečností pří využívaní leteckých bezpilotních systémů
(Issue of Safety in Use of Unmanned Aerial Systems)
Václav Lazar doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Stanovení bezporuchovosti a nákladů na údržbu tahačů návěsů
(Reliability and Repair Costs Assessment of Semitrailer Towing Vehicles)
Bc. Luděk Kulhaj doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Vliv změny užitečného zatížení na jízdní vlastnosti osobního automobilu
(Effect of Changes in Useful Load to Drivability of Passenger Car)
Bc. Norbert Šrámek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Výukový program na aerodynamiku vysokých rychlostí
(Educational Program for High-speed Aerodynamics)
Bc. Jan Veselý doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Vývoj evropské letecké legislativy
(European Aviation Law Developement)
Ing. Lucie Pechníková doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Vznětový motor pro výuku spalovacích motorů
(Diesel Engine for Internal Combustion Engines Education)
Ing. Marek Muzikant Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Zařízení pro plynulé vynášení ze zásobníku s regulací výkonu
(Equipment for Continuous Discharge of Reservoir with Power Regulation)
Bc. Jiří Šimečka prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Aplikace vybraných metod defektoskopie na vybrané skupiny formule SAE
(Application of Selected Defectoscopy Methods on Selected Groups of Formula SAE)
Bc. Patrik Šigut Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů v přestupních uzlech s omezenou kapacitou
(Time Coordination of Connections in Capacity Limited Terminals)
Bc. Vladislav Dušek doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Energetika a provozní využití hybridního hnacího kolejového vozidla
(Energetics and Operational Use of Hybrid Traction Vehicle)
Bc. Jakub Stavianis Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Konstrukční návrh těhlice závodního vozidla
(Design of Racing Car Wheel Hub)
Ing. Jakub Měsíček, Ph.D. Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Moderní technické bezpečnostní systémy pro kontrolu osob na letišti
(Modern Technical Safety and Security Systems for Control of Persons at Airport)
Ing. Ondřej Musil doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Možnosti zvýšení propustnosti zadané vlečkové stanice
(Capacity Increasing of Specified Factory Railway Station)
Ing. Jan Zagrapan doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh a kontrolní výpočet samočinné odstředivé spojky závodního motocyklu
(Design and Calculation of Racing Motorcycle Automatic Centrifugal Clutch )
Bc. Jiří Tihelka Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh a realizace výpočetního systému pro kapacitní výpočty údržby vozidel
(Design and Implementation of Computerized System for Vehicle Maintenance Capacity Calculations )
Bc. Vojtěch Janoš Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh ramen zavěšení vozu Formula Student
(Design of Formula Student Suspension Arms)
Ing. Kristýna Juříková Kutiová Masters
Návrh restriktoru v sání spalovacího motoru závodního automobilu
(Design of Combustion Engine Intake Restrictor for Racing Car)
Bc. Jakub Solovský Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Návrh trakčního rámu klece pro lanové výtahy s nosností 450 kg, rychlostí 1 m/s a lanováním 1:1
(Design of Traction Frame Cage for Rope Lifts with Lifting Capacity of 450 kg, Speed 1 m/s and Rope Transmission of 1:1)
Ing. Václav Kahánek doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Návrh zavěšení přední nápravy závodního vozidla
(Design of Racing Car Front Axle Suspension )
Bc. Tomáš Pasterňák Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Obnovení zpevněné vzletové a přistávací dráhy a další renovace na letišti Zábřeh
(Paved Runway Restoring and Other Renovations at Zábřeh Airport)
Bc. Marek Pavlán doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Odbavování letadel segmentu business jet na regionálním letišti
(Handling of Business Jet Aircrafts at Regional Airport)
Bc. Tomáš Zavacký Masters
Plánování a analýza letu v obchodní letecké dopravě
(Planning and Analysis of Commercial Transport Flight)
Ing. Denisa Kupková doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Posouzení provozní spolehlivosti a nákladů na údržbu vybraných konstrukčních částí tramvaje
(Assessment of Operational Reliability and Costs of Maintenance of Selected Parts of Tram)
Ing. Radek Řehák doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Posouzení vybraných vlastností speciálního automobilu
(Assessment of Special Truck Selected Properties )
Bc. Šimon Kristen Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Použití hnacích vozidel v podmínkách pohraničních přechodových stanic
(Using of Driving Railway Vehicles in Terms of Transition Stations on State Border)
Bc. Tomáš Elbl Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Řetězový dopravník
(Chain Conveyor)
Bc. Ing. Pavel Horňák doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Studie vlivů na oteplení brzd automobilu
(Study of Effects to Warming of Car Brakes)
Bc. Jan Šindel Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Termodynamická analýza spalovacího motoru
(Thermodynamic Analysis of Internal Combustion Engine)
Bc. Radek Procházka Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Tvorba kalkulačního vzorce pro výpočet letištních poplatků
(Costing for Airport Fees)
Bc. Pavla Krupníková doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Typologie zranění účastníka silničního provozu v závislosti na střetové rychlosti a typu vozidla
(Typology of Road User Injuries Depending on Type of Vehicle and Speed at Collision)
Ing. Radek Krčmář Masters
Výběr nákladního vozidla pro hutní průmysl na základě vícekriteriálního rozhodování
(Selection of Truck for Metallurgical Industry on Basis of Multi-criteria Decision)
Bc. Tomáš Morcinek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Výměna bubnového výtahu za lanový výtah s bezpřevodovým strojem
(Drum Lift Replacing for Rope Lift with Gearless Machine)
Bc. Tomáš Kašpárek doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Využití metod vícekriteriálního rozhodování při výběru vhodných letounů pro zajištění přepravy nákladu
(Applications of Multi-criteria Decision-Making Methods for Selecting Aircraft in the Cargo Transportation)
Bc. Vladimíra Boorová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Zařízení k rozvolnění materiálu po dopravní cestě
(Equipment for Material Splitting During Conveying)
Ing. Jan Diviš prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Vybrané aplikace z modelování vlastností a procesů partikulárních hmot pomocí DEM: v aplikaci na redlerový dopravník
(Special Applications of Property Modelling and Particulate Material Motion Using DEM Method: Application of Redler Conveyor)
Ing. Martin Žídek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Doctoral

2015/2016

Title Name of student Supervisor Type
Analýza leteckých nehod
(Air Accident Investigation)
Bc. Petr Moravčík Bachelors
Analýza vlivu legislativních podmínek na provozování železniční dopravy
(Influence of Legislative Factors on Railway Transport Operation)
Bc. Vít Dostál doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Bezpilotní letoun pro měření kvality ovzduší
(UAV for Air Quality Measurement)
Ing. Lukáš Vachata doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Diferenciály silničních vozidel
(Differential Gears of Road Vehicles)
Ing. Daniel Rapala Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Dopad nové EASA normy letového zatížení posádek na provoz evropských leteckých dopravců
(Impact of New EASA Flight Duty Limitation Regulation to European Airline´s Flight Operation)
Bc. Miroslav Hrdlička Bachelors
Dopadové místo pásového dopravníku
(Impact Place of Belt Conveyor)
Bc. Adam Nytra doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Chladící šnekový dopravník
(Cooling Screw Conveyor)
Ing. Martin Střípek prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Interaktivní model křížení dráhy s pozemní komunikací
(Interactive Model of Railroad Crossing with Road)
Ing. David Turčák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Kinematika zadní nápravy silničního vozidla
(Kinematics of Vehicle Rear Suspension )
Bc. Radovan Papák Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh odběrného prvku hrubozrnného materiálu z přesypu mezi dopravníky
(Structural Design of Coarse-grained Material Sampling Element from Dune between Conveyors)
Bc. Oto Tiefenbach prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Metody měření skutečné spotřeby paliva silničních vozidel
(Methods for Measuring of Real Fuel Consumption of Road Vehicles)
Bc. Michal Ševčík Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Možnosti tarifní integrace systémů veřejné železniční dopravy
(Tariff Integration of Rail Public Transport Systems)
Ing. Veronika Kociánová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Návrh cvičení k přípravě a výrobě pozitivní formy v kompozitní laboratoři
(Practice Proposal for Praparation and Production of Positive Mold in Composite Lab)
Ing. Jan Mikoláš Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Návrh doplnění PC - letového simulátoru o modul FMS
(Proposal of FMS Module for PC - Flight Simulator Suplementation)
Bc. Ondřej Němeček doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Návrh netradiční konstrukce ultra lehkého křídla s klasickým profilem
(Proposal of an Unconventional Ultra Lightweight Wings Design with the Classic Profile)
Bc. Marek Foldyna Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Návrh rámové konstrukce modelu jeřábu
(Design of Steel Construction on Model Crane)
Vojtěch Žižka doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh řazení souprav vlaků společnosti provozující železniční osobní dopravu
(Train Composition of Company Operating Public Rail Transport)
Ing. René Chyla doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Návrh trasy linky a umístění držáků kol v minibusu
( Proposal of Route of Bus Service and Placement of Bicycle Racks in Minibus)
Bc. Martin Klosík doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Návrh zařízení pro analýzu proudění hlavou spalovacího motoru
(Proposal of Flowbench for Combustion Engine Head)
Bc. Václav Šelong Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Optimalizace letové trasy
(Flight Route Optimization)
Ing. Pavel Kološ Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Optimalizační metody pro podporu rozhodování lokomotivního dispečera
(Optimization Methods for Decision Support of Locomotives Dispatcher)
Bc. Adam Tietz doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Ověření technického normativu hmotnosti vlaku pro dopravce
(Verification of Train Technical Weight Normative for Carrier)
Ing. Jakub Tížek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Ovládání shrnovacího pluhu pomocí aktuátoru
(Control of Sweeping Plough Using Actuator)
Ing. Patrik Smetana prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Pasivní bezpečnost vozidel
(Vehicles Passive Safety)
Bc. Jakub Černoch Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Porovnání efektivnosti při odbavení cestujících na vybraných letištích v ČR
(Comparison of Efficiency in Check-in of Passengers at Featured Airports in the Czech Republic)
Bc. Michaela Wisurová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Porovnání požadavků na výkonnost brzdy vlaků u dopravců
(Comparison of Requirements for Braking Performance of Trains by Carriers)
Bc. David Firek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Posouzení jízdy vlaku na traťovém úseku
(Train Running Assessment at Railway Section)
Roman Kubját Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Použití systému nočního vidění v letecké záchranné službě
(Using of Pilot Night Vision System at Helicopter Emergency Medical Services)
Veronika Medeová Bachelors
Problematika validace dat pro Leteckou informační službu v podmínkách letiště Ostrava - Mošnov
(Problems of Data Validation by Aeronautical Information Service in Terms of Ostrava - Mošnov Airport)
Bc. Aneta Dobrocsanyiová Bachelors
Průkaz způsobilosti MPL - nový trend výcviků dopravních pilotů
(MPL License - New Trend in Air Transport Pilots Training)
Bc. Ondřej Pavelek Bachelors
Rotační kaskáda pro odvodnění proplástku
(Rotary Cascade for Drainage Middlings)
Ing. Lukáš Smetana prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Srovnání použití dvoumotorových a čtyřmotorových letounů pro dálkové lety
(Comparation of Twin- and Four-Engined Airplanes for Long-range Flights)
Michal Mlýnek Bachelors
Systém výcviku specialistů technických systémů ŘLP
(Training System of ATS - Technical Systems Specialists)
Bc. David Polášek Bachelors
Technologie letecké přepravy nebezpečného zboží
(Technology of Dangerous Goods Air Transport)
Bc. Petra Zavadilová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Technologie přepravy letecké pošty
(Air Mail Transport Technology )
Bc. Adéla Sněhotová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Telemetrie závodního vozu
(Telemetry of Racing Car)
Richard Novozámský Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D. Bachelors
Válečkový dopravník s odpojitelným pohonem
(Roller Conveyor with Detachable Drive)
Bc. Jan Huňař doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Vliv odstranění středového ložiska ze šnekového dopravníku na jeho délku a průměr
(Effect of Removal of Support Bearing of Screw Conveyor to Its Length and Diameter)
Ing. Kateřina Urbanová prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Výukový řez naftového spalovacího motoru
(Educational Cut of Diesel Combustion Engine)
Bc. Tomáš Král Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Výukový systém předmětu Provozní postupy
(Educational System of Operational Procedures Subject)
Bc. Jan Vrchovecký doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Vývoj v oblasti testování proudových motorů pro dopravní letouny
(Development in Testing of Air Transport Aircraft Turbo Engines )
Bc. Filip Machálek Bachelors
Zařízení pro telemetrii dat z bezpilotního letounu pro měření kvality ovzduší
(Telemetry Equipment for Air Quality Maesurement UAV)
Ing. Jakub Závorka doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Analýza leteckých nehod
(Analysis of Air Accidents)
Ing. Nikol Tilečková doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Konstrukční návrh rámu a nástavby přípojného vozidla
(Design of Frame and Trailer Body)
Bc. Lukáš Kopečný Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení vybrané části pohonu silničního vozidla
(Design Solution of Selected Part of Road Vehicle Powertrain)
Bc. Patrik Richlý Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení vybrané skupiny silničního vozidla
(Design Solution of Selected Part of Road Vehicle)
Bc. Miroslav Orálek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Modelování odbavovacího procesu na letišti
(Modelling of Airport Check-in Process)
Ing. Anna Kovářová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Možnosti využití družicové navigace pro sledování pohybu UAS v reálném čase
(Possibility of Satellite Navigation System Using for UAS Tracking in Real Time)
Bc. Jakub Svoboda doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Návrh a částečná realizace konvertoplánu
(Design and Partial Implementation of Convertoplane)
Bc. Pavel Studenka doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Návrh kompozitního pracoviště v letecké údržbě
(Proposal of Composite Workplace in Air Maintenance)
Bc. Václav Rieger Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Masters
Návrh pohonu pásového dopravníku pro kolesové rýpadlo
(Engineering Design of Drive belt Conveyor for Wheel Excavator)
Bc. Pavel Koudela prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Návrh třídící linky štěrkopísku
(Proposal of Sorting Plant by Gravel Sand)
Bc. Jaroslav Stoklasa doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Optimalizace uchycení sedadel v osobních železničních vozech
(Seat Mounting Optimization in Passenger Raiway Vehicles)
Ing. Jakub Hrdina doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Osobní výtah s nosností 550 kg
(Passenger Elevator with Capacity of 550 kg)
Bc. Matěj Bordovský doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Posouzení zavedení letecké linky na letiště Leoše Janáčka Ostrava
(Assessment of Implementation of Airline to Leoš Janáček Airport Ostrava)
Bc. Matěj Bartoněk doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Použití simulátoru pro přípravu strojvedoucích
(Simulator Using for Training of Train Drivers)
Bc. Dušan Raab Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Řízení leteckého bezpilotního prostředku
(Management of UAS)
Bc. Marek Zajda doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Stanovení spolehlivostních charakteristik a nákladů LCC sanitárního modulu pro vozidla
(Determination of Reliability Characteristics and LCC of Vehicle Sanitary Module)
Bc. Matěj Frydrych doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Tvorba informačního systému leteckého provozovatele
( Creation of Information System of Air Operator)
Bc. Aleš Stuchlík doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Údržbový systém letounů Cirrus SR22
(Maintenance System of SR22 Cirrus Airplane)
Bc. Václav Novák doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Verifikace optimality oběhů příměstských elektrických jednotek
(Verification of Electric Multiple Units Scheduling)
Ing. Břetislav Marosz doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Výběr letounu pro nízkonákladového dopravce s využitím metod vícekriteriálního rozhodování
(Choice of Airplane for Low-cost Carrier Using Methods of Multi-criteria Decision)
Ing. David Klasa doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Výukový program na glass cockpit letadla
(Tutorial on Glass Cockpit Aircraft)
Bc. Kristýna Lešenarová doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Založení provozovatele odbavení letadel
(Establishment of Aircraft Handling Operator)
Ing. Ondřej Bzonek Ing. Michal Červinka, Ph.D. Masters
Zařízení k manipulaci s licími pánvemi
(Equipment for Handling Ladles)
Bc. Rudolf Ruttkay prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Zástavba leteckého meteoradaru na pozemní stanoviště
(Installation of the Meteo-radar on Ground Station)
Bc. Jan Bojko doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters

2014/2015

Title Name of student Supervisor Type
Aplikace optimalizačních metod v letecké dopravě
(Application of Optimization Methods in Air Transport)
Bc. Vladimíra Boorová doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Cyklická údržba letounu Cessna 172
(Regular Maintenance of Cessna 172 Aircraft)
Bc. Jakub Novák Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Experimentální ověření vybraných dynamických vlastností osobních automobilů
(Experimental Evaluation of Selected Vehicle Characteristics)
Bc. Jiří Sklenář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Historie údržby letadel
(History of Aircraft Maintenance)
Bc. Patrik Pavel Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Konstrukce malého mobilního pásového dopravníku
(Design of Small Mobile Belt Conveyor)
Bc. Tomáš Kašpárek doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Konstrukce malého mobilního válečkového dopravníku
(Design of a Small Mobile Roller Conveyor)
Bc. Ing. Pavel Horňák doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Konstrukce mobilního výukového korečkového dopravníku
(Design of Learning Bucket Conveyor)
Ing. Václav Kahánek doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Letištní poplatky placené leteckými dopravci - komparace kalkulačních přístupů ve vybraných státech
(Airport Taxes and Fees Paid by Air Companies - Comparation of Existing Approaches for selected states)
Bc. Pavla Krupníková doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Logistický systém zásobování náhradními díly u provozovatele údržby letadel
(Logistic System of Spare Parts Supplying for Aircraft Maintenance Operators)
Jakub Dohnal Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Návrh kinematického uspořádání závěsů kol vozidla Formula Student
(Design of Kinematic Arrangement of Wheel Suspension of Student Formula Car)
Bc. Tomáš Pasterňák Ing. Tibor Kállai Bachelors
Návrh parametrů brzdícího vozu pro vlečkový provoz
(Parameters Proposal of Braking Vehicle for Siding Operation )
Ing. Radek Řehák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Optimalizace režimu doplňování pohonných hmot do letadel
(Optimization of Aircraft Refueling Process)
Ing. Ondřej Musil Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Ověření brzdných vlastností vybraných osobních automobilů
(Evaluation of Breaking of Selected Vehicles)
Bc. Jan Šindel Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Ovlivnění ekonomiky spotřeby paliva leteckých dopravců pomocí parametru "Cost Index"
(Influence of "Cost Index" Parameter on Air Operators Fuel Consumption Economy)
Matúš Mačej Ing. Jiří Hořínka Bachelors
Pásový vynášeč
(Belt Feeder)
Bc. Marek Kossányi prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Podavač prachového uhlí
(Feeder of Coal Dust)
Ing. Jan Diviš prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Porovnání vybraných technických a ekonomických parametrů osobních vozidel
(Comparison of Selected Technical and Economic Parameters of Passenger Cars)
Martin Smolík doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Posouzení změny součinitele adheze u plášťů určených pro měkké povrchy
(Assessment of Tires Adhesion Changes Designed for Soft Surfaces)
Bc. Jiří Tihelka Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Použití lokačních dynamických systémů pro sledování pohybu železničních vozidel
(Dynamic Location Systems Using for Railway Vehicles Tracking)
Bc. Vojtěch Janoš Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Systémy nákupu letenek
(Air Ticket Purchase Systems)
Daniel Poncza Ing. Jakub Vítek Bachelors
Výukový program na systém Garmin 1000
(Tutorial of Garmin 1000 Flight Management System)
Martin Krusberský doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Výukový řez spalovacího motoru
(Cut of Internal Combustion Engine for Learning Requirements)
Bc. Šimon Kristen Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Bachelors
Výukový systém předmětu Navigace III
(Educational System of Subject Navigation III )
Ing. Denisa Kupková doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Výukový systém předmětu Plánování a provádění letů
(Educational System of Subject Flight Planning and Monitoring)
Bc. Marián Srníček doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Zpracování přímo řazené převodovky jako výukové pomůcky
(Solution of Gearbox as Teaching Equipment)
Bc. Patrik Goetze Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Zpracování samočinné převodovky jako výukové pomůcky
(Solution of Automatic Gearbox as Teaching Equipment)
Ing. Radek Krčmář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Analýza nákladů na vlastnictví nákladního vozidla vybrané řady
(Analysis of Ownership Costs for Selected Type of Trucks)
Bc. Kamil Sikora doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Dynamické vlastnosti a charakteristiky vybraného vozidla
(Dynamic Characteristics of Selected Vehicle)
Bc. Zdeněk Vaculík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Jednotný postup odbavování cestujících na letištích v rámci Schengenského prostoru
(Unified Procedure of Air Passenger Check-In at Airports within Schengen Area)
Ing. Jakub Jakůbek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Jízdní odpor nákladních vlaků
(Driving Resistance of Freight Trains)
Ing. Tomáš Růžička Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Koncepční návrh a konstrukční řešení UAV s využitím nosné plochy kruhového půdorysu
(Conceptual Design and Construction of UAV Using Circular Wing Design)
Ing. Martin Svoboda Masters
Konstrukční řešení vybraných celků vozidla
(Design of Selected Vehicle Nods)
Ing. Jakub Machálek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Letecká doprava nebezpečného zboží v podmínkách firmy DHL Express Ostrava
(Dangerous Goods Air Transport in Conditions of DHL Express Ostrava Company)
Bc. Petr Michálek Ing. Jakub Vítek Masters
Mobilní pásový dopravník využívaný v chovných farmách
(Mobile Belt Conveyor Used in Stock Farm)
Bc. Rostislav Kašný doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Modelování obsluhy komunikačních a záznamových systémů hnacích kolejových vozidel
(Operation Modeling of Communication and Recording Systems of Driving Rail Vehicles )
Bc. Martin Mikéska Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Napínací vozík eskalátoru
(Stretching Device of the Escalator)
Bc. Zdeněk Takács doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Návrh brzdového systému tramvaje
(Design of Tram Brake System )
Bc. Martin Kapoun doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh jednoválcového pístového spalovacího motoru
(Design of Single-Cylinder Internal Combustion Engine)
Bc. Vladimír Ferianc Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Návrh koncepce elektrické trakční jednotky
(Design of Electric Traction Units Conception)
Ing. Petr Černušek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh na zlepšení efektivnosti využití Letiště Leoše Janáčka Ostrava z hlediska přepravy nákladu
(Proposal to Improve Effectiveness of Leoš Janáček Airport Ostrava in Terms of Cargo)
Bc. Tadeáš Michalka doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Návrh nejvhodnějšího složení vozidlového parku dopravního podniku
(Proposal for Composition of Vehicle Fleet of Transport Company)
Bc. Jaromír Neussar Masters
Návrh rozvoje letecké společnosti Travel Service a. s.
(The proposal for Development of Travel Service Airline)
Bc. Jan Břežný doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Návrh tlakotěsného vozu
(Design of Passenger Car Pressure-Tight Body)
Bc. Marek Tomáš doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh úpravy sacích a výfukových kanálů spalovacího motoru
(Design of Intake and Exhaust Ports Modification of Internal Combustion Engine)
Bc. Martin Paleta Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Návrh uspořádání bezpečnostního ochranného rámu závodního automobilu
(Design of Race Car Rollcage)
Bc. Lukáš Zindler Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Návrh zavěšení předního kola soutěžního vozidla Škoda Favorit sk. A
(Design Front Suspension of Rally Car Škoda Favorit Gr. A)
Bc. Petr Sklenář Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh zkoušek spolehlivosti pro vybraný konstrukční uzel silničního vozidla
(Proposal of Reliability Tests of Road Vehicle Selected Construction Node )
Bc. Petr Weiss doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh změny metodiky měření emisí vznětových motorů
(Proposal of Methodology Change of Measuring Emissions of Diesel Engines)
Bc. Karel Lolek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Opatření v letecké dopravě v souvislosti s šířením epidemie viróz s vysokým smrtícím potenciálem
(Measurements in Air Transport Relating to Spreading of Fatal Potential Virosis Plague)
Bc. Lukáš Maslaňák Ing. Jakub Vítek Masters
Optimalizace dopravy paliva pomocí šnekového dopravníku
(Optimization of Fuel Transport by Screw Conveyor)
Bc. Michal Urbanec doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Optimalizace veřejné dopravy Rýmařovska
(Optimization of Public Transport Network in the Rýmařov Micro Region )
Bc. Kateřina Lašáková doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Pásový odlučovač kovů pro využití v pásové dopravě energetického uhlí
(Tracked Metal Separator Using for Conveyor Transport of Energy Coal)
Bc. Ondřej Ščudla doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Poháněná válečková trať pro dopravu a manipulaci se svitky drátů
(Driven Roller Conveyor for Transport and Handling of Wire Coils)
Ing. Tomáš Bora doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Redukce hmotnosti podvozkových součástí závodního motocyklu BLATA B1 Origami
(Weight Reduction of Chassis Parts Blata Origami B1 Racing Motorcycle )
Bc. Tomáš Hinze Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Rekonstrukce zásobníku paliva
( Reconstruction of Fuel Silo)
Bc. Jiří Bryndač prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Reverzní pásový dopravník pro dopravu energetického uhlí
(Reversible Belt Conveyor for Energy Coal Transportation )
Ing. Aleš Zahradník doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Revitalizace letadlového parku ČSA, a.s.
(Revitalization of CSA Fleet)
Ing. Martina Kufová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Shrnovač pásového dopravníku
(Rake of Belt Conveyor )
Bc. František Žilka doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Tvorba destinačního portfolia leteckého dopravce
(Destination Portfolio of Air Company Creating)
Ing. Tomasz Jelen doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Úprava a doplnění konstrukce UAS se záporným šípem
(Treatment and Completion of Negative Sweep UAS Construction)
Ing. Erik Solař doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Vícekriteriální rozhodování při výběru vhodného typu těžkého nákladního automobilu pro vybrané zákazníky
(Methods of Multi-Criteria Decision for Selection the Type of Heavy Goods Vehicle for Selected Customers)
Bc. Dominik Malý doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Výběr vhodného silničního vozidla pro zimní údržbu
(Selection of a Suitable Road Vehicles for Winter Maintenance)
Bc. Ludvík Kapusta doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Založení a provozování malého leteckého provozovatele aerotaxi z ekonomického hlediska
(Creation and Operation of Small Air Operator from Economical Point of View)
Ing. Ilona Böhmová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Zvyšování kvality a bezpečnosti výcviku PPL prostřednictvím využití simulátorů
(Enhancing of PPL Training Quality and Safety by Flight Simulator Utilization)
Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Masters
Verifikace a validace DEM modelů sypkých hmot v aplikaci na korečkové elevátory a možnosti řešení reálné aplikace v praxi
(The Verification and Validation of DEM Models of the Bulk Materials in the application for the bucket elevators and the possible solutions in practice)
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Doctoral
Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech
(Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech)
Ing. Aleš Procházka, Ph.D. prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Doctoral

