VŠB - Technická univerzita Ostrava zahájí stavbu nových laboratoří

Fakulta strojní a Fakulta materiálově-technologická zahájí stavbu nových laboratoří
info-image

V pondělí 10. 12. 2018 proběhne od 9 hod. na VŠB – Technické univerzitě Ostrava poklep základního kamene další budovy laboratoří. Jedná se o dostavbu infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické. 

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty strojní a Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO prostřednictvím dobudování objektu CPIT TL1 a pořízení vybavení pro zajištění kvalitní výuky zejména v modernizovaných studijních programech Dopravní technika a technologie, Strojírenská technologie a Procesní inženýrství. Dobudování infrastruktury souvisí se vzdělávacími záměry plánovanými univerzitou v jejím dalším strategickém vývoji. 

Tento projekt je spolufinancován EU z fondů EFRR.

 Logolink


© 2020 VŠB-TU Ostrava