Dr. Kunčická úspěšně prezentovala svou práci ve Skotsku

Další úspěch Ing. Lenky Kunčické, Ph.D. z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství
info-image

Naše mladá vědkyně Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.  reprezentovala naši univerzitu na konferenci MSSM 2018 - 5th International Conference on Material Science & Smart Materials ve Skotsku, kde za svou přednášku v rámci sekce Composite and Metallic Materials získala ocenění. V průběhu konference rovněž získala několik slibných zahraničních kontaktů pro další společný výzkum.


© 2019 VŠB-TU Ostrava