2013/2014

Title Name of student Supervisor Type
Ideový návrh přestavby tramvaje T3 na nákladní tramvaj
(Conceptual Design of T3 Tram Conversion to Cargo Tram)
Ing. Jakub Hrdina Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Konstrukce draku bezpilotního prostředku pro měření parametrů přízemní vrstvy atmosféry
(Design of UAV Airframe Structure for Measuring Parameters of the Atmosphere Ground Layer )
Bc. Kristýna Lešenarová Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Bachelors
Kvalitativní analýza rizik formule SAE
(Qualitative Risk Analysis of SAE Formula )
Jan Ogrocki doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Měření parametrů přízemní vrstvy atmosféry pro hodnocení kvality ovzduší s využitím leteckých bezpilotních prostředků
(Measurement of Atmosphere Ground Layer Parameters for Air Quality Assessment by UAV Utilization)
Bc. Tomáš Zavacký doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Metodika tvorby příručky teoretické výcvikové organizace dle předpisu Part ORA
(Methodology of Theoretical Training Organization Manual Formulation by the Part ORA Aviation Regulation)
Ing. David Klasa doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Návrh a konstrukce řízení bezpilotního prostředku pro měření parametrů přízemní vrstvy atmosféry
(Proposal and Controll Design of an UAV for Measuring Parameters of the Atmosphere Ground Layer)
Bc. Jan Bojko doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Návrh multifunkčního volantu vozu Formula Student
(Design of Formula Student Multifunction Steering Wheel)
Ing. Kristýna Juříková Kutiová Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku firmy
(Vehicle Fleet Renewal Design of Transport Company)
Bc. Patrik Šigut Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Návrh převodových poměrů převodovky automobilu
(Design of Vehicle Gearbox Gear Ratios)
Bc. Martin Sedlář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Posouzení provozní spolehlivosti a nákladů na údržbu elektrobusu SOR
(Assesment of Reliability and Maintenance Costs of Electrobus SOR)
Bc. Matěj Frydrych doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Stanovení optimální doby pro vyřazení nákladního vozidla ve vybrané firmě
(Determination of Optimal Time for Truck Elimination in Selected Company)
Bc. Tomáš Morcinek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Telemetrie bezpilotního prostředku pro měření parametrů přízemní vrstvy atmosféry
(UAV Telemetry for Measuring of Atmosphere Ground Layer Parameters )
Bc. Aleš Stuchlík doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Těsnící uzávěr zásobníku
(Sealing Discharge of a Silo)
Bc. Matěj Bordovský prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Výukový program předmětu - Zabezpečovací technika 1
(Tutorial Course - Aviation Safety Technology 1)
Bc. Marek Zajda doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Výukový program zaměřený na problematiku „Informační systémy“ dle ATA 46
(Tutorial Focuses on the Issue of "Information Systems" According to ATA 46)
Bc. Václav Novák Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Výukový program zaměřený na problematiku „Integrované modulové avioniky“ dle ATA 42
(Tutorial Focuses on the Issue of "Integrated Modular Avionics" According to ATA 42)
Bc. Ivo Vaňák Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Výukový program zaměřený na problematiku „Palubní systémy“ dle ATA 44
(Tutorial Focuses on the Issue of "Cabin Systems" According to ATA 44)
Ing. Ondřej Bzonek Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálních plánů
(Analysis of New Software Designated for Control Plan Design)
Ing. Adam Gassmann doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Analýza odporu vzduchu vybraného kolejového vozidla
(Analysis of Air Resistance of Selected Railway Stock)
Ing. Aleš Vilam Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Analýza vlivu úprav pístového spalovacího motoru na jeho charakteristiky
(Analysis of Modification Effects of a Combustion Engine to Its Characteristics)
Ing. Martin Šimek Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Masters
Analýza vybraných problémů logistického zajištění závodního týmu
(Analysis of Selected Problems of Logistics of a Racing Team)
Ing. Lenka Beranová Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Aplikace vícekriteriálního rozhodování k výběru vhodného letounu pro obchodní cestující
(Application of Multi-criteria Decision Making to Select the Aircraft for Business Travelers)
Ing. Nela Vávrová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Aplikace vícekriteriálního rozhodování při výběru vhodného letadla pro vybrané zákazníky
(Application of Multi-criteria Decision Making by the Aircraft Selecting for Selected Customers)
Ing. Marek Sassik doc. Ing. Vladimír Tichavský, CSc. Masters
Bezpečnostní management v letectví – analýza nebezpečných situací za letu
(Safety Management in Aviation - Analysis of Dangerous Situations in Flight)
Ing. David Tučapský doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Citlivostní analýza oteplení spojky vozidla
(Sensitivity Analysis of Vehicle Clutch Warming )
Ing. Radek Chmelař Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů v podmínkách Městského dopravního podniku Opava
(Time Coordination of Public Transport Connections in Opava City)
Ing. Jan Martinik doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Dávkovací dopravník
(Feeding Conveyor)
Ing. Tomáš Kaňa prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Dynamické vlastnosti Formule SAE
(Dynamic Characteristics of Formula SAE)
Ing. Jiří Galvas Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Dynamika pohybu závodního automobilu a volba jízdní stopy
(Dynamics of a Racing Car Motion and Ideal Racing Line )
Ing. Lukáš Pavelka Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Kapacitní posouzení terminálu Paskov
(Terminal Paskov Capacity Assesment)
Ing. Martin Hradil doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Konkurence v letecké dopravě
(Competition in Air Transport )
Ing. Zlata Wojnarová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Kvalitativní analýza rizik formule SAE
(Qualitative Risk Analysis of Formula SAE)
Ing. Petr Bolatzký doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Laboratoř leteckých simulátorů - postup instalace leteckého simulátoru v nových prostorách
(Aviation Simulators Laboratory - Procedure for the Fly Simulator New Site Installation)
Ing. Tomáš Tyrala doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Manipulátor ISO kontejnerů s točnicí
(Manipulator of ISO Containers with an Axial Rotation)
Ing. Jiří Bobok doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Metody snižování vnější zátěže leteckých dopravců
(Methods of Reducing of the External Air Carrier Cost)
Ing. Kateřina Němcová Ing. Jiří Hořínka Masters
Model nákladů životního cyklu pro kolejové vozidlo
(Life Cycle Costs Model for Rolling Stock)
Ing. Pavel Vosáhlo Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Modely pro řízení světelných křižovatek
(Models of Signal Controlled Intersections )
Bc. Pavel Petráš doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Možnosti uplatnění funkční skupiny UAV pro evropský trh
(Posibilities of Use of UAV Operational Group on Europian Market)
Ing. Vojtěch Svoboda Ing. Jakub Vítek Masters
Možnosti využití GPS technologie pro sledování pohybu letadel za letu
(Possibilities of Using of the GPS Technology for Tracking of Aircraft in Flight )
Ing. Jiří Hrabinec doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Návrh a optimalizace držáku sloupku řízení pro soutěžní vůz
(Design and Optimalization of a Racing Car’s Steering Column )
Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D. Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh a uložení diferenciálu a hnacích hřídelů Formule SAE
(Design and Suspension of Formula SAE Axle Differential and Drive Shafts )
Ing. Jan Horák Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh brzdového systému Formule SAE
(Design of Formula SAE Brake System)
Ing. Pavel Němeček Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh experimentu pro výzkum problematiky LČ na letovém simulátoru - problematika CRM
(Design of an Experiment for HF Research by Means of Flight Simulator - the Issue of CRM)
Ing. Tomáš Staš doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Návrh experimentu pro výzkum problematiky LČ na letovém simulátoru - problematika únavy
(Design of an Experiment for HF Research by Means of Flight Simulator - the Issue of Fatigue)
Ing. Petra Zbořilová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Návrh experimentu pro výzkum problematiky LČ pomocí letovém simulátoru - problematika MCC
(Design of an Experiment for HF Research by Means of Flight Simulator - the Issue of MCC)
Ing. Jaroslav Dalloš doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Návrh jeřábu savky
(Design for Draft Tube Crane)
Bc. Petr Mrázek prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Návrh nízkopodlažní modifikace řídicího vozu
(Proposal for Low-Floor Modification to Steering Car)
Ing. Radim Polcer Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh pohonu hřeblového dopravníku pro velké výkony
(Design of Scraper Conveyor Drive for High - Performance)
Ing. Pavel Hellebrand doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Návrh předních závěsů kol vozu Formula Student
(Design of Front Wheel Suspension of Student Formula Car )
Ing. Tibor Kállai Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Masters
Návrh zkoušek spolehlivosti formule SAE
(Testing Proposal Reliability of Formula SAE)
Ing. Jan Šťáva doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh změn dopravní obslužnosti po vybudování tramvajové trati Ostrava Pustkovec – Ostrava Poruba VIII. obvod
(Design of Changes in Public Transport after Tram Track Building of Ostrava Pustkovec - Ostrava Poruba, VIII. district)
Bc. Jan Fedor doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace balíkového doručování v obvodu depa České pošty Opava
(Optimization of Parcel Delivering for Czech Post Depot in Opava)
Ing. Denisa Lyduchová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace letového řádu charterového dopravce
(Timetable Optimization for Charter Air Transport Company)
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace oběhů hnacích vozidel
(Optimization of Vehicle Scheduling)
Ing. Juraj Zelina doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace provozních výkonů dopravce z hlediska jejich zajišťování externími subjekty
(Optimizing of Operating Performance Ratio in Relation to External Subjects)
Ing. Karel Golc doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Podlahový sběrný systém
(Floor Pick up System)
Ing. František Zádrapa prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Technoogická linka výroby směsi popelovin
(Technological Line for Preparing a Mixture of Ashes)
Ing. Zuzana Blatoňová prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Válečková trať dopravní linky pro odmašťovací zařízení Dürr
(Roller Track of Conveyor Line for Dürr Degreasing Machine )
Bc. Martin Halíř prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Vlek bobové dráhy
(Rope Tow of Bobsleigh Track)
Ing. Jakub Žalčík doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Vliv bezpečnostních postupů a vybavení letišť na ekonomiku leteckých provozovatelů
(Impact of Safety Procedures and Airports Equipment on Air Operators Economy)
Ing. Kateřina Peterková Ing. Jiří Hořínka Masters
Výběr letounu pro přepravu cestujících ve vybrané destinaci
(Choice of an Aircraft for the Transportation of Passengers at the Selected Destination )
Ing. Ondřej Duda doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Výpočet a experimentální ověření vybraných charakteristik osobního automobilu
(Calculation and Experimental Verification of Selected Vehicle Characteristics)
Ing. David Pross Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Výukový program v rámci systému udržby letadel - modul EWIS
(Educational Program within the Aircraft Maintenance System - EWIS Module )
Ing. Ondřej Švácha doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Využití metod vícekriteriálního rozhodování pro výběr vhodných letounů pro zajištění přepravy nákladu
(Application of Methods of Multi-Criteria Decision for the Selection of Aircrafts for Cargo Transportation)
Ing. Tereza Waleczková doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Funkční bezpečnost vybraného systému silničního vozidla
(Functional safety of selected road vehicle system)
Ing. Michal Richtář, Ph.D. doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Doctoral
Management řízení skupiny malých UA při provádění společných pátracích a monitorovacích úkolů
(Management of a small UA group during the common search and monitoring tasks performance)
Ing. Vladimír Michalík doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Doctoral
Mathematical Modelling for Hub and Spoke Technology
(Mathematical Modelling for Hub and Spoke Technology)
Ing. Alessandra Grosso prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Doctoral
Model multilateračního systému pro řízení letového provozu v ČR
(Model of the multilateration system for ATC in the Czech Republic)
Ing. Marcela Ujcová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Doctoral
Multikriteriální optimalizace struktury distribučních systémů
(Multi-Criteria Optimization of the Structure of Distribution Systems)
Ing. Martin Ivan prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Doctoral
Optimalizace dopravního plánování v kontextu uzemního plánování
(Optimization of transport planning in the context of urban planning)
Ing. Zuzana Švédová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Doctoral
Optimalizace přidělování nástupištních hran
(Optimization of platform allocation)
Ing. Michal Krempl, Ph.D. doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, Ph.D. Doctoral
Simulace (DEM) pohybu partikulární hmoty ve šnekovém dopravníku v aplikaci na konstrukci svislého šneku
(Motion simulation (DEM) of particulate matter in the screw conveyor in the construction of vertical screw)
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Doctoral
Simulace pohybu partikulární hmoty v zásobníku v aplikaci na konstrukci modelu zásobníku
(Particulate material movement simulation in silo in the applications for construction of silo model)
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Doctoral
Tvorba integrovaného dopravního systému na Frýdecko - Místecku
(Creation of an integrated transport system in Frýdek - Místek region)
Ing. Jan Širc doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Doctoral

2012/2013

Title Name of student Supervisor Type
Aktuální a předpokládaný budoucí vývoj tzv. "národních leteckých dopravců" na příkladu ČSA
(Current and Assumed Future Development of So-Called "National Carriers" on Example of CSA)
Ing. Martina Kufová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Aktuální stav a předpokládaný vývoj technologii pro výrobu dopravních letounů
(Current and Future Technology Development in Aircraft Production)
Ing. Tomasz Jelen Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Bodový tah 1000 kg
(Spot Pull: 1000 kg)
Ing. Tomáš Bora prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Brzdové systémy automobilů a měření jejich parametrů
(Automobile Brake Systems and Measuring of Their Parameters)
Bc. Vladimír Ferianc Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Diagnostika přeplňovaných motorů
(Diagnostics of Turbocharged Engines)
Bc. Lukáš Kopečný Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Doprava černého uhlí pro potřeby koksovny pomocí pásového dopravníku, včetně návrhu shazovacího vozu
(Transportation of Coal for Coking Plant Needs by Belt Conveyor Including Tripper Car Design)
Bc. Rudolf Ruttkay Ing. Jaroslav Kryštof Bachelors
Dopravní zařízení pro tryskací stroje
(Transport Equipment of Blast Machines)
Bc. Jiří Spurný prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Ekonomický aspekt řešení monitorovacího systému pomocí UAS
(Economical Aspect of Monitoring System Using UAS)
Ing. Matěj Šípka doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Epizody s omezením letového provozu v souvislosti s erupci vulkánu na Islandu
(Episodes with Air Traffic Restrictions in Connection with Eruption of Volcano in Iceland)
Bc. Markéta Pavelková doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Experimentální porovnání křídla klasické koncepce a křídla kruhového půdorysu
(Experimental Comparison of Conventional Wing and Circular Design Wing)
Ing. Martin Svoboda Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Bachelors
Fyzikální model letiště
(Physical Model of Airport)
Bc. Lukáš Bosák doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Historický vývoj řízení letového provozu v ČR
(Historical Development of Air Traffic Management in the Czech Republic)
Bc. Tereza Dombaiová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Hodnocení vlivu smogových epizod na Ostravsku na provoz letiště Leoše Janáčka
(Assessing of Smog Episodes Impact in Ostrava Region on Ostrava Leoš Janáček Airport Oeration)
Bc. Marek Pavlán doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh motocyklové stupačky
(Construction Design of Motorcycle Footboard)
Bc. Ivana Balarynová Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Lehký dopravník pro biomasu
(Light Conveyor for Biomass)
Bc. Jiří Bryndač prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Manipulační dopravník v průtažné mycí lince osobních automobilů
(Car Wash Handling Conveyor)
Bc. Michal Urbanec doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Matematické modelování pístových spalovacích motorů
(Mathematical Modeling of Internal Combustion Engines)
Bc. Martin Paleta Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Měření emisí a komprese zážehového spalovacího motoru
(Measuring of Emissions and Compression of Internal Combustion Engine)
Bc. Dominik Malý Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Metodika postupu pro certifikaci letounu kategorie ULL
(Procedure Proposal for ULA Category Aircraft Certification)
Bc. Václav Čabala Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Metody měření vysokotlakých indikací pístových spalovacích motorů
(Methods of Measurement of Internal Combustion Engines High-Pressure Indications)
Ing. Jakub Machálek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Modelování znečišťování ovzduší leteckou dopravou
(Modeling of Air Pollution by Air Transport)
Bc. Renáta Havránková doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Bachelors
Možnosti použití hybridního pohonu u kolejových motorových vozů
(Possibilities of Hybrid Drive Application for Rail Motor Carriage)
Bc. Jakub Stavianis Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh a realizace UAV se záporným šípem
(Design and Implementation of UAV with Negative Arrow Wings)
Ing. Erik Solař doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Návrh systému údržby vybraného celku vozidla MHD
(Design of Maintenance System of Selected Public Transport Vehicle Unit)
Bc. Dalibor Giláni doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Návrh UAV s kolmým startem typu křídlo
(Design of Wing- type UAV with Vertical Launch)
Bc. Pavel Studenka doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Pásový dopravník skládkového stroje
(Belt Conveyor of Waste Disposal Machinery)
Bc. Zbyněk Velart doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Porovnání parametrů autobusů pro MHD v Opavě
(Comparison of Parameters of Buses for Public Transport in Opava Town)
Bc. Petr Weiss doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Porovnání spolehlivosti spalovacích motorů osobního automobilu
(Comparing the Reliability of Internal Combustion Vehicles Engines )
Bc. Kamil Sikora doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Posouzení energetiky provozu na traťovém úseku po jeho elektrifikaci
(Assessment of Energy Consumption on Rail Segment after its Electrification )
Bc. Martin Lacman Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Posouzení vlivu akčních členů na emisní hodnoty zážehových motorů
(Impact Assessment of Actuators on Emissions of Gasoline Engines)
Bc. Lukáš Zindler Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Použití nových materiálů při výrobě moderních dopravních letounů
(Utilization of New Materials by Producing of Modern Transport Aircrafts)
Bc. Petr Michálek Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Praktický výcvik technika údržby letadel v kompozitové dílně
(Practical Training of Aviation MaintenanceTechnician in Composite Workshop)
Bc. Roman Bambušek Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Praktikum z údržby letadel 1 - výukový program pro 1. část předmětu
(Aircraft Maintenance Practicum 1 - Tutorial for 1st Part of Subject)
Bc. Patrik Uher Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Praktikum z údržby letadel - výukový program pro 2. část předmětu
(Aircraft Maintenance Practicum - Tutorial for 2nd Part of Subject)
Bc. Jan Břežný Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Praktikum z údržby letadel - výukový program pro 3. část předmětu
(Aircraft Maintenance Practicum - Tutorial for 3rd Part of Course)
Bc. Václav Rieger Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Problematika vzniku a provozování startovacích ploch pro SLZ
(Creation and Operation of Sport Aviation Apparatuses Launching Areas Issue)
Ing. Ilona Böhmová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Provozní charakteristiky pozemních lanovek
(Operating Characteristics of Funicular Railways)
Bc. Tomáš Kučera Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Přístrojové vybavení letadel 1 - výukový program předmětu
(Aircraft Instrumentation 1 - Tutorial Article)
Bc. Kateřina Lašáková doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Přístrojové vybavení letadel - výukový program předmětu
(Aircraft Instrumentation Equipment - Tutorial Subject )
Bc. Lukáš Maslaňák doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Renovace a modernizace motocyklu
(Renovation and Modernization of Motorcycle)
Bc. Tomáš Hinze Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Snímače malých frekvencí a malých amplitud
(Sensors of Small Frequencies and Small Amplitudes)
Bc. Tomáš Přeček doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Současnost a budoucnost low-cost modelu v letecké dopravě
(Present and Future of Air Transport Low-Cost Business Model )
Bc. Daniel Jarnot doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Strategie plánování údržby dopravních letounů
(Strategy for Maintenance Planning of Transport Aircraft)
Bc. David Bilík Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Technická a technologická analýza možnosti prodloužení vozebního ramene souprav Pendolino o úsek Žilina - Košice
(Traffic Extension Possibility of Pendolino Trains for Route Section Žilina - Košice - Technical and Technological Analysis)
Bc. Marek Tomáš doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Trendy v oblasti systémové bezpečnosti všeobecného letectví v ČR na základě vyšetřování LN a LI
(Trends in General Aviation Safety in the Czech Republic Based on Aircraft´s Accidents and Incidents Investigations)
Bc. Tadeáš Michalka doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Úprava osobních automobilů na E85
(Modifying of Vehicles on E85)
Bc. Zdeněk Vaculík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Vizualizace funkcí zařízení brzdy kolejových vozidel
(Visualization of Rolling Stock Brakes Equipment Functions)
Bc. Martin Kapoun Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Vliv parametrů nasávaného vzduchu na vybrané vozidlové charakteristiky
(Influence of Intake Air Parameters to Selected Vehicle Characteristics)
Bc. Patrik Toman Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Vliv zavedení leteckého předpisu Part ORA na fungování leteckých výcvikových organizací
(Effect of Introduction of Part ORA Aviation Regulation on Aviation Training Organization´s Operation)
Ing. Jakub Jakůbek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Vratná stanice pásového dopravníku s napínáním
(Turn-Aaround Terminal of Belt Conveyor with Stress Unit)
Bc. Zdeněk Takács doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Využití simulátoru vlaku pro výuku studentů
(Using of Train Simulator to Students' Learning)
Ing. Tomáš Růžička Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Vývoj a současný legislativní rámec ATM/CNS
(Development and Current Legislative Framework for ATM / CNS)
Ing. Nikol Tilečková doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Vývoj bezpečnostních opatření na regionálních letištích
(Security Measures Development on Regional Airports)
Bc. Radim Stibůrek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Vývoj používání materiálů pro letadlové konstrukce
(Development of Use of Materials for Aircraft Structures)
Bc. Matěj Bartoněk doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Založení provozovatele letecké dopravy
(Foundation of Air Operator)
Bc. Jakub Výtisk Bachelors
Zážehový motor pro výuku spalovacích motorů
(Gasoline Engine for Internal Combustion Engines Learning )
Bc. Petr Sklenář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Změny v letecké legislativě ČR na základě implementace Nařízení ES č. 1178/2011
(Changes in Air Law of the Czech Republic According to Implementing of EC Regulation No. 1178/2011)
Bc. Robert Foldyna Bachelors
Aplikace zrychlených zkoušek spolehlivosti u závodních automobilů
(Aplication of Accelerated Life Testing for Racing Cars)
Ing. Vojtěch Mikulka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Avionický systém pro UAV
(UAV Avionics System)
Ing. Petr Plaček doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Bezpečnostní management v letectví - část letová
(Safety Management in Aviation - Flight - Based Part)
Ing. Tomáš Drobník doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Bezpečnostní management v letectví - část pozemní
(Safety Management in Aviation - Ground - Based Part)
Ing. Tino Kuskunis doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Bionika letu hmyzu
(Bionics of Insect Flight)
Ing. Adam Pálka Masters
Dislokace dopravních prostředků při obsluze požadavků v dopravní síti
(Vehicles Dislocation Operating Requirements in Transport Network)
Ing. Vladimír Huňař Ing. Michal Krempl, Ph.D. Masters
Dlouhý šnekový dopravník
(Long Screw Conveyor)
Ing. Martin Kučera prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Inerciální systémy pro UAV
(Inertial Systems for UAVs)
Ing. Jakub Jaroš doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Korečkový elevátor pro peletizační linku
(Bucket Elevator for Paletizing Line)
Ing. Břetislav Moša prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Modely pro optimalizaci pravidelných jízdních řádů linek s uzavřeným oběhovým režimem a jednobodovou časovou koordinací
(Periodic Timetable of Routes with Closed Scheduling Vehicles and Time Coordination in One Point Optimization Models)
Ing. Filip Lorenz, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh a pevnostní kontrola klikového mechanismu pro motor zvolené konstrukce
(Design and Strength Analysis of Chosen Engine Crank Mechanism )
Ing. Michal Čech Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh učební pomůcky - výpočetní metody ve spolehlivosti
(Design of Teaching Tool - Calculation Methods in Reliability)
Ing. Zuzana Galvasová doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh výfukového potrubí dvoudobého zážehového motoru
(Design of Two-Stroke Engine Exhaust Pipe)
Ing. Lukáš Bartusek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh zvedací nápravy pro nákladní automobil
(Design of Truck Lifting Axle )
Ing. Daniel Mamčář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Obnova letadlové techniky v podmínkách Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí
(Aircraft Renewal in Conditions of Frýdlant nad Ostravicí Aeroclub )
Ing. Lukáš Palica Masters
Odbavení letadel všeobecného letectví na Letišti Leoše Janáčka Ostrava
(Handling Services for General Aviation at Leoš Janáček Ostrava Airport)
Ing. Petr Koďousek Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Masters
Ověření parametrů spojky po zvýšení výkonu motoru
( Parameters Validation of Clutch after Diesel Engine Power Increase)
Ing. Karel Civín Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Potenciál rozvoje letecké dopravy ve spádové oblasti Letiště Ostrava
(The Potential of Air Transport Development in ​​Ostrava Airport Subregion)
Ing. Jiří Procházka Masters
Predikce polohy UAV
(Prediction of UAV Position)
Ing. Jakub Vítek doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Problematika začlenění elektrobusů do MHD
(Problematic of Electrobus Implementation in Urban Transport System)
Ing. Petr Kaplan Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Přestavba řídícího vozu Bfhpvee na motorový vůz nezávislé trakce pro max. rychlost 140 km/h
(Rebuilding of Bfhpvee Steering Carriage to Independent Traction Motor Carriage for max. 140 km/h Speed)
Bc. Petr Černohous Masters
Řešení kloubového spojení sběrného a porubového hřeblového dopravníku
(Joint Coupling Solution Between Armoured Face Conveyor and Collecting Scraper Conveyor)
Ing. Jaroslav Grabec doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Řešení veřejné dopravy mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm
(Solution of Public Transportation betwen Valašské Meziříčí and Rožnov pod Radhoštěm Towns)
Ing. David Berger Ing. Jan Širc Masters
Senzory pro vyhledávaní osob
(Sensors for Persons Searching )
Ing. Tomáš Szajna doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Simulace dynamického řízení světelně řízené křižovatky
(Dynamic Controlling Simulation of Light Controlled Crossroad)
Bc. Lukáš Mýdlo doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Simulace světelně řízené okružní křižovatky
(Simulation of Light Controlled Roundabout)
Bc. Ondřej Golasovský doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Svislý pásový dopravník typu Flexowell
(Vertical Belt Conveyor of Flexowell Type )
Ing. David Koza doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Systém pro podporu rozhodování při řízení drážního vozidla
(Decision Support System for Railway Vehicles Steering)
Ing. Jiří Jurášek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Trubkový řetězový dopravník v aplikaci na dopravu biohmoty
(Pipe Conveyor in Application with Biomass Transport )
Bc. Přemysl Hofírek prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Vliv parametrů paliv na emisní charakteristiky vozidla
(Influence of Fuel Parameters to Vehicle Emission)
Ing. Libor Klímek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Vliv únavy na výkonost dvoučlenných letových posádek
(Effect of Fatigue on Two-Men Flight Crew Performance)
Ing. Petr Tomášek Masters
Výpočetní simulační model spalovacího motoru historického závodního automobilu a jeho experimentální ověření
(Computational Simulation Model of Internal Combustion Engine of the Historic Racing Car and its Experimental Verification)
Ing. Pavel Šperlich Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Vypracování metodiky pro stanovení míry opotřebení nákladních vozů
(Elaboration of Methodology for Determining Rate of Wear of Freight Wagons)
Bc. Petr Puczok doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Využití genetických algoritmů při řešení problémů v dopravě
(Utilization of Genetic's Algorithmus for Transport Problems Solving )
Ing. Tomáš Rozbroj doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Využití metod multikriteriálního hodnocení při výběru silničních vozidel určených pro podzemní práce
(Application of Multi-Criteria Evaluation Method for Selection of Road vehicles Used for Underground Work)
Ing. Pavel Mojžíš doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Využití multilaterace jako letištního přehledového prostředku
(Multilateration as Utilization Airport of Surveillance System)
Ing. Robert Taichman doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Změny ve všeobecném letectví v souvislosti s implementací nové letecké legislativy EU
(Changes in General Aviation in Connection with Implementation of New EU Aviation Law)
Ing. Martin Kubáň Masters
Analýza provozu na pozemních komunikacích pomocí automatizovaného hodnocení videozáznamu
(Road traffic analysis using automated video assessment)
Ing. Pavel Zajíc, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Doctoral

