Zasedání Akademického senátu

Datum a čas konání: 28. 1. 2019, 13:00
Místo konání: D206
GPS souřadnice: 49.832370N; 18.163244E
Mapa:
Pozvánka na na zasedání Akademického senátu FS VŠB-TUO.

Návrh programu:

  1. Schválení programu jednání
  2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS
  3. Změny ve složení VR FS
  4. Záměr na akreditaci nového doktorského studijního programu „Dopravní systémy“
  5. Informace o Metodice rozdělování neinvestičních finančních prostředků FS pro rok 2019 s vytvořením KMDG na FS
  6. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/.


© 2019 VŠB-TU Ostrava