Zasedání Akademického senátu

Datum a čas konání: 12. 2. 2019, 14:00
Místo konání: D206
GPS souřadnice: 49.832370N; 18.163244E
Mapa:
Pozvánka na na zasedání Akademického senátu FS VŠB-TUO.

Návrh programu:

  1. Schválení programu jednání

  2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS

  3. Záměr akreditace doktorských studijních programů na FS

  4. Návrhy změn ve studijních plánech na FS

  5. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/.


© 2019 VŠB-TU Ostrava