Nový vynález prodlužuje životnost transformátorů

Vědci z Fakulty materiálově-technologické a Fakulty strojní společně vynalezli unikátní způsob přepínání zátěže v transformátorech, čímž významně zvyšují jejich životnost. Technické řešení si vysloužilo český patent a na podzim k němu přibyl i polský.
info-image

Úkolem transformátoru je omezit proud procházející spotřebičem a snížit jeho příkon, proto se připojuje mezi přívod elektrické energie a spotřebič. Každý transformátor obsahuje tzv. stykač, který je určen pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. 

Nové zařízení dokáže snížit namáhání stykačů a prodloužit jejich životnost. Pokud jsou totiž stykače vystaveny pomalému spínání nebo vyššímu proudu, než je povoleno, stykač se ničí a přestává plnit svou funkci. Právě těmto jevům nové zařízení předchází.

Na vývoji zařízení pracovala profesorka Zora Koštialová, doktor Robert Frischer a docent Jiří David z Fakulty materiálově-technologické společně s doktorem Miroslavem Mahdalem z Fakulty strojní. Vývoj zařízení byl podpořen z projektu Pre-seed Energetika I.

Autor článku: Veronika Meca


© 2020 VŠB-TU Ostrava