2011/2012

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a ověřování reakčních dob řidiče silničního vozidla
(Analysis and Validation of Road Vehicle Drivers Reaction Time)
Ing. Jan Horák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza činnosti strojvedoucího při řízení hnacího vozidla
(Activity Analysis of Train Driver During Rolling Stock Control)
Bc. Jan Galia Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza konfliktních situací
(Analysis of Conflict Situations)
Ing. Adam Gassmann Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Bachelors
Analýza využití dopravních prostředků v dopravní firmě
(Analysis of Transport Means Utilization in Transport Company)
Tomáš Faigl doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Antikorózní úpravy povrchů leteckých konstrukcí
(Anti-corrosion Surface Treatment of Aircraft Structures)
Martina Tomčalová Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Aplikační možnosti simulátoru TL-410
(Application Possibilities of the TL- 410 Flight Simulator)
Bc. Petr Vavroš prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Detektory k odhalení kapalin, plastů a keramických předmětů u pasažérů
(Detectors to Detect Liquids, Plastics and Ceramic Objects for Passengers)
Ing. Ondřej Duda doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Digitální řešení přístrojové desky malého cvičného letounu
(Small Aircraft´s Digital Dashboard Solution)
Bc. Martin Ričani doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Dynamické charakteristiky vybraného vozidla
(Dynamic Characteristics of Selected Vehicle)
Ing. Jiří Galvas Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Emise leteckých turbínových motorů a možnosti jejich snižování s ohledem na životní prostředí
(Emissions of Aircraft Turbine Engines and Possibilities of Their Reduction with Respect to Environment)
Ing. Denisa Lyduchová Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Hlavní směry a odhady vývoje leteckého trhu regionálního letiště
(Guidelines and Estimates of Dvelopment of Air Market of Regional Airport)
Adam Pavlas Ing. David Schwarz Bachelors
Hodnocení reakcí strojvedoucího drážního vozidla
(Evaluation of Rail Vehicle Driver Reaction)
Bc. Martin Mikéska Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Hodnocení vstřikovacích sytémů vznětových motorů
(Assessment of Diesel Engine Injection Systems)
Bc. Karel Lolek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Konstrukční návrh adaptéru válcové zkušebny pro jednostopá vozidla
(Design of Dynamometer Adapter for Single-track Vehicle)
Ing. Lukáš Pavelka Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Kurz typového výcviku a typová zkouška pro letoun typu PS-28 Cruiser
(Type Training Course and Type Examen for PS-28 Cruiser Aircraft Type)
Ing. Ondřej Švácha Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Metodický postup založení letecké společnosti
(Methodology of Airlines Founding )
Ing. Zlata Wojnarová Ing. David Schwarz Bachelors
Modelování dopravních úloh s nelineárními účelovými funkcemi
(Transport Problems Modelling with Non-Linear Objective Functions)
David Pecháček doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Možnosti zavedení poptávkového dopravního systému v MHD
(Possibilities of Utilizing of Demand Transport System in Urban Transport)
Ing. Pavel Vosáhlo doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Náhradní způsob měření brzdných účinků na provozní ploše letiště
(Alternative Method of Measuring the Braking Actions on Airport Operation Area)
Ing. Kateřina Peterková Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Bachelors
Návrh dopravní obsluhy mezi Hlučínem a Ostravou s využitím trolejbusu s hybridním pohonem
(Proposition of Transport Service between Ostrava and Hlučín City by Trolleybus with Hybrid Drive)
Ing. Lenka Beranová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Návrh logistického zajištění pískového hospodářství vybrané provozní jednotky kolejových vozidel
(Design of the Sand Supply Logistic Solution for the Selected Railway Vehicle Depot)
Ing. Petr Černušek Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Návrh obnovy parku silničních vozidel vybrané firmy
(Vehicle Fleet Renewal in Selected Company)
Ing. Petr Bolatzký doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Návrh přesypu plovoucí pásové dopravy pro odtěžení štěrkopísku
(The System Design of the Transfer Point of a Floating Rubber Belt Conveyer Line for Ballast Mucking)
Bc. Vladislav Poledník doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh signálního plánu pro řízení provozu na vybrané křižovatce
(Signal Plan Proposal for Traffic Control on Chosen Crossroad)
Ing. Karel Golc doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Nouzové a odlehčovací brzdové systémy
(Retarders and Emergency Brake Systems)
Ing. David Pross Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Nové materiály pro stavbu letounů třetího tisíciletí
(New Materials for Aircraft Construction of Third Millennium)
Bc. Robert Mareček Ing. David Schwarz Bachelors
Nové trendy v konstrukci a využití vírníků
(New Trends in the Gyroplane´s Design and Utilization)
Ing. Marek Sassik Bachelors
Ochrana a systém zabezpečení objektů regionálního letiště
(Protecting and Building Security System of Regional Airports)
Bc. Markéta Koppeová prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Ochranný rám závodního automobilu
(Racing Car Rollcage)
Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D. Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Ověřování účinnosti brzdové soustavy vozidla
(Verification of Brake System Efficiency )
Ing. Radek Chmelař Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Popis algoritmu přenosu informací pro monitorování osob a území na dálku
(Description of the Algorithm for Information Transmission for the People and Area Remonte Monitoring)
Ing. Tomáš Staš doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Porovnání tříd dopravních letadel pro dopravu cestujících
(Comparing of Passenger Transport Aircraft Classes)
Ing. Nela Vávrová Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Bachelors
Porovnání tříd dopravných letadel pro dopravu nákladu
(Comparing of Cargo Transport Aircraft Classes)
Ing. Tereza Waleczková Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Bachelors
Porovnání vybraných nákladových položek a technických parametrů nákladních vozidel pro silniční dopravu
(Comparison of the Chosen Item Costs and Technical Parameters of Road Transportation Track Vehicles)
Ing. Martin Šimek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Posouzení možnosti využití lanových drah v městské dopravě
(Assessment of Possibility of Using of Ropeways in Urban Transport)
Ing. Radim Polcer doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Posouzení řešení interiéru kabiny letounu z ergonomického hlediska
(Assessment of Aircraft Cabin Interior Design from Ergonomic Point of View)
Ing. Jan Martinik doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Pracoviště údržby letadlových podvozkových kol pro údržbovou organizaci
(Workplace of Maintenance of Aircraft Landing Gear Wheels for Maintenance Organization)
Ing. Michal Podstawka, Ph.D. Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Program praktických cvičení studentů na letových simulátorech na bázi PC technologií
(Student´s Practical Training Programme on PC - Technology Based Flight Simulators)
Bc. Kamil Štolpa doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Provozní a ekonomické hodnocení MHD v Opavě
(Operational and Economic Evaluation of Public Transport in Opava City)
Bc. Tomáš Grusman doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Racionalizace práce skladu
(Operation of Storehouse Racionalization)
Eva Závodná prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Bachelors
Regionální letecká doprava v ČR
(Regional Air Transport in Czech republic)
Bc. Jakub Svoboda Bachelors
Řešení dopravní obsluhy průmyslové zóny Prostějov
(Solution of Transport Services of Prostejov Industrial Zone)
Ing. Jan Šťáva doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Řešení příručního skladu spotřebního materiálu při údržbě letadel
(Solving of Handy Storage of Supplies with Aircraft Maintenance)
Bc. Jakub Brejcha Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Řešení závěsu nápravy osobního automobilu
(Solution of Vehicle Axle Suspension)
Ing. Tibor Kállai Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Simulace tramvajové dopravy
(Tram Transport Simulation)
Ing. Martin Hradil doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Stabilita plovoucího dopravníku s koncovými plováky
(Stability of Floating Conveyer with End Floats)
Bc. Petr Lazecký doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Systém pro podporu rozhodování při plánování obsluhy požadavků manipulačních míst na vlečce společnosti Arcelor Mittal, a.s.
(Decision System when Planning the Service of Manipulation Places on the Arcelor Mittal, a.s. Company Factory Siding)
Ing. Juraj Zelina doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Systém uložení vnitřního vybavení letounu B 737
(Facilities for Organized Storage and Maintenance of the Interior Devices of the B-737 Aircraft)
Ing. Vojtěch Svoboda Bachelors
Systémy plánování v leteckých servisních společnostech
(Planning Systems in Aviation Service Companies)
Martin Ročeň doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Šnekový dopravník pro dopravu hnědouhelného prachu
(Screw Conveyor for Brown Coal Powder Transport)
Ing. Jiří Bobok prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Točna válečkového dopravníku
(Turntable of Roller Conveyor)
Ing. Jakub Žalčík doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Tvorba výukového materiálu pro údržbu zaměřeného na "Kontrolu údržby"
(Creating of Learning Materials for Maintenance Focused on the "Maintenance Inspection")
Ing. Petra Zbořilová Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Tvorba výukového materiálu pro údržbu zaměřeného na "Postupy pro modifikace"
(Creating of Educational Materials for Maintenance Focused on „Procedures for Modifications")
Ing. Jiří Hrabinec Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Tvorba výukového materiálu pro údržbu zaměřeného na "Řízení letadlových celků s omezenými lhůtami"
(Creation of Educational Materials for Maintenance Focused on "Management of Air Components with Limited Periods")
Bc. Petr Adamec Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Tvorba výukového materiálu pro údržbu zaměřeného na "Řízení údržby a zabezpečování jakosti"
(Creating of Educational Materials for Maintenance Focused on the "Management of Maintenance and Quality Guarantee")
Robin Kolek Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Uplatnění bionafty v dopravní organizaci
(Biodiesel Utilization in Transport Organization)
Ing. Aleš Vilam Bachelors
Vibrační podavač pro dopravu hnědého kusového uhlí
(Vibrating Feeder for Brown Coal Transport )
Ing. František Zádrapa prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Vnější ekonomická zátěž leteckých dopravců, analýza současného stavu a vlivu této zátěže na výkonnost leteckých dopravců v Evropě
(External Economic Burden of Aircraft Carriers - Analysis of Current Status and Influence of the Ballast on the Performance of Air Carriers in Europe)
Ing. Kateřina Němcová Bachelors
Výběr vhodného autobusu pro příměstskou dopravu
(Selection of Suitable Bus for Suburban Transport)
Ing. Pavel Němeček doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodného typu cvičného kluzáku pro základní a pokračovací výcvik
(Selection of Suitable Type of Trainer Glider for Basic and Advanced Training)
Ing. David Tučapský Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodného užitkového vozidla pro dopravní firmu
(Selection of Appropriate Commercial Vehicle for Transport Company)
Bc. Jaromír Neussar doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Vykládka a doprava biopaliva k technologiím ENET
(Unloading and Transport of Biofuels to ENET Technologies)
Ing. Zuzana Blatoňová prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Výukový program "Technické a technologické dokumentace servisu letadel"
(Tutorial "Technical and Technological Documentation for Aircraft Servicing")
Ing. Jaroslav Dalloš doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Výukový program „Electrical Wiring Interconnection System“
(Learning Program for Electrical Wiring Interconnection System)
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D. Bachelors
Zařízení ke stanovení součinitele tření lana na třecím kotouči
(Unit to Assignment of Ropes Friction Coefficient on Friction Plate)
Ing. Pavel Hellebrand doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Zkušební zařízení pro pohonné jednotky důlní dopravy
(Test Equipment for Drive Unitsof Mining Transport )
Ing. Tomáš Kaňa prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Bachelors
Analýza brzdového systému automobilu
(Vehicle Brake System Analysis)
Bc. Petr Maceček Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Hodnocení spolehlivosti a návrh změn v údržbě vozidla
(Evaluation of Reliability and Design Changes in Vehicle Maintenance)
Bc. František Rýznar doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Informační systém turbínového motoru
(Information System for Gas Turbine Engine)
Ing. Pavel Siegl prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Masters
Komparace výsledků simulace vybraných systémů hromadné obsluhy pomocí Petriho sítí
(Comparison of Simulation Outcomes Gained by Using Petri Nets for Selected Queueing Systems )
Bc. Petr Fus doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Komplexní řešení vybrané nehodové lokality
(Complex Solution of Selected Accident Site)
Bc. Jaroslav Kříž Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Masters
Koncepce inovace systému vyprazdňování korečkového dopravníku
(Conception of System Innovation of Bucket Conveyor Discharging)
Bc. Pavel Hluchník prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Konstrukce a řízení UAV typu křídlo
(Construction and Control of Wing Type UAV)
Bc. Michal Pernica doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Konstrukce UAV typu křídlo s elektropohonem
(Design of Wing Type UAV with Electric Power Plaint)
Bc. Martin Bičan doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Konstrukční řešení automobilové spojky
(Design of Vehicle Clutch)
Bc. Ondřej Dokoupil Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Měření a vyhodnocení výkonových charakteristik automobilu
(Measuring and Evaluating of Car's Performance Characteristics)
Bc. Jakub Sládek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Měření geometrie kotevních úchytů zádržných systémů automobilů
(Geometry Measuring of Vehicle Seat Belt Anchorage)
Bc. Pavel Horyna Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Model časové koordinace leteckých spojů na tranzitních letištích
(Time Coordination Air Connections Model on Transit Airports)
Ing. et Ing. Lucie Kuglerová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Modifikace regionální jednotky pro provoz ve střediscích zimních sportů
(Modification of Regional Units for Operations in Winter Sports Resorts)
Bc. David Zaoral Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh parametrů vozidlového parku a technologické základny provozu lesní železnice
(Rolling Stock Parameters and Technology Base Design of Forest Railway Operation)
Bc. Ondřej Kobliha Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh systému pro sledování odstavování vozidel v depu kolejových vozidel
(Design of System for Monitoring of Vehicles Shutdowning in the Depot)
Bc. Martin Kašný Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Odmrazování letadel
(De-icing of Aircraft)
Bc. Jakub Hanzlík Masters
Oprava podvozků elektrických hnacích kolejových vozidel
(Repair of Traction Railway Vehicles Bogies )
Bc. Jindřich Dokoupil Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Optimalizace oběhů vozidel MHD
(Scheduling Vehicles in Urban Mass Transport Optimization)
Bc. Tomáš Krupa doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace rozmístění stacionárních nabíjecích stanic pro elektrobusy v podmínkách Dopravního podniku Ostrava, a.s.
(Optimisation of Location of Stationary Recharging Stations for Electric Buses in the Conditions of Dopravní podnik Ostrava, a.s.)
Bc. Lukáš Heřman doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace svozu separovaného odpadu na Frýdecko – Místecku
(Separated Waste Collection Optimization in Frýdek – Místek Area)
Bc. Tomáš Hlavatý Ing. Jan Širc Masters
Optimalizace tvaru ojnice
(Connecting-rod Optimisation.)
Bc. Ondřej Závodný Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Podíl charterové dopravy z celkového provozu na regionálních letištích v ČR
(The Share of Charter Traffic of Total Traffic at Regional Airports in the Czech Republic)
Ing. Dominika Babicová Ing. David Schwarz Masters
Posouzení spolehlivosti vzduchové pružící soustavy autobusů
(Assessment of the Bus Air Suspension Systems Reliability)
Bc. Břetislav Zajíček doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Řešení příměstské autobusové dopravy ve vybrané oblasti
(Solution of Suburban Bus Transport Services in Selected Area)
Ing. Jitka Urcová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Simulace neřízené a světelně řízené křižovatky s využitím software Witness
(Sign-Controlled and Signal-Controlled Crossroad Simulation Using the Witness Software)
Bc. Bohuslav Zemánek doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Současný stav nízkonákladových společností na letištích ČR a vzájemné porovnání s letišti podobného typu v sousedních zemích
(Current Status of Low-cost Airlines at Airports CR and Confrontation with the Airports of Similar Type in Neighboring Countries)
Ing. Jan Kropjok Ing. David Schwarz Masters
Speciální pásový reversní vynášeč
(Special Belt Reverse Dischanger)
Bc. Jaromír Chobot prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Studie čtyřkolového terénního vozidla
(Study of Four-wheeled Terrain Vehicle)
Bc. Petr Mahdal Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Studie osobního automobilu pro městský provoz
(Feasibility Study of a City Ride Personal Car)
Bc. Roman Verbík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Širokopásmové družicové systémy - služby a aplikace v letecké dopravě
(Broadband Satellite Systems - Services and Applications in Air Traffic)
Bc. Hana Chudá prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Masters
Technické řešení modernizace letového simulátoru kategorie BIDT na bázi PC technologií - snímače biometrických dat
(Technical Solution to Modernize of the BIDT Category Flight Simulator Based on PC Technologies – Biometric Data Sensors)
Bc. Jan Pospíšil doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Technické řešení modernizace letového simulátoru kategorie BITD na bázi PC technologií – vizualizační systém
(Technical Solution to Modernize of the BIDT Category Flight Simulator Based on PC Technologies – Visualization System)
Ing. Rostislav Jiřičný doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Úprava zvedacího zařízení trubek vrtné soupravy LOC400
(Modifying of Pipe Lifting Device of LOC400 Drilling Rigs)
Ing. David Žurovec, Ph.D. prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Velkokapacitní hřeblový dopravník
(Mass-Large Drag Conveyor)
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D. prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Vynášecí pásový dopravník skladkového stroje
(Staging Belt Conveyor of Unloading Machine)
Bc. David Kříž doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Využití genetických algoritmů při řešení problémů silniční dopravy
(Genetical Algorithm for Road Transport Problems Applications)
Bc. Lukáš Pospěch doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Využití neuronových sítí při řešení problémů letecké dopravy
(Neural Networks Utilization for Solving of Air Transport Problems)
Bc. David Balhar doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Zavážecí skipové zařízení zásobníku
(Silo Loading Skip Equipment)
Ing. Jakub Siro doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Změny spolehlivostních charakteristik v závislosti na stáří vozidlel
(Changes of Reliability Characteristics Depending on Vehicles Age)
Bc. Michal Trčka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Modely pro koordinaci silně závislých světelných křižovatek
(Models for strongly dependent crossroads coordination)
Ing. Michal Turek, Ph.D. doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. Doctoral
Modely synchronizace systémů linek v MHD
(Models of synchronization systems lines in public transport)
Ing. Richard Turek doc. RNDr. Štefan Peško, CSc. Doctoral
Problematika řízení světelných křižovatek v podmínkách neurčitosti
(Problems of control traffic lights in conditions of uncertainty)
Ing. Michal Rusek prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. Doctoral
Řízení rozběhu mostového jeřábu s ohledem na kývání břemene
(Stepless speed control of overhead crane with reference to oscillating weight)
Ing. Pavel Vraník, Ph.D. doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Doctoral
Síťová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy
(Traffic of Public Mass Transport System Time Network Coordination)
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. Doctoral
Vliv realizace bezpečnostních opatření na pozemní komunikaci na dopravní nehodovost
(Effect of implementation of safety measures on traffic accidents on the road)
Ing. Martin Lindovský doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Doctoral

