Nabídka témat diplomových / bakalářských prací - Poličské strojírny a.s.

Firma Poličské strojírny se zabývá výrobou pneumatických prvků a příslušenství určených k ovládání dveřních systémů dopravních prostředků hromadné přepravy osob.

Firma Poličské strojírny a.s. nabízí tato témata diplomových a bakalářských prací:

  • Energetická bilance dopravních prostředků
  • Optimalizace ventilu V270 z hlediska proudění a tlakové ztráty
  • Optimalizace odlučovače s filtrem FN501 z hlediska proudění, tlakové ztráty a odlučovací schopnosti
  • Zařízení pro zkoušky dveřních systémů v náklonu

Více informací naleznete v přílohách. 


© 2019 VŠB-TU Ostrava