Obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petr Podešva

Téma:"Návrh a ověření metodiky kalibrace 2D triangulačních skenerů"

Plné téma v příloze


© 2018 VŠB-TU Ostrava