2010/2011

Title Name of student Supervisor Type
Analýza ekonomických a technických parametrů při obnově vozidlového parku
(Economical and Technical Parameters Analysis at Vehicle Fleet Recovery)
Josef Straka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Analýza postupu svěšování hnacího vozidla s dalšími vozidly
(Analysis of the Mechanism Connecting the Locomotive to Other Vehicles)
Ing. Zuzana Galvasová doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Analýza provozování nepravidelné autobusové dopravy
(Analysis of the Operation of Irregular Bus Services )
Bc. Petr Vokurka doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Analýza záznamu jízdy dráhových vozidel
(Analysis of Track Vehicle Moving Record)
Ing. Jiří Jurášek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Analýza změny spotřeby paliva u autobusů při použití emulzní motorové nafty
(Analysis of Changes in Fuel Consumption of Buses Using Diesel Emulsion)
Ing. Vojtěch Mikulka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Aplikační možnosti prostorové navigace
(Application Possibilities of RNAV Systems)
Bc. Vojtěch Pešat prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Doprava sušeného písku pro výrobu maltových směsí pomocí soustavy pásových a korečkových dopravníků
(Transportation of Dried Sand Mortar Mixes fort The Production System Using Belt and Bucket Conveyors)
Ing. Martin Kučera Ing. Jaroslav Kryštof Bachelors
Inerciální navigační systém
(Inercial Navigation System)
Ing. Jakub Jaroš prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Inerciální referenční systém
(Inercial Reference System)
Ing. Adam Pálka prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Legislativní podmínky pro bezpilotní letouny (UAV) v ČR
(Legislation Specification for UAV in the Czech Republic)
Ing. Petr Tomášek doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Městská hromadná doprava z pohledu péče o životní prostředí
(Environmental Care in Urban Transport)
Bc. Rostislav Žáček Bachelors
Metody pro tvorbu OD matic
(OD Matrix Creation Methods)
Ing. Filip Lorenz, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Mobilní pracoviště pro výjezdovou skupinu lehké údržby
(Optimization of Mobile Workplace for Line Maintenance Crew)
Jakub Dluhoš Bachelors
Modelování vlivu rozměrových parametrů silničního vozidla na jeho řiditelnost
(Dimensional Parameter Influence Modeling to Road Vehicle Steerability)
Bc. Jan Prachař Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Možné inovace ve využití glass-cockpitu letadla
(Innovation Possibilities by the Aircraft´s Glass-Cockpit Utilization)
Ing. Martin Kubáň doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Návrh konstrukce UAV s elektropohonem
(Design UAV with Electrodrive)
Bc. Vojtech Skotnica doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku firmy
(Proposal of Company Vehicle Fleet Recovery)
Filip Manďák Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Návrh opatření pro udržení vysoké provozuschopnosti akumulátorů drážních hnacích vozidel
(Design of Measures for High Operability of Railway Driving Vehicle Accumulators)
Ing. Lukáš Bartusek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh řízení UAV s elektropohonem
(Design of UAV - Electric Propulsion Control)
Ing. Dariusz Cymerys doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Návrh systému pro sledování provozu UTZ
(Design of a System for UTZ Operation Monitoring)
Ing. Vladimír Huňař Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav na křižovatce 26. dubna - Porubská v Ostravě-Martinově
(Design of Modifications of Intersection 26. dubna - Porubská in Ostrava-Martinov)
Ing. Karel Civín doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav na křižovatce Výstavní - Halasova v Ostravě-Víkovicích
(Design of Modifications of Intersection Výstavní - Halasova in Ostrava-Vítkovice)
Bc. Martin Míček doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Bachelors
Návrh způsobu světelného řízení během uzavírky na pozemní komunikaci
(Proposal of Directing by Traffic Lights During Closure of Traffic by Using Simulation)
Bc. Ondřej Golasovský doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Odbavovací dopravník příletové letištní haly
(Conveyor for Airport Arrivals Hall)
Ing. Jaroslav Grabec doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Pneumatická doprava jemného hnědouhelného prachu
(Pneumatic Transport Fine Brown-Coal Powder)
Bc. Martin Halíř prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Podvěsný dopravník betonové směsi
(Trolley Conveyer of The Screeding)
Ing. David Koza doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Porovnání dosažené bezporuchovosti silničních vozidel
(Comparison of Road Vehicles Achieved Reliability)
Bc. Martin Soural doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Porovnání dosažené bezporuchovosti vozidel MHD
(Comparison of Public Transport Vehicles Achieved Reliability)
Ing. Michal Čech doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Porovnání dosažené spolehlivosti kolejových vozidel
(Comparison of Railway Vehicles Achieved Reliability)
Bc. Zdeněk Horák doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Posouzení funkční bezpečnosti stavěcího zařízení železničních výhybek
(Functional Safety Assessment of the Adjusting Device of Railway Switches)
Bc. Michal Křepelka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Pracoviště pro generální opravy disků podvozkových kol
(Optimalization of Shop for Overhaul of Wheel Nave Transaction for A/C-s All Types Maintained )
Sergej Perets Bachelors
Provozně technické hodnocení kolejových vozidel vybrané řady po modernizaci
(Operational Technical Review of Selected Range of Rail Vehicles after Modernization)
Ing. Pavel Šperlich doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Provozní parametry dlouhých jízdních souprav
(Operating Parameters of Long Road Trains )
Jiří Pacák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Rozvoj regionálního letiště
(Regional Airport Development)
Ing. Tino Kuskunis doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Simulace světelně řízené křižovatky
(Simulation of Light Controlled Crossroad)
Bc. Lukáš Mýdlo doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Stanoviště k provádění motorových zkoušek letadel
(Aircraft Engine Run Station Site)
Kristián Palich Bachelors
Šnekový dopravník pro linkovou výrobu masných produktů
(Screw Conveyor for Product Line of Meat Products)
Ing. Břetislav Moša prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Technicko - provozní hodnocení hybridních pohonů silničních vozidel
(Technical and Operational Evaluation of Road Vehicles Hybrid Drives)
Ing. Petr Kaplan Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Technicko provozní hodnocení převodovek osobních automobilů
(Technical and Operational Evaluation of Automobile Gearboxes)
Bc. Jiří Diviš Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Technicko - provozní hodnocení Start-Stop systému automobilů
(Technical and Operational Evaluation of Automotive Start - Stop Systems)
Ing. Libor Klímek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Technologie čištění exteriéru dopravního letounu
(Technology of the Purification of Exteriors of Aircraft)
Tomáš Novotný Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Technologie mytí vnějšího povrchu letadla
(Aircraft Cleaning and Washing Technology)
Bc. Pavel Hanousek Bachelors
Technologie přepravy speciálních zásilek – přeprava nadrozměrných nákladů
(Technology of Special Deliveriers Transport - Transport of Oversize Loads)
Lenka Pajurková Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Technologie přepravy speciálních zásilek – přeprava nebezpečného zboží
(Technology of Special Deliveriers Transport - Transport of Dangerous Goods)
Petr Hájek Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Technologie přepravy speciálních zásilek – přeprava zvířat
(Technology of Special Deliveriers Transport - Transport of Animals)
Ing. Daniel Mamčář Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Výukový materiál pro předmět "Skladovací postupy při údržbě letadel"
(Educational Material for the Subject "Storage procedures by the Aircraft Maintenance" )
Ing. Tomáš Szajna Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Výukový program "Bezpečnostní management v letectví - část pozemní"
(Education Program "Safety Management System - Ground Part")
Ing. Lukáš Palica doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Výukový program "Ovládání komunikačního systému letadla"
(Education Program "Aircraft´s Communication Systems Governance")
Ing. Robert Taichman doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Výukový program - Bezpečnostní management v letectví - část letová
(Education Program for Safety Management System - Part of Flight)
Ing. Tomáš Drobník doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Výukový program na téma "Statická elektřina při práci na letecké technice"
(Education Program for "Static Electricity by the Work on Airplanes")
Ing. Jakub Vítek doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Využití CNG pro provoz letiště
(CNG Application in Airport Operation)
Ing. Jiří Procházka Bachelors
Využití vrtulníků R22
(R22 Helicopters Utilization )
Bc. Tomáš Krištůfek Bachelors
Zástavba sanitárního modulu s uzavřeným systémem ve vozech osobní přepravy
(Building of a Sanitary Cell with Closed System for Railway Passenger Coach)
Bc. Ladislav Kramar doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc. Bachelors
Zpracování dat defektoskopických kontrol železničních kolejových vozidel
(Data Processing for Defectoscopy Controls of The Rail Vehicles)
Bc. Kamil Petr doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Analýza pískovacího zařízení hnacích vozidel nezávislé trakce ve vztahu k současným předpisům a normám TSI
(Analysis of Sanding Device of Independent Traction Locomotives in Relation to Current Regulations and Standards TSI)
Bc. Michal Osladil doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Analýza požadavků na funkční bezpečnost vozidel
(Requirement Analysis of Vehicles Functional Safety)
Bc. Jaroslav Jelínek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů na úsecích dopravních sítí
(Links on Transport Nets Section Temporal Coordination)
Bc. Jan Winkler doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Elektropohon UAV napájený fotovoltaickým zdrojem
(Electro UAV with Photovoltaic Source )
Bc. Jakub Homola doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Hodnocení přesnosti měření okamžité rychlosti osobních automobilů
(Evaluation of Automobile Actual Velocity Measuring)
Bc. Václav Kolář Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Instalace letištních nástupních mostů na letišti Ostrava Mošnov
(Installation of Passenger Boarding Bridges on the Ostrava Mošnov Airport )
Bc. Petr Böhm Masters
Kapacitní posouzení vybrané křižovatky
(Selected Intersection Capacity Analysis)
Ing. Petr Hostaša Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení systému aktivní změny geometrie motocyklu
(Design of Motocycle Active Geometry Change System)
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Koordinace signálních plánů při trojúhelníkové konfiguraci křižovatek
(Signal Plans of Crossroads Triangle Type Configuration Temporal Coordination)
Bc. Tomáš Miklovič doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Krizový management v letecké dopravě
(Critical Incident Management in Air Transport)
Bc. Miloslav Harant prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Masters
Modelování pohybu zásob ve skladě u vybraného sortimentu
(Stock Movement Modelling for Selected Range of Goods)
Bc. Jan Hrubý doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Model spalovacího motoru a jeho experimentální ověření
(Experimental Verification of Combusion Engine Model)
Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh automatického hasícího systému pro autobusy
(Design of Automatic Antifire System for Buses)
Ing. Marek Uher Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh logistického zajištění pískového hospodářství vybrané provozní jednotky kolejových vozidel
(Project of Send Supply Logistic Solution for Selected Railway Vehicle Depot)
Bc. Pavel Skřičík Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Návrh modernizace hnacího agregátu úzkorozchodné motorové lokomotivy
(Design of Power Set Modernization for Narrow-gauge Diesel Locomotive)
Bc. Jakub Sýkora Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Návrh obnovy vozidlového parku Celní správy
(Proposal of Customs Service Vehicle Fleet Recovery)
Ing. Rostislav Recman Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Návrh obnovy vozidlového parku dopravní firmy
(Proposal of Transportation Company Vehicle Fleet Recovery)
Bc. Jan Farmačka Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Navrhování signálních plánů křižovatek metodami lineárního programování
(Design of Signal Plans for Crossroads Using Linear Programming Methods)
Ing. Lukáš Krejčí doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh třídící linky ve vodní pískovně
(Design of Screening Plant in Water Sand-pit)
Ing. Jiří Koritár doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Návrh uzávěru zásobníku sypkých hmot s možností plynulé změny výpustného otvoru
(Design of Silo Closure with Possibilities of Continuous Change of Its Dimensions)
Bc. Dalibor Hanáček doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Optimalizace časových poloh spojů při svozu žáků do škol
(Temporal Position in the Collection of Scholars to Schools Optimisation)
Bc. Michaela Byrtusová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace konstrukčního návrhu ultralehkého letounu s ohledem na české a světové předpisy
(Ultralight Airplane Construction Proposal Optimization with Respect to Czech and Foreign Regulations)
Bc. Radim Fokt Masters
Optimalizace obsluhy silniční sítě
(Road Network Operation Optimization)
Bc. David Černý doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace procesu zpracování vybraného celku dopravního prostředku
(Procedure of Processing the Vehicle Selected Parts Optimization)
Ing. Jiří Holík, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimální řešení sítě linek MHD v Českých Budějovicích
(The Traffic Network Optimal Solution of Public Transport in České Budějovice City)
Bc. Ondřej Strakoš doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Ověření rychlostních charakteristik vybraných osobních automobilů
(Speed Characteristics Verification of Selected Vehicle)
Bc. Martin Szlosek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Pásový dopravník pro úpravnu uhlí
(Belt Conveyor for Coal Preparation Plant)
Bc. Tomáš Číhal prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Pásový vlek v úklonné dopravě osob hlubinného dolu
(Personal Inclined Belt Lift in Undergound Mine)
Bc. Radim Štebel doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Posouzení náhrady autobusové dopravy trolejbusy
(Assessment of Bus Service Replacement by Trolleybuses)
Bc. Martin Rosa doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Posouzení vlivu parametrů nasávaného vzduchu na charakteristiky vznětového motoru
(Evaluation of Intake Air Parameters Influence to Diesel Engine Characteristics)
Bc. Libor Hrabal Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Pracoviště vedoucího linky těžké údržby
(Heavy Maintenance Line Leader Site)
Bc. Mojmír Tomeček Masters
Realizace výtahu o nosnosti 450 kg v multifunkčním areálu Slezské Rudoltice
(Realization of Lift in Multifunction Area Slezské Rudoltice with Loading Limit 450 kg)
Bc. Tomáš Sládek doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Servisní práce letadla - siťová analýza
(Service of Airplane - Network Analysis)
Bc. Petr Šrámek doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Simulace okružní křižovatky v software Witness
(Roundabout Simulation by Using Software Witness)
Bc. Jakub Horáček doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Systém bezpečnostního managementu v letectví
(Safety Management System in Aviation)
Bc. Michael Mališ prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Masters
Technické řešení modernizace letového simulátoru kategorie BITD na bázi PC technologií – systém záznamu letových dat
(Technical Solution to Modernize of BITD Category PC - Flight Simulator – Flight Data Recording)
Bc. Jan Musil doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Technické řešení modernizace letového simulátoru kategorie BITD na bázi PC technologií – vybrané avionické systémy
(Technical Solution to Modernize of BITD Category PC - Flight Simulator – Selected Avionic Systems)
Bc. Ivo Pořický doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Technické řešení modernizace letového simulátoru kategorie BITD na bázi PC technologií – vybrané mechanické systémy
(Technical Solution to Modernize of BITD Category PC - Flight Simulator – Selected Mechanical Systems)
Bc. Matěj Křiva doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Transformace vojenské letecké základny Přerov na civilní letiště
(Transformation of the Military Air Force Base Přerov to a Civil Airport)
Bc. Pavel Jurák Masters
Úprava dávkování sádrovce využitím pásových dopravníků
(Dosage Adjustment of Gypsum Using Conveyor Belts)
Bc. Jakub Sztwiertnia Ing. Jaroslav Kryštof Masters
Vliv mimořádných událostí na plynulost silničního provozu
(Uncommon Incidents Effect on Road Traffic Fluency)
Bc. Luděk Vyka doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Vliv nízkonákladové letecké dopravy na rozvoj regionálního letiště
(Low - Cost Air Transport Effect to the Regional Airport Development)
Bc. Jan Šebesta prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Masters
Vliv parametrů podvozku a vzdálenosti otočných čepů na šířku vozidlové skříně
(Influence of Bogies Parameter and Pivot Distance to Vehicle Case Width)
Bc. Lukáš Janošek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Inovativní metody řešení poruch toku při vynášení ze zásobníku
(Innovative methods of solving flow disturbances in the emptying of silo)
Ing. Petr Dospiva prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Doctoral
Optimalizace vedení linek MHD
(Optimalizace vedení linek MHD)
Ing. Martin Blatoň, Ph.D. doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, Ph.D. Doctoral
Stanovení spolehlivostních charakteristik nové generace modulu automatického vedení vlaku
(Stanovení spolehlivostních charakteristik nové generace modulu automatického vedení vlaku)
Ing. Radek Krzyžanek doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Doctoral

2009/2010

Title Name of student Supervisor Type
Analýza dopravní obslužnosti Dinoparku Ostrava autobusovou dopravou a návrh na její zlepšení
(Transportation Attendance Analysis of Dinopark Ostrava by Bus Services and Improvement Suggestions)
Bc. Pavel Petráš doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Analýza provozu a údržby u vybraných typů autobusů
(Operation and Maintainance for Selected Types of Buses Analysis )
Bc. Michal Trčka doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Analýza technologického zázemí pro opravy podvozku dopravních letounů
(Analysis of Technological Base for Reparations of Transport Aircraft’s Landing Gears)
Bc. Jan Trnka Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Analýza výkonů nákladní dopravy ve vybrané dopravní firmě a návrh opatření pro jejich zvýšení
(Outputs Analysis of Goods Traffic in Selected Transport Company)
Bc. Jaroslav Dřímal doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Aplikace znalostí lidského činitele u letecké údržbové organizace
(Application of Human Factors Knowledge in an Air Maintenance Organization)
Bc. Boris Vejtasa doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Aplikace znalostí lidského činitele u provozovatele letecké dopravy
(Application of Human Factors Knowledge in an Air Transport Operator)
Bc. Hana Chudá doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Aplikační využití simulátorů ÚLD v rámci výuky
(Application Model for Education on Simulators)
Bc. Michal Riedel prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Avionický systém dvoumotorového letounu pro výcvik létání podle přístrojů
(Twin – Engine Aircraft’s Avionics Systems for Instrument Flight Training )
Bc. Jan Jícha doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Avionika současných dopravných letadel
(Avionics System for Airplane)
Bc. Tomáš Vojtek doc. Ing. František Martinec, CSc. Bachelors
Hodnocení bezporuchovosti vozidel MHD
(Reliability of City Transport Vehicles Evaluation)
Bc. Ondřej Dokoupil doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Informační management v letecké dopravě
(Information Management and Air Traffic)
Ing. Dominika Babicová prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Komunikační systém leteckého simulátoru na bázi PC technologií
(PC – Flight Simulator Communicating System )
Ing. Petr Koďousek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Management hrozeb a chyb v rámci pilotního výcviku pro získání licence PPL
(Threat and Error Management in the Framework of Private Pilot License Training)
Ing. et Ing. Lucie Kuglerová doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Matematické modelování alokace letadel na letecké linky
(Allocation of Aircraft on Airways Mathematical Modelling)
Bc. David Balhar doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Návrh a realizace modelu tlakové vzduchové brzdy
(Design and Realization of Pressure Air Brake Model )
Bc. Jindřich Dokoupil Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh dvoučelisťové brzdy výtahu
(The Design of the Two-Jaw Brake by Lift)
Bc. David Kříž doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh manipulačního zařízení v balící lince
(Design of Handling Device in Dispatch Department)
Bc. Filip Rotter doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku firmy
(Vehicle Fleet Renewal Design of Transport Corporation)
Bc. Tomáš Hlavatý Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku firmy
(Design of Fleet Renewal in a Company)
Jana Jurenková Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku vybrané firmy
(Restoration of Vehicles for Selected Company Proposal)
Bc. Petr Maceček doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Návrh řešení pohonu výtahu o nosnosti 1000 kg a rychlosti 1 m/s
(The Projection of Lift Drive about Lifting Capacity 1000 kg and Speed 1 m/s)
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D. doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh stavebně-technických úprav na křižovatce Studentská – Opavská v Ostravě-Porubě
(Build-Technical Modifications of Intersection Studentská – Opavská in Ostrava-Poruba Proposal)
Bc. Bohuslav Zemánek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav křižovatky Porubská – Nábřeží SPB v Ostravě-Porubě za účelem zvýšení bezpečnosti provozu
(Modifications of Intersection Porubská – Nábřeží SPB in Ostrava-Poruba in Order to Increase of Road Traffic Safety Proposal)
Bc. Jakub Sládek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav přechodů pro chodce na ulici Rožnovská ve Frenštáte pod Radhoštěm za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu
(Modifications of Pedestrian Crossing on Rožnovská-Street in Frenštát pod Radhoštěm in Order to Increase of Safety of Road Traffic Participants Proposal)
Bc. Ondřej Závodný doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Návrh úpravy organizace a řízení dopravy na křižovatce Lázeňská – 8. května – tř. A. Kašpara – Dr. Březiny v obci Bludov
(Modifications of Organization and Controlling of Traffic on Intersection Lázeňská – 8. května – tř. A. Kašpara – Dr. Březiny in Bludov-City)
Ing. Jitka Urcová doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Návrh uspořádání skladu
(The Stock Layou Proposal )
Bc. David Zaoral Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Návrh vhodné metody sledování spotřeby paliva vozidel pro dopravní firmu
(Suitable Method Design of Vehicles Fuel Consumption Monitoring for Transport Company)
Martin Škrabal doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Odlehčovací brzda nákladního automobilu N2
(Retarder of Truck Class N2)
Bc. Jiří Majdič Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Odmrazování letadel
(Aircraft Deicing)
Bc. Jakub Hanzlík Bachelors
Opravy lehkých poškození potahových desek draku letounu
(Repairs of Light Damage of Aircraft´s Fuselage Panels)
Bc. Petr Jaroš Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Optimalizace počtu přestupních uzlů v linkové síti Dopravního podniku města Olomouce.
(The Number of Change Stations in Network of Transportation Company Olomouc City Optimization)
Bc. Andrea Kuncová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Porovnání výhledových poměrů z vybraných vozidel kategorie M1
(All-round View Comparison of M1 Vehicles Cathegory)
Bc. Martin Drábek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Použití principů funkční bezpečnosti u kolejových vozidel
(Using of Functional Safety for Rail Vehicles)
Bc. František Rýznar doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Požadavky na informační systém v oblasti ochrany životního prostředí pro dopravní organizaci
(Requirements for Environment Protection Information System in the Transport Organization)
Bc. et Bc. Lenka Hájková doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Bachelors
Provozní spolehlivost železničních kolejových vozidel
(Operation Reliability of The Rail Vehicles)
Bc. Petr Černohous doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Simulační model síťového grafu
(Simulation Model of Network Graph)
Bc. Martin Kašný doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Skladování různých typů letadel v údržbové organizaci.
(Storage Different Types of Aircrafts at the Maintenance Organization)
Bc. Michal Pernica Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Sledování vozidel a jejich provozu v dopravní firmě
(Operation Vehicle Monitoring in Traffic Company)
Kamil Liďák Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Snižování environmentálního zatížení regionálního letiště – emise
(Environmental Problem for Airport - Emision)
Bc. Jan Pospíšil prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Snižování environmentálního zatížení regionálního letiště – hluk
(Environmental Problem for Airport - Noise)
Ing. Tomáš Rozbroj prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Standardní provozní postupy a jejich vliv na bezpečnost leteckého provozu
(Standard Operational Procedures and their Influence on Air Operation Safety )
Bc. Vojtěch Kudela doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Systémy vizualizace leteckých simulátorů na bázi PC technologií
(PC – Flight Simulator Visualizing Systems)
Ing. Rostislav Jiřičný doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Technologie ambulantních oprav laku trupu letounu
(Technology of Ambulatory Reparations of the Varnish of Aircraft’s Fuselage.)
Bc. Martin Šimíček Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Technologie čištění interiéru dopravního letounu
(Technology of the Purification of Interiors of Transport Aircraft)
Ing. Pavel Siegl Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Technologie oprav listu vrtule letounu SAAB 340/2000
(Technology of Reparations of Propeller´s Blades of Aircraft´s SAAB 340/2000)
Bc. Martin Bičan Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Technologie přepravy speciálních zásilek
(Technology of Special Deliveries Transport)
Ing. Jan Kropjok Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Technologie přepravy speciálních zásilek - nadrozměrný náklad
(Technology of Special Deliveriers Transport)
Ing. David Berger Ing. Jana Míková, Ph.D. Bachelors
Úpravy organizace a řízení dopravy na křižovatce Závodní – Moravská v Ostravě-Hrabůvce
(Modifications of Organization and Controlling of Traffic on Intersection Závodní – Moravská in Ostrava-Hrabůvka)
Bc. Aleš Mynařík doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Verifikace optimality stávajícího způsobu distribuce pekárenských výrobků
(Verification of Optimal Controll of Distribution Ways of a Bakery Product)
Bc. Lukáš Heřman Bachelors
Vliv agresivity vozidel na pasivní bezpečnost
(Influence of Vehicles Aggressiveness to the Passive Safety)
Bc. Pavel Horyna Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Výběr vhodných vozidel pro obnovu automobilového parku firmy
(Suitable Vehicle Selection for Vehicle Fleet Renew)
Marek Ondruch Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Využití alternativních paliv v dopravní organizaci
(Alternative Fuel Utilization in the Transport Organization)
Bc. Břetislav Zajíček doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Bachelors
Využití leteckých simulátorů při výcviku pilotů v rámci získání licence MPL
(Flight Simulators Utilization by the Pilot’s Training for MPL – License Acquiring)
Ing. Petr Plaček doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Časová koordinace osobní železniční dopravy v přestupních stanicích na trati Ostrava-Svinov - Český Těšín
(Arrivals and Departures of Passenger Trains in Change Stations of Railway Road Ostrava-Svinov City - Český Těšín City Time Coordination)
Ing. Kamil Kroužil doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy v úseku Šumperk - Velké Losiny
(Public Mass Transportation System in Section Šumperk City - Velké Losiny City Time Coordination)
Bc. Ondřej Rosek doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Doprava slévárenského písku
(Transfer Foundry Sand)
Ing. Petr Günther prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Energetická a emisní náročnost regionální osobní dopravy
(Energy and Emission Intensity of Regional Passenger Ttraffic)
Bc. Jan Kubíček doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Masters
Hřeblový dopravník s křížovým přesypem
(Drag Conveyor with a Cross Transfer Point )
Ing. Ondřej Bezděk doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Konstrukční řešení vybraných částí traktorového přívěsu
(Selected Tractor Trailer Construction Elements Design )
Ing. Jan Chrenčík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Mostový jeřáb o nosnosti 15 t, rozpětí 10,6 m
(Trolley Crane - Lifting Capacity 15 t and Span 10.6 m)
Ing. Miroslav Trefil doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Návrh možné úpravy nákladního automobilu pro vybrané činnosti v zemědělství
(Proposal of Possible Modification of a Truck for Selected Activities in Agriculture)
Bc. Přemysl Hruška Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh obnovy parku vybraných silničních vozidel a stavebních strojů stavební společnosti
(Propose a Restoration of Selected Road Vehicles and Construction Machines of Building Company)
Bc. Petr Wojnar doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh systému dopravní trasy ve vodní pískovně
(The Systems Design of Transport Line in Water Sand Pit)
Ing. Marián Minárik doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Návrh systému zásobování v podmínkách opravárenské firmy
(Supplying System Draft for Repairing Shops)
Bc. Jakub Vyvial Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Návrh vybraných konstrukčních úprav vznětového motoru
(Diesel Engine Selected Design Modification Proposal)
Bc. Radek Bolom Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Návrh způsobu řízení světelné křižovatky pomocí simulace
(Signalized Intersection Directing by Using Simulation Proposal )
Ing. David Tvrdý doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Optimalizace oběhů vozidel
(Circulation of Vehicles Optimization)
Ing. Michal Krempl, Ph.D. Masters
Optimalizace přidělování vozidel parkovacím plochám
(Allocation of Vehicle on Apron Optimization)
Bc. Martin Ludvík doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Ověření dynamických a statických charakteristik automobilů
(Examination of Dynamic and Static Vehicle Characteristics)
Bc. Rostislav Kolek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Podmořské spouštěcí zařízení
(Deep Water Lowering System)
Ing. Martin Žídek, Ph.D. prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Posouzení trakčních a brzdových charakteristik při změně adhezní hmotnosti kolejového vozidla
(A Power and Brake Characteristics during Changes of Adhesion Weight of Rolling Stock Appraisal )
Ing. Karel Škurek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Provozně-ekonomické hodnocení městské hromadné dopravy v Ostravě
(Operational and Economic Evaluation of Urban Public Transport in Ostrava)
Ing. Jana Vajdíková doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Simulace systémů hromadné obsluhy
(Simulation of Queueing Systems)
Ing. Jan Gratza doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Tvorba sítě linek městské hromadné dopravy
(Network Urban Mass Transportation Creation)
Bc. Jiří Kozelský doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Verifikace optimality systému řízení soustavy světelných křižovatek lineárním modelem
(Optimal Traffic Controll System of Road Junctions of Linear Model Verification)
Ing. Radim Holuša doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Vliv denního svícení na energetickou spotřebu osobních automobilů
(Daily Lighting Influnence for Energy Consumption of M1 Vehicle Cathegory)
Bc. Martin Kilián Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Využití bezpilotních létajících prostředků pro telemetrické účely - návrh letadla
(UAV Utilization for Telemetry - Aeroplane Design)
Ing. Bronislav Klimánek Ing. Lubor Sobek, Ph.D. Masters
Využití bezpilotních létajících prostředku pro telemetrické účely - telemetrický systém
(UAV Utilization for Telemetry - Telemetry Tystem)
Ing. David Schwarz doc. Ing. František Martinec, CSc. Masters
Zvyšování kvality výcviku personálu údržby letadel
(Aircraft Maintenance Engineers Training Quality Raising)
Ing. Petr Krejčí Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Masters
Zavedení údržby zaměřené na bezporuchovost u vybrané čtyřnápravové motorové lokomotivy
(Maintenance Implementation Designed to Improve the Reliability of a Selected Four-Axle Locomotive)
Ing. Tomáš Čvančara doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Doctoral

