Nabídka pro studenty od společnosti Poličské strojírny a. s.

Poličské strojírny a.s. nabízí studentům příležitost získat cenné praktické zkušenosti a seznámit se s fungováním výrobní společnosti v rámci programu "Start s PoS"

Poličské strojírny a.s. podporují žáky a studenty středních, vyšších a vysokých škol zejména technických oborů a nabízí jim možnosti:

- poskytnutí stipendia v průběhu studia

- odborných stáží a praxí na firemních pracovištích

- organizace exkurzí ve společnosti

- spolupráce při psaní bakalářské a diplomové práce

 

Tel. kontakt: 461 751 631

E-mail: kariera@pos.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava