Program na podporu stáží studentů ve firmách

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění studentů na trhu práce.

Program je určen pro studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách.

Více informací na: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-stazi-zaku-a-studentu-ve-firmach-2019-127702/ 


© 2019 VŠB-TU Ostrava