2008/2009

Title Name of student Supervisor Type
Aktuální trendy v dopravní výchově v ČR a v zahraničí
(Actual Trends in Road Traffic Education in The Czech Republic and Abroad)
Bc. David Černý Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Bachelors
Alternativní paliva v provozu MHD
(Alternative Fuels in Urban Transport)
Bc. Jaroslav Jelínek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Bezpečnost chodců v silničním provozu
(Pedestrian safety in road traffic)
Bc. Ondřej Kobliha doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. Bachelors
Brzdová ústrojí silničních vozidel
(Advanced Vehicle Brake Systems)
Bc. Roman Verbík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Dlouhé a těžké jízdní soupravy
(Long and Heavy Vehicle Combinations)
Bc. Martin Szlosek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Doprava zemědělských komodit bezosým šnekovým dopravníkem
(Shaftless Screw Conveyor for Agricultural Bulk Solids)
Bc. Pavel Hroch doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Dopravník kontinuální myčky nádobí v provozu jídelny
(A Continual Handling Conveyor for Washing – Up Machine in an Eating Room)
Bc. Radim Štebel doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Efektivnost provádění údržby letecké techniky v závislosto na uspořádání provozní plochy hangáru
(Aircrafts Maintenance Efficiency according the Hangars Workplace Organization)
Bc. Pavel Jurák Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Implementace instruktorského pracoviště do leteckého simulátoru na bázi Microsoft FSX
(Instructor’s Workplace Implementation into the Flight Simulator on the Base of Microsoft FSX)
Bc. Ivo Pořický doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Informační systém leteckého dopravce
(Information System for Air Operator)
Bc. Evgeny Vasiliev prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Informační systém letiště
(Airport's Information System)
Bc. Jan Šebesta prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Komparace výsledků simulace vybraných systémů hromadné obsluhy v simulačním programu WITNESS
(Resultes of Selected Systems of Queoing Theory on Simulating Program Witness and Theoretic Calculation Comparison)
Ing. Jiří Holík, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Konstrukční řešení trasy pro dopravu pigmentu
(Logistic Chain for Pigments Transport)
Bc. Přemysl Hofírek prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Bachelors
Linka na ošetřování a údržbu vstupních lopatek motoru CFM-56
(Care and Maitenance of the CFM-56 - Engine Fan Blades Service Line)
Martin Ivan Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Manipulační dopravník pro odkládání použitého nádobí v provozu jídelny
(A Stacking Conveyor for Dishes in an Eating Room)
Bc. Dalibor Hanáček doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Bachelors
Materiál pro výuku části modulu M7 dle Part 66 - Nedestruktivní zkoušky u velkých letounů
(Teaching Material for Part 66 Module M7 - Non Destructive Tests for Big Aircrafts)
Bc. Pavel Zygmont Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Nafukovací vaky jako součást zádržných systémů automobilů
(Safety Airbags as a Part of the Automobile Restrain Systems)
Bc. Veronika Pargačová doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. Bachelors
Návrh diagnostického pracoviště provozních hmot
(Concept of the fluid capacities diagnostic workplace)
Jiří Makovec doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Bachelors
Návrh jednotného stanoviště vozidel motorové a elektrické trakce pro motorový vůz regionální dopravy
(Design of Driving Board for Engine and Electric Cars in Regional Carriage)
Bc. Jakub Sýkora Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh matematického modelu distribučního systému
(Mathematical Model of Distribution System Proposal )
Bc. Lukáš Pospěch doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Návrh metodiky testování turbodmychadel zážehových motorů
(Methodics for Engine Turbo-Fans Testing)
Bc. Libor Hrabal Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Návrh metod vyhledávání koroze na draku letounů všech typů při provádění údržby
(The All Types of Airframes Rust Search During the Maintenance Technique)
Bc. Radim Fokt Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Návrh náhrady čidla snímaní otáček spalovacího motoru
(Design of Substitution a Engine Speed Sensor)
Bc. Martin Hrabina Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh na stavebně-technické úpravy křižovatky Lidická - Čsl. armády ve městě Šumperk
(Proposal of Build-Technical Modifications of Intersection Lidická - Čsl. armády in Šumperk-City)
Pavel Křepelka doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Bachelors
Návrh na využití alternativních paliv u silničních vozidel
(Project of Alternative Fuels Utilization for Road Vehiclesy)
Bc. Václav Kolář doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Bachelors
Návrh obnovy parku silničních vozidel vybrané firmy
(The Proposal of Fleet’s Renewal of Selected Company.)
Ing. Marek Uher doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Bachelors
Návrh řešení vybraných částí sklápěcí nástavby silničních vozidel
(Design of Selected Parts of Cargo Vehicle Body)
Bc. Jan Jílovec Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Návrh řešení výtahu bez strojovny s plochým tažným prvkem
(Design of Lift without Machine Room with Flat Rope)
Bc. Tomáš Sládek doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Bachelors
Návrh systému pro sledování a archivaci poškození laku kolejových vozidel
(Systém Design of Monitoring and Archiving Rolling Stock Paint Damage)
Bc. Jakub Horáček Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh úprav křižovatky Rudná – 17. listopadu v Ostravě-Porubě
(Proposal of Modifications of Intersection Rudná – 17. listopadu in Ostrava-Poruba)
Bc. Martin Rosa doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Bachelors
Návrh uspořádání a vybavení lakovacího stanoviště pro motorové vozy
(Dispose a Equipment of Paint Station for Rail Cars)
Jan Hutník Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Návrh způsobu měření výšky středů nárazníku v provozu kolejových vozidel
(Design of Buffers Measurement in Rolling Stock Operating)
Bc. Miroslav Skřivánek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Obecný postup pro demontáž a montáž pohonné jednotky letounu
(General Procedures for Removal and Assembly of the Aircraft´s Power Unit)
Bc. Matěj Křiva Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Obnova dopravních zařízení při výrobě a skladování výrobků
(Transport Vehicles Fleet Renewal by Produce and Storage of Products)
Bc. Radek Solich Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Optimalizace bezpečnostního systému pro regionální letiště
(Regional Airport's Security System Optimization)
Bc. Michael Mališ prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Optimalizace oběhů vozidel v části linkové sítě Dopravního podniku Ostrava
(Cycle of Vehicle in Part of Traffic Net of Urban Mass Transport in Ostrava City Optimizing)
Bc. Michaela Byrtusová doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Optimalizace procesu shazování biohmoty a fosilních paliv z dopravního pasu jednoduchou lištou
(Process Optimalization of Biomass and Fossil Fuel Discharge from Transport Belt Using Simple Slat)
Bc. Tomáš Číhal prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Bachelors
Palivové hospodářství dopravní organizace
(Analysis of Fuel Economy in Transport Company)
Bc. Petr Sigl doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Bachelors
Pilotní kabina jako bezkontaktní biometrická laboratoř
(Cockpit as a Contact less Biometric Laboratory)
Bc. Tomáš Pokorný prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Porovnání provozních vlastností lokomotiv se spalovacími motory ČKD a Caterpillar
(Operating Characteristics Comparison of Locomotives with ČKD and Caterpillar Engines)
Bc. Pavel Skřičík Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Porovnání technických parametrů a vybraných nákladových položek autobusů pro MHD
(Comparison of Given Costs and Technical Parameters of Buses for Public Transport )
David Šindler doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Bachelors
Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Jejkovská brána-Smila Osovského-Bedřicha Václavka-Soukenická v Třebíči
(Appraisal and Proposal of Organization and Traffic Control Modifications at Jejkovská brána-Smila Osovského-Bedřicha Václavka-Soukenická Intersection in Třebíč City)
Ing. Pavel Mojžíš doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Bachelors
Posouzení energetické náročnosti vozby na traťovém úseku
(Energetic Examination Analysis of Moving on Rail Section)
Bc. Lukáš Macháček Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Bachelors
Posouzení vlivu technologie RVS na parametry motoru
(Impact Appreciation of RVS Technology n Engine Parameters)
Jan Zeman Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Postupy pro demontáž a montáž křídla na letadlo.
(Removal and Assembly of Aircraft´s Wing Procedures)
Bc. Petr Šrámek Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Provozní hodnocení brzd automobilů
(Operational Evaluation of Automobile brakes)
Bc. Michal Osladil Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Provozní hodnocení pružení automobilů
(Operational Evaluation of Automobile Suspension Systems)
Bc. Petr Mahdal Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Provozní hodnocení řídícího ústrojí automobilů
(Operational evaluation of automobile steering systems)
Bc. Jaroslav Kříž Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Řešení pískového hospodářství v dopravní organizaci
(Analysis of Sand Management in Transport Company)
Bc. Zuzana Fričerová doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Bachelors
Řízení silničních vozidel
(Road Vehicles Steering Systems)
Ing. Pavel Dresler, Ph.D. Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Speciální sněžná vozidla
(Special Snow Vehicles)
Tomáš Chromek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Stavebně-technické úpravy křižovatky Francouzská – Polská v Ostravě-Porubě
(Build-Technical Modifications of Intersection Francouzská – Polská in Ostrava-Poruba)
Bc. Ondřej Strakoš doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Bachelors
Stresový faktor v letecké dopravě
(Stress Factor in Air Traffic)
Bc. Pavla Konfrštová prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Studijní materiál pro výuku modulu M7 dle Part 66 - Plánování údržby
(Study Material for Education of the Part 66 Module M7- Maintenance Planning)
Bc. Miloslav Harant Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
T chnologie a zařízení pro uložení a údržbu vnitřního zařízení letounu Boening-737
(Technology and Device for Boening 737 Internal Equipment Storage and Maintenance)
Bc. Jakub Homola Ing. Petr Kolarczyk Bachelors
Verifikace optimality stávajícího způsobu řízení světelně řízené křižovatky lineárním matematickým modelem
(Optimal Directing of Road Light Junction Verification)
Ing. Lukáš Krejčí doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Vliv kvality paliv na provozní vlastnosti spalovacího motoru
(Fuels Quality Influence on the Operational Characteristics of the Combustion Engine)
Bc. Michal Šmíd Bachelors
Vstřikovací systémy vznětových motorů
(Diesel engine injection systems)
Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D. Ing. Michal Richtář, Ph.D. Bachelors
Vyhledávací studie možností optimalizace hromadné osobní dopravy
(Possibilities of Optimalization of Public Transport Searching Study)
Bc. Jan Winkler doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Bachelors
Výukový materiál ke zjišťování hmotnosti a vyvážení pro velká letadla
(Teaching Material for Big Transport Aircraft´s Weight and Balance Determination )
Bc. Mojmír Tomeček Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Bachelors
Využití leteckého simulátoru typu BITD pro nácvik spolupráce vícečlenných letových posádek
(BITD – Flight Simulator for Multi – Crew – Cooperation Training Utilization)
Bc. Jan Musil doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Bachelors
Zabezpečení vnitřních prostor letiště
(Airport's Internal Area Security System)
Ing. Tomáš Tyrala prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Bachelors
Aplikace optimalizačních metod v linkové síti MHD Frýdek – Místek
(Mathematical Methods in Traffic Net of Urban Mass Transport Frýdek-Místek City Aplication)
Ing. Jan Širc doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Časová koordinace osobní železniční dopravy v Karlovarském kraji
(Passenger Railway Transport in Region of Karlovy Vary Time Coordination)
Ing. Vladimír Omelka doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Časová koordinace spojů veřejné hromadné dopravy v úseku Frýdek-Místek - Dobrá
(Traffic of Public Mass Transport System in Section Frýdek-Místek - Dobrá Time Coordination)
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Dopravní nehodovost motocyklů
(Motocycle road accidents)
Bc. Michal Bystřičan Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Ekologizace veřejné hromadné dopravy v Ostravě
(Ecologisation of Urban Transport in Ostrava)
Bc. Jiří Osmančík Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Hlavní přísunová trasa z přístavu na skládku betonárny
(Main Conveyor Track of Concrete Batching Plant from Port to Dump)
Ing. Jakub Šalamoun doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. Masters
Hydraulické napínací zařízení dlouhých pásových dopravníků
(Hydraulic Operated Take-up Unit for Long Belt Conveyors)
Ing. Aleš Kotas prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Masters
Komerční využití letiště Zábřeh u Hlučína
(Business Utilization of the Airport Zábřeh u Hlučína)
Ing. Vítězslav Zbořil Masters
Komplexní porovnání jednotlivých druhů doprav z hlediska působení na životní prostředí
(Comprehensive transport modes comparison in term of environmental impact)
Bc. Zuzana Burešová doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Masters
Koncepce inovačního řešení skladování svitků v podniku
(Innovation Layout Planning Conception of Metal Roll Stock in a Company)
Ing. Tomáš Bačík prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D. Masters
Koncepce příměstského soukromého letiště
(City - near Private Airport Concept)
Ing. Petr Barnasík Ing. Jiří Hořínka Masters
Konstrukční řešení speciální nástavby
(Design of Special Vehicle Body)
Ing. Miroslav Vlček Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Letecká měření znečištění ovzduší v ostravské aglomeraci
(Air Measurement of Air Pollution in Ostrava – Conurbation)
Ing. Jana Žáčková doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. Masters
Matematické modelování obsazenosti směrového kolejiště v seřaďovací stanici Ostrava pravé nádraží
(Occupation of Marshalling Yard Tracs in Ostrava Railway Station Mathematical Modelling)
Ing. Jaroslav Harman doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Matematické modelování vybraných problémů MHD Prostějov
(Selected Problem of Urban Mass Transportation in Prostějov City Mathematical Modelling)
Ing. Richard Turek doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Možnosti využití certifikovaného leteckého simulátoru na bázi PC
(Possibility of Certified PC - Flight Simulator Utilization)
Ing. Tomáš Matějka prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Masters
Nakládací jeřáb pro nákladní automobil
(Loading Crane for Truck)
Ing. Pavel Vraník, Ph.D. doc. Ing. Jiří Pavliska, CSc. Masters
Návrh dopravního zklidnění a obslužnosti vybrané lokality ve městě Kopřivnice
(Proposal of Traffic Calming and Attendance of Chosen Locality in Kopřivnice-City)
Ing. Aleš Macháček doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Masters
Návrh konstrukčního řešení regionálního vozidla
(Prepare Proposal for Rail Vehicle Desing)
Ing. Martin Weiss doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh obnovy vozidlového parku firmy.
(-Vehicle Fleet Renewal Design of Transport Corporation.)
Ing. Martin Ivan Ing. Jana Míková, Ph.D. Masters
Návrh organizace a řízení dopravy na křižovatce Hlavní – tř. 1. máje – Osvobození v Břeclavi v návaznosti na okolní křižovatky
(Proposal of Organization and Controlling of Traffic on Intersection Hlavní – tř. 1. máje – Osvobození in Břeclav-City with Respect to Neighboring Intersections)
Ing. Jiří Kurka doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Masters
Návrh různého dispozičního provedení interiéru vloženého vozu ř. 071 s restauračním oddílem nebo bufetovým oddílem apod., s využitím maximálního množství shodných prvků
(Project of Various Layout Arrangement with Restaurant or Buffet Section for The Intermediate Car Class 071 ČD, with Maximum Identical Components Utilization )
Ing. Jan Soukup Ing. Stanislav Zapletal Masters
Návrh světelného řízení křižovatky Dolní - Kralická v Prostějově
(Light Control of light Crossroads Dolní – Kralická in Prostějov City Proposal)
Ing. Michal Turek, Ph.D. doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Návrh systémového a systematického řešení zvyšování výkonu a jakosti výrobní linky automobilových světel.
(Design of Systems and Systematic Solution for Troughput and Quality Increase of Automobile Light Production Line)
Ing. Martin Gubek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Návrh systému řízení dopravního podniku s využitím ITS
(Control of transportation enterprice proposal)
Ing. Václav Plhák prof. Ing. Jan Daněk, CSc. Masters
Návrh vytápění a klimatizace pro nízkopodlažní hnací vozidlo motorové i elektrické trakce
(Conception of Heating and Air-condition for an EMU and DMU Railway Car)
Bc. Jan Lučan doc. Ing. Jaroslav Müller, CSc. Masters
Návrh využití matematické statistiky při sledování úrovně kvality poskytovaných přepravních služeb ve vybrané dopravní firmě
(Utilization Concept Mathematical Statistics for Monitoring of Transport Service Quality Standards in Choice Transport Company)
Bc. Libor Sitek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Nežádoucí situace na palubě letounu v důsledku nadměrné zátěže pilotů
(Non Desirable Situation in the Cockpit as a Result of Pilot’s Overloading)
Ing. Michal Hrbek doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Optimalizace oběhů traťových hnacích vozidel v podmínkách OKD Doprava, a.s.
(Cycle of Haul Locomotives in OKD Doprava Company Optimizing)
Bc. Ludvík Kobza doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Optimalizace oběhů vozidel v části linkové sítě Dopravního podniku Ostrava
(Cycle of Vehicle in Part of Traffic Net of Transport Company Ostrava City Optimizing)
Ing. Miroslav Guzej doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Porovnání dosažené spolehlivosti silničních vozidel
(The Comparison of Road Vehicles Reached Reliability)
Bc. Robert Barteczek doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Potenciál spádové oblasti letiště LJ Ostrava z hlediska letecké přepravy zboží
(Potential of the Ostrava – Airport Cargo Catchment’s Area from the Air Transport Point of View)
Ing. Vlastimil Knedla doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. Masters
Principy funkční bezpečnosti u kolejových vozidel.
(Principles of Railway Vehicles Function Safety )
Ing. Petra Leibnerová doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D. Masters
Problematika přidělování vozidel linkám MHD v podmínkách Dopravního podniku Ostrava, a.s.
(Allocation of Vehicle to Traffic Net of Urban Mass Transport of Ostrava City Problem)
Ing. Robert Hackenberg doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Projekt podnikatelského záměru půjčovny obytných automobilů a karavanů
(Cars and Caravans Rent Company Business Intention Project)
Ing. Jakub Szurman doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. Masters
Provoz autobusů na CNG v DPO a.s.
(Operation of CNG Powered Buses in DPO a.s.)
Ing. Radomír Kašpárek Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Provozně-ekonomické porovnání autobusové a trolejbusové dopravy v MHD
(Operational and Economical Compare Bus and Trolley Operation in Urban Passenger Transport)
Ing. Martin Czernik prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. Masters
Přeprava nebezpečných věcí dle dohody ADR a vlivy na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
(Transport of dangerous things due to ADR's agreement and its effect on the safety traffic on land roads)
Bc. Roman Novotný doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Simulační model provozu traťového úseku
(Railway Section Operation Simulation Model)
Ing. Jiří Matuš doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Sledování spolehlivosti údržby letadlové techniky
(Aircraft´s Maintenance Reliability monitoring)
Ing. Petr Brůžek Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. Masters
Spotřeba pohonných hmot autobusů dle použitých motorů na linkách DPO a.s.
(Buses Fuel Consumption Based on Used Engines on the a.s. Lines)
Bc. Radim Peichl Ing. Michal Richtář, Ph.D. Masters
Stanovení meze výhodnosti vlastnictví osobního automobilu a jeho nájmu
(Merit Limits Assignment of Automobile Ownership and Rental)
Ing. Milan Svoboda doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. Masters
Stanovení zatížení napájecí stanice traťového úseku
(Charge Determination of Section Feeder Station)
Ing. Lukáš Balcárek Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Masters
Studie hybridního pohonu u kategorií N1 a N2
(Study of Hybrid Propulsion of Vehicles Cathegories N1 and N2 )
Ing. Michal Strouhal doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc. Masters
Šnekový podavač pro dopravu uhelného prášku
(Screw feeder for transport of dust coal)
Ing. Kamil Skácel doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. Masters
Technologie nepravidelné autobusové dopravy
(Technology of Irregular Bus Transport)
Ing. Adam Breburda prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. Masters
Technologie přepravy žáků a studentů do škol
(Transport Technology of Pupils and Students Movement to School)
Bc. Radim Antoš prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. Masters
Úprava obsluhovacích zařízení koksovací baterie
(Operation Device Preparation of Coke-Oven Battery)
Ing. Marek Lasota prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Úprava organizace a řízení na vybraných křižovatkách ul. Nad Porubkou v Ostravě-Porubě
(Modification of Organization and Controlling of Traffic on Intersections of Street Nad Porubkou in Ostrava-Poruba)
Ing. Martin Kerlin doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Masters
Verifikace optimality stávajícího způsobu řízení vybrané soustavy světelně řízených křižovatek lineárním matematickým modelem
(Optimal Control of System of Road Light Junction Verification)
Ing. Michal Rusek doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Masters
Vynášecí systém pro válcové zásobníky s plochým dnem
(Staging Unit for Drum-Shaped Silo Furnished with Flat Bottom )
Ing. Jiří Kubeš prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Vynášení biohmoty ze dna zásobníku
(Biomass Discharge out of Silo Bottom)
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D. prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Masters
Využití malých autobusů v příměstské dopravě
(Utilization of Low Capacity Buses in Suburban Area Transport)
Ing. Michal Jahn prof. Ing. Pavel Surovec, CSc. Masters
Využití sčítacího zařízení Viacount II v různých režimech měření
(Improvement of Traffic Counting Equipment Viacount II in Various Modes of Measurement )
Ing. Jiří Kozel doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Masters
Vzorkování surovinové moučky v cementárně
(Sampling of the raw material flour in a cement plant)
Ing. Aleš Onderka prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. Masters
Založení dopravní firmy
(Create of Transport Company)
Ing. Martin Plešek doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Zvyšování konkurenceschopnosti dopravní firmy v mezinárodní silniční nákladní dopravě pomocí opatření na zvyšování kvality
(The Raise Competitiveness of Transport Company in International Goods Traffic by Measure for Raise Quality)
Ing. Radomír Jiřík doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D. Masters
Aplikace vícekriteriálního rozhodování při výběru cvičného letounu
(Application of multi criterial decide for selection training aircraft)
Ing. Lubor Sobek, Ph.D. prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Doctoral
Distanční systém výuky profese"Technik údržby letadel"
(Distance learning for the profession"Technician of aircraft maitenance")
Ing. Rostislav Horecký, Ph.D. prof. Ing. Rudolf Volner, CSc. Doctoral
Možnosti rozvoje logistických systémů v soukromém průmyslovém sektoru v Egyptě
(Challenges of Industry Logistics System Development in Egyptian Private Manufacturing Sector)
Zizi Hassan Mohamed Zedan, Ph.D. prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Doctoral

