Skip to main content
Skip header

Projects

2024

Code Title Start year End year
SP2024/095 Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky 2024 2024

2023

Code Title Start year End year
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
SP2023/087 Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v dopravě a logistice 2023 2023

2022

Code Title Start year End year
SP2022/62 Vývoj a výzkum v dopravě a logistice 2022 2022

2021

Code Title Start year End year
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
SP2021/53 Výzkum v oblasti dopravy 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Výzkum v oblasti dopravních a procesních systémů a technologií 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
SP2018/110 Výzkum a vývoj v oblasti dopravy 2018 2018
SP2018/132 Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022
SP2017/101 Studium tekutosti sypkých hmot v nových typech modelů zásobníků a rozvoj pracoviště na Krásnopolské 2017 2017
SP2017/126 Návrh inovativní konstrukce a stavba motocyklu typu minibike 2017 2017
SP2017/131 Studie procesů v sypkých hmotách při přetlakové dopravě 2017 2017
SP2017/135 Výzkum v oblasti aplikovatelnosti nových technologií při stavbě a provozu leteckých prostředků 2017 2017
SP2017/138 Výzkum v oblasti optimalizace provozních technologií dopravních systémů 2017 2017
SP2017/90 Vývoj, výzkum a realizace zdvihacích zařízení s proměnlivým vyložením schopných otáčení 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
HS3421602 LIDL ČR,Teichmann,4575 2016 2016
HS3421607 Báňské projekty,Hrabovský,3185 2016 2016
SP2016/122 Výzkum a vývoj v oblasti separace odpadních surovin 2016 2016
SP2016/155 Prototyp nové studentské formule a rozvoj pracoviště kompozitních materiálů 2016 2016
SP2016/164 Pohybový mechanizmus simulátoru kolejových vozidel 2016 2016
SP2016/44 Vývoj a výzkum mechanismu zdvihu a pojezdu zdvihacího zařízení s polypovým drapákem 2016 2016
SP2016/87 Matematické modelování a simulace procesů a systémů v dopravě a logistice 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
SP2015/138 Vliv tvarových a povrchových vlastností materiálu na třecí parametry 2015 2015
SP2015/150 Tvorba výukových pomůcek a materiálů pro výuku konstrukce částí poháněcí soustavy 2015 2015
SP2015/166 Vývoj dopravního prostředku z kompozitního materiálu a dovývoj studentské formule SAE (#2) 2015 2015
SP2015/22 Výzkum a vývoj zařízení vyrovnávajícího tahy v laně vznikající působením zátěže 2015 2015
SP2015/77 Vývoj matematických a simulačních modelů pro podporu rozhodování v oblasti dopravy 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
TA04031296 Simulace a optimalizace interakce dopravních proudů v software Witness 2014 2016
HS3421404 VIADRUS,Brázda,5208 2014 2015
FRVS2014/159 Inovace předmětu Plánování a provedení letu 4 2014 2014
FRVS2014/206 Inovace předmětu Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 3, 4 2014 2014
HS3421401 OKK Koksovny,Brázda,5208 2014 2014
HS3421402 Drážní inspekce, Široký 4375 2014 2014
HS3421403 ALFA-HELICOPTER,Smrž,5209 2014 2014
HS3421405 Drážní inspekce,Široký,4375 2014 2014
SP2014/109 Výzkum měřících metod pro monitorování procesů uvnitř skladovacích zařízení 2014 2014
SP2014/20 Výzkum systému testování a vývoj zařízení ke stanovení součinitele tření plochých výtahových lan 2014 2014
SP2014/26 Zkušení lety UAS a návrh algoritmů pro vyhledávání osob v členitém terénu 2014 2014
SP2014/87 Vývoj prototypu studentské formule SAE 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Výzkum a vývoj SW řešení na optimalizaci svozů / rozvozů a nakládky na dopravní prostředky pro oblast dopravy, spedice a logistiky 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015
HS342310 Adichem,Brázda,5208 2013 2014
SP2013/25 Výzkum realizace sklápění a vývoj řízení zdvihového mechanismu jeřábu derikového typu 2013 2013
SP2013/40 Výzkum systému testování činnosti a reakcí obsluhy drážního vozidla 2013 2013
SP2013/55 Výzkum v oblasti klasických i nekonvenčních modelovacích a optimalizačních přístupů pro potřeby zvýšení efektivity dopravních a logistických obslužných systémů 2013 2013
SP2013/58 Studie procesů vysoce abrazivních materiálů 2013 2013
SP2013/61 Rozvoj experimentální základny pro základní výzkum v oblasti vibrační dopravy 2013 2013
SP2013/81 Výzkum možností malého UAV pro vyhledávání osob v krajině 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
TA02020948 Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů 2012 2014
Integrovaný systém pro zvýšení bezpečnosti provozu při rozjezdu kolejových vozidel a jejich přibližování 2012 2014

2011

Code Title Start year End year
CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu VŠB-TU Ostrava 2011 2014
CZ1.07/2.2.00/15.0462 Virtuální vzdělávání v dopravě 2011 2014