Skip to main content
Skip header
Title
Integration of a computer simulation module into the design algorithm of 3D printed orthotic aids
Code
CZ.01.1.02 /0.0/0.0/1 9_264/0019830
Solver
Start year
2020
End year
2022
Proposer
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Category
Obecná forma (normální záznam)
Type
EB - OP PIK
Summary
Cílem toho projektu je optimalizace návrhového procesu, abychom mohli ověřit mechanické vlastnosti zakázkového produktu před zhotovením pomůcky 3D tiskem. Optimalizace procesu chceme dosáhnout integrací modulu počítačové simulace do návrhového algoritmu.
Research at www.rvvi.cz (RIV)
Back