2007/2008

Title Name of student Supervisor Type
Alternativní paliva a jejich vliv na vozidlové charakteristiky a emise
(Alternative Fuel Influence to Road Vehicle Characteristics and Emissions)
Bc. Rostislav Kolek Bachelors
Analýza dopravní obslužnosti České republiky veřejnou hromadnou osobní dopravou
(Czech Republic Traffic Attendance Analysis)
Bc. Tomáš Holán Bachelors
Analýza dopravní obslužnosti Ostravy městskou hromadnou dopravou
(Traffic Attendance Analysis of Ostrava Public Transport)
Dagmar Trantinová Bachelors
Analýza výkonů městské hromadné dopravy v Dopravním podniku Ostrava, a.s.
(Public Transport Capacity Analysis in Transport Company)
Bc. Martin Ludvík Bachelors
Bezpečnost motocyklů
(Motorbikes Safety)
Bc. Tomáš Kotyrba Bachelors
Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy v podmínkách svobodného přístupu na železniční dopravní cestu
(Waiting Time in Connection to Passenger Trains Delay)
Hynek Jahn Bachelors
Dopravní dostupnost jako kriterium kvality hromadné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji
(Traffic Accessibility as Criterion of Public Transport Quality)
Bc. Tomáš Krupa Bachelors
Dopravní obsluha lyžařského areálu
(Traffic Service of Skicentre)
Bc. Jan Láznička Bachelors
Elektronické systémy silničních vozidel
(Road Vehicles Electronic Systems)
Ing. Jan Chrenčík Bachelors
Implementace oprav příslušenství motorů svařovací technikou s použitím alternativních materiálů pro letouny SAAB 340, 2000 a Boeing 737
(Impelmentation Repair of the Engine Accessory by Welding Technology by Using of Alternate Material for SAAB 340, 2000 and Boeing 737 Aircrafts)
Martin Voráček Bachelors
Kontrola podvozků automobilů
(Monitoring of the Vehicle Wheelframes)
Jan Navrátil Bachelors
Mechanismus otáčení automobilového jeřábu
(Slewing Mechanism of the Mobile Crane)
Ing. Marián Minárik Bachelors
Měření geometrie kol silničních vozidel
(Wheel Geometry Measuring of the Road Vehicles)
Bc. Radek Bolom Bachelors
Měření spotřeby paliva motorových lokomotiv a kolejových motorových vozů
(Measuring of Fuel Consumption of Gas-Power Locomotives and Railmotors)
Ing. Břetislav Marosz Bachelors
Nástavby pro přepravu koní
(Trailer Bodies for Horse Transport)
Jakub Kyselý Bachelors
Návrh "zóny 30" na vybrané lokalitě
(Proposal of "Zone 30" on the Selected Locality)
Ing. Jan Gratza Bachelors
Návrh brzdové soustavy vloženého vozu řady 063 pro předměstskou jednotku řady 461
(Project of the Breaking System for the Emu 461)
Bc. Jiří Kvapil Bachelors
Návrh kontejneru pro dopravu uhelného prášku
(Conception of Container for Coal Dust Transport)
Ing. Jiří Koritár Bachelors
Návrh laboratoře pro komplexní plánování letů
(Proposal for Complex Flight Planning Laboratory)
Ing. David Schwarz Bachelors
Návrh osnov lekcí přístrojového létání na leteckém simulátoru na bázi PC
(Instrument Flight Session Proposal for PC - Flight Simulator)
Petr Honěk Bachelors
Návrh plánu opravy vybraného celku hnacího vozidla
(Design of a Maintenance Plan for Selected Aggregate of Rolling Stock)
Jiří Riedl Bachelors
Návrh pracoviště pro provádění údržby a oprav podvozků dopravních letadel
(Maintenance Workplace Proposal for Transport Aircrafts Landing Gear Maintenance and Reparation)
Ing. Bronislav Klimánek Bachelors
Návrh přesypu plovoucí pásové dopravy pro odtěžení štěrkopísku
(The System Design of the Transfer Point of a Floating Rubber Belt Conveyer Line for Ballast Mucking)
Bc. Vladislav Poledník Bachelors
Návrh přídavného zásobníku formovacího písku včetně vynášecího dopravníku ve slévárně
(Design of the Additional Hopper for Forming Sand Including Drag Conveyor in Foundry)
Ondřej Dubina Bachelors
Návrh řízení náborového procesu - podniková příručka
(Design of Advertising Solution Process in Production Company)
Ing. Milona Beranová Bachelors
Návrh řízení náborového procesu ve výrobní firmě
(Design of Advertising Solution Process in Production Company)
Bc. Luděk Vyka Bachelors
Návrh standardů kvality služby pro ODIS
(The Proposal of Standard Quality of Service for ODIS)
Darina Míková Bachelors
Návrh systému zásobování v podmínkách opravárenské firmy
(Supplying System Draft for Repairing Shops)
Bc. Petr Chlebina Bachelors
Návrh technických změn expedice výrobků firmy SULKO s.r.o.
(Design of Technical Changes for Product Dispatsch of Company SULKO s.r.o.)
Bc. Jan Hrubý Bachelors
Návrh úprav prohlídkového vozu řady 892 na základě poznatků z provozu vozidla
(Analysis of the Modernisation of the Railcar Type 892)
Ing. Karel Škurek Bachelors
Návrh uspořádání skladu
(A Suggestion of Sorting out a Stock)
Bc. Petr Fus Bachelors
Návrh výstupů a prezentace dat z měření na válcové výkonové zkušebně
(Concept of the Dynamometer Data Outputs a Presentation)
Bc. Jiří Kozelský Bachelors
Návrh změn v údržbovém systému strojového parku stavební společnosti
(A Suggestion of Modifications in Maintenance System of Building Company Fleet)
Bc. Petr Wojnar Bachelors
Obnova vozidlového parku dopravce
(Vehicle Fleet Renewal in the Transport Company)
Bc. Ondřej Rosek Bachelors
Optimalizace vytíženosti dopravních vozíků
(The Optimalization Utilization of Traffic Trolley)
Bc. Tomáš Miklovič Bachelors
Optimální nástroj pro simulaci výrobního procesu
(Optimal Tools for Industrial Process Simulation)
Ing. Kamil Kroužil Bachelors
Otočná jeřábová kočka svitkového jeřábu
(Rotating Crane Trolley of the Overhead Travelling Stacking Crane)
Ing. Miroslav Trefil Bachelors
Otočný sloupový jeřáb
(Jib Crane)
Bc. Michal Štefek Bachelors
Poháněcí stanice lanopásového dopravníku
(Drive Unit of a Cable-belt Conveyor)
Ing. Ondřej Bezděk Bachelors
Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Hladnovská-Michálkovická-Keltičkova v Ostravě
(Appraisal and Proposal of Organization and Traffic Control Modifications at Hladnovská-Michálkovická-Keltičkova Intersection in Ostrava City)
Ing. David Tvrdý Bachelors
Posouzení dopravní obslužnosti města Havířova příměstskou autobusovou dopravou
(Bus Services Traffic Attendance Appraisal of Havířov)
Bc. Jakub Vyvial Bachelors
Posouzení kvality služeb a organizace značkového autosalonu Mitsubishi a Hyundai
(Quality Services and Organization Evalution of Motor Show Mitsubishi and Hyundai)
Tomáš Zbořil Bachelors
Posouzení návrhu dimenzování odstavných kapacit přestupního terminálu Sad Boženy Němcové v Ostravě-Přívoze
(Proposal of Capacity Parking Places of the Crossing Station Sad Boženy Němcové in Ostrava-Přívoz Examination)
Ing. Michal Krempl, Ph.D. Bachelors
Posouzení vlivu hmotnosti přípojného vozidla na návratnost pořizovacích nákladů na vozidlo
(Apprecation of the Vehicle Weight Influence to the Vehicle Cost Economic Return)
Zbyněk Brodský Bachelors
Posouzení využití vybraných vozidel a jejich nákladů v DPO, a.s.
(Appreciation of the Vehicles Utilization and Costs in the DPO, a.s.)
Bc. Jiří Vaňha Bachelors
Provozně ekonomické hodnocení autobusů v Šumperku
(Economical and Operational Evaluation of Buses in Šumperk)
Bc. Martin Svrchokryl Bachelors
Provozně-technické hodnocení osvětlení automobilů
(Operational and Technical Evaluation of the Vehicle Lighting System)
Bc. Martin Kilián Bachelors
Provozní hodnocení brzd silničních vozidel
(Operational Evaluation of the Vehicle Brakes)
Bc. Jan Dětský Bachelors
Racionalizace zásobování podniku
(Enterprice supply Rationalisation)
Bc. Václav Plaček Bachelors
Stanice technické kontroly silničních vozidel
(Vehicle Testing Stations)
Bc. Tomáš Polášek Bachelors
Technické a provozně-ekonomické možnosti přepravy obilovin
(Technical, Operation and Economic Facilities for Cereals Transport)
Bc. Přemysl Hruška Bachelors
Teleskopická napínací stanice sběrného hřeblového dopravníku
(Telescopic Tension Unit of a Collecting Drag Conveyor)
Marek Vikartovský Bachelors
Tvorba příručky pro celní řízení dovozu a vývozu zboží mimo státy Evropské unie
(The Creation of Manual for Customs Proceeding During the Import and Export of Commodity Stuff Outside Evropa Union Countries)
Ing. Rostislav Recman Bachelors
Verifikace optimality navrženého způsobu řízení světelné křižovatky lineárním matematickým modelem
(Optimal Controll of Road Junction Verification)
Ing. Radim Holuša Bachelors
Využití GPS pro sledování pohybu hnacích kolejových vozidel
(GPS Technology Utilization for Monitoring of Rolling Stock Motion)
Bc. David Martínek Bachelors
Využití odpadů z údržby zeleně dopravní cesty
(Waste Utilization of the Traffic Way Vegetation Service)
Bc. Martina Mazánková Bachelors
Zklidňování dopravy na vybraných místech v okrese Šumperk
(Traffic Calming on Selected Places in Šumperk´s Region)
Bc. Stanislav Badal Bachelors
Zpracování učební pomůcky pro přepravu nadrozměrných nákladů
(Utility Elaboration in Overload Goods Transportation)
Jiří Šustr Bachelors
Aerodynamická interakce dvou vozidel
(Aerodynamical Interaction of Two Vehicles)
Lukáš Kutěj Masters
Alternativní řešení zpětných zrcátek automobilů
(Alternative Solution of the Vehicle Driving Mirrors)
Ing. Petr Buček Masters
Analýza různých způsobů řízení křižovatek při nízkých intenzitách provozu
(Analysis of Different Ways of Control of Intersections at Low Traffic Volume)
Ing. Marek Urban Masters
Analýza vlivu stáří vozidla na bezporuchovaost, udržovatelnost a náklady na údržbu
(Analysis of Effect of Vehicle Age to Trable-free Operation, Maintainability and Servicing Cost)
Bc. Lubomír Malinovský Masters
Časová koordinace přípojné taktové dopravy v železniční stanici Ostrava - Svinov
(Arrivals and Departures in Railway Station Ostrava-Svinov Time Coordination)
Bc. Michal Král Masters
Doprava biomasy od zásobníků paliva ke kotli
(Biomass Handling from Biomass Silo to Boiler)
Bc. Roman Kloda Masters
Doprava pelet na dopravní lince elektrárny
(Biomass Handling on Powerplant Stockyard)
Ing. Jan Blokeš Masters
Dopravně organizační opatření na průtahu Štramberka
(Traffic and Organizational Measures on the Through Way in the City of Štramberk)
Bc. Ondřej Strnad Masters
Důlní pásový dopravník pro přepravu osob
(Underground Belt Conveyor for Manriding)
Bc. Veronika Holcová Masters
Dynamické zjišťování okamžité hmotnosti silničních vozidel na území Moravsko- slezského kraje
(Dynamic Finding Current Weight of Road Vehicles on Moravian-Silesian Region)
Bc. Miroslav Vaněk Masters
Hadicový dopravník pro dopravu elektrárenského popílku
(Pipe Conveyor for Transport of the Electrical Ashes)
Bc. Petr Pokorný Masters
Hodnocení vstřikovacích systémů automobilů se zážehovým motorem
(Evaluation of the Vehicle Engines Injection Systems)
Bc. Antonín Koryťák Masters
Komplexní služby hospodaření s pneumatikami pro nákladní automobily
(Complex Tire Services for the Trucks)
Bc. Milan Juřík Masters
Modelování logistiky údržby kolejových vozidel
(Modelling of Rolling Stock Maintenance Logistics)
Bc. Pavel Přibyla Masters
Modelování pohybu kolejových vozidel na vozebním rameni
(Modelling of Rolling Stock Motion on Transport Line)
Bc. Martin Gazdík Masters
Možnosti matematického modelování procesu zásobování
(Mathematical Models of Supply Process Possibilities)
Ing. Martin Sněhota Masters
Nahrazení trolejbusů duobusy na části trolejbusové linky
(Substitution Tralley-buses on the Part of Trolley-bus Route)
Ing. Tomáš Konečný Masters
Napínací řízení pro pokládku potrubí na mořské dno
(Tensioner for Offshore Pipelay)
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D. Masters
Návrh dopravní obslužnosti průmyslové zóny Ostrava-Hrabová
(Proposal of Traffic Attendance Industrial Zone Ostrava-Hrabová)
Bc. Petra Dofková Masters
Návrh inovace pracoviště oprav brzdového zařízení
(Design of Workplace Inovation for Brake Gear Maintenance)
Ing. Peter Galvas Masters
Návrh jednotné kabiny strojvedoucího pro motorové a elektrické jednotky
(Conception of the Unified Engine Cab for Railway emu a dmu)
Ing. Jiří Strnisko Masters
Návrh sklápěcí nástavby pro šasi nákladního automobilu značky MAN řady TGA
(Design of the MAN TGA Dump Body)
Ing. Břetislav Eliáš Masters
Návrh úprav organizace a řízení dopravy na průtahu městem Otrokovice - silnice I/55
(Proposal of Modifications of Organization and Control of Transport on Road No. I/55 through Otrokovice City)
Bc. Jakub Dvořák Masters
Návrh zklidnění dopravy v Oseku nad Bečvou
(Draft of Traffic Calming in Osek nad Bečvou)
Bc. Martin Luňáček Masters
Optimalizace logistiky v areálu podniku Revlan s.r.o.
(Logistics Optimalization in the Company Revlan s.r.o.)
Bc. Milan Fusko Masters
Optimalizace svozu komunálního odpadu ve spádovém území města Bohumín
(Haulage of Municipal Waste in Bohumín City Optimization)
Bc. Vít Macura Masters
Optimalizace tokových vlastností práškového pigmentu Fepren pomocí ztekucovacích aditiv a optimalizace pneumatické transportní linky v podniku Precheza a.s.
(Optimalization of Flow Properties of Power Pigment FEPREN Using Flow-Improvement Additive and Optimalization of Pigment Transport Line in Precheza a.s., Přerov)
Ing. Aleš Procházka, Ph.D. Masters
Požadavky na konstrukci kolejových vozidel z hlediska ochrany životního prostředí
(Environmental Requirements for Railway Vehicles Design)
Bc. Jan Lučan doc. Ing. Petr Škapa, CSc. Masters
Příručka pro dopravce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě
(Dangerous Loads Manual for Transporters in Road Transport)
Bc. Dušan Došek Masters
Řešení vybraných aspektů traktorové kontejnerové dopravy
(Selected Aspects Solution of Tractor Container Transport)
Ing. Martin Lindovský Masters
Simulace výrobního procesu
(Industrial Process Simulation)
Bc. Petr Večerek Masters
Systémy hodnocení porušování pravidel silničního provozu řidiči
(The Highway Code Breaking Classification System)
Bc. Václav Míka Masters
Teleskopický výložník automobilového jeřábu
(Telescopic Booms of the Mobile Crane)
Ing. Jakub Toman Masters
Určení koeficientů základních druhů silničních vozidel pro přepočet na jednotko- vá vozidla
(Determination of Coefficients of Basic Road Vehicles for Conversion into Unit Vehicles)
Bc. Miroslav Tkáč Masters
Verifikace optimality navrženého způsobu řízení soustavy světelných křižovatek lineárním matematickým modelem
(Optimal Controll of System of Road Junction Verification)
Bc. Jan Tolasz Masters
Vybrané úpravy motoru a jeho příslušenství a jejich vliv na jeho parametry
(Selected Engine and Engine Accessories Adaptions and Their Influence to Engine Parameters)
Bc. Tomáš Fryščok Masters
Výkonový tarif v městské hromadné dopravě
(Power Tariff in Public Transport)
Bc. Karel Chvostek Masters
Zdvihací zařízení pro manipulaci se svitky drátů
(Hoisting Apparatus for Handling with Coil of Wires)
Ing. Nikoláos Koulisianis Masters
Zlepšování jakosti ve společnosti Senior Automotive Czech s.r.o.
(Quality Improvement Methods of the Senior Automotive Czech s.r.o.)
Bc. Jan Bürgl Masters
Analýza dat z provozu kolejových vozidel
(An Analysis of Data of the Rail Vehicles Operation)
Ing. Jiří Černošek prof.J.Daněk Doctoral
Eliminace segregačních mechanizmů sypkých hmot na dopravních trasách a jejich skladování
(Elimination Mechanics Powdery Substance on the Transport Line with a View to Silo)
Ing. Petr Bortlík, Ph.D. prof.Zegzulka Doctoral
Problematika dopravy a skladování sypkých materiálů s úhlem vnitřního tření pod 30o
(Transport and Storage Problems of Bulk Solids with Angle of Internal Friction below 30 Degrees)
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. prof.Zegzulka Doctoral
Vliv úprav organizace silničního provozu v intravilánu na bezpečnost a plynulost dopravy
(An Impact of Road Traffic Organization in Urban Areas on Traffic Safety and Continuous Movement)
Ing. Jindřich Frič, Ph.D. doc. Ing. Jan Folprecht, CSc. Doctoral

