Skip to main content
Skip header

Projects

2021

Code Title Start year End year
Design and Construction Modifications of Carbon Parts of ULL Ellipse Spirit Aircraft and Preparation of Documentation for the Certification Process in Aircraft Production 2021 2023
Development of an innovative, standardized, without engine room rope lift for four-storey houses 2021 2023
RPP2021/99 Modernization of training simulators and aviation technical cabinet 2021 2021
SP2021/53 Research in Transport 2021 2021

2020

Code Title Start year End year
CK01000043 System for supporting network time coordination of connections at interchange nodes 2020 2022
CK01000060 Predictive Vehicle Maintenance 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Research in the field of transport and process systems and technologies 2020 2020

2019

Code Title Start year End year
Implementation of sophisticated methods of controlling to increase adaptability of simulation tool for modeling intersections 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Transport Science and Research - Transport Simulation, Adhesive Models and Storage Processes 2019 2019

2018

Code Title Start year End year
SP2018/110 Research and Development in Transport 2018 2018
SP2018/132 Research and development of innovative transport equipment for verification DEM method in process of bulk solid transportation 2018 2018

2017

Code Title Start year End year
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Creation of doctoral study program Transport Systems 2017 2022
SP2017/101 Studium tekutosti sypkých hmot v nových typech modelů zásobníků a rozvoj pracoviště na Krásnopolské 2017 2017
SP2017/126 Návrh inovativní konstrukce a stavba motocyklu typu minibike 2017 2017
SP2017/131 Studie procesů v sypkých hmotách při přetlakové dopravě 2017 2017
SP2017/135 Výzkum v oblasti aplikovatelnosti nových technologií při stavbě a provozu leteckých prostředků 2017 2017
SP2017/138 Výzkum v oblasti optimalizace provozních technologií dopravních systémů 2017 2017
SP2017/90 Vývoj, výzkum a realizace zdvihacích zařízení s proměnlivým vyložením schopných otáčení 2017 2017

2016

Code Title Start year End year
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018
HS3421602 LIDL ČR,Teichmann,4575 2016 2016
HS3421607 Báňské projekty,Hrabovský,3185 2016 2016
SP2016/122 Výzkum a vývoj v oblasti separace odpadních surovin 2016 2016
SP2016/155 Prototyp nové studentské formule a rozvoj pracoviště kompozitních materiálů 2016 2016
SP2016/164 Pohybový mechanizmus simulátoru kolejových vozidel 2016 2016
SP2016/44 Vývoj a výzkum mechanismu zdvihu a pojezdu zdvihacího zařízení s polypovým drapákem 2016 2016
SP2016/87 Matematické modelování a simulace procesů a systémů v dopravě a logistice 2016 2016

2015

Code Title Start year End year
SP2015/138 Vliv tvarových a povrchových vlastností materiálu na třecí parametry 2015 2015
SP2015/150 Tvorba výukových pomůcek a materiálů pro výuku konstrukce částí poháněcí soustavy 2015 2015
SP2015/166 Vývoj dopravního prostředku z kompozitního materiálu a dovývoj studentské formule SAE (#2) 2015 2015
SP2015/22 Výzkum a vývoj zařízení vyrovnávajícího tahy v laně vznikající působením zátěže 2015 2015
SP2015/77 Vývoj matematických a simulačních modelů pro podporu rozhodování v oblasti dopravy 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
TA04031296 Simulation and Optimalization of Traffic Flows Interaction Using Software Witness 2014 2016
HS3421404 VIADRUS,Brázda,5208 2014 2015
FRVS2014/159 Inovace předmětu Plánování a provedení letu 4 2014 2014
FRVS2014/206 Inovace předmětu Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 3, 4 2014 2014
HS3421401 OKK Koksovny,Brázda,5208 2014 2014
HS3421402 Drážní inspekce, Široký 4375 2014 2014
HS3421403 ALFA-HELICOPTER,Smrž,5209 2014 2014
HS3421405 Drážní inspekce,Široký,4375 2014 2014
SP2014/109 Výzkum měřících metod pro monitorování procesů uvnitř skladovacích zařízení 2014 2014
SP2014/20 Výzkum systému testování a vývoj zařízení ke stanovení součinitele tření plochých výtahových lan 2014 2014
SP2014/26 Zkušení lety UAS a návrh algoritmů pro vyhledávání osob v členitém terénu 2014 2014
SP2014/87 Vývoj prototypu studentské formule SAE 2014 2014

2013

Code Title Start year End year
TA03031079 OPTIM - Research and development of software solutions to optimize the collection / deliveries and loading of vehicles for transport, forwarding 2013 2015
TA03031271 Aktivní bezpečnostní systém pro prostorovou lokalizaci objektů mezi kolejovými vozidly a před jejich čely 2013 2015
HS342310 Adichem,Brázda,5208 2013 2014
SP2013/25 Výzkum realizace sklápění a vývoj řízení zdvihového mechanismu jeřábu derikového typu 2013 2013
SP2013/40 Výzkum systému testování činnosti a reakcí obsluhy drážního vozidla 2013 2013
SP2013/55 Výzkum v oblasti klasických i nekonvenčních modelovacích a optimalizačních přístupů pro potřeby zvýšení efektivity dopravních a logistických obslužných systémů 2013 2013
SP2013/58 Studie procesů vysoce abrazivních materiálů 2013 2013
SP2013/61 Rozvoj experimentální základny pro základní výzkum v oblasti vibrační dopravy 2013 2013
SP2013/81 Výzkum možností malého UAV pro vyhledávání osob v krajině 2013 2013

2012

Code Title Start year End year
TA02020948 Development of a new type of continuous transport equipment, conveyor belt with a cover, to protect the environment and reduce operating costs. 2012 2014
Integrated system for railway operation safety improvement during moving off and approching. 2012 2014

2011

Code Title Start year End year
CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Co-operation in management air operation 2011 2014
CZ1.07/2.2.00/15.0462 Virtual Distance Education in Transport Area 2011 2014