2006/2007

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a návrh úprav křižovatky Dolní - Kralická (U Rodenů) ve městě Prostějov
(Analyse and Proposal of Correction Crossroads Dolní-Kralická "U Rodenů" in Prostějov-City)
Ing. Michal Turek, Ph.D. Bachelors
Analýza materiálových toků vybraných komodit na území Moravskoslezského kraje
(Analysis of Material Flows of Selected Comodities in Moravian Silesian Region)
Ing. Jiří Matuš Bachelors
Analýza nasazení inhibitoru koroze INDAKOR LAM za ANTIKOLOR P1 v chladících systémech motorových vozů, lokomotiv
(Exchange Comparison of Corrosion Inhibitor Types INDAKOR LAM for ANTICOLOR P1 in Railway Engines Cooling System)
Ing. Michal Strouhal Bachelors
Analýza pojezdů motorových lokomotiv, vozů z hlediska provádění defektoskopických prací na těchto pojezdech
(Railway Engine Undercarriages Analysis from Viewpoint of Defectoscope Work Pursuance on these Undercarriages)
Ing. Jakub Szurman Bachelors
Aspekty počtu přepravovaných osob v DP Ostrava
(Aspects of Transported Persons Number in DP Ostrava)
Ing. Jana Vajdíková Bachelors
Bezpečnost chodců na ulici Ostravská ve Frýdku-Místku
(Pedestrian Safety at Ostravská Street in Frýdek-Místek)
Bc. Miroslav Bittner Bachelors
Bezpečnostní prvky výtahů - zachycovače
(Safety Elements of Lifts - Safety Gear)
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D. Bachelors
Diagnostika pro spalovací motory silničních vozidel
(Diagnostic Systems for a Road Vehicle Engines)
Bc. Leoš Soural Bachelors
Dílenský mostový jeřáb s elektrickým kladkostrojem o nosnosti 3,2 t
(Workshop Overhead Travelling Crane with Electric Hoist of a Lifting Capacity of 3,2 t)
Ing. Pavel Vraník, Ph.D. Bachelors
Hodnocení provozně-ekonomických ukazatelů příměstské autobusové dopravy
(Evaluation Operation and Economic Index of Bus Transport)
Bc. Tomáš Žiška Bachelors
Identifikace a postup provádění údržby kritických bodů na letounu SAAB-340 A,B
(Maintenance Critical Points of the Aircraft SAAB-340 A,B. Identification and Procedure)
Bc. Petr Urban Bachelors
Implementace systému řízení jakosti do provozních příruček leteckých organizací
(Quality Management System Implementation into the Operational Manuals of the Aeronautical Organizations)
Bc. Jan Oravec Bachelors
Klimatizační zařízení silničních vozidel pro podmínky dohody ATPL
(Road Vehicles Air Conditioning Equipment According ATPL Agreement)
Ing. Martin Plešek Bachelors
Kloubové hřídele používané jako hnací hřídele automobilových kol
(Proppeler Shaft Used as Automobile Wheel Drive Shaft)
Bc. Jiří Daněk Bachelors
Komfortní elektronika silničních vozidel
(Road Vehicles Electronic Comfort Systems)
Bc. Pavel Trojan Bachelors
Koncepce bezpečnostního systému celého prostoru mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov
(Area Security System Conception on the International Airport Ostrava-Mošnov)
Bc. Karel Loučka Bachelors
Koncepce bezpečnostního systému nové odbavovací haly na mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov
(New Terminal Security System Conception on the International Airport Ostrava-Mošnov)
Bc. René Černický Bachelors
Koncepce kontejnerové dopravy obilí
(Conception of Grain Container Transport)
Ing. Tomáš Bačík Bachelors
Koncepce letišť lokalizovaných v příměstských a industriálních zónách
(Close to Urban and Industrial Zone Airport´s Conception)
Bc. Remy Scholler Bachelors
Koncepce rozšíření odbavovacích ploch na mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov
(Apron Area Enlargement Conception on the International Airport Ostrava-Mošnov)
Bc. Martin Nedojedlý Bachelors
Kyvadlový korečkový dopravník pro dopravu granulované hmoty
(Pendular Bucket Conveyor for Granular Material Transport)
Ing. Aleš Kotas Bachelors
Letecký simulátor pro nácvik součinnosti vícečlenné posádky - koncepce mechanického řešení
(Multi-Crew-Cooperation Training Flight Simulator - Mechanical Solution Conception)
Ing. Petr Krejčí Bachelors
Letecký simulátor pro nácvik součinnosti vícečlenné posádky - koncepce napojení externích prvků
(Multi-Crew-Cooperation Training Flight Simulator-External Components Connection Conception)
Ing. Petr Barnasík Bachelors
Letecký simulátor pro nácvik součinnosti vícečlenné posádky - koncepce řešení elektronické a zobrazovací soustavy
(Multi-Crew-Cooperation Training Flight Simulator-Elektronical and Display Set Solution Conception)
Ing. Tomáš Matějka Bachelors
Letecký simulátor pro nácvik součinnosti vícečlenné posádky - právní aspekty certifikace
(Multi-Crew-Cooperation Training Flight Simulator - Legal Aspects of Certification)
Bc. Vladimír Filip Bachelors
Likvidace vozidel po vyřazení z provozu
(Disposal of Road Vehicles Putted out of Operation)
Ing. Jan Soukup Bachelors
Modernizace dopravníku nákladu pro letoun SAAB-340 A, B verze "Cargo"
(SAAB-340 A, B Cargo Version Aircraft´s Cargo Transporter Modernization)
Ing. Petr Brůžek Bachelors
Možnosti umístění stanice pro doplňování pohonných hmot v rámci sítě OKV
(Emplacement Tank Station on Railway Network of OKV Possibilities)
Ing. Michal Rusek Bachelors
Možnosti uplatnění kontejnerizace ve výrobním podniku při přepravě výrobků
(The Possibilities of the Containerization Use in the Manufacturing Concern by the Product Transfer)
Bc. Jiří Osmančík Bachelors
Multimediální učební pomůcka pro studium předmětu "Dopravní geografie"
(Multimedial Educational Aid for Studying of Subject "Transport Geograph")
Bc. Jan Kubíček Bachelors
Napojení výstupního roštu s odlitky nové formovací linky na stávající technologii
(Output Grate Tacking with New Forming Line Foundries on Present Technology)
Ing. Aleš Onderka Bachelors
Návrh a realizace elektronické výukové pomůcky pro stanovení parametrů jízdy kolejových vozidel
(Design and Implementation of the Electronic Tutorial for a Railway Vehicles Drive Parameter Calculations)
Ing. Petra Leibnerová Bachelors
Návrh hodnocení a zaznamenávání poškození laků železničních kolejových vozidel s vazbou na určení rozsahu opravy laku
(Suggestion for Evaluation and Recording of Paint Damage on Rail Vehicles in Link with Identification of Paint Correction Range)
Bc. Antonín Blahák Bachelors
Návrh kapacity parkovacích ploch v obytné zástavbě
(Capacity of Parking Areas in the Residential District Proposal)
Ing. Richard Turek Bachelors
Návrh metody (způsobu) evidence a archivace výsledků zkoušek nedestruktivního testování materiálu metodou magnetickou polévací
(Approach Suggestion of Filing and Archiving the Exam Results of Material Nondestructive Testing with Method of Magnetic Glazing)
Ing. Jiří Kurka Bachelors
Návrh mobilního pásového dopravníku pro potravinářskou společnost
(Design of Mobile Belt Conveyer for Food Company)
Ing. Kamil Skácel Bachelors
Návrh na řešení dopravy v chráněných krajinných oblastech
(The Transport Solution Design in the Protected Landscape Areas)
Bc. Zuzana Burešová Bachelors
Návrh na řešení odpadového hospodářství dopravní organizace
(Solution Concept of Waste Management Delimitation in Transport Company)
Bc. Rostislav Návrat Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku firmy Forman Adamec s.r.o.
(The Recovery Design of the Vehicle Park of Forman Adamec Company)
Ing. Radomír Kašpárek Bachelors
Návrh poháněcí stanice porubového hřeblového dopravníku
(Design of Drive Station of Coal Face Drag Conveyer)
Ing. Jiří Kubeš Bachelors
Návrh protihlukové izolace kabiny letounu L-410 pro kategorii VIP cestujících s ohledem na zvýšení celkové hmotnosti letounu
(L-410 Aircraft Cabin Noise Insulation for V.I.P.-Passengers Category Proposal with Respect to the Total Aircraft Weigh Increasing)
Ing. Michal Hrbek Bachelors
Návrh příručky pro přepravu sypkých materiálů v podmínkách OKD, a.s.
(Proposal of Manual Transport of Bulk Material in Conditions of OKD, a.s.)
Bc. Simona Trnková Bachelors
Návrh silničního vozidla pro potřeby opravárenství kolejových vozidel
(Road Vehicle Designed for Rail Vehicle Repairs)
Ing. Martin Kerlin Bachelors
Návrh standardů cyklistické dopravy
(Proposal of Standard of Cycling Transport)
Ing. Miroslav Vlček Bachelors
Návrh systému pro sledování oběhu náhradních dílů
(Design of the Spare Parts Circuit Monitoring System)
Ing. Martin Weiss Bachelors
Návrh systému základní dopravní obslužnosti území
(System of Basic Transport Service on Region Proposal)
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D. Bachelors
Návrh systému zásobování v podmínkách opravárenské firmy
(Supplying System Draft for Repairing Shops)
Ing. Martin Ivan Bachelors
Návrh umístění přestupních terminálů v Karlovarském kraji
(Location of Transfer Terminals in Karlovy Vary Region Proposal)
Ing. Vladimír Omelka Bachelors
Návrh variabilního uspořádání kolejového vozidla
(The Suggestion of Variable Structure in Rail Vehicle)
Bc. Lukáš Tománek Bachelors
Návrh vhodného typu úklonného dopravníku pro potravinářskou společnost
(Design of Suitable Type of Inclined Conveyer for Food Company)
Bc. Jan Kruczek Bachelors
Návrh vytápění kabin letounů L-410 při stání letounu na zemi
(The L-410 Aircraft´s Cabin Ground Heating Proposal)
Ing. Vlastimil Knedla Bachelors
Návrh zjednodušeného výpočtu spotřeby trakční energie a paliva závislé trakce a nákladních silničních vozidel pro porovnání emisí z jejich provozu
(The Traction Energy and Fuel Consumtion Simplified Calculation Design of the Railway Vehikles and Trucks for its Emissions Comparison)
Ing. Aleš Macháček Bachelors
Nové možnosti metody CPM v dopravě
(New Possibilities of Method CPM in Transport Applications)
Bc. Lukáš Janošek Bachelors
Optimalizace linkové sítě MHD Frýdek-Místek
(Line System of Urban Mass Transport Frýdek-Místek Optimalization)
Ing. Jan Širc Bachelors
Perspektivy využití metod operační analýzy v rámci tvorby systému reverzní logistiky v dopravě
(Improvement of Methods of Operation Research within of System Revers Logistics in Transport Perspectives)
Ing. Miroslav Guzej Bachelors
Plovoucí pásový dopravník využívaný při těžbě štěrkopísku
(Floating Belt Conveyor Used to Mining of Gravel)
Ing. Petr Günther Bachelors
Porovnání dostupných software pro plánování letů vzhledem na ekonomické využití u malého leteckého dopravce
(Available Flight Planning Software Comparison according their Economical Use in small Flight Operator)
Bc. Igor Kobéda Bachelors
Porovnání odbavovacích a rezervačních systémů letišť z ekonomického a provozního hlediska
(Airport´s Handling and Reservation Systems Comparison according to Economical and Operational Point of View)
Ing. Vítězslav Zbořil Bachelors
Porovnání parametrů jízdy vlaků vedených hnacími vozidly různé trakce na vybraném traťovém úseku
(Comparation of Drive Parameters of a Trains, Towed by Different Traction Vehicles on a Selected Rail Section)
Ing. Lukáš Balcárek Bachelors
Porovnání výsledků výpočtu a měření provedeném na lokomotivním simulátoru Ing. Milan Svoboda Bachelors
Porovnání výsledků výpočtu a měření provedeném na lokomotivním simulátoru
(Confrontation of Calculation Results and Measurement Performed on Locomotive Simulator)
Bc. Petr Plunder Bachelors
Posouzení a návrh úprav organizace a řízení dopravy na křižovatce Slezská - Staroměstská ve Frýdku-Místku
(Appraisal and Proposal of Organization and Traffic Control Modifications at Slezská-Staroměstská Intersection in Frýdek-Místek)
Ing. Jiří Kozel Bachelors
Problematika emisí silničních vozidel a jejich snižování
(Road Vehicles Emissions Problematic and Emission Decreasing)
Ing. Martin Gubek Bachelors
Provozně-technické a ekonomické hodnocení komunálních vozidel
(Technical and Operating Valuation of the Municipal Vehicles)
Bc. Zdeněk Klíma Bachelors
Převodovky osobních automobilů
(Passenger Cars Gearboxes)
Ing. Radomír Jiřík Bachelors
Racionalizace kolejiště a technologie práce areálu OKD Doprava a.s.
(Rationalisation of Number of Siddings and Technology of Area OKD Doprava a.s.)
Bc. Ludvík Kobza Bachelors
Rozšíření možností využití příjmové linky cementárny
(Possibility Extension of Input Production Line Utilization of Cement Factory)
Ing. Marek Lasota Bachelors
Řešení přísunu formovací směsi ze stávajícího mísiče do nové formovací linky
(Analysis of Sand Mixture Supply from Current Compounder to New Forming Line)
Ing. Jakub Šalamoun Bachelors
Sledování provozních parametrů parku silničních vozidel
(Operation Parameters Monitoring of a Road Vehicles Park)
Ing. Adam Breburda Bachelors
Stěrače čelního skla automobilů - požadavky, technika, provoz
(Windscreen Wipers - Requirements, Technology, Operation)
Bc. Martin Krejčí Bachelors
Světelné systémy silničních vozidel
(Road Vehicles Lighting Systems)
Ing. Michal Jahn Bachelors
Upevnění kolejnicových pásů při přepravě na železničních vozech
(Securing of Rail Sections on Wagons During Transport)
Ing. Martin Czernik Bachelors
Vlivy prostředí a dalších okolností na chování řidičů a na vznik nehodových událostí v silniční dopravě
(Environmental Influences and Another Circumstances Vs. Driver´s Approach to Accident Genesis in Road Transport)
Bc. Roman Novotný Bachelors
Výcvik řidičů v ČR v porovnání se státy EU
(Drivers´s Training in Czech Republic in Comparison with EU States)
Bc. Pavel Jurčík Bachelors
Využití hnacích vozidel nezávislé trakce při vozbě nákladních vlaků v obtížných traťových poměrech
(Diesel Locomotives Hauling Freight Trains over Routes with Difficult Rail Conditions)
Bc. Martin Ševčík Bachelors
Využití telematiky při přepravě zboží
(Telematics in Transportation)
Ing. Václav Plhák Bachelors
Vývoj dělby přepravní práce v osobní dopravě
(Modal Split Trends in Passenger Transport)
Ing. Jaroslav Harman Bachelors
Analýza a návrhy úprav křižovatky silnic I/55 a II/432 u města Hodonín
(Analyse and Proposal of Correction of Intersection of Roads No. I/55 and No. II/432 Close to Hodonín-City)
Bc. Luděk Křižka Masters
Analýza vlivu stáří vozidla na spolehlivost a náklady na údržbu
(Analysis of Effect of Vehicle Age to Reliability and Servicing Costs)
Bc. Martin Bajger Masters
Animace funkce brzdových ústrojí silničních vozidel
(Breaking System Function Animation of the Road Vehicles)
Bc. Jan Kisel Masters
Časová koordinace osobní dopravy v přestupním uzlu Bohumín
(Passenger Transport in Transfer Terminal Bohumín Time Coordination)
Ing. Dalibor Vu Masters
Doprava biomasy na skládce paliva
(Biomass Handling on Powerplant Stockyard)
Radek Pospíšil Masters
Jízdní soupravy 25,25m/60t
(Vehicle Trains 25,25m/60t)
Ing. Lukáš Horák Masters
Kvalita hromadné osobní dopravy mezi městy Ostrava a Frýdek-Místek
(Public Transport Quality between Ostrava and Frýdek-Místek)
Ing. Zdeněk Dvorský Masters
Lomený korečkový dopravník pro dopravu odprašků
(Angle Bulk Conveyor for Coal-Ash Transport)
Ing. Jan Zmrzlík Masters
Management dopravního proudu na základě dat ze systémů detekujících pohyb dopravního proudu
(Traffic Flow Management System Design)
Ing. Michal Kulig Masters
Možnosti využití kamerových systémů v silničním provozu
(Possibility of Application Camra Systems in Road Traffic)
Ing. Lukáš Meczner Masters
Návrh efektivního využití autobusové a trolejbusové dopravy v Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o.
(Effective Exploitation of Bus and Trolleybus Transport Design in Transport Company Zlín-Otrokovice, Ltd.)
Bc. Petr Bernát Masters
Návrh linky kombinované přepravy RO-LA
(Link Design of Combined Transportation RO-LA)
Bc. Martin Frait Masters
Návrh oběhu vozidel na linkách MHD v Ostravě
(Concept of Vehicles Turn at the Public Passenger Transport System in Ostrava)
Bc. Michal Branny Masters
Návrh systému Park + Ride
(Park and Ride System Design)
Bc. Jan Panáček Masters
Návrh technologie přepravy žáků a studentů autobusovou dopravou
(Technology Design of Pupils and Students Transport by Bus)
Ing. Olga Adamcová Masters
Návrh údržby spalovacího motoru kolejového vozidla
(Rail Vehicle´s Gas-Engine Maintenance Proposal)
Ing. Josef Pinc Masters
Návrh úprav organizace a řízení dopravy na Sokolské třídě v Ostravě v úseku 30. dubna - Českobratrská
(Proposal of Modifications of Organization and Control of Transport at Sokolská Street (Ostrava) in the Street Area 30. dubna - Českobratrská)
Ing. Ladislav Šíma Masters
Návrh změny trakce na obsluhovaném vlečkovém úseku
(Project of a Traction Change on the Industrial Track Section)
Ing. Jaromír Toman Masters
Odstranění konfliktních míst na průtahu městem Bílovec - silnice I/47
(Elimination of Conflict Places on Road No. I/47 through Bílovec - City)
Bc. Pavel Rychlík Masters
Optimalizace nosné konstrukce pásového dopravníku
(The Optimalization Supporting Structure of Belt Conveyor)
Ing. Petr Poštulka Masters
Organizace a řízení hromadné osobní dopravy na území města
(Organization and Regulation of Public Transport in the Urban Area)
Bc. Jiří Sedláčík Masters
Ověření vhodnosti algoritmu řešení dopravní úlohy při racionalizaci počtu dep v síti MHD Ing. Petr Varčok Masters
Provozně ekonomické zhodnocení MHD na území města Orlová
(Functional Economic Evaluation of Public Transport in Orlová Territory)
Bc. Miroslav Kubica Masters
Provozně-technické a ekonomické hodnocení vozidel pro údržbu pozemních komunikací
(Technical, Operational and Economical Evaluation of the Surface Route Vehicles)
Bc. Martin Kolečkář Masters
Řešení dopravní situace v městě Veselí nad Moravou
(Draft of Road Traffic Organization in the City Veselí nad Moravou)
Bc. Michal Tulpa Masters
Sledování konfliktních situací z plovoucího vozidla v silničním provozu
(Monitoring of Conflict Situations from the Point of Floating Vehicle on Road Traffic)
Ing. Martin Blatoň, Ph.D. Masters
Složení emisí silničního vozidla v závislosti na použitém palivu
(Road Vehicles Emission Depending on the Fuel Proportion)
Bc. Barbora Tichá Masters
Stanovení zatížení napájecí stanice traťového úseku
(Determination of a Power Supply Station Loading on a Track Section)
Ing. Vítězslav Křevký Masters
Úpravy organizace a řízení dopravy na průtahu silnice I/56 městem Hlučín
(Modifications of Organization and Control of Transport at Road No. I/56 through Hlučín - City)
Ing. Pavel Riess Masters
Vliv kongescí v dopravě na životní prostředí
(Accidents of Vehicles of Firm Public Transport Company Ostrava, Analysis and Project of thier Decreasing)
Ing. Petr Cigánek Masters
Zkoumání vlivu paliva na výkon motoru automobilu
(The Fuel Proportion Influence on the Engine Power Characteristics)
Bc. Jiří Pachý Masters
Pohybové odpory pásového dopravníku
(Resistance to Motion of a Belt Conveyor)
prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D. prof. Polák Doctoral

2005/2006

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a realizace audio výstupů na lokomotivním trenažéru
(Anylyse and Realisation of Audio Output on Locomotive Simulator)
Kamil Janečka Bachelors
Analýza činnosti strojvedoucího při řízení hnacího vozidla
(Activity Analysis of Driver at Railway Vehicles Driving)
Ing. Jiří Strnisko Bachelors
Analýza provozu železničních vozů s poškozením dvojkolí
(Analysis of Exploattation of Railway Wagons with Damaged Axle)
Ing. Peter Galvas Bachelors
Analýza přepravních nároků podniku
(The Enterprise Transportation Requirements Analysis)
Ing. Martin Sněhota Bachelors
Analýza stavu silniční dopravy v obcích
(Analyse of Road Traffic in Municipalities)
Bc. Pavel Přibyla Bachelors
Analýza výskytu a pohybu železničních vozů s technickými závadami v obvodu ČD a.s., DKV Ostrava
(Analysis of Appearance and Stay of Wagons with Technical Faults in the Area of ČD a.s., DKV Ostrava)
Bc. Martin Gazdík Bachelors
Anylýza současných způsobů měření rozkolí železničních dvojkolí s cílem vybrat či navrhnout nejefektivnější způsob měření
(Analysis of Current Measurement Methods of Wheels Distance of Railway Wheel Sets with Aim of Choose or Suggest the Most Effective Measurement Method)
Bc. Miroslav Vaněk Bachelors
Anylýza výsledků řešení úlohy obchodního cestujícího získaného heuristickými metodami
(The Results of Solutions of the Traveling Salesman Problem throug Heuristic Methods Analysis)
Ondřej Peštuka Bachelors
Čelisťová brzda zdvihu jeřábu Ing. Nikoláos Koulisianis Bachelors
Čistič dopravního pásu
(Belt Conveyor Scraper)
Bc. Veronika Holcová Bachelors
Dispečerské řízení městské hromadné dopravy
(Dispatching Control of Urban Passenger Transport)
Bc. Miroslav Tkáč Bachelors
Hybridní systémy pohonu automobilů
(Hybrid System of Vehicles Drive)
Ing. Břetislav Eliáš Bachelors
Informační sysrémy v městské hromadné dopravě
(Information Systems in Public Transport)
Bc. Milan Juřík Bachelors
Lehký pásový dopravník pro dopravu zrnin
(Lightweight Belt Conveyer for Conveying of Agricultural Products)
Ing. Jan Blokeš Bachelors
Možnosti vzniku veřejného logistického centra v zóně železniční stanice Ostrava hlavní nádraží
(The Possibilities of the Rise of the Public Logistic Centre at the Train Station Zone Ostrava Main Station)
Bc. Jan Planka Bachelors
Návrh manuálu pro mezinárodní železniční přepravu vybrané komodity v relaci ČR - Polsko
(The Manual for the International Railway Transportation between Czech Republic and Poland Proposal)
Bc. Dušan Došek Bachelors
Návrh počtu řidičů nákladní dopravy
(The Coung of Number of the Drivers for the Truck Transportation in the TQM Company Proposal)
Bc. Michal Král Bachelors
Návrh příručky pro přepravu nebezpečného zboží dle dohody ADR
(Proposal of Manual Transport of Dangerous Article According to ADR Settlement)
Bc. Jiří Dostál Bachelors
Návrh technologie výplachu potravinářských cisternových vozů
(Design of Laxage Technology of Food Carboy Wagon)
Bc. Robert Barteczek Bachelors
Návrh úprav na průtahu obcí Kravaře na vybraném úseku
(Proposal of Modifications on Selected Segment of Road through Kravaře Village)
Bc. Petr Večerek Bachelors
Návrh využití kontejnerových vozů Sgnns ČD, a.s. použitím výměnných nástaveb
(Study of Container Wagons Sgnns ČD, a.s. Aplication with Removable Body Containers)
Bc. Jan Lučan Bachelors
Návrh zaznamenávání, vyhodnocování a archivace výsledků zkoušek prováděných Provozně chemických laboratořích Českých drah, a.s. v SW prostředí EXCEL
(Draft of Recording, Evaluation and Archiving of Test Results Made by the PCHL (Chemical Laboratory) in the SW EXCEL Environment)
Lukáš Kutěj Bachelors
Optimalizace programu údržby letounu SAAB 340
(Optimalization of SAAB 340 Aircraft Maintenance Programme)
Bc. Radek Bořucký Bachelors
Optimalizace řízení světelné křižovatky
(Light-Control Traffic Junction Optimizing)
Bc. Jan Tolasz Bachelors
Problematika zavádění zrychlených spojů v síti MHD
(Accelerated Links in TTS (Town Transportation System) Problem Implementing)
Luděk Pika Bachelors
Rekonstrukce korečkového elevátoru
(Bucket Elevator Reconstruction)
Bc. Jaromír Chobot Bachelors
Rozbor nabídky nových tahačů a návěsů pro potřeby dopravní firmy
(Analysis of New Semitrailer Truck Offer for Needs of Transport Company)
Bc. Vladimíra Široká Bachelors
Rozšíření možnosti využití příjmové linky cementárny
(Possibility Extension of Cement Works Utilization)
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D. Bachelors
Řešení dopravní obslužnosti spádového území města Bohumín
(Proposal of Transport Attendance of Descent Area of Bohumín)
Bc. Vít Macura Bachelors
Řešení dopravy ve městě z hlediska péče o životní prostředí
(Solution of Urban Transport in Term of the Environment)
Ing. Tomáš Konečný Bachelors
Studie možnosti dopravy koksu a aglomerátu
(Study of Coal and Agglomerate Transport Possibility)
Bc. Michal Vrábel Bachelors
Technologie přepravy speciálních zásilek
(Technology of Special Deliveriers Transport)
Bc. Přemysl Michálka Bachelors
Úprava kontrolního měření vyhřívacího tělíska ventilu odmrazování náběžné hrany kýlu letounu SAAB 340
(Adjustment of Check Measurement De-Icing Body Valves of Vertical Stabilizer on SAAB 340 Aircraft)
Bc. Jakub Sikora Bachelors
Uzávěr zásobníku
(Bin Gate)
Ing. Jakub Toman Bachelors
Uzavřený pásový dopravník konstrukce HiRoller
(Enclosed Belt Conveyor of HiRoller)
Bc. Petr Pokorný Bachelors
Uzavřený typ dopravníku pro dopravu minerálů
(Closed Belt Conveyor for Mineral Transport and Handling)
Bc. Tomáš Sucharda Bachelors
Vliv figurín policistů na chování řidičů v silničním provozu
(Policemen Figurines and Their Influence on Behaving of Drivers within Road Traffic)
Bc. Ondřej Strnad Bachelors
Vliv vybraných faktorů na výkonové charakteristiky vozidla
(Progression of Selected Factorss to the Road Vehicles Characteristics)
Bc. Antonín Koryťák Bachelors
Vliv způsobu jízdy na poruchovost vozidel v DPO a.s.
(Influence of the Driving Manner to a Vehicles Reliability in DPO a.s.)
Lukáš Drozdek Bachelors
Výběr nových materiálů pro úpravy interiérů letadel
(Choice of New Materials Usage for Aircraft´s Interiors Modification)
Bc. Lukáš Weisz Bachelors
Vybrané aspekty důsledků zatížení nákladních automobilů
(Selected Aspects of Vehicle Load Effects)
Bc. Jakub Dvořák Bachelors
Vypracování části osnovy modulu 031 - Hmotnosti a vyvážení dle leteckého předpisu JAR FCL 1 do podoby výukové prezentace
(Developing of Teaching Presentation Based on the Part of the JAR FCL Regulation Schedule, Module 031 - Mass and Balance)
Ing. Petr Buček Bachelors
Vypracování části osnovy modulu 032 - Výkony dle leteckého předpisu JAR FCL do podoby výukové prezentace
(Developing of Teaching Presentation Based on the Part of the JAR FCL Regulation Schedule, Module 032 - Performance)
Ing. Jan Raška Bachelors
Vypracování části osnovy modulu 070 - Provozní postupy dle leteckého předpisu JAR FCL 1 do podoby výukové prezentace
(Developing of Teaching Presentation Based on the Part of the JAR FCL Regulation Schedule, Module 070 - Operational Procedures)
Bc. Vojtěch Vicsápi Bachelors
Vývoj požadavků na ústrojí nakladních automobilů
(Prograssion of Requirements to the Road Vehicles Gear)
Bc. Tomáš Fryščok Bachelors
Zajištění bezpečnosti chodců na ulici Havířská v Karviné
(Securing Pedestrian Safety on Havířská Street in Karviná City)
Bc. Lubomír Malinovský Bachelors
Zavádění elektronických vabírání poplatků v silniční dopravě
(Cashless Collecting of Duties in Road Transport)
Ing. Marek Urban Bachelors
Zavážecí dopravník
(Charging Conveyor)
Ing. Aleš Procházka, Ph.D. Bachelors
Zdokonalení systému aretace hlavních dveří letounu L-410 v otevřené poloze
(Project of Improved Main Entrance Door Aretation System of L-410 Aircraft in Opened Position)
Bc. Jiří Hrbáč Bachelors
Zhodnocení nákladovosti vozidel dopravní firmy
(Valuation of the Vehicle Running Costs in the Transport Company)
Bc. Karel Chvostek Bachelors
Zhodnocení vybraných technicko-provozních požadavků na vojenská silniční vozidla
(Evaluation of Technical and Operational Requirements of the Army Road Vehicles)
Ing. Martin Lindovský Bachelors
Zvýšení kvality tramvajové dopravy
(Increment Quality of the Tramway Transport)
Ing. Robert Hackenberg Bachelors
Analýza a návrhy úprav křižovatky 17. listopadu - Bedřicha Nikodéma
(Analyse and Proposals Carrection Crossroads 17. listopadu - Bedřicha Nikodéma)
Bc. Jiří Pištecký Masters
Analýza vlivu prodloužení linky na turnusovou potřebu vozidel
(Influence of Line Extension to the Vehicles Duty Roster Analysis)
Ing. Marian Čarnecký Masters
Časová koordinace spojů v síti MHD Frýdek-Místek
(City Traffic Connections in Frýdek-Místek Town Time Coordination)
doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Masters
Doprava biomasy na elektrárenských provozech
(Biomass Transportation on Electrical Operation)
Bc. Tomáš Hrazdira Masters
Dopravní obslužnost sídliště Uhlířská - Dolní v městě Bruntále
(Transport Service Housing Development Uhlířská - Dolní in Town Bruntál)
Pavel Petr Masters
Dopravní prostředky pro přepravy nadlimitních nákladů
(Means of Transport for Excessive Cargo)
Bc. Libor Dyba Masters
Elektrické zdvihací ústrojí výtahu
(Elevator Drive)
Ing. Tomáš Větrák Masters
Kabiny nákladních automobilů a jejich provozní hodnocení
(The Tipper´s Cabines and Their Working Assignment)
Bc. Lukáš Kunc Masters
Lanovka s pásovým dopravníkem
(Aerial Ropeway with Belt Conveyor)
Ing. Libor Man Masters
Mezidopravník pro odtěžení od razicího kombajnu AM 75
(Belt Intermediate Carrier for the Roadheader AM 75)
Bc. Pavel Pazdera Masters
Modernizace železničních nákladních vozů pro přepravu železného šrotu
(Modernization of Railway Freight Wagons for Iron Scrap Transportation)
Bc. Pavel Belorit Masters
Možnosti využití nekonvenčních dopravních prostředků v hromadné osobní dopravě v ČR
(Possibilities of Unconventional Means of Transport Utilization in Mass Passanger Transport in the Czech Republic)
Bc. Michaela Šimková Masters
Návrh obnovy parku vybraných silničních vozidel v Mittal Steel Ostrava, a.s.
(The Project of the Road Vehicles Fleat Renewal in Mittal Steel Ostrava, a.s.)
Bc. Josef Pavlík Masters
Návrh organizace obsluhy sítě pozemních komunikací v působnosti Správy silnic Olomouckého kraje
(The Service Organization of Road Net in Conditions of Olomouc Region Proposal)
Bc. Martin Langr Masters
Návrh struktury vozidlového parku ČSAD Havířov, a.s. pro městskou hromadnou dopravu
(Proposal of Vehicle Park Structure in Urban Passenger Transport in ČSAD Havířov, a.s.)
Bc. Michal Šebö Masters
Návrh využití alternativních paliv v technologii MHD města Havířov
(Design of Utilization of Alternative Fuel in Urban Passenger Transport Technology in Havířov)
Bc. Aleš Petřvalský Masters
Návrh zvedacího stolu pro ocelové polotovary - bramy
(Poject of Depiler for Semi-Finished Steel Products - Slabs)
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D. Masters
Obslužný mostový jeřáb pro obráběcí halu
(Workshop Bridge Crane)
Bc. Radek Hejzlar Masters
Optimalizace nasazení duobusů v síti Městského dopravního podniku Opava
(The Setting of Dual-Mode Buses at Existing Lines of Opava Town Transportation Company Application)
Bc. Lukáš Lenc Masters
Pojízdný reverzní dopravní pás
(Motion Reversible Belt Conveyor)
Bc. Jan Romančenko Masters
Posouzení kvality dopravní obslužnosti
(Evaluation of Traffic Attendance Quality)
Bc. Lenka Semančíková Masters
Provozně-ekonomické hodnocení městské hromadné dopravy
(Functional-Economic Evaluation of Public Transport)
Ing. Drahomír Gromotovič Masters
Provozně technické hodnocení lokomotiv řady 740 po dosazení teplovodního topení
(Operational Technical Appreciation of 740 Series Locomotives After Installment of Warm-Water Heating)
Bc. Martin Uherek Masters
Sčítání intenzit dopravy pomocí indukčních smyčkových detektorů
(Checkout of the Traffic Volume on Selected Crossings via Induction Coils)
Ing. Jiří Nowák Masters
Stanovení požadavků na spolehlivost modernizovaných lokomotiv řady 740
(Determination of Demands for Reliability of Modernized Locomotives Class 740)
Ing. Radek Krzyžanek Masters
Svislé dopravní zařízení pro sypké hmoty
(Vertical Conveying Equipment for Bulk Materials)
Bc. Michal Varsavík Masters
Účinnost miniokružních křižovatek
(Efficiency Mini Roundabouts)
Ing. Lukáš Kadula Masters
Vliv železniční a silniční dopravy na životní prostředí
(Influence of the Railway and Road Transport to the Environment)
Bc. Monika Klimková Masters
Zhodnocení a návrh opravárenských kapacit DP Ostrava
(Appreciation and Design of the Repair Capacities in DP Ostrava)
Bc. Jiří Martiník Masters
Modelování a zobrazení železničního provozu na počítači
(Simulation and Computer Visualization of the Railway Traffic)
Ing. Vladimír Hranoš doc. Škapa Doctoral

2004/2005

Title Name of student Supervisor Type
Analýza bezpečnosti silničního provozu na přechodech pro chodce
(Analysis of Road Transport Safety on Pedestrian Crossings)
Bc. Patrik Varga Bachelors
Analýza bezpečnosti účastníků silničního provozu na železničních přejezdech
(Safety Analysis of Road Transport Participants on Railway Level Crossings)
Bc. Jitka Hrdličková Bachelors
Analýza skladů hotových výrobků - využití čipů v podniku AŽD Praha, s.r.o.
(The Analyse of Finished Stock Room - Utilization of Microchip in Company AŽD Prague Ltd.)
Bc. Petra Dofková Bachelors
Automatický systém odhalování přestupků v silničním provozu
(Automatic System of Revealing Traffic Offences)
Ing. Lukáš Meczner Bachelors
Efektivnost ze zavedení EMS v dopravní organizaci
(Appreciation of EMS System Effectivity in Transport Organisation)
Bc. Pavel Rychlík Bachelors
Ekonomické vyhodnocení provozu informačního a odbavovacího systému MHD v DPO a.s.
(Economic Evaluation Activity of the Informative and Apron System of City Transport in DPO a.s.)
Bc. Barbora Tichá Bachelors
Externality v oblasti bezpečnosti dopravy
(Externalities in Transport Safety Problematic)
Bc. Martin Kolečkář Bachelors
Gravitační válečková trať
(The Gravitational Rollway)
Bc. Jan Farmačka Bachelors
Historie světových výrobců železničních kolejových vozidel - výrobní program, fúze a související změny výrobního programu
(History of the Leading World Producers of Railway Vehicles - Production Program, Mergers and Incidental Changes of Their Production Program)
Ing. Josef Pinc Bachelors
Hodnocení opravitelnosti a zajištěnosti údržby vozidel MHD
(Appreciation of Reparable and Servicing MHD Vehicles)
Bc. Martin Bajger Bachelors
Konstrukční a projekční řešení variability prostoru pro jízdní kola, kočárky a lyže pro elektrické jednotky řady 471 a uvažované jednopodlažní elektrické jednotky
(Constructional and Projection Solution of the Variability of the Indoor Area for Bikes, Baby Coaches and Skies of the Electric Double-Decked Unit 471 Class ČD)
Bc. Michal Tulpa Bachelors
Kontrolní systémy tlaku hustění pneumatik
(Tire Pressure Monitoring Systems)
Bc. Jan Bürgl Bachelors
Moderní způsoby odbavování v integrovaném dopravním systému
(Modern Possibilities of Fare in Integrated Transport System)
Ing. Petr Varčok Bachelors
Návrh a realizace modelu tlakové vzduchové brzdy kolejových vozidel pro výukové účely
(Design and Implementation of the Rail Vehicle Air Brake Model for Education)
Bc. Jan Kisel Bachelors
Návrh a realizace přepravy nebezpečného zboží dle podmínek ADR
(Design and Implementation of the Dangerous Load Transport)
Ing. Dalibor Vu Bachelors
Návrh části výukové osnovy Modulu 6 (část 6.1 - 6.4) dle leteckého předpisu JAR 66
(Suggestion of Education Schedule of Module 6 (part 6.1 - 6.4) According to Aviation Regulation JAR 66 Requirements)
Bc. Jan Bártek Bachelors
Návrh části výukové osnovy Modulu 7 (část 7.3c - 7.4) dle leteckého předpisu JAR 66
(Suggestion of Education Schedule of Module 7 (part 7.3c - 7.4) According to Aviation Regulation JAR 66 Requiremenst)
Bc. Vít Lubojacký Bachelors
Návrh části výukové osnovy Mudulu 6 (část 6.5 - 6.11) dle leteckého předpisu JAR 66
(Suggestion of Education Schedule of Module 6 (part 6.5 - 6.11) According to Aviation Regulation JAR 66 Requirements)
Bc. David Němec Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku Dopravy TATRA, spol. s r.o., Kopřivnice
(Renewal Proposition of Vehicle Fleet of the Company Transport TATRA, Ltd, Kopřivnice)
Ing. Miroslav Štrbavý Bachelors
Návrh ochrany částí letounu L-410 proti mechanickému poškození při provozu na nezpevněných VPD
(Suggestion of Protection of Parts of L-410 Airplane Against Mechanical Damage by Non-paved Runway Operation)
Bc. Michal Kubica Bachelors
Návrh rekonstrukce příjmové linky paliva na elektrárně
(Reconstruction of Fuel Load Line of Power Station)
Bc. Roman Daniel Bachelors
Návrh způsobu utěsnění části letounu L-410 a úpravy podvozku pro provoz v prostředí subtropických a pouštních oblastí
(Suggestion of L-410 Airplane Parts Seal Method and Undercarriage Treatment for Subtropical and Desert Operation)
Bc. Libor Phan Bachelors
Obecná analýza forem řízení silničního provozu na železničních přejezdech z hlediska bezpečnosti
(General Analysis of Ways of Road Traffic Control on Railway Level Crossing from the Safety Point of View)
Ing. Pavel Riess Bachelors
Ověřování odezvy cestujících na nabídku nové služby v MHD
(Passengers Reactions to the New Service Offer in Mas Urban Transport)
Bc. Radim Peichl Bachelors
Porovnání různých způsobů odbavování cestujících v hromadné osobní dopravě
(Comparison of Different Processes of Fare Collection and Getting on Vehicles in Mass Passenger Transport)
Bc. Jan Panáček Bachelors
Posouzení energetické náročnosti a nákladů na přepravu substrátu po železnici
(Appreciation of the Energy Intensiveness of the Substrate Rail Haulage)
Ing. Jaromír Toman Bachelors
Použití elektronových materiálů v systému řízení na letounu L-410 a návrh antikorozního programu údržby v klimaticky náročných oblastech
(Application of Electron-Materials in Control System of L-410 Airplane, Suggestion of Anticorrosive Maintenance Program in Ambitious Climatic Areas)
Bc. Lubomír Pala Bachelors
Problematika pohybu tělesně a zrakově postižených v DPO a.s.
(Problems Movement Physical and Visual Handicapped People in DPO a.s.)
Bc. Miroslav Kubica Bachelors
Provozně-ekonomické porovnání autobusů a trolejbusů v MHD města Ostravy
(Operation and Economic Comparison of Bus and T-bus in Urban Passenger Transport in Ostrava)
Bc. Michal Branny Bachelors
Sledování hodnotících ukazatelů nákladní dopravy v ČSAD Hodonín a.s. v souladu s normou ISO 9002
(Monitoring of Evaluating Indexes of Freight Transport in ČSAD Hodonín in Compliance with the Regulation ISO 9002)
Bc. Luděk Křižka Bachelors
Sledování nákladů na ochranu životního prostředí dopravní organizace
(Environment Safety Costs Monitoring of Transport Organisation)
Ing. Martin Blatoň, Ph.D. Bachelors
Studie lokálního systému dopravy zeleného sladu pro firmu Obchodní sladovny, a.s.
(Study on Conveying System for Malt)
Ing. Petr Poštulka Bachelors
Sušící buben živičných směsí
(Drying Drum of Bitumen Systems)
Ing. Jan Zmrzlík Bachelors
Šnekový míchač pro výrobu práškových směsí
(Screw Mixing Facility for Bulk Materials)
Radek Pospíšil Bachelors
Technické úpravy systému parkování
(Parking System Technical Modifications)
Bc. Petr Bernát Bachelors
Technicko-provozně-ekonomické hodnocení vozidel závodové dopravy DPO a.s.
(Technical, Operating and Economical Valuation of the Intra-Plant Transport Vehicles in the DP Ostrava a.s.)
Bc. Jiří Pachý Bachelors
Výuková prezentace části modulu 030 osnovy výcviku dle leteckého předpisu JAR FCL 01
(Demonstration of Part 030 - Module of Training Schedule of JAR FCL 1 for Training Purposes)
Bc. Tomáš Branich Bachelors
Výuková prezentace části modulu 030 osnovy výcviku dle leteckého předpisu JAR FCL 01
(Demonstration of Part 030 - Module of Training Schedule of JAR FCL 1 for Training Purposes)
Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. Bachelors
Výuková prezentace části modulu 030 osnovy výcviku dle leteckého předpisu JAR FCL 01
(Demonstration of Part 030 - Module of Training Schedule of JAR FCL 1 for Training Purposes)
Ing. Jana Žáčková Bachelors
Vývoj pohonu automobilů na bázi vodíku
(The Development of Hydrogen Car Propulsion)
Bc. Martin Frait Bachelors
Zajištění bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce přes ulici Českobratrskou v úseku Nádražní - Sokolská v Ostravě
(Covering Pedestrian's Safety on Českobratrská Crossings Within Nádražní - Sokolská Section in Ostrava)
Ing. Ladislav Šíma Bachelors
Záměr a projekt linky na dopravu hrubozrnného kameniva
(Project and Intent of Raw-Stone Transport Line)
Bc. Roman Kloda Bachelors
Časová a prostorová koordinace autobusové a osobní železniční dopravy v Novém Jičíně
(Time and Space Coordination of Bus and Railway Passenger Transport in Nový Jičín)
Ing. Lucie Rychtaříková Masters
Dopravní informační systémy v ODIS
(Traffic Information System in ODIS)
Ing. Kateřina Motyčková Masters
Návrh nové technologie obsluhy dolu Lazy a z ní vyplývající důsledky pro infrastrukturu
(New Technology Design for Mining Sidding Area)
Ing. Radek Šibinský Masters
Návrh obnovy vozidlového parku
(Proposal Renewal Fleet)
Ing. Pavla Ungrová Masters
Optimalizace materiálového toku
(Ballast Material Flow Optimizing)
Ing. Pavlína Králová Masters
Optimalizace oběhu hromadných dopravních prostředků v linkové síti městské hromadné dopravy Žďár nad Sázavou
(Optimalization of the Conveyances in the Network of the City Public Transport Žďár nad Sázavou)
Ing. Tereza Vaníčková Masters
Řešení přechodu pro chodce na čtyřproudových komunikacích
(Solution of Pedestrian Crossing on Four Lanes Communication)
Ing. Ondřej Plešek Masters
Systém správy majetku DP Ostrava a.s. s návrhem požadavků na informační systém technologické dopravy
(System Property Management of DPO a.s., with Draft on Information System of Technological Transport)
Renata Klimešová Masters
Tarifní systém v Ostravském dopravním integrovaném systému
(Tariff System in ODIS)
Ing. Iveta Moučková Masters
Technologie obsluhy vlečky
(Technology of Factory Siding Atendance)
Ing. Marek Hlaváč Masters
Využití IT pro řízení materiálového toku v logistickém řetězci
(IT Technology Application for Material Flows Controll)
Ing. Pavla Vyroubalová Masters
Propustná výkonnost mezilehlých stanic na tratích pojížděných vyššími rychlostmi
(Capacity of Railway Stations at High-speed Operated Corridors)
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. Prof.J. Daněk Doctoral

2003/2004

Title Name of student Supervisor Type
Analýza a návrh systému sledování pohybu technologických vozů na vlečce ISPAT Nová Huť, a.s.
(Analysis and Proposal of Monitoring System Moving of Technological Wagon on Railway Siding (ISPAT Nová Huť, a.s.))
Bc. Libor Dyba Bachelors
Analýza bezpečnosti silničního provozu na vybraných železničních přejezdech
(Analysis of Traffic Safety on Selected Railway Level Crossings)
Bc. Jiří Pištecký Bachelors
Analýza nasazení hnacích vozidel a personálu pro zajištění provozu v dané lokalitě, návrh opatření
(Driving Railway Vehicles and Staff Analysis in the Area Operation)
Bc. Pavel Belorit Bachelors
Analýza současného stavu vážení silničních nákladních vozidel na silničních vahách v areálu ISPAT Nová Huť, a.s.
(Analysis of the Road Vehicles Weighing in the ISPAT Nová Huť, a.s.)
Ing. Petr Cigánek Bachelors
Deskový uzávěr
(Slide Gate Valve)
Bc. Tomáš Hrazdira Bachelors
Doprava, manipulace a skladování nanometricky strukturovaných materiálů pomocí uzavřených pásových dopravníků
(Transport, Handling and Storage of the Nano-structured Materials using Closed Belt Conveyors)
Bc. Michal Varsavík Bachelors
Hodnocení a motivace zaměstnanců jako nástroj personálního řízení podniku
(Evaluation and Motivation of Employees as a Tool of Personal Management of Company)
Ing. Lukáš Horák Bachelors
Integrace dopravních systémů hromadné přepravy osob
(Integrations of Public Transport Systems)
Ing. Marian Čarnecký Bachelors
Návrh a realizace přepravy nebezpečného zboží pro danou relaci
(Proposal and Implementation of Dangerous Good Transport for Determined Relationship)
Bc. Markéta Kupková Bachelors
Návrh informačního a navigačního systému v dopravě
(Proposal of Information and Navigation System for Transportation)
Ing. Roman Lachota, Ph.D. Bachelors
Návrh konstrukce drapáku pro velmi tvrdé sypké materiály
(Dragline Design for Rough Bulk Solids)
Bc. Jan Romančenko Bachelors
Návrh měření spotřeby PHM u silničních vozidel a zpracování jeho výsledků
(Project of Road Vehicles Fuel Consumption Measuring and Results Processing)
Bc. Martin Luňáček Bachelors
Návrh měřidel na měření železničních dvojkolí při údržbě
(Project of Indicator for Railway Wheelset for Measuring and Maintenance)
Bc. Lukáš Kunc Bachelors
Návrh obnovy parku vybraných silničních vozidel v NH, a.s.
(Vehicle Fleet Renewal of Selected Vehicles in the NH, a.s.)
Bc. Josef Pavlík Bachelors
Návrh obnovy vozidlového parku
(Project of the Vehicle Fleet Renewal)
Bc. Jiří Martiník Bachelors
Návrh pohonu válečkové tratě
(The Proposal Drive of Rollway)
Bc. David Doležel Bachelors
Návrh rekonstrukce zásobníku slínku
(Silo Clinker Re - design)
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D. Bachelors
Návrh údržby palivového okruhu lokomotivy s využitím technik RCM
(Using RCM Technique When Fuel Circuit of Locomotive Maintenance)
Bc. Martin Uherek Bachelors
Posouzení provozních vlastností tramvajové soupravy
(Review of Performance Characteristics of Tram System)
Bc. Jiří Sedláčík Bachelors
Problematika mýtného v silniční dopravě
(Problematics of the Toll in the Road Transport)
Bc. Tomáš Hruška Bachelors
Provozně - technické hodnocení využití retardérů v autobusech DPO, a.s.
(Technical and Operating Valuation of the Bus Retarders in the DP Ostrava)
Bc. Václav Míka Bachelors
Přenos provozních dat z dopravních prostředků MHD
(Operating Data Transmission from Mass Transport Means)
Bc. Vladimír Schee Bachelors
Příručka pro stanovení úrovně odpadového hospodářství v dopravní firmě
(Handbook for Waste Management Delimitation in Transport Company)
Ing. Zdeněk Dvorský Bachelors
Rozbor nabídky nových vozidel na trhu v návaznosti na obnovu vozového parku
(Analysis of New Vehicles Offer on a Market in Relation to Renewal of Rolling- stock)
Bc. Martin Langr Bachelors
Rozmístění nízkopodlažních autobusů a trolejbusů do stávajících linek a doplnění současného stavu těchto vozidel v MHD Opava
(Allocation of Low-floor Buses and Trolley-buses in the Present Lines and Completing Present State this Vehicles in MUT Opava)
Bc. Lukáš Lenc Bachelors
Řešení problematiky šnekové dopravy
(Problem Solving of Screw Transport)
Ing. Tomáš Větrák Bachelors
Shrnovač sypkého materiálu z dopravního pásu
(Belt Conveyor Plow Frame of Bulk Solids)
Ing. Libor Man Bachelors
Systém odbavování cestujících pro městskou hromadnou dopravu ve Zlíně
(The Passenger Attendance System for the Mass Urban Transportation in Zlín)
Ing. Michal Mazáč Bachelors
Technicko - provozní hodnocení převodovek v autobusech DPO, a.s.
(Technical and Operating Valuation of the Bus Gearboxes in the DP Ostrava)
Bc. Milan Fusko Bachelors
Vyhodnocení změny geometrických parametrů troleje
(Evaluation of Geometrical Parameters Changes of Trolley Wire)
Ing. Vítězslav Křevký Bachelors
Využití čárového kódu v údržbě kolejových vozidel
(Utilization of Bar Code in Rail Vehicle Maintenance)
doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Bachelors
Využití programu RCM při údržbě tramvají
(Utilization RCM Program for Tram Maintenance)
Ing. Radek Krzyžanek Bachelors
Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce
(Safety Improvements on Pedestrian Cossing)
Ing. Jiří Nowák Bachelors
Analýza rizik v rámci procesu provozování dráhy, drážní dopravy a souvisejících činností v podmínkách OKD, Dopravy, a.s.
(Risk Analysis in Industrial Traffic of OKD Doprava a.s.)
Ing. Lukáš Křístek Masters
Analýza vozového parku na vlečce Třineckých železáren a.s.
(Rolling Stock Analysis in Třinecké železárny a.s.)
Ing. Miroslav Czernek Masters
Optimalizace obsluhy území Jesenicka veřejnou dopravou
(The Service Optimalization by Public Transport in Jesenik Area)
Ing. Petra Unzeitigová Masters
Projekt jednotného obslužného pracoviště železničního uzlu Opava
(Project of Uniform Service Workplace Rail Junction of Opava)
Ing. Soňa Macíčková Masters
Racionalizace technologických procesů nákladní přepravy v rámci pohraničního styku na železničních přechodech Česká republika - Polsko
(Technological Process Racionalization of Track Transportation in the Czech Republic Versus Poland Border Area Relation)
Ing. Pavla Hrubá Masters
Zhodnocení kvality na mezinárodních autobusových linkách z pohledu cestujících
(The Assessment of Quality on International Coach Lines form the Passanger´s Point of View)
Ing. Lucie Pustějovská Masters

2002/2003

Title Name of student Supervisor Type
Analýza jízdních dob ze záznamu elektronického rychloměru Ing. Jiří Černošek Masters
Analýza logistického řetězce dodavatel - velkosklad - odběratel při respektování dat Ferony, a.s. Mgr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., MBA Masters
Analýza nákladů na provoz autobusu Karosa a nízkopodlažního autobusu Renault Ing. Jana Kutáčová Masters
Analýza provozu údržby autobusů v návaznosti na změnu organizace a řízení údržby Ing. Radim Kniezek Masters
Analýza přeprav a expedice výrobků závodu 15-Rourovny Ing. Monika Folwarczná Masters
Logistické řešení přepravy sádrovcových kalů Ing. Libor Směšný Masters
Návrh obnovy vozového parku pro dopravní firmu ŽDB - Trans Ing. Roman Huczala Masters
Návrh řešení manipulace s výrobky mezi středisky firmy FATRA Napajedla Ing. Martin Štětkář Masters
Návrh řešení mezinárodní přepravy pro KKP ADVISER A/S Dánsko Ing. Lukáš Krowiarz Masters
Obnova vozového parku Správy silnic Moravskoslezského kraje - středisko Bruntál Ing. Jan Staněk Masters
Optimalizace manipulace s materiálem ve výrobním procesu podniku Hard a.s Ing. Tereza Houšťová Masters
Optimalizace manipulace s materiálem v ŽDB na závodě VIADRUS Ing. Pavel Slavík Masters
Projekt staničního elektromechanického zabezpečovacího zařízení Ing. Radek Dyl Masters
Racionalizace poplatků za dálnice a tunely ve vybraných zemích EU Ing. Daniela Janošcová Masters
Racionalizace přepravních systémů zásilek kusového zboží
(Rationalization of Transport Systems of General Cargo Package)
Ing. Eva Skotnicová Masters
Racionalizace přepravních systémů zásilek kusového zboží v podmínkách společnosti DANZAS, a.s. Ing. Jan Jakubec Masters
Využití elektrických motorových jednotek na trati Ostrava-Svinov - Opava-Východ Ing. Martin Šlimar Masters
Využití GPS v nákladní automobilové dopravě Ing. Petr Martens Masters

2001/2002

Title Name of student Supervisor Type
Energetická náročnost regionální dopravy v ostravském kraji Ing. Jozef Vatolík Masters
Možnosti řízení zásob v OKD, Doprava, a.s. Ing. Jitka Hrubá Masters
Návrh a organizace přepravního systému pro přepravu hotových výrobků Ing. Alexandr Kloubek Masters
Návrh obnovy vozidlového parku společnosti Meopta-optika, a.s. Ing. Milan Ryšavý Masters
Návrh systému řízení autodopravy výrobní společnosti TRAKCE, a.s. Ing. Rafael Nieslanik Masters
Nové možnosti využití odvalovacích kontejnerů Ing. David Mazánek Masters
Řešení rozložení zásob ve skladu při respektování návaznosti logistických systémů Ing. Petr Tiller Masters

2000/2001

Title Name of student Supervisor Type
Distribuce popelovin Ing. Vilém Novotný Masters
Návrh propojení informačních systémů vzdálených pracovišť Ing. Vilém Opluštil Masters
Zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy na obslužných komunikacích města Opavy - Kylešovic Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Masters

1999/2000

Title Name of student Supervisor Type
Optimalizace veřejné příměstské dopravy mezi Ostravou a oblastí Havířova Ing. Marek Labuda Masters
Optimalizace veřejné příměstské dopravy mezi Ostravou a oblastí Karviné Ing. Marek Hila Masters
Řešení dopravy v klidu - Opava centrum Ing. Petr Hendrych Masters

1998/1999

Title Name of student Supervisor Type
Hodnocení kvality osobní dopravy v ČSAD Ing. Petr Vojkovský Masters
Kompletace a zavážka komponent na výrobu kotlů pro závod TT Viadrus Ing. Ivo Cvitanovič Masters
Optimalizace provozu železniční vlečky v ŽDB a.s. Ing. Ivo Hofer Masters
Přeprava nebezpečných odpadů v systému kombinované dopravy ACTS Ing. Josef Juřík Masters
Úloha trolejbusové dopravy v systému MHD Ostrava Ing. Ivan Doubek Masters
Vliv zrušení žst. Hladké Životice na propustnou výkonnost tratí II. tranzitního koridoru Bohumín - Přerov Ing. Vladimír Kovařčík Masters